Home / Telugu Sex Stories / కెమెరాకి బట్ట కప్పి ఆఫీసులోనే రత్నావతిని

కెమెరాకి బట్ట కప్పి ఆఫీసులోనే రత్నావతిని

Telugu Sex Stories ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకుండా తనది ఆమెలో పెట్టేసి చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి పూనకం వచ్చినట్టు వూగిపోసాగాడు మంచి కాకమీదున్నారేమో, రెండు నిమిషాల్లోనే వాళ్ళిద్దరూ పరాకాష్ఠకొచ్చేశారు పిర్రలు గోడకేసి కొట్టుకుపోతున్నా లెక్కచేయకుండా అతన్ని పిచ్చగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ కొట్టించుకుంది రత్నాపని పూర్తవుతూనే అతన్నోసారి ముద్దుపెట్టుకుని చీర కిందికి వదిలేసుకుందితర్వాత ఏమీ జరగనట్టే నాదగ్గరకొచ్చి, పద, అంది చేత్తో కుచ్చిళ్ళమీద వత్తుకుంటూఅక్కడగానీ, ఆటోలో ఇద్దరం వస్తున్నప్పుడుగానీ నేనేం మాట్లాడలేదుమా బస చేరుకున్నాక మాత్రం, ఎప్పట్నుంచి మీమధ్య? అనడిగాను.
చాలా రోజుల్నుంచే పైపైన అన్నీ జరుగుతున్నాయి అయితే అతను నికరంగా నన్ను చేయడం మాత్రం ఇదే మొదటిసారి ఇద్దరం ఆత్రం పట్టలేకపోయాం, అందిఈ విషయం మీ ఆయనకు తెలిస్తే?ఆయనకు తెలియాల్సిన అవసరం ఏముంది?ఇలా ఆఫీసులోనే నువ్వు బరి తెగిస్తే విషయం బయటికి రాకుండా వుంటుందా?రత్నా క్షణం ఆలోచించి, పోనీ అతన్నిక్కడికే రమ్మని చెప్పనా? అందివద్దు ఈ గది ఓనరు పక్కవాటాలోనే వుంటాడుమరెలా?ఎలాగో తిప్పలు పడండి ఇక్కడ మాత్రం వద్దు ఆఫీసులో కూడా వద్దు, అన్నానుఅయితే రత్నా నా సలహా పాటించలేదుఆఫీసులో అతన్తో దెంగించుకోవడం కొనసాగించింది.మీ ఇద్దరికీ నేను కాపలా కుక్కగా మారాను, అన్నాను నిష్ఠూరంగా ఓసారిపోనీ నువ్వు చేయించుకో అందులో మజా నీకూ తెలిసొస్తుంది నేను బయట కాపలా కాస్తాను, అంది తనునాకీ తంటసమేం వద్దు బాబూ! అని చెప్పి నేను తప్పించుకున్నానువాళ్ళ పని వాళ్ళది
***
నేను బాత్రూంలోంచి తడికాళ్ళతో తిరిగొచ్చేసరికి గదిలో సీను రసవత్తరంగా సాగుతోందిరత్నాను మంచంమీద పడుకోబెట్టి చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి పీల్పుడు ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడుజాకెట్టు చెంగులు రెండూ పక్కకు జరిపేసి బ్రా పైకి లేపేశాడుచిన్నరొమ్ములు రత్నావిరెండు చేతుల్తో వాటిని పట్టి పిసుకుతున్నాడుఆమె చీర నేలమీద పడుంది.నన్ను చూసికూడా వాళ్ళు పక్కకు జరగలేదు నాకూ ఆ సీను కొత్తది కాదు కాబట్టి గది నలుమూలలా దృష్టి సారించానుగది నీటుగా వుంచుకున్నాడు చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డిగూళ్ళనిండా పుస్తకాలున్నాయిఓ పుస్తకం చేతిలోకి తీసుకుని పేజీలు పరధ్యానంగా తిప్పుతున్నానుబట్టలు విప్పుకుందాం అంటోంది రత్నాఅప్రయత్నంగా ఆవైపు చూశానుఇలాంటి సావకాశం మొదటిసారి కుదిరింది వాళ్ళకు ఆఫీసులో బట్టలు విప్పుకుని సావకాశంగా దెంగుకునే అవకాశమే లేదు అక్కడంతా హడావుడిగా అయిపోతుంది ఇప్పుడీ అవకాశాన్ని రత్నా పూర్తిగా వినియోగించదల్చుకున్నట్టుగా వుందికుర్చీలో కూర్చుని చూడసాగానునేనా గదిలో వున్న సంగతే వాళ్ళిద్దరూ మర్చిపోయారుఇద్దరూ మంచంమీదనుంచి లేచి కింద నిలబడ్డారుఒకర్నొకరు కౌగిలించుకుని మరికాసేపు పీల్పుడు ముద్దు పెట్టుకుంటుండిపోయారు అలా ముద్దు పెట్టుకుంటూనే చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి ఆమె ఒంటిమీదనుంచి జాకెట్ వలిచేశాడు దాని వెంటే బ్రాకూడా తీసేసి బోసిగా వున్న ఆమె రొమ్ముల్ని చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు
చిన్నరొమ్ములు కాబట్టి అతని చేతుల్లో ఇమిడిపోతున్నాయవిముచ్చికలు సూదుల్లా ముందుకు పొడుచుకొచ్చాయిఒకసారి వాటివంక మోజుగా చూసి ఓ ముచ్చిక పంటితో పట్టి చిన్నగా కొరికాడుస్బావుంది, తమకంగా అంది రత్నాఅతనామె రొమ్ముల్ని కుడుస్తుంటే ఆమె చెయ్యి అతని లుంగీ పట్టి లాగేసిందిచిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి ఆమె ముందు మోకరిల్లాడుపల్చటి పొట్ట రత్నాదిలంగా బొందు కిందికి వుండటంతో ఆమె నాభి మంచి ప్రొవొకేటివ్ గా కనిపిస్తోంది దానిమీద ఓసారి ముద్దెట్టుకుని శ్రద్ధగా ఆమె లంగాబొందు విప్పదీయడం మొదలెట్టాడతను రత్నా అతనికి సహకరించిందిముందే చీర లేదు లంగా తొడలమీదనుంచి జారిపోవడంతో పూర్తిగా దిశమొలతో పుట్టింది పుట్టినట్టు అతని ముందు నిలబడిందామె.నల్లగా, సన్నగా, పొడుగ్గా వుంది రత్నా రొమ్ముల్లాగే పిర్రలు కూడా చిన్నవి అయితే గుండ్రంగా ఎత్తుగా వున్నాయి చేతులు వాటిమీదికి పోనిచ్చి నున్నగా నిముర్తూ ఆమె మొత్తలోకి చూశాడు చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డిఅతనికి స్పష్టంగా కనిపించడానికి వీలుగా ఓ కాలు పైకెత్తి మంచంమీద వేసింది రత్నా చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి ఊపిరి పీల్చడం మర్చిపోయాడని అతని మొహం చూస్తేనే తెలుస్తోంది తొడలు పల్చగా వున్న ఆడవాళ్ళకి అసల్ది విశాలంగా కనిపిస్తుందంటారు రత్నాది చూస్తుంటే ఆ మాట నిజమేననిపించింది నాకుఅతని కళ్ళముందు చాటలా పరుచుకుందామె ఉపస్తుఅక్కడ గుబురుగా వున్న వెంట్రుకల్ని పక్కకు సవరించి లోపలికి తొంగి చూశాడునిలువుపెదాలనుంచి ఆమె బొటిమ సూటిగా ముందుకు పొడుచుకు రావడం నేనున్న చోటునుంచే కనిపిస్తోంది మూతి ముందుకు చాచి అక్కడ ముద్దు పెట్టుకున్నాడురత్నా అతని తల పట్టుకుని తొడల్లోకి నొక్కేసుకుందిఅతని తల గట్టిగా వొడిసి పట్టుకుని ఆమె కళ్ళుమూసుకుని సుఖం అనుభవిస్తున్న తీరు చూస్తే అతని నాలుక అక్కడ అద్భుతాలు చేస్తుండాలని అర్థమైపోతోందిఇక చాలు చేసుకుందాం, బొంగురు గొంతుతో అంది రత్నాచిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి లేచి నిబడ్డాడుఆమె అతని మగతనాన్ని గుప్పిట్లో పట్టి నొక్కుతూ నావంక చూసి నవ్విందిఆ నవ్వు తాగుబోతు నవ్వులా మత్తుగా వుందిపరుపు నేలమీద వేసుకోండి, సజెస్టు చేశానుపరుపు చుట్టబెట్టడానికి రత్నా మంచంవైపు తిరిగి ముందుకు వంగుందిఆమె వంగోవడం చూసి నాకు అద్భుతమైన అయిడియా వచ్చిందికూర్చున్నచోటునుంచి లేచి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళానుఅలాగే వుండు, అన్నానామె వీపుమీద చెయ్యివేసి నిముర్తూరత్నా నాకేసి ప్రశ్నార్థకంగా చూసిందినేను చిన్నగా నవ్వి ఆమె పిర్రలు రెండుచేతుల్తో పట్టి ఎడంగా విప్పదీస్తూ చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి కేసి చిలిపిగా చూశానుఇప్పుడు చూడు, అన్నానుచిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి నా చేతులమీద తన చేతులు వేసి రత్నా పిర్రల్ని మరింత విప్పదీసి లోపలికి చూస్తూ బావుందన్నట్టు తలూపాడునా చూపులు అతని మేఢ్రంమీద నిలిచాయికాల్చిన యెర్ర మొడ్డ వున్నాడునరాలు పొంగి కనిపిస్తున్నాయిపెట్టు, అన్నాను చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి తనది ఎడంచేత్తో పట్టుకుని కుడిచేత్తో పిర్రలకిందనుంచి ఓసారి రత్నాది నిమిరాడునేను చేతులు మరింత కిందికి పోనిచ్చి వేళ్ళతో రత్నా ఉపస్తు విశాలంగా తెరిచి అతనికి దారి చూపించానుచిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి తనది లోపల పెడుతుంటే ఆహ్లాదకరంగా మూలిగింది రత్నానేనామె పిర్రలమీదనుంచి చేతులు తీసేసి ముందరి వైపుకొచ్చానుఇలా బావుంది కదూ? అన్నాను తన రొమ్ములకింద చేతులువేసి నిముర్తూఊ-! అంది రత్నానేను చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి వైపు చూసి ఇక కానివ్వమన్నట్టు కనుసైగ చేశానుఅరగంట తర్వాత మంచంమీద అడ్డంగా బోర్లా పడుంది రత్నా అలసటతో ఆమె కళ్ళు మూసుకుపోయాయి ఆమె మోకాళ్ళు మాత్రం నేలమీదున్నాయి తొడలు ఎడంగా వున్నాయి పిర్రలింకా విచ్చుకునే వున్నాయిఆమె పూకులోనుంచి చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి తాలూకు బలం బయటికి పొర్లి నిట్టనిలువుగా ఆమె లోతొడల్లో పాకుడు కట్టిందిఇకలే! అన్నానురత్నా నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి చూసిందిథ్యాంక్స్! అంది లేవకుండానేథ్యాంక్స్ దేనికి? అడిగాను.నీ కోపరేషన్కి ఈ విషయంలో నువ్వింతగా నాకు సహకరిస్తావని అనుకోలేదుసర్లే! ముందు లేచివెళ్ళి అదంతా కడుక్కురా చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి నీది చెరువులా చేసిపెట్టేశాడు, అన్నానురత్నా లేచి చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డి వైపు చూసింది.అతను తలకింద చేతులు పెట్టుకుని వెల్లకిలా పడుకున్నాడు ఇందాక రత్నా మంచం పట్టుకుని వంగొని వుండగా ఆమె నడుం రెండుచేతుల్తోనూ పట్టుకుని వెనకనుంచి జోరుగా దెంగిన దృశ్యం నా కళ్ళముందు మెదిలింది అతను తనని వంగోబెట్టి చేస్తుంటే ఆహ్లాదం పట్టలేక అరుస్తూనే వుంది రత్నా వయసుతేడా గురించి పట్టించుకోకుండా అతన్తో చేయించుకున్నందుకు స్వర్గం కళ్ళముందుంచాడామెకు చిన్నిక్రిష్ణరెడ్డిఅంత ఇదిగా ఆమెను చేసినా అతని మొడ్డ మాత్రం ఇంకా తలవంచకుండా నిలబడే వుందినువ్వదంతా కడుక్కొచ్చేలోగా మరో షాటుకు రెడీగా వుంటాడు, రత్నా చెవిలో చెప్పాను.

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories