Home / Telugu Sex Stories / ఈ కథ కు పేరు పెట్టండి (పార్వతి-సరస్వతి) End ~ Telugu Sex Stories

ఈ కథ కు పేరు పెట్టండి (పార్వతి-సరస్వతి) End ~ Telugu Sex Stories

ఇందాకటినుంచి ఇద్దరూ కలిసి కార్చింది సరస్వతి కాళ్ళ దగ్గర పడింది…ఇంకా ఆమె ఆడతనం లోనుంచి బొట్లు బొట్లుగా కారసాగింది ఈరిగాడి మగతనం కార్చినదంతా…చీ..ఎంత కార్చావో చూడు…ఎన్నిరోజులనుంచి కూడబెడుతున్నవురా అంది సరస్వతి…ఈరిగాడు దగ్గరకొచ్హి ముద్దెట్టుకుంటూ…అది ఇంతటి సుఖానిచ్హిన నీ పూ..కి నా మొడ్డిచ్హిన బహుమానం అన్నాడు ఒకచేత్తో తన మగతనాన్ని పట్టుకుని పైకెత్తి చూపుతూ..ఆ..సంతోషించాంలే..అంటూ దూరం జరిగి లోలంగాతో తొడలపై కారుతున్న దాన్ని అద్దుకుంటూ..జాకెట్టు అందుకుంది వేసుకోవడానికి…సరస్వతి చేతుల్లోంచి జాకెట్టు లాగేసుకుంటూ..అదేమిటి అప్పుడే వెళ్ళిపోతావా..ఇక్కడ చూడు..ఇంకా కావలంటోంది అంటూ అప్పటికే మళ్ళీ కొద్దికొద్దిగా లేస్తున్న తన మగతనాన్ని చూపుతూ…ఈరిగా..నాకోపికలేదిప్పుడు…మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా..ఎప్పుడో ఎందుకు..రేపు ఇదే చోటుకు ఇదే టైం లో మళ్ళీ వస్తాను సరేనా అంటూ లేస్తున్న వాడి దాని గుండు పై చేత్తో తడుతూ బట్టలేసుకుని అక్కడినుంచి కదిలింది సరస్వతి…తప్పకుండా వస్తావుగా…నీ కోసం ఇక్కడే ఎదురుచూస్తుంటా అంటూ పిర్రలూపుకుంటూ వెళ్తున్న సరస్వతి వైపు ఒకడుగు వేసి పక్కనుంచి కనపడుతున్న నడుము మడతను పట్టుకుని మెత్తగా పిసికాడు…స్స్స్…జల్లుమంది సరస్వతికి వాడి మొరటు చేతి స్పర్శకు…వాడి చేతిని తీస్తూ…వస్తానన్నాగా అంటూ దాదాపు పరుగెడుతున్నట్లు అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోయింది సరస్వతి…పిర్రలూపుకుంటూ వెళ్ళిన సరస్వతిని చూస్తూ లేచిన తన మడ్డను చేత్తో సవరదీస్తూ నీకు రేపు వరకూ పస్తులే అంటూ ఈరిగాడు అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోయాడు…వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిన కాస్సేపటి ఆ కుర్రాడు ఆదరాబాదరాగా వచ్చాడు అక్కడికి..లోపల వెళ్ళి చూసాడు..అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది..ఎవరూ ఉన్నట్లు లేదు…అక్కడే కూర్చుని ఎదురుచూడసాగాడు టైము చూసుకుంటూ..ఇంతసేపూ రాకుండా ఆపేసిన తన స్నేహితులను తిట్టుకుంటూ… సరే ఒకసారి కాల్ చేద్దామని తన ఫోన్ నుంచి సరస్వతికి కాల్ చేసాడు…గబగబా వచ్చిన సరస్వతి పిల్లిలా తను అంతకు ముందు పడుకున్న గదిలోకెళ్ళింది…అందరూ మాంచి నిద్రలో ఉన్నారు…చప్పుడు చేయకుండా వెళ్ళి తమ సూట్ కేసు నుంచి ఓ జత బట్టలు తీసుకుని బాత్రూంలో దూరింది..తలుపేసి తన బట్టలను మొత్తానికి విప్పేసి ఓ నాలుగు చెంబుల నీళ్ళు పోసి జిగటజిగటగా తయారైన తన శరీర బాగాలను కడుక్కుని తెచ్చుకున్న బట్టలు తొడుక్కుని వచ్చి పార్వతి పక్కన పడుకుంది..ఊ..నిద్రలో కదిలి పార్వతి సరస్వతి పైన చేయి వేసింది…జాకెట్టులో దోపుకున్న ఫోను వైబ్రేట్ అవడంతో మళ్ళా ఆ చేయి తీసేసి అటుతిరిగి పడుకుంది పార్వతి…అంత వరకు గుబగుబలాడుతున్న గుండెలతో ఉన్న సరస్వతి హమ్మయ్య అని నిట్టూరుస్తూ వాడే ఐయుంటాడు అనుకుంటూ నంబరు చూడను కూడా చూడకుండా ఆఫ్ చేసి కళ్ళు మూసుకుంది…
అమ్మాయ్..సరస్వతి…అమ్మాయ్…అంటూ వినిపిస్తున్న పలుకులకు బలవంతంగా మూసుకుపోతున్న కళ్ళు తెరచింది సరస్వతి…
అదేమిటే..బారెడు పొద్దెక్కినా ఇంకా పడుకునే వున్నావు అని ఒకామె అంటుంటే…
పడుకోనీ వదినా…మరి రాత్రి పెళ్ళికూతిరి గదిలోగాని దూరిందేమో అంటూ ఇంకో ఆమె పరాచికాలు ఆడింది…చీ ఊరుకోండి..పెళ్ళి కావలసిన పిల్ల ముందు ఆ మాటలేంటి అని పార్వతి అంటుంటే…అవునొదినా మరి సరస్వతికి సంబందాలేమైనా చూస్తున్నారా, పిల్ల మాంచి ఏపుగా పెరింగింది…తొందరగా చూసి చేసేయ్ కూడదూ..అసలే కాలం బాలేదు..అంటుంటే..చూస్తున్నా వదినా..అయినా సమయం రావాలికదా…
అంటూ పార్వతి సరస్వతిని బలవంతంగా లేపి బాత్రూంలోకి తోసింది…
తయారై వచ్చింది సరస్వతి…
ఇదిగో నీకోసం ఎవరో వచ్చారు చూడు అని పార్వతి అంటుంటే ఎవరా అని బయటకొచ్చింది సరస్వతి తింటున్న టిఫిను తట్టతో…
సాయంత్రం కనిపించిన ముసలాయన…
బోరుకొడుతోంది తోటకెళతా అన్నావంట అంది పార్వతి…
అవునమ్మ..కాని అది నిన్న..సరేలే..వెళ్ళేదేమో వెళ్ళి తొందరగగా వచ్చేయి…మనం సాయంత్రం బస్సుకు ఊరెళుతున్నాం అంది పార్వతి…సాయంత్రమా..అప్పుడే అంటున్న సరస్వతితో…ఏం ఇక్కడే ఉందామనుకుంటున్నావా..ఇప్పటికే వెళ్ళుండాల్సింది…అవును..పాపం అక్కడ నీ మిండగాడు పస్తులుంటాడు కదా అని మనసులో అనుకుంటూ..సరస్వతి సరేలే అమ్మా తొందరగా వచ్చేస్తాలే అంటూ ఆ ముసలాయన వైపు చూసింది…
మా పాలేరు తీసుకెళ్తాడు..తోట అదీ చూసి వచ్చెయ్ అంటూ..ఒరే ఈరిగా..రేయ్ ఈరిగా..ఎక్కడున్నవురా అంటూ ఆయన పిలిచేసరికి..ఆయ్..ఇక్కడే ఉన్నానండీ అంటూ వచ్చాడు ఈరిగాడు…
వాణ్ని చూడగానే తొడలమద్య దురద పుట్టడం మొదలైంది సరస్వతికి..రేయ్..ఈ అమ్మాయ్ని తీసుకెళ్ళి మన తోటలు అవీ చూపించు అంటూ పురమాయించాడు…
రండమ్మాయిగారు అంటూ ముందుకు కదిలాడు ఈరిగాడు…
వాడి వెనకే అడుగులేస్తూ వీడు నన్ను గుర్తు పట్టినట్లు లేడు..బహుశా రాత్రి చీకటి మూలంగా ఆనవాలు చిక్కలేదనుకుంటా ఎలాగైనా వీడితో మరోసారి దొబ్బించుకోవాల, కాని వీడేమో రాత్రిదాని గురించి గుర్తుపట్టలేదు..అమ్మాయి గారు..అమ్మాయి గారు అంటూ తెగ గౌరవించేస్తూ నా నీడకూడా తగలంత దూరంగా నడుస్తున్నాడు ఎలా..ఎలా అని ఆలోచిస్తూ ఈరిగాడితో బాటు ఊరు దాటింది సరస్వతి….
ఎలా..ఎలా అని ఆలోచిస్తూ ఈరిగాడితో బాటు ఊరు దాటింది సరస్వతి…అమ్మాయ్ గారు కాస్త చూసుకుని నడవండి…గట్టు జారితే సరాసరి మడి లోని బురదలోకే అంటున్న ఈరిగాడి హెచ్చరికతో ఈలోకంలోకొచ్చింది సరస్వతి తన ఆలోచనల్లోంచి…చూస్తే ఊరు దాటి వరి పొలల్లోకి వచ్చేసున్నారు…
చుట్టూ పచ్చ పచ్చగా ఎదిగిన వరి పైరు గాలికి తలూపుతూ సరస్వతిని స్వాగతిస్తున్నట్లున్నాయి…ఉరేయ్ ఈరిగా ఎవ్వుర్రా ఈ పిల్ల అంటూ అక్కడ పొలానికి నీళ్ళు మళ్ళిస్తున్నతను అడుగుతుంటే..నీకెందురా గమ్మున నీ పని జూసుకోకుండా అంటూ ఈరిగాడు కసురుకుంటూ మీరండమ్మాయిగారు అంటూ ముందుకు దారి తీసాడు ఈరిగాడు…
అబ్బో ఏవరో కొత్తగా కనపడుతుంటే అడిగా..చెప్తే చెప్పు లేకుంటే లేదు..నా పని చూసుకోవడానికి నాకు తెల్వదా పోరా అంటూ ఆ అడిగినతను మళ్ళీ తన పనుల్లో పడ్డాడు…
కిసుక్కున నవ్వింది సరస్వతి ఆ మాటకు…
చటుక్కున తిరిగిచూసాడు ఈరిగాడు ఈ నవ్వునెక్కడో విన్నట్టుందే అనుకుంటూ ముందుకు కదిలాడు…
జాగ్రత్తగా ఒక చేత్తో కుచ్చిళ్ళు ఎత్తి పట్టుకుని పొలం గట్టు వెంబడి అడుగులేస్తోంది సరస్వతి చుట్టూ చూస్తూ…
అది…ఇది…మాట్లాడుతూ ముందు నడుస్తున్నాడు ఈరిగాడు…ఊ..అలాగా…ఆహా అంటూ వెనకే నడుస్తోంది సరస్వతి….
ముందుకెలా వెళ్ళాలో ఆలోచిస్తూ…
మరీ నాతో పడుకుంటావా అనో లేదా నా తొడలమద్య జిల పుడుతోంది తగ్గిస్తావా అనో లేదా మరీ పచ్చిగా మనిద్దరం దెంగులాడుకుందామా అని డైరెక్టుగా ఎలా చెప్తుంది…
వాడి మాటలకు ఊ కొడుతూ, తన ఆలోచనలో తనుండి ముందుకు నడుస్తున్న సరస్వతి చూడకుండా గట్టుపైనున్న బురదలో కాలేసింది…అదీ బంక మట్టిలా ఉన్న వరి మడిలోని బురద…అంతె…ఇంకేముంది…సర్రునజారి పక్కనున్న చేన్లో పడింది కెవ్వున కేకేస్తూ…
టక్కున ఆగి వెనక్కు తిరిగాడు ఈరిగాడు, ఏమైంది అమ్మాయిగారూ అంటూ…
ఈ కేకను ఈ గొంతును ఎక్కడో ఎప్పుడో విన్నట్లుందే అనుకుంటూ…కంగారుగా ముందుకొచ్చి…ఏమైంది అమ్మాయిగారు…
కనపడడం లేదా ఏమైందో…బురదలో కాలేసి జారి పడ్డాను…అంది సరస్వతి కోపంగా…
ముందే వాణ్నెలా వాడితో ఎలా దెంగించుకోవాలో తెలియకుండా పైగా జారి బురదలో పడ్డ ఉక్రోశానంతా మాటల్లో చూపెడుతూ..ఊ..అలా గుడ్లేసుకుని చూడకపోతే కాస్త చేయందించి లేపొచ్చుగా అంది సరస్వతి..అప్పటికే లేవడానికి ప్రయత్నించి కుదరక
ఈరిగాడికి ఈ కేక, అరుపు ఎక్కడో విన్నట్లుగా అనిపిస్తుంటే, తల విదిలించి ముందుకడుగు వేసి వంగి నా చేయి పట్టుకుని మెల్లగా లేవండమ్మాయిగారు అన్నాడు ఈరిగాడు కుడిచేతిని ముందుకుచాపుతూ…సరస్వతి తను కూడా కుడి చేయి ఎత్తింది ఈరిగాడి చేయందుకోవడానికిముందుకు చేయెత్తింది…
మడిలోని తడికి తడిసిన వోణి వంటికి అంటుకుని సరస్వతి వంపుల్ని ఎత్తి చూపెడుతొంది..చేయెత్తడంతో కుడి సన్ను పడుకోబెట్టిన ఈజిప్ట్ పిరమిడ్ లా జాకెట్టులోనుంచి ఉబ్బి వేసుకున్న తెల్లటి జాకెట్టులోనుంచి నల్లటి ముచ్చికతో సహా కనిపిస్తొంది
మోకాళ్ళపైకి లేచిపోయిన పావడా కిందనుంచి తెల్లటి కాళ్ళు కొద్దికొద్ది తొడలు కనపడుతున్నాయి.
లేచి కూర్చోవడంతో పల్చటి పొట్ట చిన్నగా మడతపడి దానికింది సుడిగుండంలాంటి బొడ్డు వంటికి అతుక్కుపోయిన పరికిణీ లోనుంచి దోబూచులాడుతున్నాయి…
ఈరిగాడి చూపు సరస్వతి వంటి పైన ఎక్కడెక్కడో పాకి చివరికి అచ్చాధన లేని మోకాళ్ళ మద్య ఆగాయి…
వాడి పంచలో గూటం ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్లు అంతకంతకు పెరిగిపోతూ పంచలోనుంచి బైటికి తన్నుకు రాసాగింది…ఎంతకీ వాడు చేయి పట్టుకుని పైకి లేపకుండా అలానే చూస్తూండడంతో ఏంటా అని తన వైపోసారి చూసుకుని…చూసింది చాల్లే..రా..వచ్చి చేయందించు…తర్వాత తీరిగా చూద్దువుగాని అంటూ గట్టిగా గదమాయించడంతో, ఈరిగాడు సర్దుకుని రండమ్మాయిగారు అంటూ చేయందించాడు…

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories