Home / Telugu Sex Stories / ఎనిమిదవ తరగతికే అంకుల్ కి తెలియకుండా

ఎనిమిదవ తరగతికే అంకుల్ కి తెలియకుండా

Telugu Sex Stories ది 1984వ సంత్సరమనుకుంటా. అప్పుడు నేను ఎనిమిదవ తరగతి చదువుతున్నను. మా చుట్టాల అమ్మాయి పెళ్ళికెల్లాం. అయితే అక్కడ పెళ్లి జరిగిన తరువాత పెళ్లి కొడుకు, పెళ్ళి కూతురుతో పాటు కొంతమందిమి వాళ్ళతోపాటు అబ్బాయి ఊరికెల్లాం. అక్కడికి చేరుకునే సరికి రాత్రి ఎనిమిదైంది. మేమెల్లేసరికి అందరికీ భోజనాలు తయారు చేయడంతో ప్రయాణం చేసి అలసిపోయి ఉన్న మేమంతా తిన్న తరువాత అబ్బాయి తరుపున వాళ్ళంతా ఆ ఇంట్లో పడుకుండిపోయారు. అందులో మావాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. ఇకపోతే ఏడెనిమిది మందిమి మాత్రం మిగిలాం. పెళ్ళికొడుకు అక్కగారనుకుంటా ఇక్కడంతా నిండిపోయారు అవతలి వీధిలో మా చిన్నాన్న గారింట్లో పడుకుందురు గాని రండి నేనూ అక్కడికే వెళుతున్నాను అంటూ తనతోపాటు మమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్ళింది. అక్కడికెల్లి పడుకున్నాం అందరం. కొద్దిసేపటికి నేను ఒంటేలుకని లేచాను. కానీ నాకా ఊరు ఆ ఇల్లు కొత్త. మరెలా అని నాపక్కనే ఉన్న అంకుల్ని లేపా. అతనిక్కూడా ఆ ఇల్లు కొత్త కావడంతో ఇందాక మమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన ఆవిడని లేపి నాతో పంపి తను పడుకుండిపోయాడు. అంటీ నన్ను పెరట్లోకి తీసుకెళ్ళింది. నేను ఉచ్చ పోసుకొని ఇటు తిరిగేసరికి షాక్. ఎందుకంటే ఆంటీ ఎప్పుడొచ్చిందో నా వెనకాలే నిలబడి నేను ఉచ్చ పోసేవరకు నన్నే చూసినట్లు నాకనిపించింది. కానీ నేను బయపడటం చూసి ఏం లేదురా నువ్వు చీకట్లో బయపడతావని నీదగ్గరకొచ్చి నిలబడ్డా అంది. సరేలే మనకెందుకు ఏదైనా అంటే తిడుతుందేమోనని మెల్లకుండా ఆమెవెంట ఇంట్లోకి వచ్చాను. అక్కడికి వచ్చాక అరేయ్ అక్కడ జాగా తక్కువగా ఉన్నట్లుంది ఆ చెద్దరు దిండు ఇక్కడకు తెచ్చుకో నాదగ్గర పడుకుందువుగాని అంది. నాక్కూడా అక్కడ ఇరుకుగా ఉండడంతో ఆమె చెప్పగానే ఒక్క ఉదుకున వెళ్లి తెచ్ ఉకున్నాను ఆమె పడుకొని నన్నూ తన పక్కన పడుకోబెట్టుకుంది. కాసేపటికి అరె చిన్నా చలెక్కువగా ఉందిరా మన రెండు చెద్దర్లు కలిపి కప్పుకుందాం అంది. నాక్కూడా చలెక్కువగా అనిపించడంతో సరేనన్నాను. అలా నిద్దరలోకి జారుకున్నానోలేదో ఆంటి నావైపుకు తిరిగి ఓ చేయి ఓకాలు నాపై వేసి పడుకుంది.
నాకు ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడూ ఎవరు చేయేసినా నిద్దట్లోనే అరిచేస్తాను వారిపై చిరాకుగా. కానీ ఇక్కడంతా కొత్త. ఏంచేయాలో తెలీక ఆలోచిస్తూ అలానే నిద్దట్లోకెల్లిపోయా. ఓ అరగంటకు అనుకుంటా మెల్లగా నా లాగులోకి ఏదో వెళుతుంది. నాకు బయమేసి గట్టిగా అరవబోయాను. ముందుగానే తనూహించిందేమో నేనరవకుండా ఆంటీ నా నోరు మూసేసింది తన చేతితో.నాకేం అర్థం కావడంలేదు తనేంచేయబోతుందో. కానీ ఆంటీ మాత్రం ష్. అరవకు అంటూనే తనచేతితో నా గజ్జల దగ్గర అటూ ఇటూ పాముతూ మెల్లిగా నాచెవి దగ్గర చిన్నగా ఎలాఉంది అనడుగుతూ కింద చేతితో పాముతూనే ఉంది. నాకది కొత్తగా ఉంది. ఒకరు మరొకరు మూత్రం పోసుకునే చోట అలాచేయడం నేనెప్పుడూ చూడలేదు. ఆంటీ చేతితో అలా పాముతూనే నా మొడ్డని చేరుకొని దాన్ని అటూ ఇటూ అంటుంది. నాకెలాగో ఉంది. కానీ తననొద్దంటే తిడుతుందేమోనని కాముగా ఉండిపోయా. కానీ ఆంటీ మాత్రం ఆపడంలేదు. కొద్దిసేపలా చేసిన తరువాత ఎంతకీ మనలో చలనం లేకపోవడంతో మరికాసేపు అలానే ఉపి ఆ తరువాత నా సల్లు చీకరా అంటూ జాకెట్టు గుండీలను విప్పేసి ఒక చన్నుని నానోటికందించింది. అంతలావు సల్లని కళ్ళముందు ఇదివరకు చూసిన జ్ఙాపకాలేవీ గుర్తుకు రావడంలేదు. కానీ బాగున్నాయి చూడటానికి వాటినేంచేయాలో తెలియని నేను అలానే చూస్తున్నాను ఆంటీవైపు నోట్లో ఉన్న సన్నునలానే ఉంచి. నా అవస్థ గమనించిన ఆంటీ చిన్నపిల్లలు పాలు చీకుతుంటే ఎప్పుడూ చూడలేదా అంది. నేను చూశానాంటీ కానీ నీదగ్గర పాలు లేవుకదా మరి చీకడమెందుకు అనడిగతే ఆంటీ కాసేపు చీకరా నీకే తెలుస్తుంది అంటూనే ఆసన్నుని కాస్త పిసుకుతుండరా అంది నా చేతిని మరో సన్నపై వేసుకొని. నాకు అసలే కొత్త అందులో తెలియని ఊరు కొత్త మనుషులు. కాస్త భయంగా ఉన్నా తనే అడిగి చేయించుకుంటుంటే నాకెందుకులే అని మెల్లకుండా ఆంటీ చెప్పినట్లు చేయసాగాను అలా చేస్తుంటే నేనుకూడా కాస్త అలవాటు పడ్డాక ఆసల్ల మెత్తదనం రబ్బరుబంతిని పిసికినట్లుగా అనిపిస్తుండటంతో మరింత గట్టిగా పిసుకుతూ చీకుతున్నాను. మేము కప్పుకున్న చెద్దరులో నాకేమీ కనబడటంలేదు కానీ ఆంటీ కాళ్ళ మధ్యలో చేతితో ఎదో చేసుకుంటుంది. అదే అడిగాను తనని. అది నీకర్థంకాదులే నువ్వు మాత్రం ఆసన్ను పిసుకుతూ ఈసన్నుని చీకు అని నే చీకుతున్న సన్నుని మార్చింది.
కానీ కింద తను చేసుకుంటున్న పనిని మాత్రం ఆపడంలేదు. కొద్దిసేపు అలానే చేసుకున్న తరువాత ఆంటీ ఒక్కసారిగా పూనకం వచ్చినదానిలా ఊగిపోతూ అలానే కదలకుండా ఉండిపోయింది. ఆంటీ ఊగినప్పుడు నాకు బయమేసి కాస్త పక్కకి జరగబోతుంటే తనచేతితో నన్ను బిగ్గరగా కౌగిలించుకుంది నేను కనీసం కదలలేకుండా. కొద్ది సేపటికి తన చేతిని సడలిస్తూ “నా బుజ్జి బంగారం”అని తలపై ముద్దు పెట్టుకొని ఈవిషయం ఎవరికీ చెప్పమాకే అని నీకు రేపు ఊరెల్లేటప్పుడు పైసలిస్తాను ఇంటికెల్లాక ఏమైనా కొనుక్కో అంది. ఇప్పటి వరకు బానే ఉంది కానీ ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పొద్దనడంలో నాకు కొంచం అనుమానం కలిగి ఆవిషయమే ఆంటీనడిగా దానికాంటీ ఇలాంటి విషయాలు బయట చెప్పుకోకూడదు నీకు తెలియదుకదా అందుకే చెబుతున్నా అంది. ఆ తరువాత కొద్దిసేపు నా పేరు నేనేం చదువుతున్నా అన్నీ విషయాలు అడగుతుంటే నే చెబుతూనే ఎప్పుడు పడుకున్నానో నాకే తెలియదు. మరుసటి రోజులేచి స్నానం చేసుకొని పెళ్ళి ఇంటికెల్లాను మావాల్లతో మద్యాహ్నం బోజనాలు అయిపోయిన తరువాత సాయంత్రం అందరం బయలుదేరాము. ఆంటీ చెప్పినట్లుగానే నాకు ఓ ముప్పై రూపాయలిచ్చింది ఎవరూ చూడకుండా. అవి తీసుకొని ఆంటీకి బాయ్ చెప్పి అక్కడినుండి మావూరొచ్చేశాను మావాల్లతో కలిసి. అది జరిగాక కొన్నాళ్ళకు నేను మా ఇంటిముందు ఆడుకుంటున్నాను. అప్పడు చూసాను ప్రతి రోజు మా ఇంటికి ఎడమగా మూడిల్లవతలి ఆంటీ దొడ్డికని లోటాలో నీళ్లు తీసుకొని ఊరిబయట పొలంలోకెల్లింది. ఆమె వెళ్లిన కొద్దిసేపటికి ఆంటీవాల్ల ఎదురింటి అంకుల్ కూడా లోటా పట్టకొని పొలంలోకెల్లాడు. ఓ అరగంట తరువాత ఇద్దరూ ఒకరివెనకాల ఒకరు కాస్త దూరంగా నడుస్తూ వస్తున్నారు. ఆంటీ అప్పుడప్పుడు వెనక్కి తిరిగి అంకుల్ని చూసి నవ్వకుంటూ వస్తుంది. అయితే మరుసటి రోజుకూడా అలానే చేశారు. ప్రతిరోజూ వీల్లిద్దరు ఒకేసారెందుకెలుతున్నారో తెలుసుకోవాలనిపించింది నాకు. ఆ తరువాత రోజు ఆంటీ వెళ్ళిన తరువాత నేనుకూడా ఆమె వెనకాల పొలంలోకెల్లాను కాకపోతే కాస్త దూరంగా వెళ్ళాను. ఆచేనులో నిలబడితేనే నా తల సగం మాత్రం కనబడుతుంది మరి కూర్చుంటే అస్సలు కనబడను వారికి. కొద్దిసేపటికి అంకుల్ వచ్చాడు. అంకుల్ రావడంతో అంటీ తన చేతిని పైకి లేపి అంకుల్ వైపు ఊపింది నేనిక్కడున్నానని సిగ్నలిస్తూ. అంకుల్ వెళ్లిన ఓ రెండు నిమిషాలకి గప్ చుప్ గా నేను వాల్లదగ్గరికెల్లాను. అంతే నేను షాక్. అంటీ కింద పడుకొని ఉంది కానీ ఇదంతా ముందే పథకం ప్రకారం వాళ్లు అక్కడ కొంచం గడ్డిని కిందపర్చి దానిపై వీళ్ళు కిందామీదా పడి దొర్లుతున్నారు. అప్పడర్థమైంది నాకు కొంచం కొంచం. రోజూ వీల్లొచ్చేది వాల్ల కోరిక తీర్చుకోవడానికని. కానీ నాకు మాత్రం అస్సలు అర్థం కాలేదు పెద్దవాల్లందరూ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారో.ఆ రోజు పెళ్ళికి వెళితే అక్కడ ఆ అంటీ. . . మళ్లీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఎందుకిలా చేస్తున్నారో నాకర్థంకాలేదు. అక్కడ నేను వాళ్ళని చూసాను కానీ నన్ను వాల్లు చూడలేదు. ఆరోజు సాయంత్రం ఆంటీ వాళ్ళింటికి వెళ్ళిన. అప్పుడు ఆంటీ తన కొడుకుకు పాలిస్తుంది. నే వెళ్ళగానే ఏంట్రా ఎప్పుడూ పిలిచినా రానోడివి ఇవ్వాల మా ఇంటికొచ్చావు అంటుండగానే మధ్యలో నేనందుకొని ఏందత్తా. . నువ్వు కూడా ఎన్నడూ లేనిది ఇవ్వాల గుమ్మంలో కూర్చొని మా బామ్మర్దికి పాలిస్తున్నావు ఏందిసంగతి అని టకటకా అనేసి నాలుక్కర్చుకున్నా. కానీ నా మాటలర్థంకాని ఆంటీ కరెంటు లేదురా ఇంట్లో ఉక్కపోతగా ఉంది. అందుకే వాకిట్లో కూర్చున్నా అంది. సరే అత్తా మరి నే వెలతా అని అక్కడినుండి రాబోయా. . అంతే ఆ అత్త నన్ను పిలిచి ఏటిరా కన్నలూ ఎందుకొచ్చావు ఎందుకెలుతున్నావు అని అడిగింది. సరే అత్తా అడిగితే కోప్పడతావు. నువ్వు కోప్పడనంటే నేనొకటి అడుగుతా ఆ తరువాత నువ్వు నాపై కోప్పడొద్దు. అలా అయితేనే అడుగుతా అని అన్నాను. సరే ఏమననులే ఎందుకొచ్చావో చెప్పు అంది. మరీ మరీ ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పనని నామీదొట్టెయ్యి అన్నా. . దానికి ఆ ఆంటీ అంత చెప్పకూడనిదేంటిరా అంది. అదంతా నాకు తెలియదు నా మీదొట్టేసి ఎవరికీ చెప్పనని అంటేనే నేనెందుకొచ్చానో చెబుతా. . అన్నా. సరే నేనెవరికీ చెప్పను నువ్వుకూడా ఎవరికీ చెప్పకు అంటూనే తన చేతిని నా తలపై పెట్టి నీమీదొట్టు. ఇప్పుడు చెప్పు అంది. నేను కొద్దిసేపు తటపటాయించి మరీ మరీ నాకు నీ పాలు కావాలి అన్నా. . !అంతే పిల్లోన్ని చేతుల్లోకి తీసుకొని ఇంతెత్తున లేచింది నా పైకి. అంతే నాకు ఒల్లంతా చెమటలు పట్టాయి భయంతో. కానీ ఆంటీనే మళ్లీ నీకెవరురా ఇలాంటి సలహాలిస్తుంది. . హా. . చెప్పు అంటూ గట్టిగానే అరిచింది. కానీ నేనేమీ మాట్లాడలేదు సరికదా అక్కన్నించి పారిపోదామని వెనక్కి తిరిగేలోపు ఆంటీ నన్ను పట్టుకొని మళ్లీ గద్దించింది. అంతే నేను ఎలాగైనా అక్కన్నించి తప్పంచుకోవాలని చూస్తున్నా కానీ కుదరటం లేదు. ఇక చేసేదిలేక గట్టిగా అనెసా. ఆ అంకుల్కి పాలివ్వగా లేంది నాకిస్తే ఏంటని.
ఈ సారి షాకవ్వడం ఆంటీ. . . వంతయ్యిందిఅంతలోనే తేరుకొని వేలడంతలేవు చానా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నావు. ఎవరు నేర్పుతున్నారు రా నీకు. హా. . అని గద్దించి మళ్లీ నాపై ఇంతెత్తున విరుచుకు పడింది నా పైన తన తప్పును కప్పిపుచ్చుకుంటూ. మొదట బయపడ్డా ఆ తరువాత మెల్లగా మీరిద్దరూ రోజూ ఆ చేలోకెల్లి చేసేదంతా నే చూస్తూనే ఉన్నా. నాకు తెలియదనుకుంటున్నావా ఆ అంకుల్ని చూడగానే నువ్వు నవ్వతూ సైగలు చేయడం కూడా నేను చాలాసార్లు చూశా అని ఏదో సాదించినవాడిలా గట్టిగా ఊపిరి తీస్తూ అనేసా. కొద్దిసేపు మౌనాన్ని వహించిన ఆంటీ అంతలోనే తేరుకొని చేసేదిలేక సరేరా కన్నలూ నీకు నా పాలేగా కావాలి. ఇస్తాను కానీ ఇప్పుడే బాబుకి పట్టాను. రేపిస్తానులే కానీ ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పకూడదు సరేనా అలా ఐతేనే నీకు పాలిస్తాను. ఎవరికైనా చెప్పావో మీ అమ్మకి చెప్తా. ఆ తరువాత ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలుసుగా. ఆంటీ అమ్మ పేరు చెప్పగానే నా వెన్ను జలదరించింది అమ్మ కొట్టే దెబ్బలు గుర్తొచ్చి. ఆంటీ నేనెవరికీ చెప్పనులే నువ్వేం భయపడకు కానీ నాకిప్పడే కావాలి. అంటూ మారాం చేయసాగాను. మళ్లీ నా కేకలకు ఎవరైనా అక్కడకొస్తారేమోనని సరేరా లోనికి రా అని తనవెంట నన్ను లోనకి తీసుకెళ్ళి కిటికీ పక్కనున్న మంచంపై ఓ పక్కన బాబును పడుకోబెట్టి ఆ పక్కనే తను కూర్చొని కిటికీలోంచి ఓసారి బయటికి చూసి రారా కన్నలూ అని తన ఒడిలోకి నన్ను తీసుకొని జాకెట్టు గుండీలు తీసి ఓచన్ను నా నోట్లో పెట్టింది. ఆంటీ అలా సన్నుని నానోట్లో పెట్టిందో లేదో నేను చీకాలని ఆత్రంతో ట్రై చేసా కానీ పాలు రావడం లేదు. ఆమాటే ఆంటీతో అన్నా ఆంటీ పాలు రావడంలేదని. దాంతో ఆంటీ ఒక్కసారిగా గట్టిగా నవ్వుతూ పాలు చీకడం చేతకాదు కానీ ఊళ్లో విషయాలన్నీ కావాలి అయ్యగారికి అంటూ తన చను ముచ్చికని తన రెండు వేల్ల మధ్యన పట్టుకొని ఇప్పుడు నోరుతెరూ అంటూ నానోట్లో చనుముచ్చికనుంచి మొదట కాస్త తన సన్నుని నొక్కుతూ పట్టింది నాకు తన పాలని. అలా ఓ రెండు నిమిషాలకు నేను అలవాటు పడి తన సల్లని మార్చి మార్చి పావుగంటసేపు చీకుతూ మధ్య మధ్యన పక్క సన్నుని నలుపుతుంటే ఆంటీ నోటివెంట మెల్లగా సన్నని మూల్గులు వస్తున్నాయి. ఆరోజు ఆ ఊల్లో ఆ అంటీకూడా ఇలానే మూల్గింది.
ఈ రోజు ఈఅంటీ కూడా మూల్గతుంది. అంతే ఆ రోజు జరిగింది మొత్తం ఒకసారి గర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆ ఆంటీ తనసల్లని నన్ను చీకుతూ పిసకమని చెప్పి తను చేత్తో చేసుకుంది గురొచ్చింది. ఆ మాటే ఆంటీతో అన్నా ఆ ఆంటీ నేసల్లు చీకుతుంటే కింద చేత్తో ఆడించుకుంటూ కొద్ది సేపు తరువాత నా చేత్తో ఆడించుకుందని కాస్త గొప్పలు చెప్పా. చెప్పిన తరువాత గానీ నాకు తెలియలేదు నేనేమన్నానో కానీ అప్పటికే ఆంటీకి విషయం అర్థమై నానోట్లో ఉన్న తన సన్నుని వెనక్కి లాక్కొని నా వైఎనిమిదవలా చూస్తూ ఎక్కడ ఏం జరిగిందిరా చెప్పు అని గద్దించింది. చేసేదిలేక జరిగింది మొత్తం చెప్పా కానీ ఆ ఆంటీ ఎవరో మాత్రం నాకు తెలియదని చెప్పా. కొద్దిసేపు ఆలోచించి ఇందాకటినుంచి నేను సల్లు మార్చి మార్చి పిసుకుతూ చీకుతుండడం వల్ల ఆంటీకి కూడా జిలగా ఉన్నట్టుంది కింద. మరు నిమిషంలో ఒరే కన్నలూ ఈ విషయం నాకు చెప్పినట్లు మరెవరికీ చెప్పకురా. అలా చెబితే అల్లరయిపోతాం మనమిద్దరం. అప్పుడు మీ అమ్మ నిన్ను కొడుతుంది. నువ్వెడిస్తే నే చూడలేనురా అందుకే నిన్నారోజు కొడుతుంటే నేనడ్డుకున్నాను అంటూ ఇంతకు మునుపోరోజు మా అమ్మ నన్ను కొడుతుంటే తనడ్డొచ్చింది గుర్తు చేసింది. నేను సరే అత్తా అని మల్లీ తన సల్లని చీకుతున్నాను. కొద్దిసేపటికి తక చేతితో కింద ఒత్తుకుంటూ సన్నగా మూల్గుతుంది ఇందాకటిలా. అత్తా అని పిలిచాను నేను. తన చేత్తో కింద ఒత్తుకుంటూనే ఏంటిరా అంది జీరాపోయిన గొంతుతో చిన్నగా. నువ్వెందుకు అలా మూల్గుతున్నావు ఏమైంది నీకు బాగానే ఉందా లేకుంటే నేను వెల్లిపోతానులే అని అన్నా. అదేంలేదురా మా ప్రాబ్లంలు మాకుంటాయి నువ్వు చీకరా అంటూ ఈసారి నా కల్లెదురుగానే తన చేతిని చీర పైకిలేపి తొడల మధ్యలో పెట్టుకుంది. అంతే ఆంటీ సల్లు చీకుతున్నవాడినలాగే పసుపు గోదుమ రంగులో ఉన్న ఆంటీ తొడలనలాగే చూస్తుండిపోయా. . అంతే ఆంటీ సల్లు చీకుతున్నవాడినలాగే పసుపు గోదుమ రంగులో ఉన్న ఆంటీ తొడలనలాగే చూస్తుండిపోయా. . నానుండి ఎలాంటి కదలిక లేకపోయేసరికి చేత్తో తన కింద కేలుక్కుంటున్న ఆంటీ అంతలోనే తేరుకొని ఏదో పోగొట్టుకున్నదానిలా నన్ను చూసి నేనేం చూస్తున్నానో తెలిసేసరికి వేలెడంత లేవు నీకప్పడే బొక్కలు కావాలటరా. అంటూ చూసింది చాలుగానీ ఇక ఆసన్నుని చీకరా అంటూ నా తలని తన సల్లవైపుకు లాక్కొని ఒక సన్నుని మళ్లీ నా నోట్లో కుక్కింది. నేను చేసేదిలేక ఆంటీ సల్లను చీకుతూ పిసుకుతున్నాను అలానే కొద్దసేపటి వరకు. ఆంటీ మళ్లీ తన చేత్తో కింద ఆడించుకుంటూ కైపుగా మూల్గుతుంది. తన చన్నుని చీకుతున్నవాడిని కాసేపటికి కింద ఎలాఉందో ఆంటీ అక్కడ ఎందుకు చేతితో కెలుకుకుంటుందో చూడాలనే ఉబలాటంతో నా రెండు చేతులతో రెండు సల్లని పిసుకుతూ మెల్లిగా నాతలని కిందకు జార్చాను చేతులతో చేసే పనిని ఆపకుండానే. ఆంటీ కళ్లు మూసుకొని మైకంతో నిండిన గొంతుతో, సన్నని మూల్గులతో, ఆ ఇంటిలో అదో కొత్త రకమైన వాసన కమ్మి నా నాసికారంధ్రములకు ఆ మత్తు వాసనలు నన్ను నేను మర్చిపోతున్న తరుణంలో నన్నింకేదో చేయ్యిరా అని ఆంటీ అన్నట్లుగా తన చేతలు నన్ను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళమని చెప్పకనే చెబుతున్నట్టు అనిపించింది మరుక్షణం నే ముందుకు సాగుతూ నా కళ్ళకి ఆంటీ తొడలమధ్య ఏమైనా కనబడుతుందేమోనని మరికాస్త కిందకి జరగబోయా. కానీ మంచంపై నుండి జారి కిందపడబొతూ ఊతానికన్నట్టుగా ఆంటీ నడుమును నా రెండు చేతులతో రెండువైపులా పట్టుకొనే సరికి అనుకోకుండా జరిగిన ఆ హటాత్పరిణామానికి అప్పుడే కళ్ళు తెరచి ఈ లోకంలోకొస్తూ, నా చేతుల్లో నలుగుతున్న తన నడుమును మరింత ముందుకు తెస్తూ మంచం చివరకొచ్చి కాళ్ళను వెడల్పుగా చాపి కిందకొదిలేస్తూ చీరని పైకెతుకొని తన తొడల మధ్యలో ఉన్న తన చేతిని తీసేసి నాచేత్తో తన తొడలమధ్య అదుముకుంది. అలా అదుముకుంటూ వేడి వేడి నిట్టూర్పులతో కన్నలూ. . . అంటూ ఒకసారిగా తన మదనమదిరంలో నుండి అప్పుడే పేలిన అగ్నిపర్వతంలోనుండి బయటకి పొంగుకొస్తున్న లావా మాదిరిగా తన రసాలను విడతలు విడతలుగా నాచేతిమీద కార్చింది.
అలా నాచేతిని మొత్తం గలీజు చేయడంతో ఏంటత్తా ఇలా చేసావు చూడు నాచేతి మొత్తం గలీజయిపోయింది అంటుండగానే తన చేతిలో ఉన్న నాచేతిని తన తొడల దగ్గరి నుండి పైకి లేపి నాచేతిని మొత్తం నాకేసింది. ఆంటి అలా చేస్తుంటే చీ. చీ. . ఏంటత్తా మూత్రం నాకుతున్నావు అలా చేయకూడదు అని నేనంటుంటే అది మూత్రం కాదురా నా పూకులోలోని పూ తేనె చాలా బాగుంటుంది. అందుకే నేనేనాకి నీ చేతిని శుభ్రం చేసా అంది. దానికి నేను ఓ అలాగా అయితే ఇంకా ఉందాంటీ నీ పూకులోలో తేనె నేనుకూడా రుచి చూస్తానే అంటూ మరుక్షణంలో నా తలని ఆంటీ తొడలమధ్య పెట్టేసాను ఆంటీ సమాదానంమిచ్చేలోపు. ఆ అనుకోని హటాత్పరినామానికి. . ఓ అలాగా అయితే ఇంకా ఉందాంటీ నీ పూకులోలో తేనె నేనుకూడా రుచి చూస్తానే అంటూ మరుక్షణంలో నా తలని ఆంటీ తొడలమధ్య పెట్టేసాను ఆంటీ సమాదానంమిచ్చేలోపు. ఆ అనుకోని హటాత్పరినామానికి. . అక్కడ ఏంజరుగుతుందో తెలిసేలోపు నా పెదాలు ఆంటీ నిలువుపెదాలతో కలిసిపోయాయి. ఆ మరుక్షణమే మళ్లీ గోడకి విసిరిన బంతిలా వెనక్కి తీసుకొని అదేందత్తా నివ్వేమో తేనన్నావు. అదేమో. ఆక్. . తూ. . అలా ఒగరుగా ఉంది. మచినీల్లెక్కడ అని నేననేలోపే ఆంటీ అందుకొని అరే. . కన్నలూ నువ్వలా నోరెట్టి తీసేస్తే అలానే ఉంటుంది. ఏదేమైనా కిందినుంచి పైకెక్కలనుకోవాలికానీ ఒకేసారి ఎగిరి గంతేసి అందుకోవాలని చూడొద్దు. నువ్వలా చేశావు కాబట్టే నీకలా అనిపించింది. మరి నాకు తేనెలానే ఉందే ఏదీ ఓసారిలా రా నీ మూతికంటుకుంది నే రుచిచూసి చెబుతాను అంటూ నా మూతి చుట్టూ తన నాలుకతో నాకుతూ చివరగా నాపెదాలందుకుంది. ఆ తరువాత ఒకదాని తరువాత మరొక పెదాలని మార్చి మార్చి చప్పరించి చప్పరించి తన పెదాలతో నా నాలికని తన నోట్లోకి తీసుకొని ఓ రెండు నిమిషాలు చీకింది. ఆ తరువాత నన్ను ఇందాక నే చేసినట్లు చేయమంది. మొదట నాకు కాస్త ఇబ్బందిగా ఉన్నా ఓ ఎనిమిదవ నిమిషాల తరువాత అలవాటైంది. ఈ సారి ఆంటీ తనతలని వెనక్కి లాక్కుంటుంటే నే బిగ్గరగా నాచేతులతో నావైపు లాక్కుంటూ ఆ తీపి ముద్దుని అలాగే కంటిన్యూ చేశాను మరో ఎనిమిదవ నిమిషాలు. ఆ తరువాత ఎలాగోలా నన్ను విడిపించుకొని చూశావా ఇందాక నే ముద్దెడుతుంటే ఎంగిలన్నావు. అ ముద్దులోని మాధుర్యం తెలిస్తే ఇక వదలబుద్దికాదు. అదీ దాని మహిమ అంటూనే ఇందాక ఒగరుగా ఉందన్నావుగా ఇప్పడు చూడు నీకే తెలుస్తుంది దాని రుచి అంటూ నా తలని తన పూకులో దగ్గరకు గుంజింది. కానీ నాకిందాకనే వాంతికొచ్చనట్లైంది. నేనిప్పుడు గనక ఆ తేనె నాకకపోతే నాకు ఆంటీ పాలివ్వదు. పాలైతే సూపర్. కానీ ఈ తేనె గొడవేందో నాకర్థంకాలే వయస్సు ప్రభావం లో అననుకుంటూ మళ్లీ నాతలని అఇష్టంగానే ఆంటీ పూకులోపై పెట్టి నాలికతో కిందనుండి పైకి నాక సాగాను. . అలా ఇష్టం లేకున్నా చేయకతప్పదని మొదలెట్టినా ఆ తరువాత ఓ ఏడెనిమిది నిమిషాలవరకు ఆంటీ నా చేష్టలకు తట్టుకోలేక నా తలని వెనక్కి లాగుతున్నా వయస్సు కొచ్చిన కోడెద్దులా నా నాలుకతో నాకుతూనే తలని తొడలమధ్యగా అటూ ఇటూ గుల్లిస్తుండే సరికి తట్టుకోలేక ఆంటీ మరొక్కసారి తన పూకులోలో తేనె నానోటికందించింది. ఆంటీ వొదిలిన తేనె మొత్తం ఆ. . బాగా జుర్రుకొని చివరగా ఓ ముద్దు పెట్టి పైకి లేచిన నన్ను క్షణమాలస్యం చేయకుండా తానొందిన భావప్రాప్తికి భహుమానంగా నా మోమంతా ముద్దులతో నింపేసింది. అలా నేను నాకవకాశమొచ్చినప్పుడల్లా ఆంటీతో నోటిపనితో రమిస్తూనే ఉన్నా. . కానీ మా విషయం ఇంతవరకు ఆ అంకుల్కి తెలియదు.

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories