Home / Telugu Sex Stories / కుమార్ గాడి కష్టాలు 5 – Telugu Sex Stories

కుమార్ గాడి కష్టాలు 5 – Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories ఆదివారం చాలా సాదాసీదాగా గడిచింది. రమేష్ కుమార్ ని కోఠి తీసుకెళ్లి షాపింగ్ చేయించి బహార్ లో బిరియాని రుచి చూపించాడు. రోజు మొత్తం తిరగటం తోనే సరిపోయింది. రూప కి ఫోన్ చేసే టైం కూడా దొరకలేదు కుమార్ కి. రాత్రి ఎప్పుడో ఇంటికి వచ్చాక నిన్నటి బొమ్మనే చూసుకుంటూ చేతిపని కానిచ్చాడు.
సోమవారం ఉదయం ఆఫీస్ లో ఇండక్షన్ కూడా బాగానే జరిగింది. టీం పరిచయాలు అవి మాములే. జ్యోతి తెలుపు చుడిదార్లో అప్సరసలా కనపడింది మనవాడి కంటికి. తెల్లబట్టలు వేస్తే అప్పలమ్మ కూడా అందంగా ఉంటుందంటారు. ఇక కసి గుద్ద ఎలా ఉంటుంది? మన్మధుడి పెళ్ళాం రతీదేవికి భూమ్మీద కేర్ఆఫ్ అడ్డ్రస్సులా ఉంది. దానికితోడు జాస్మిన్ సెంట్ ఒకటి. రెస్ట్రూమ్ ఎక్కడో వెతుక్కుని మరీ కొట్టుకున్నాడు కుమార్. అప్పటికిగాని మిగతా వాటి మీద దృష్టి నిలవలేదు. ఈ తల్లీకూతుళ్లు ఇద్దరు మనవాడి వట్టలు ఖాళీ చెయ్యటానికే పుట్టినట్టున్నారు.
మధ్యాన్నం లంచ్ టైం లో రమేష్ దగ్గరికి వెళ్తే ప్రాజెక్ట్ పనిలో బిజీ అన్నాడు రమేష్. దాంతో కుమార్ ఒంటరిగానే కాంటీన్కి రావాల్సివచ్చింది. తిండి తింటుంటే తీయని గొంతు పలకరించింది.
జ్యోతి: హాయ్ కుమార్!కుమార్: ఓహ్ హాయ్! జ్యోతి కదా. (పోజ్ కొట్టటానికి)జ్యోతి: if you don’t mind, can i sit here?కుమార్: నాకు తెలుగు వచ్చు మేడం… కూర్చోండి.జ్యోతి: బ్రతికించావు. అసలే నాకు ఇంగ్లీష్ అంటే భయం.కుమార్: ఓకే… how can i help you?
ఎదో ఉడికిద్దాం అని ఆలా అనేశాడు కుమార్. జ్యోతికి కూడా అనుకున్నట్టుగానే కాలింది.
జ్యోతి: నథింగ్. తెలుగు నేర్పుదాం అని వచ్చా అంతే. నువ్వు ఒక్కడివే కూర్చుని తిను.
జ్యోతి తన ప్లేట్ తీసుకుని వెళ్లిపోతుంటే కుమార్ ఆమె చేయి పట్టుకుని ఆపేసేడు.
కుమార్: సారీ జ్యోతి.. కూర్చో ప్లీజ్.
జ్యోతి పాపం చుట్టూ చూసుకుని ఎవరు చూడలేదు అని ఫిక్స్ అయ్యాక కూర్చుంది.
జ్యోతి: ఏంటి చెయ్యి పట్టుకునేంత ఫ్రెండ్స్ ఆ మనము? అసలే చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఎదో అడిగావు?కుమార్: సారీ సారీ… మొన్న నేను పలకరిస్తే నువ్వు కూడా అలాగే అన్నావ్ కదా. ఎదో ఉడికిద్దాం అని.జ్యోతి: ఐతే మాత్రం… చెయ్యి పట్టేసుకుంటారా? నేనేదో థాంక్స్ చెపుదామని వచ్చా.కుమార్: థాంక్స్ ఆ… దేనికి?జ్యోతి: మొన్న GD గురించి.
కుమార్ కి నవ్వు వచ్చింది. శారద గుద్ద దెంగటానికి పెట్టుకున్న కోడ్ నేమ్ GD మరి.
జ్యోతి: దేనికి నవ్వుతున్నావ్?కుమార్: ఏమి లేదు… GD అన్నావ్ కదా… అండ్ it was my pleasure …జ్యోతి: మరి ఆ నవ్వు దేనికి?కుమార్: ఎదో జోక్ అంతే… వదిలేయ్. ( జ్యోతి గుద్ద దెంగితే ఎలా ఉంటుందో అనే ఊహ మొదలైపోయింది)జ్యోతి: సరే ఐతే… చెయ్యి దేనికి పట్టుకున్నావ్?కుమార్: సారీ చెప్పానుగా!!!జ్యోతి: నేను ఒప్పుకోను. దేనికి నవ్వావో చెప్పు.కుమార్: అబ్బా!!! ఇది టూ మచ్ తెలుసా!జ్యోతి: నా అనుమతి లేకుండా నా చెయ్యి పట్టుకుంటావా? చంపేస్తారు తెలుసా మా ఊరిలో ఇలా చేస్తే?కుమార్: బాబోయ్! మాట్లాడుకోవటం మొదలు పెట్టి 5 నిముషాలు అవ్వలేదు… అప్పుడే చంపేస్తారా?జ్యోతి: ఆ ఐదు నిముషాలలోనే మరి చెయ్యి పట్టుకుంటారా?కుమార్: సారీ చెప్పానుగా…జ్యోతి: నాకు సారీ వద్దు. ఆ జోక్ ఎదో చెప్పు. అంత నవ్వు దేనికి వచ్చిందో తెలుసుకోవాలి…కుమార్: ఏది GD నా?జ్యోతి: అవును అదే…కుమార్: అదీ కాలేజీ రోజుల్లో ఎదో జోక్. వదిలేయ్ అన్నానుగాజ్యోతి: ఏంటి వదిలేసేది. నా చెయ్యి పట్టుకున్నావ్ అని HR కి కంప్లైంట్ చేస్తా జాగ్రత్త.కుమార్: ఓరి నాయనోయ్! ఇలా తగులుకున్నావేంటి జ్యోతి…జ్యోతి: అవన్నీ నాకు తెలియవు. GD అంటే ఏంటో చెప్పాల్సిందే.కుమార్: సరే… అందమైన అమ్మాయి కనపడితే కాలేజీ ఫ్రెండ్స్ GD అని పిలుచుకునేవాళ్ళం.జ్యోతి: దానికి ఇంత నవ్వటం దేనికి? బెట్టు చెయ్యటం దేనికి? full form చెప్పు.
కుమార్ గాడు ఇరుకుల్లో పడ్డాడు. ఎంత దీని గుద్ద బాగుంటే మాత్రం మాటలు కలవగానే గుద్ద దెంగాలని ఉంది అని ఎలా చెప్పగలడు. పోనీ వదులుతోందా ఆంటే అదీ లేదు.
జ్యోతి: హలో ఏమిటి దీర్ఘాంగా ఆలోచిస్తున్నావు?కుమార్: ఆగవమ్మా. GD ఆంటే… అదీ…జ్యోతి: హ్మ్మ్ చెప్పు.కుమార్: Golden Damsel. చాలా? (మనసులో Damsel అనే పదం గుర్తు వచ్చినందుకు ఆ దేవుడికి దణ్ణాలు పెట్టుకుంటూ)జ్యోతి: Golden Damsel ఆ? ఆంటే?కుమార్: తల్లీ… అన్ని నన్నే అడగాలా? కొన్ని కొన్ని డిక్షనరీ ని అడగొచ్చు.జ్యోతి: ఛా!! దీనికి ఇంత బిల్డప్ ఎందుకో మరి?కుమార్: చెప్పానుగా… కత్తిలాంటి అమ్మాయిలకి మేము పెట్టుకున్న కోడ్ నేమ్ అని.జ్యోతి: ఐతే?కుమార్: మొదటి రోజే ఫ్లర్టింగ్ చేస్తున్నా అనుకుంటావ్ అని భయం… చాలా?జ్యోతి: మొదటి రోజే చెయ్యి పట్టుకోవచ్చే?కుమార్: మళ్ళీ అదే టాపిక్ ఆ? సారీ చెప్పానుగా. దానిని వదిలేయ్ ప్లీజ్…జ్యోతి: అమ్మాయి తనకు తానుగా వచ్చి పలకరించింది కదా అని చెయ్యి పట్టేసుకుని ఫ్లర్టింగ్ చేసేస్తున్నావ్. మీ కుర్రాళ్ళు అంతా ఇంతేనా…కుమార్: కుర్రాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు అని తెలిసి కూడా ఇంకా ఇంకా మాట్లాడతారు. మీ అమ్మాయిలు అంతా ఇంతేనా?జ్యోతి: సరే సరే.. వెళ్దాం పద. ఇప్పటికే ఆలస్యం అయ్యింది.
జ్యోతి నవ్వుకుంటూ లేచి వెళ్తుంటే కుమార్ కళ్ళు ఆ గుద్దకి అతుక్కుపోయాయి. తీట లో తల్లిని మించిన కూతురు అన్నమాట ఇది. ఆ గుద్దని చూస్తూ వెనకే నడుస్తున్న కుమార్ నోటిలోంచి అప్రయత్నంగానే పైకి వచ్చేసింది GD అనే మాట. ఆ మాట జ్యోతికి వినపడి ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ వెనక్కి తిరిగింది.
జ్యోతి: ఓయ్! చాలు ఇంకా. ఇలా నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆపవా?
కుమార్ గాడి రొట్టె విరిగి నేతిలో పడింది. కాదు కాదు… వట్ట కరిగి నేతిని చేసింది.telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories