var uid = '155239'; var wid = '331945'; కిందకి ఉంగి చూసుకునే వరకు తెలియదు – Telugu Sex Stories
కిందకి ఉంగి చూసుకునే వరకు తెలియదు

Telugu Sex Stories అందమయిన ఆ సాయంత్రం అంతలోకే కాళ రాత్రి అవుతుంది అనుకో లేదు సంజన. ఆమెని విపరీతంగా ప్రేమిస్తున్నాను అని వెంట పడి తిరిగిన ప్రశాంత్ లారీ కింద పడి చని పొయ్యాడు అనే వార్త ఆ వీధిలో వాళ్లకి తెలిసిన తరువాతే తనకు తెలిసింది. అప్పటికే ఆఫీస్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన భర్తకి కాఫీ కలుపుతూ ఆ విషయం గురించే ఆలో చిస్తూ ఉంది పొయ్యింది. ‘ఏమేవ్.! కాఫీ కలిపావా..? లేదా.?’ అంటూ పిలిచిన మొగుడు చలపతి రావు మాటకి తెలివి లోకి వచ్చి కాఫీ తీసుకుని వచ్చి అతనికి ఇచ్చి టీవీ చూస్తూ కూచుంది.రోజూ పొద్దున్న మొగుడు చలపతి రావు ఆఫీస్ కి వెళ్ళిన తరువాత గుమ్మం లోనే వుండి ప్రశాంత్ కోసం ఎదురు చూసేది సంజన. సంజనకి 35 ఏళ్ల ప్రౌఢ లాగ కనిపిస్తుంది కానీ ఆమెకి 40 ఏళ్ళు వుంటాయి.. పెళ్లి అయి 15 ఏళ్ల పైనే అయింది.. మొగుడు చలపతి రావు తన కన్నా పది ఏళ్ళు పెద్ద వాడు. అతని తో సంసారం 5 ఏళ్ల కింద దాకా బాగేనే జరిగింది కానీ ఈ మధ్యే అతను అసలు పని చెయ్య లేక పోతున్నాడు. తమ కూతురిని సిటీ లో వుంచి చదివిస్తూ అప్పుడప్పుడూ వెళ్లి వస్తుంటారు. సంజన శరీర కొసంజనలు చాలా బాగుంటాయి. గుండ్రటి భుజాలు, గుండ్రటి సల్లు, గుండ్రటి మొఖం.అన్నీ గుండ్రం గానే వుంటాయి. నడుము దగ్గర మడత అయితే ఇంకా కసేక్కిస్తుంటుంది. అలాంటి సంజన ని ఆ వీధిలో వుండే కాలేజ్ కుర్రవాడు ప్రశాంత్ ప్రేమిస్తున్నాను అంటూ వెంట తిరగడం మొదలెట్టాడు రెండు నెలల నుంచీ. అతనితో పరిచయం ఆమెకి ఆ వీధి గుమ్మం దగ్గరే జరిగింది. చలపతి రావు ని ఆఫీస్ కి పంపించి కాసేపు వీధి గుమ్మం వద్దే నిల పడేది సంజన. కరెక్ట్ గా ఆ టైం కే ఆమె ఇంటికి పది ఇళ్ళ అవతల వుండే ప్రశాంత్ కూడా కాలేజ్ కి వెళ్ళే వాడు. అతన్ని రోజూ చూస్తూ పలక రింపు గా నవ్వేది ఒకే వీధి వాడు అని. అతను ఈ కాలం స్పీడ్ కుర్రోడు కావడంతో ఆమె ని రెండు మూడు సార్లు చూసిన తరువాత ఆమె అందానికి దాసోహుడయి ఆమెని ఎలాగయినా ఒక పట్టు పట్టాలి అనుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి ఆమెకి తమ తోట ల మొలిచిన రోజా పువ్వు తెచ్చి ఇస్తుందే వాడు. అలా ఇచ్చీ ఇచ్చే ఆమెకి ఒక సారి ‘ఐ లవ్ యు!’ చెప్పేసాడు. అతని గడుసు దనానికి ఆశ్చర్యం వేసిన సంజన ఆ రోజు నించీ అతన్ని పలక రించేది కాదు. కానీ రోజూ అతని కోసం చూసేది అతను ఆమెని చూసి నవ్వితే ఆమె మాత్రం ఏ విధమయిన భావము లేకుండా.. అతన్ని ఒక సారి చూసి లోపలి కి వెళ్లి పొయ్యేది. అలా రెండు నెలల నుంచీ జరుగుతుంది వాళ్ళ మధ్య. ఈ లోగా ఆ రోజు బైక్ ఆక్సిడెంట్ లో అతను చని పొయ్యాడు అని తెలిసింది సంజనకి. అది తెలిసిన తరువాత ఆమెకి మనసు అదో లా అయిపోయింది. ఏదో దిగులు ఆమెని ఆవహించుకుని ముఖము డల్ అయి పొయ్యింది. కళ్ళల్లో నీళ్ళు ఒకటే తక్కువ గానీ రోజంతా ఆమెకి అతని ముఖమే గుర్తు వస్తుంది. అలాగే అన్య మనస్కంగా భోజనము అయిందని పించి మొగుడి పక్కన పనుకుంది సంజన. ప్రశాంత్ గురించే ఆలోచిస్తూ పనుకునే టప్పటికి గంట 11 దాటింది. నిద్రలో కూడా ఆమెకి ప్రశాంత్ తన ఎదురుగా నిలపడి ‘ఐ లవ్ యు’ చెప్పినట్టుగా అనిపిస్తుంది. చలపతి రావు ఆ విశాల మయిన డబల్ కాట్ బెడ్ మీద దూరంగా పనుకుని వున్నాడు ఒక కొసలో. ఈమె ఇంకొక కొసలో పనుకుని వుంది. సరిగ్గా టైం 12 గంట కొట్టే సరికి ఆమెలో ఒక విచిత్ర మయిన అలజడి రేగ సాగింది.
నైటీ ఆటోమాటిక్ గా ఆమె కాళ్ళ మీద నుండి పయికి లెయ్య సాగింది.బెడ్ లైట్ కాంతిలో ఆమె తెల్ల ని తొడలు పెద్ద పెద్ద అరటి బోదేల్లా గున్నాయి. ఆమె ఎర్రని పెద్ద దొండ పండ్ల లాంటి పెదవులు ఎవరో వత్తు తున్నట్టు కిందకి ఆదమ పడుతున్నాయి. ఆమె పెద్ద పెద్ద హిమ గిరుల్లాంటి సల్లు నైటీ మీద వొత్తుకుని అప్పచ్చుల మాదిరి అయ్యాయి. ఆమె నోటి నుండి మ్మ్.హమ్..అమమ్..స్స్.. అంటూ శబ్దాలు వెలువడుతున్నాయి. తన మీద ఎవరో పనుకుని తన వొంటి నంతా రుద్దుతూ పిసుకుతూ పెదవుల మీద దాడి చేసి జుర్రు కుంటున్నారు అని అర్ధమయింది ఆమెకి. కళ్ళు తెరవాలను కుంటుంది కానీ తన మీద పనుకున్న అతని చర్యలు మొహానికి గురిచేస్తూ కసిగా అనిపించడంతో ఆ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ కళ్ళు తెరవడం లేదు. ఒక ఐదు నిమిషాలు తన పెదవులని జుర్రుకున్న ఆ జున్ను ముక్కల లాంటి పెదవులు ఆగి ఇప్పుడు తన నైటీ కింద కదలికలు మొదలయ్యాయి. ఒక్క సారిగా తన నున్నటి అరటి బోదెల లాంటి తొడల మీద చేతులు పాకుతూ నైటీని పూర్తిగా పైకి లాగి వేసి ఆమె మొత్త మీద పెద్ద తోలు బెల్టు మాదిరి తగిలే టప్పటికి ఆమెకి ఏదోలాగా అనిపించి కళ్ళు తెరిచి చూసింది సంజన. ఆమెకి తన మీద ఎవరూ కనపడక పోవడం.. కానీ తన అవయవాలతో ఎవరో ఆడుకుంటున్నట్టు అనిపించడం చూసి ఒక్క సారిగా అరవ బోయింది. కానీ ఆమె కేక పైకి రాక ముందే ఆమె పెదవులని జత పెదవులు మూసి వేసాయి. ఆ స్పర్స మాత్రం ఆమెకి చాలా బాగ్ తెలుస్తుంది. కింద తోలు రాడ్ మాదిరి అనిపించినది ఇనప రాడ్ మాదిరి ఆమెవుపస్తులోకి జొర పడింది. ఒక పక్క తన సల్లు పిండి పిండి అయి పోతున్నాయి. లోపలికి వెళ్ళిన ఆ ఇనప తోలు రాడ్ జం జామ్ అంటూ కలియ తిరిగేస్తుంది. తన 25 ఏళ్ల సర్వీసు లో అలా తన పూ మందిరం లో ఏదీ తిరిగిన అనుభవం జ్ఞప్తి కి రాక ఆ కెలుకుడికి తన నర నరానా విద్యుత్తు పాకు తుంటే భు.ళ్ళ.క్కు. మని కార్చేసింది. ఆ అర్ధ రాత్రి ఆ గది లో ఏ సి చప్పుడు తప్ప ఏమీ వినిపించని ఆ బెడ్ రూం లో ఆమె వదిలిన రసాల సౌండ్ రీ సౌండ్ ఇచ్చింది. సంజన కి ఏమీ అర్ధం కావడం లేదు. తనను దెంగుతున్నది ఎవరో. ఏమిటో. అసలు అర్ధం కావడం లేదు. ఆ బ్లూ బెడ్ లైట్ కాంతి లో బెంజ్ బండి లాంటి ఆమె శరీరం మెలికలు తిరిగి పోతుంది. తొడలు విప్పు కుని తన తొడల మధ్యలో తొనల మధ్య రేమ్మలని చీల్చుకుని లోపలి కంటా అంచు దాక దిగ బడి కదులు తున్న ఆ తోలు మొడ్డ నడుము మీద కొవ్వు పట్టి కండ లాగ మెరుస్తున్న మదతలని సవరిస్తున్న చేతులు కింద నుంచి పాకుతున్న షాక్ కి పయిన ఎత్తులు కొయ్య బారి పొయ్యి నిటారుగా సీలింగ్ చూస్తుంటే వాటిని పిండి పిప్పి పిప్పి పిప్పి చేస్తూ అంత లావు శరీరాన్ని కూడా కుదేసి నడుము కింద పూకులో దిగి మళ్ళీ మళ్ళీ బయటికి వస్తూ లోపలి కంటా దిగ పడుతూ వీర విహారం చేస్తున్న తోలు మొడ్డ వీటన్నిటి స్పర్స మాత్రం తెలుస్తుంది ‘అబ్బా.వూమ్…మ్..హా.స్స్.’ అంటూ మూలుగుతూ అరుస్తుంది విరహం ఓర్చుకోలేని సంజన. ఎవరయినా చూస్తే ఈమేంటి కలలో ఎవరితోనో దెంగించు కుంటూ కసిగా మూలుగుతుంది అనుకుంటారు. కళ్ళు మూసుకుని తన మీద బరువుగా పనుకుని వున్న ఆ అదృశ్య మనిషిని పెన వేసుకుని తన నడుము కూడా లోపల దిగి వున్న మొడ్డ కి అనుగునం గా తిప్పుతుంది. ప్పటికే ఆమె రెండు సార్లు కార్చుకుంది. అయినా అంతా లావు మడ్డ మళ్ళీ మళ్ళీ తనకు దొరక దాన్నట్టు దానిని వదలక తన లావు లావు తొడ లతో పెన వేసుకుని పోతుంది మెలికలు తిరుగుతూ. పెళ్లి అయి అన్నీ ఏళ్ళు అయినా కూడా బిగువు తగ్గని ఆమె శరీరం మొట్ట మొదటి సారి గా తన మీద ఆ అదృశ్య మనిషి చేస్తున్న దాడికి అదిరి పోతూ అల్లాడి పోతుంది. ఆమె బరువయిన సల్లు ఊగి పోతూ వున్నాయి. కింద శరీరం లోకి దిగుతున్న వెచ్చని తోలు మొడ్డ చివర ఏవో చిన్న చిన్న గుత్తులు ఆమె నిలువు పెదవుల కింద రేమ్మలకి తగులుతూ గోల పెట్టేస్తున్నాయి. అవి అతగాడి వృషణాలు అని తెలుసుకో లేనంత అమాయకు రాలేమీ కాదు ఆమె. అతని దెంగుడుకి చివరికి వచ్చేస్తూ ఆ తిత్తి ని పట్టు కోవాలని చేతిని కిందకి పోనిచ్చింది. పూకుకి ఏమి తగలటం లేదు.
తపక్ తపాక్ పచాక్ పచాక్ అని సౌండ్ లు ఆ రూం లో గోడలకి తగిలి మళ్ళీ మళ్ళీ వినిపిస్తున్నాయి. ‘వుమ్మ్.మ్మ్.ఆమ్.హమ్మ్..హా..’ అంటూ అప్పటి దాక మూలుగుతున్న ఆమె చేతిని గాల్లో తిప్పి నోరు వెల్ల పెట్టుకుని పయికి లేచింది సంజన. అప్పటి దాకా వేడి వేడి నిట్టూర్పులతో. దెంగుడు అరుపులతో.. కసి కసి తలపులతో.. ఆమె నడుము చప్పట్లతో.మారు మోగి పోయిన ఆ రూం ఒక్క సారిగా గాలి తీసిన బెలూన్ లాగ తుఫాన్ వచ్చి ఆగి పోయిన చందం గా మారి పోయి ఉంది. పక్కన తన మొగుడు చలపతి రావు తన కేమీ సంభంధం లేనట్టు గురక పెట్టి నిద్ర పోతున్నాడు. ఆమెకి నుదిటి మీద చెంపల మీద చెమట బిందువులు మొలుచుకుని వచ్చాయి. పక్కనే వున్న వాటర్ బాటిల్ లో నీళ్ళు తీసుకుని గడ గదా తాగేసింది. ఆమెకి ఏమీ అర్ధం కావడం లేదు. ఇప్పటి దాకా వచ్చింది కల అయితే తను నగ్నం గా ఎందుకు మారింది. తన పూకు లో నుంచి రసాలు తొడల మీదుగా కారుతున్నాయి. తల వంచి తొడల మధ్య బిళ్ళ ని చూసుకున్న ఆమె అది కుల్ల పొడవ బడింది అన డానికి గుర్తుగా దాని పెదవులు వాచి ఎర్రగా వుండడం చూసి తను కచ్చితం గా ఎవరితోనో కసి తీరా దెంగించు కునింది అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంది. ఎవరయి ఉంటారా అని మంచం కిందా అన్నీ మూలలా వెతికింది సంజన. అసంకల్పితంగా బెడ్ రూం లో వున్న డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అద్దం చూసిన సంజన అ..క్క..డ అ.క్క…డ. ‘ఐ లవ్ యు – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 ఇట్లు నీ ప్రశాంత్’ అని రాసి వుండడం చూసి కొయ్య బారి పొయ్యింది.
Powered by WPeMatico

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories