Home / Telugu Sex Stories / ఉంచుకున్నోడు ఇంటికి వస్తే రెండు రోజులు

ఉంచుకున్నోడు ఇంటికి వస్తే రెండు రోజులు

Telugu Sex Stories రాజశేఖర్ కు మొడ్డరికం రాజశేఖర్ కు కుటుంబ పరంపర గా వస్తున్న దృఢ శరీరము,ఆరోగ్యముయువకుని లా కనపడే వాడు కానిఇంట్లోవాల్లకి ఇంకా చిన్న పిల్లోడే,స్కూల్ లేనప్పుడు తమ చేన్లలో తోటల్లో పనివాల్లతో(ఆడ,మగ) కలిసి తిరిగేవాడు,వాల్ల మద్యలో జరిగే సైగలు, మాటల్లో ద్వంద్వర్థాలు, అర్థం అయ్యి కానట్టు సెక్స్ అంటే పూర్తి అవగణనకు రాని వయస్సు ,14 ఏల్లే అయిన పూర్ణ యువకుని శరీరం సౌష్టం.శిరీష 30,32 ఏల్ల పరవంలోఉంది, ఒక సంవత్సరం కింది వరకురోజు నాగా లేకుండ పోటు పడేదిఇప్పుడు ఆ సులోచన వచ్చినంకవారం పది రోజులకు ఒక సారి అదీఆ సుబద్రమ్మ దయ, సుబద్రమ్మ కుఆ యావ లేదు ,ఆమెకు తాళలు చేతికి చిక్కిన తరవాత ఆమె ప్రపంచంఅదే, కాని భర్త ఇంటికివస్తే రెండురోజుల వరకు బయటకు వదిలేది కాదు. తన పట్టు భర్త మీద ఉందా లేదా అని తెలుసుకోడానికి, అంతే కాదు అది ఇద్దరు సవతులకు చూయించడానికి కూడా ఆ రెండు రోజులు శివ కి పస్తే, సులోచన రాక తో నష్టపడింది శ్రీ వల్లి మాత్రం,అలా శివ ఇంటికి వచ్చిన ఒక రోజు తగాదా పెట్టుకుందిశిరీష ,మాటా మాటా పెరిగి శివ శిరీష చెంపమీద ఒక్కటిచ్చి ఇంట్లొంచి బయటికి వెల్లిపొయ్యాడు, శిరీష ఏడుస్తూ కూర్చుంది,ఆ సమయము లో రాజశేఖర్ లోపలికి వచ్చాడు,శిరీష చెంపమీద ఎఱ్ఱగా చేతి మరకలంగా జకెట్టు మాత్రం వంటి మీదా,బయట తలుపు గెడ వేసాడు ,శిరీషతన ముఖం కు పెట్టుకొనే క్రీమ్ తీసుకొని ఆ ఎర్రటి మరక పై మెల్లిగా రాయడం మొదలు పెట్టాడు, అప్పటి వరకు ఒక చలనం లేకుండ స్థబ్ద గా కుర్చున్న శిరీష రాజశేఖర్ బుజంపై తల పెట్టి ఏడవ సాగింది,ఓదార్పుగా తల, బుజాలు, వీపు నిమరసాగడు,జకెట్ లంగాల మద్య ఉన్న ఆ నో మాన్స్ లాండ్(రెండు సరిహద్దుల మద్య ఉన్న ఖాలి స్థలం) లోకి వెల్లినప్పుడు చెయ్యి వెనక్కి లాక్కుంటు.. ఒక స్త్రీ వెచ్చదనాన్ని ఇలా అనుబవించడం మొదటి సారి… శరీరం లో కొత్త అలజడులు సృష్టిస్తూ ,మెదడు ఒకవైపు మొద్దు బారింది,మరో వైపు శరీరం లో కోర్కెల కెరటాలను సునామిలా సృష్ఠిస్తుంది,రాజశేఖర్ తన చేతి పై కన్ట్రోల్ కోల్పొయ్యాడు.అది (ఖాలిస్థలం,) నగ్నమేని లో విచ్చలవిడిగా సంచరించడం మొదలు పెట్టింది.శిరీష కి స్థలకాలజ్ఞానం వచ్చేసరికి ఆలస్యం అయిపొయింది,ప్రవరాఖ్యుని చేతిలో వరుదునిలాకరిగిపొయ్యింది, అంతకన్న ఎక్కువగా కలగిన అవమానానికి కన్నాగిలా బుసకొట్టింది తన మెదడు లో కొత్త పదకాలు వెయ్యడం మొదలు పెట్టింది , తన పగ తీర్చుకోవడానికి ఆయుదం … తనను వదిలి ఆ సులోచనతో కులకడం అస్సలు సహించ లేకపోతుంది ,తన కన్న దానిలో ఏముంది ఎక్కువ,అయిన తనకి ఏం తక్కువ,శిరీష దగ్గర నుండి ఏ ఎదుర్పు లేక పొయ్యేసరికి రాజశేఖర్ చేతులకు ఏఅడ్డు లేకుండ వెనుక ఎత్తుల వరకు పొయ్యాయి, ఏదో చెయ్యాలి అనే తపన కాని ఏం చెయ్యాలో తెలువదు, శరీరం లో మొరటుతనం వచ్చినా ఆ వయస్సు పసితనం పోలేదు అన్నవిషయం శిరీషకి అర్థం అయ్యింది,తన తల పైకి లేపి రాజశేఖర్ కళ్ళలోకిచూసింది.
అతని బలమైన కోరిక ఆ కళ్లలో కనపడింది,ముఖం లో భయం,…మెల్లిగా ఆ కళ్ళ పై ముద్దు పెట్టుకొంది అలాగేతన పెదాలతో చెంపలని రాస్తూ చెవి తమ్మెలవరకు వెల్లింది, పెదాలతో కొరుకుతు నాలికతోచెవి వెనుక బాగం నాకుతూ అలాగే కిందికిగొంతువరకు …అక్కడి రక్తనాడులు వేగం పుంజుకోవడం శిరీష నాలికకు తెలుస్తుంది.రాజశేఖర్ స్తితి చాలా ఘోరంగా మారింది.ఒకటి తనకు ఏమి సంబవించుతుందో అర్థంకావడం లేదు, రెండు ఆ జరిగేది మంచికా, చెడుకా తెలువదు , తనలో విపరీతమైన మార్పులు కనిపించుతున్నాయి,ఏంటో…. తెలియని సుఖం…. వివరించడానికి మాటలు….. ఉహూ, వివరించడానికికాదు ఆలోచించడానికే అసాద్యంగా ఉందిశిరీష రాజశేఖర్ ను పాములా పెనవేసుకుంది, అతని శరీరం లో కలుగు తున్న ప్రతి కఃపనం ఆమె ఛదువుతుందిప్రతి మార్పు ఆమెకు తెలుస్తుంది . తనపైఅతని పట్టు లోని బలం తోనే తెలుస్తుంది అతని వాంచలోని తీవ్రత,శిరీష కి కూడ వేడెక్కిపొయ్యింది.అతని చొక్కా విప్పేసింది,లుంగి లాగేసింది, అండర్వేర్ లో అతని బలుపు ఎగిరి పడుతుంది శిరీష కి తెలుసుఏం చెయ్యాలో ఒకచేత్తో అండర్వేర్ నాడాలాగేసింది తన లంగా నాడ ఎప్పుడు ఊడిపొయిందో తెలువదు,దాన్ని ఒక చేత్తొ కిందికితోసేసింది, ఇంకో చేతితో జాకెట్ విప్పేసిందినగ్నంగా సర్పాల్లా ఒకరినొకరు పెనవేసు కొన్నారుశిరీష నెరజాణ ,రాజశేఖర్ కుచ్ నహిజాణా(అమాయకుడు), శిరీష తల ఇంకాస్త కిందికి జార్చింది అతని విశాలమైన ఎద పైకి ….రెండుముచ్చికల్ని నాలుకతో మీటుతూ చుట్టు వృత్తాలు గియ్యసాగింది, రాజశేఖర్ వెన్నెముక లో జలదరింపు ..శిరీషకి తెలిసింది , తలపైకి లేపి ముఖం లోకి చూసింది,రాజశేఖర్ గొంతు తడారిపోతుంది ,పెదాలు వణకడం చూసింది వాటికి ఏంకావాలోతనకి తెలుసు తన పెదాలతో వాటిని కప్పేసింది ఆ తరువాత ఏం చెయ్యాలో చెప్పనవసరంలేదు రాజశేఖర్ కి తన నాలిక శిరీష నోట్లోకి జొనిపాడు, జొనపడం మాత్రం కాదు ఆమె నాలికను తన నాలిక తో పెనవేస్తూ దానిలోని మదురాన్ని జుర్రుకొనే ప్రయత్నం చెస్తున్నాడు, రాజశేఖర్ క్రింద శిరీష పైన….శరీరం లోని ప్రతి అంగం రక రకాల విన్యాసాలని ఒకే సమయం చెయ్యడం, ఈరతిక్రీడలో మాత్రమే సంబవం. అదీ మెదడు లోతూఫాను చెలరేగుతున్నప్పుడు.రాజశేఖర్ఒక చెయ్యి కింద పిర్రల నుండి అలా ,అలా పైకి …సన్నటి సెలయేరు లాంటి నడుము…..ఆపైన శంకు లాంటి గొంతుతనలోకి బలం గా హత్తుకొంటుంన్నాడా,? లేక తియ్యటి తీపులతొ సవరదీస్తున్నాడా ?మరి రెండో చెయ్యి ?.**..అది తన పని తను చేస్తుంది నడుము దగ్గర ఉన్న ఖాలి స్తలం లోనుండి ఇద్దరి మద్య లోకి దూరి ఒక పాలబంతి ని నిమురుతూ, పిసుకుతూ అలాగే బొడ్డు వరకు పాముతూ వెల్లి బొడ్డు లోతు కొలవడానికి చూస్తు అదే వేల్లతో బొడ్డు చుట్టు వృత్తాలు, చతురాలు గీస్తు ….కాల్లు ఏమి చేస్తున్నయ్యో మరి …****శిరీష తన లేత అడివి తీగల్లాంటి కాల్లతో రాజశేఖర్ బలమైన మాను లాంటి తోడలను చుట్టేయ్యాలని, పట్టెయ్యాలని, కట్టెయ్యాలని, కప్పెయ్యాలని .ఇన్ని దౌత్యాలు, అన్నీ ఒకే సారి అన్నిటిని విజయవంతంగా చేస్తూఉంది,ఇప్పుడు శిరీష క్రింద రాజశేఖర్ పైన…..రాజశేఖర్ మెదడు ఓ అడుగు ముందు – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 -రెండు విభిన్నమైన పనులను ఒకే సారి చేస్తూ…..కళ్ళు అరమోడ్పులవుతున్నవి అంతా చీకటి మయం అదేసమయం రంగు రంగుల భాణసంఛా విస్ఫోటం కళ్లముందు….చుట్టూ శ్మశాన నిశబ్దం దానితో పాటు ఒక చెవిలో నయాగరా జలపాతం జాలువారుతుంటే మరోవైపు సెలయేటి జలారవ గలగల లా శబ్దం….ఇది సరిపోనట్టు శిరీష ఒక చెయ్యిమెల్లిగా కిందికి ఇద్దరి మద్యకు దూర్చింది , అప్పుడే కుబుసం విడిచిన పాములా నున్నగా,ఏపుగా చేతికి వేడిగా తగిలాడు గజవీరుడు,రాజశేఖర్ కు ఆచెయ్యి చల్లగా,హాయిగా, ప్రాణాలను తోడేస్తున్నట్టు…,శరీరం లో నుండి ప్రతి అణువు,కణము ,రక్తబిందు అక్కడికే ప్రవహిస్తున్న అనుబూతి. ఏదో తెలియని సుఖం ఏదో జరగబోతుంది. కాని ఏంటో తెలువదు .శిరీష పైన రాజశేఖర్ క్రింద..శిరీష తల కడుపు పై నుంచి జారుతు బొడ్డు కి కాస్త పైన ఆగింది,రాజశేఖర్ లింగాగ్రంఅక్కడనుండి మొదలై కిందికి …జానేడు ఉహు…8 అంగుళాలకు పైనే ….రెండు పిడికిల్లతో పట్టుకొన్నా తల బయటే… లావు … ఉమ్ మ్…ఆ పసితనం కనపడుతుంది నాలికతో సున్నాలు చుట్టుతూ అక్కడ మీటింది , శరీరం లో ఓ మెరుపు మెరిసినట్టయ్యింది రాజశేఖర్ తన నడుము పైకి లేపి ముందు కు తోస్తు ఏదో చెయ్యాలని తపన, శిరీష ఇక ఆగ తలుచుకోలేదు,తన నాలికతో పై నుంచి క్రిందకి రాస్తూ తన పెదల మద్య గజేంద్ర గజాన్ని తీసుకొని మెల్లిగా కొరుకుతూ తల పైకి కిందకు ఆడించడం మొదలెట్టింది. రాజశేఖర్ తన నడుము పైకి క్రింది కి చేస్తు సహకరించడం మొదలు పెట్టాడు ,లింగ చర్మం పూర్తిగా వెనక్కి వెల్లడం లేదు ,ఇద్దరికి ఇబ్బంది గా ఉంది,శిరీషకి తెలుసు ఏం చెయ్యాలో,అది మాత్రం కాదు తన చనుద్వయం బిరుసెక్కాయి, నితంబవృత్తాలు బరువెక్కాయి, యోని చిత్తడి చిత్తడి గా మారి నోరు తెరుచు కొని ఎదురుచూస్తుంది ద్వజస్తంబ ప్రతిష్ఠ కై .అన్నిటి కంటే ముఖ్యం రాజశేఖర్ కు బోణి,శిరీష కింద రాజశేఖర్ పైన,అప్పటి వరకుఉన్న నిశబ్దాన్ని చేదిస్తు శిరీష ” గజా” అనిపిలిచింది”ఊమ్ ఏం మామి “అని అడిగాడు”ఎవ్వరితో సెప్పమాకా “”సరి మామి,ఎవ్వరికీ సొల్లమటై(చెప్ప)”నా మీద ఒట్టు? ఇల్ల, రాజి మీద ఒట్టు” ఆమా, ఆమా ,ఉన్ మీలై, రాజి మీలే ఆనైఆరికి సొల్లమటై ,పోదుమా(సరే,సరే నీమీద,రాజి మీద ఒట్టు,ఎవ్వరికి చెప్పను ,చాలా.)”గజేంద్రన్శ్రీవల్లి కి తెలుసు ప్రతి మగాడు ఈ స్తితి లోదేనికైనా ఒప్పుకొంటాడని, ఈ రాజశేఖర్ ఎంత.ముందు రాజశేఖర్ ఆకలి తీరుస్దాం, ఆ తరువాత తన ఆకలి సంగతి,ఇప్పటికే చాల సమయం అయ్యిందీ,రాజశేఖర్ ఎంత సేపుఆగగలడో తెలువదు ఒక సారి కానిచ్చి, ఆ తరువాత తీరికగా ,తృప్థిగా చెప్పి మరీచేయించుకొందాం అని తీర్మానించుకొందిశిరీష కి తెలుసు తనకి ఏం కావాలో, దాన్ని ఎలా పొందాలో,తను మహా నెరజాణ.శిరీష నెరజాణ, తనకి తెలుసు తనకి ఎంకావాలి,దాన్ని ఎలా పొందాలి అని.ఆరోజు రాజశేఖర్ కు మొదటి రోజు,మొదటి సారి,కన్నెరికం అనాలా,ఊహుకన్నెరికం అమ్మాయిలకు,వాల్ల కన్యాచర్మం చినిగి రక్తము వస్తుంది ,ఈరోజు గజేంద్రన్లింగచర్మం పూర్తిగా వెనక్కి వెలుతుంది రక్తమూ వస్తుందీ మరి దీన్ని ఏమనాలి?మనం మొడ్డరికం అందాం,శిరీష కి తొడల మద్య తడి ఉటలుగాకారుతుంది, పూకురెమ్మల మద్య జిల పెరుగుతుంది,ఇక ఆగే స్థితి లో లేదు,శరీరం పై ఉన్న ఆ కాస్త బట్టలు లాగేసిందిఇప్పుడు ఇద్దరు పూర్తి నగ్నంగా, రాజశేఖర్ నుపైకి లాగి తనపై హత్తుకొందీ.రాజశేఖర్ ఆయుదం ఎక్కడన్న జొరబడడానికి స్తలం వెతకసాగింది ,గజేంద్రన్కు తెలువదు ఎక్కడ పెట్టాలనేది, శిరీష తనచెయ్యి ఇద్దరి మద్య లోకి దూర్చి గజేంద్రన్తొండాన్ని చేతిలోకి తిసుకొని క్రింది నుండి పైవరకు సవరదీసింది, పూర్తిగా 8 అంగుళాలులావు కాస్త తక్కువైనా పర్వాలేదు అనుకొంటు పూరెమ్మల మద్య సర్దుకొంది ,
” గజా ,ఊ, తొయ్యి లోపలికి” అంటు నడుము పైకి లేపింది .దాంతో దారి తెలువక నిలుచున్న ఒంటికన్నురాక్షసుడు అడుగంట దిగిపొయ్యాడు,ఇక రాజశేఖర్ కు ఎక్కడో ,ఏదో సుఖంమొడ్డ ముందే ఫుల్ గా లూబ్రికేట్ అయ్యుందిశిరీష పూకు.జిగటజిగటతో చిత్తడి బూమిలాఅందులోకి గడ్డపార దిగినట్లు దస్ స్ స్..అంటుదిగింది రాజశేఖర్ గునపం.ఈ సుఖంలో మొడ్డ లో సుర్ మంటు చిన్న మంటలాఅనిపించిన లెక్కచెయ్యకుండా దంచడంమొదలు పెట్టాడు. శిరీష కూడ కింది నుంచిఎదురొత్తులివ్వసాగింది, రాజశేఖర్ కు ఇదిమొదటి సారి అని తెలుపడానికి అన్నట్లుఎడాపెడా వాయించసాగాడు,3,4 నిమి. కాలేదు రాజశేఖర్ నోట్లో నుండి ఎగశ్వాసతో “మా.మా .మా…మీ..ఈ..ఈ.అనేశబ్దం బయటికి వచ్చింది దాంతో పాటువెన్నెముక లో జలదరింపు షాక్ కొట్టినట్టుఅయ్యింది, మొడ్డలోనుండి తన ప్రాణంపిచకారి కొడుతు బయటికివెల్తున్నది లాంటి అనుభూతి, రాజశేఖర్ కు మొదటి స్కలనంజరిగింది, ఈ అనుబూతులను బూతుగాఅనుబవిస్తున్న శిరీష కి తృప్తి కాకున్నతను జాణ తనకి తెలుసు తనకి ఎంకావాలిదాన్ని ఎలా పొందాలి అని అందుకే రెండోఅంకం కు రెడీ చెయ్షసాగింది, గజేంద్రన్పోట్లగిత్తలా,జెల్లికెట్ట్ కాలై లా మంచి వేడిమీదఉన్నాడు ఎన్ని పొట్లయినా వేయించుకోవచ్చుఎన్ని చోట్లయిన వేయించుకోవచ్చు. కామి కాని వాడు మోక్ష గామి కాడయ్యఅన్నారు వేమనగారు ,మామీ నివ్వే నా మోక్షగామి అంటూ మన రాజశేఖర్.రాజశేఖర్ కు 8 అంగుళాల ఆయుదం ఉందిదానికి కావలసిన లావు ఉంది,ఎవ్వరైనా ఒకసారి చూస్తే చాలు అసూయ కలిగేలా,(మగాల్లయితే రాజశేఖర్ పై ,ఆడవాళ్ళయితేరాజశేఖర్ తో ఎవరు తోయించుకొంటున్నరో వారిపై) కాని వారికి తెలువదు చంద్ర్రుని లో మచ్చలా రాజశేఖర్ కు శీగ్రస్కలనం అవుతుంది,కాని రాజశేఖర్ గురువు శిరీషఅపార రతీదేవి,సక్షాత్ కామిని,ఈ మచ్చకుమందు ,కామకేళి విందు తినడం కన్న తినిపించడంలో ఉంది, మనం పరాకాష్టం చేరడం కాదు ముఖ్యం అవతలి వాల్లని పరాకాష్టం కి చేర్చడం,మనం నీల్లు కార్చేసుకోడం కాదు ముఖ్యం అవతలి వాల్లని నీల్లుకార్పించడం ముఖ్యం.లోని వెంట్రుకలు కావచ్చు,ఏదైన కావచ్చుఅన్ని వాడగలగాలి,స్త్రీ తో ఇక చాలు అనిపించగలిగాలి,రాజశేఖర్ నెల రోజుల్లో అలా తయ్యారయ్యాడు,ఒక నెల రోజుల్లో రాజశేఖర్ లోనే కాదు, మార్పులు వచ్చింది ,అతని చుట్టూకూడ ర్పులు వచ్చాయి కాని వీటిని పట్టించుకొనే స్థితి లో లేడు, సుబద్రమ్మ వీటిని జాగ్రత గా గమనిస్తుంది మొదటి లో సుబద్రమ్మ కు కారణం తెలువలేదు, కాని కారణం తెలువగానే ఏం చెయ్యాలో తెలువలేదు, ఈ విషయం సుబద్రమ్మ చెవిలో వేసింది వేరే ఎవరో కాదు ,వేసింది కాదు వేయించిది వేరేఎవరో కాదు, దాంతో పాటు ఎవరికీ తెలవనిఒక రహస్యం కూడ చెవిలో అక్షరాల చెవిలోవేయించింది,శిరీష కి నెల తప్పింది, దీనికి ప్రతివిది ఎంటోకూడ సుబద్రమ్మ చెవిలోనే రహష్యంగా వేయించిందిఈ మార్పులు ఏవి రాజశేఖర్ కు కనపడలెదు,అతని తో ఎవరు చెప్పను

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories