Home / Telugu sex stories 2016 / కుమార్ గాడి కష్టాలు 8 – Telugu Sex Stories

కుమార్ గాడి కష్టాలు 8 – Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories సాయంత్రం అంతా జ్యోతి ఊహలతో గడిపేశాడు కుమార్. ఎనిమిదికి ఒకసారి జ్యోతికి మెసేజ్ పెట్టాడు వాట్సాప్ లో “హాయ్ ఏమి చేస్తున్నావు మోహిని?” అని. ఫోన్ చేత్తోనే పట్టుకుని కూర్చుందేమో జ్యోతి కూడా వెంటనే లైన్లోకి వచ్చింది.
ఇద్దరు కూడా ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి మాట్లాడేసుకుంటున్నారు. ఉదయం జరిగినదానికి జ్యోతికి ఎక్కడలేని సిగ్గుగా ఉంది. అందుకే ఆ టాపిక్ తప్ప అన్ని మాట్లాడుతోంది. కుమార్ కూడా ఎంతో శ్రద్ధగా అన్ని వింటున్నాడు. ఎంతైనా చెప్తోంది రూప గురించి కదా… తన తల్లిదండ్రులిద్దరిది ప్రేమపెళ్లి అనీ, పెద్దలు ఒప్పుకోకపోతే లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నారు అనీ చెప్తే ఆశ్చర్యపోయాడు కుమార్. రూప ఏరి కోరి పెళ్లిచేసుకుందా రామనాథాన్ని? ఇది కాదూ irony అంటే? మాటల్లో తెలిసిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే జ్యోతికి ఒక చెల్లి కూడా ఉందట. ఆమె తాతగారిదగ్గర పెరుగుతోందట. ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్నాడన్న కోపంతో రామనాథాన్ని రూపాని అతని తండ్రి చేరదీయలేదట. పెళ్లి అయిన సంవత్సరానికి జ్యోతి పుట్టిందట. దానితో బంధాలు మళ్ళీ మెరుగయ్యాయట. ఆపై సంవత్సరం జ్యోతి చెల్లెలు పుట్టిందట. రామనాథం తండ్రి ఆ పిల్లని తీసుకెళ్లి పెంచుకుంటున్నాడట.
పెళ్లి అయిన రెండేళ్లలో ఇద్దరిని కన్నారంటే రూపాని రామనాథం ఎలా వాడాడో అర్ధం అయ్యింది కుమార్ కి. ప్రతి రాత్రి జాగారం చేసేవారన్నమాట. తర్వాత పాపం ఏమైందో ఏమో!!
జ్యోతి ఇలా ఫోన్లో చాటింగ్ చేసింది ఎన్నడూ చూడలేదు రూప. ఇంటికి వచ్చిన దగ్గరినుంచి ఏదో తేడా ఉంది జ్యోతిలో.చాలా ఆనందంగా కనిపించింది జ్యోతి. కానీ అదేమిటో అర్ధం అవ్వటం లేదు రూపకు. రోజు ఏడున్నరకే తినేసి పుస్తకాలతో గడిపే జ్యోతి ఈరోజు ఎనిమిది ఐన రావటం లేదు. పిలిచినా జవాబు ఇవ్వటం లేదు. అయినా కూతురు బెంగగా కనపడితే ఆలోచించాలిగానీ ఆనందంగా ఉంటె బాధ దేనికి? ఏదయినా ఉంటె జ్యోతినే స్వయంగా చెప్తుంది అని వదిలేసింది రూప. ఈ భోజనాలతంతు ఎంత త్వరగా ముగిస్తే అంతే త్వరగా ఆ రైల్లో అబ్బాయితో మాట్లాడుకోవచ్చు మరి!
ఎప్పటిలాగే పనులన్నీ ముగించేసి పదకొండుకి కుమార్ కి పింగ్ చేసింది రూప. అటునుంచి రెస్పాన్స్ లేదు. పక్కగదిలో ఉన్న కూతురితో చాటింగ్లో ఉన్నాడని తెలియదు కదా పాపం. జ్యోతికి గుడ్నైట్ కిస్సులు అవి ఇచ్చి వచ్చేసరికి కుమార్ కి పది నిముషాలు పైనే పట్టింది.
కుమార్: హాయ్ రూపా…రూపా: ఆన్లైన్ లో ఉండి కూడా ఇంతసేపు మాట్లాడలేదు. అప్పుడే అలుసైపోయానా?కుమార్: అదేమీ లేదు. అమ్మతో మాట్లాడుతున్నా…రూపా: అమ్మతో రాత్రి పదకొండుకి మాట్లాడుతున్నావు. అది నేను నమ్మాలి…అబద్ధాలు చెప్పినా అతికినట్టు ఉండాలి.కుమార్: అదేంటి ఆలా అనేశావు రూపా?రూపా: నేను కూడా అమ్మనే బాబు… ఎనిమిది తర్వాత ఏరోజు మా అమ్మాయి నాతో మాట్లాడదు. సో, నిజం చెప్పు దేనిని తగులుకున్నావో…కుమార్: అయ్యబాబోయ్ రూపా… మీ ఆడాళ్ళముందు ఏ పోలీసులు పనికిరారు తెలుసా…రూపా: అంటే ఎవత్తో దొరికిందన్నమాట!కుమార్: ఆ ఉందిలే రూపా. మా ఆఫీస్ లో ఒక పిల్ల.రూపా: పేరేంటో?కుమార్: మోహిని. ఫిగర్ కూడా అదే రేంజ్ లో ఉంది. ముందే ఊహించి పెట్టినట్టున్నారు ఆ పేరు.రూపా: దొంగ నా కొడకా. ఇక్కడ నాతో చాటింగ్లు సరిపోవన్నట్టు ఇంకొకత్తి కావాలా రా నీకు. (స్త్రీ సహజమైన ఈర్ష్య)కుమార్: అదేంటి రూపా ఆలా అంటావ్. ఇక్కడ చాటింగ్ మాత్రమే అని నువ్వే అన్నావు కదా…రూపా: ఐతే…కుమార్: అబ్బో! దీన్నే మా ఊరిలో జెలసి అంటారు తెలుసా…రూపా: ఛా! అవన్నీ నాకు తెలీదు. ఒక ఆడదాని ఎదురుగ ఇంకోదాన్ని పొగడకూడదు. అది బేసిక్ రూల్.కుమార్: హ్మ్మ్… ఇలాంటి రూల్స్ అన్ని నాకు నేర్పండి మేడం.రూపా: అందుకేనా నాయనా నీ తల్లి వయసులో ఉన్న నన్ను తగులుకుంది. ఆడాళ్ళగురించి నీకు నేర్పి నిన్ను ఊరిమీద వదలాలా?కుమార్: వదలమని ఎవరు అన్నారు రూపా… నీ దగ్గరే ఉంచేసుకో. గురుదక్షిణగా నీ పూకు నాకుతా రోజూ…రూపా: వీటికేమి తక్కువలేదు నీ దగ్గర. ఇంతకీ ఆ లంజ అంత అందగత్తెనా?
పోటీకి వచ్చే ప్రతి ఆడది లంజే ఈ ఆడాళ్ళ దృష్టిలో. తాము పరాయివాడితో ఉన్నాసరే ఎదుటివారి పాతివ్రత్యం మీద పడి ఏడ్చేస్తారు.
కుమార్: నీ అందం ముందు ఎక్కడా? నీ సళ్ళలో సగం కూడా లేవు తెలుసా తనవి.రూపా: (నవ్వుతూ) ఈ మాటలతోనే కదరా నన్ను పాడేసింది. ఇంతకీ ఆ మోహినితో ఏమి చేసావ్?కుమార్: నేను చెప్పను. నువ్వు మాట్లాడటం మానేస్తావ్ మళ్ళీ.రూపా: ఓరి మొద్దు… అడిగితె చెప్పాలి రా. లేకపోతె నిజంగా మానేస్తా…కుమార్: ఓకే ఓకే… మోహిని గుద్ద చాలా బాగుంటుంది రూపా… రెండు రోజులనుంచి ఆఫీస్ రెస్ట్రూమ్లో ఆ గుద్దని తలుచుకుని కార్చుకున్న తెలుసా…రూపా: ఆఫీస్ లో కూడా నలుపుకోకుండా ఉండవా? అయినా చూసి కార్చుకుంటేనే ఎదో పీకినట్టు చెపుతున్నావే?కుమార్: మరి అదే… చెప్పనియ్యి డార్లింగ్! ఈ రోజు నేను తన పూకామౄతం రుచి చూసా…రూపా: రెండో రోజే!!! ఎలా రా ఇంత త్వరగా?కుమార్: సినిమాకి వెళ్ళాం. ఖాళీ థియేటర్, వేడి వయసు. ఆ తర్వాత అంతా ఆలా కలిసి వచ్చేసింది.రూపా: నువ్వు మాములోడివి కాదురా. ఏమేమి చేసావో చెప్పు.
రూపకి తెలియకుండానే తన చేతులు చీరలో దూరాయి. నిద్రమాత్రలు మింగి పడుకునే మొగుడు ఎలాగూ లేవడు. రోజు ఉండే ఉద్యోగ టెన్షన్స్ కి బీపీ, షుగరు అప్పుడే వచ్చేసాయి మొగుడికి. ఐదేళ్లుగా చూస్తోంది మొగుడిని నిద్ర మాత్ర మింగి పడుకోవటం. అన్నింటికీ విరుగుడిని పక్కనే ఉంచుకొని మందుల్లో మనఃశాంతి వెతుకుంటున్నాడు పాపం రామనాథం.
కుమార్: చిన్నపిల్ల రూపా… మొదటి అనుభవం. తొడలు తాకించగానే సెగలు పుట్టాయి తనకి. నేను ఆపకుండా డోస్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళా అంతే… వేళ్ళు పెట్టి పూకంతా కెలికేసా.
రూపకి తన మొదటి అనుభవం గుర్తు వచ్చింది. రామనాథం కూడా ఇలాగే తనలోని ఆడదాన్ని రెచ్చగొట్టి వదిలేవాడు. పెళ్ళికి ముందు ఒకసారో రెండుసార్లో ఏకాంతంగా కలిశారంతే… ఇద్దరికీ అనుభవం లేకపోవటంతో పైపైన గోకుళ్ళకే మదనసామ్రాజ్యాన్ని జయించేసాము అని ఫీల్ అయ్యేవారు. పెళ్లి తర్వాత చాలా నేర్చుకున్నారు. అది వేరే సంగతి. ఆ మోహిని ఎలా ఫీల్ అయ్యిందో రూపకి ఖచ్చితంగా తెలుసు.
రూపా: రేపటినుంచి నీ వెనక కుక్కపిల్లలా తిరుగుతుందిరా ఇంక అది.కుమార్: అవునవును. నాకు కూడా అదే కావాలి రూపా… ఎలాగైనా దాని గుద్ద దెంగాలి.రూపా: ఇంకేమేమి చేయాలనుకుంటున్నారు దొరగారు?కుమార్: నిన్ను తనని కలిపి ఒకేసారి చేయాలనీ ఉంది. తన గుద్దలో నా గూటం దిగేసి నీ పూకు నాకాలని ఉంది.రూపా: ఛీ ఛీ… నువ్వు ఇంత చెడ్డవాడివి అనుకోలేదు.
పైకి ఆలా అన్నదేగానీ రూపకి చాలా కసెక్కించింది కుమార్ గాడి మాట. ఒక కన్నెపిల్లతో సరసాలాడి కూడా వీడికి తన మీద ఉన్న కోరిక చాలా నచ్చింది. పదహారేళ్ళ పాపలతో పోల్చే అందగత్తె అని వీడు పొగుడుతుంటే కాస్త గర్వంగా కూడా ఉంది. ఆ గర్వం అంతా కింద కెలుకుతున్న పూకులోనుంచి వరదలా బయటకి వచ్చేసింది. తన శరీరం ఇంతలా ఈమధ్యకాలంలో ఆనందాన్ని చూడలేదు. కుమార్ మీద అంతకంతకూ అభిమానం కూడా పెరిగిపోతోంది.
కుమార్: నా కోరిక తీరుతుందంటావా రూపా?రూపా: ఏమో!! ముందు తనని తయారుచెయ్యి. ఆ తర్వాత చూద్దాం.
కుమార్ కల తీరాలంటే తల్లీకూతుళ్లు కలిసి దెంగించుకోవాలి. అది అంత సులువు కాదు అని కుమార్ కి బాగా తెలుసు. కానీ మాటవరసకైనా ఒకరిని ఒప్పించాడు. అంతకంటే ఆనందం ఏమిటంటే చాట్ లో తప్ప బయట కలవను అన్న అంటీ ఏకంగా త్రీసమ్ కి ఒప్పుకోవడం. మరో ఆడది చెడిపోతుంది ఆంటే మనం చెడినా పర్లేదు అనే ఇలాంటివారిని చూసే వచ్చినట్టుంది ఆడదే ఆడదానికి శత్రువు అనే నానుడి.telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories