Home / Telugu Sex Stories / ట్యూషన్ లో మేడం సర్ దెంగలాడుకోవడం

ట్యూషన్ లో మేడం సర్ దెంగలాడుకోవడం

Telugu Sex Stories ట్యూషన్ కి వచ్చేసరికి కుమారి మేడం వంటింటిలో పని చేస్తుంది రాజన్న సర్ నన్ను చూసి ఏరా సెలవు కదా ఇవ్వాల మరచిపోయావా ఏదో ఈ కాలం స్టూడెంట్స్, ట్యూషన్ ఉంది రా రండి అంటే రారు, లేనప్పుడు వస్తారు అంటూ సరే ఎలాగో వచ్చావు కొద్దిసేపు పుస్తకం తీసి చదవరా అని కొపంగా అన్నారు సరేలే అని ట్యూషన్ రూం లొ కూర్చుని పుస్తకం తీశాను చదువుతున్నాను కాని వచ్చేటప్పుడు అనుకున్నట్టు నా చెవ్వు ఒకటి మేడం సర్ మాటల మీద వేసి ఉంచాను. సర్ కొంచెం సేపటికి వంటింటిలోకి వెళ్ళారు ఏమి చేశారో మరి అబ్బహ్ ఏంటండీ మరీను అంది మేడం సర్ ఏమి మాట్లాడలేదు. అబ్బహ్ వాడు ఇంటిలోనే ఉన్నాడు కదా చూస్తే బాగోదు అంది అబ్బహ్ వాడు చదువుకుంటున్నాడు లేవే అన్నారు సర్ చిన్న గొంతుతో మేడం మత్తుగా మూలిగింది అబ్బహ్ చెపుతుంటే వినరు కదా అబ్బహ్ అంది మేడం
అమ్మోఓ ఏంటి మీ బుజ్జిగాడుపడుతున్నాడు అంది మేడం.నీ బుజ్జి ముండ లో పెట్టి ఆడించమని తెగ గొల చేస్తున్నాడు అన్నారు సర్.మేడం : అవునా రాత్రేగా నా బుజ్జి ముండలో రెండంటే రెండే నిముషాలు కూడా మీ తుప్పు పట్టిన ముసలి మొడ్డతో దెంగలేకపోయారుసర్ : హుమ్..మేడం : అబ్బహ్ నిదానం ఏంటా పిసుకుడూసర్ : ఏయ్య్ కొద్దిగా అలా వంగవేమేడం : ఏంటి ఇక్కడే పెట్టేస్తారా??సర్ : హుమ్మ్మేడం : ఏయ్య్ ఏంటా తొయ్యడం నిదానంసర్ : హుమ్మ్ హుమ్మ్ హహ హామేడం : అబ్బహ్ గదిలోకి వెళదాం పదండీసర్ : సరే పద నిన్ను ఒక పట్టు పట్టలసిందేమేడం : అసర్ : అబ్బహ్ ముందు నేను వెళతాను తరవాత నువ్వు వచ్చేయ్మేడం : సరేసర్ నేను చదువుకుంటున్నా గదిలోకి వచ్చి హుమ్మ్ అలా చదువుకో అని ముందలి గదిలోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ తరవాత మేడం నేను ఉన్న గదిలోకి వచ్చి చదువుకుంటున్నావా సరే వంటింటిలోకి పిల్లి వస్తుందేమో చూడు మీ సర్ గారికి తల నొప్పిగా ఉందంట అముర్తాంజనం రాసి వస్తాను అంది.సరే మేడం అన్నాను.మేడం ముందలి గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు దగ్గరకి వేసింది గెడ పెట్టలేదు మరీ నాముందే గెడ పెట్టుకుంటే బాగొదు అనిపించిందేమో
వాళిద్దరూ ఆ గదిలోకి వెళ్ళిన కాడ నుండీ నాలో ఎదో తెలియని అలజడి వెళదామా వద్దా?? వెళదామా వద్దా?? అని తెగ అలోచించి లాస్ట్ కి మనం ఎప్పటినుండీనో చూడలనుకునే మేడం సర్ దెంగులాట కనిపించే అవకాశం వస్తే ఏంటి వద్దు అనిపిస్తుందీ ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళి వస్తుందో రాదో వీళ్ళు ఎఫ్ఫుడూ లోపలికి గెడ పెట్టుకుని చేసుకునేవాళ్ళు ఈరోజు గెడ కూడా పెట్టలేదు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదు అని అనుకుని నిదానంగా నేను కూర్చున్నా గదికి మేడం సర్ వాళ్ళ గదికి మద్యన ఉన్నా తలుపు దగ్గరకి వెళ్ళా తలుపు బాగా దగ్గరగావేసి ఉంది నేను తీసేటప్పుడు ఏమాత్రం సౌండ్ వచ్చినా వాళ్లకి తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడెలా?? అని అలోచనలో పడ్డాచిన్నాగా వినిపిస్తున్నాయ్ అబ్బహ్ పని మొదలెట్టేసినట్టు ఉన్నారు అని నాలో టెన్షన్ ఇంకా పెరిగిపోయింది తలుపు తీస్తే కచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అనితలుపుకు చెవ్వు ఆంచి విన్నాను లోపల మాటలు ఏమన్న వినిపిస్తాయేమో అని.
లోపల మేడం అబ్బహ్ గంట కూడా అవ్వలేదు మరీ ఇంత యావ పనికిరాదు అందినువ్వేమో రోజు రోజుకీ ఇంత అందంగా తయారయ్యి నా ముందు తిరుగుతుంటే ఎలా ఆగగలను చెప్పు అన్నారురాత్రి పూట రోజూ చేసుకుంటున్నాం గా మరీ కొత్తగా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళ లా పగలు కూడా అంటే ఎలా ?? అంది మేడం.కొత్తగా పెళ్ళి అయితేనే పగలు దెంగించుకోవాలా?? ఇలాంటి రసగుల్ల పెళ్ళం గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు అవకాశం వస్తే అప్పుడు జుర్రుకోవడమే అన్నారు.అబ్బోఓ గొప్పేలే మరీ పిల్లాడు ఇంటిలో ఉన్నాడు అని కూడా లేకుండా ఇద్దరం ఇలా గదిలో దూరడం నాకు ఎదోలా ఉంది బాబూవాడు చిన్నపిల్లాడు కదేఅన్నారు సర్మరీ పట్టపగలు ఇలా గదిలోకి దూరితే తెలుసుకోలేనంత చిన్న పిల్లాడేమి కాదు నీ కొడుకు అంది మేడం.మొడ్డ లెగిస్తే ఇంకేమి ఆలోచించవా ఇందాకడ వంటింటిలొ ఏంటి అలా లంగా ఎత్తేశావ్ వాడు గాని గబుక్కునవస్తాడేమో అని ఎంత కంగారుపడ్డానో తెలుసా??వాడిని అప్పుడే చుసి వచ్చాను కదా అని అలా చేశా ఐనా నీ గుద్ద చూస్తే ఎక్కడ కుదిరితే అక్కడ నీ లంగా ఎత్తి ఒంగోపెట్టి దెంగాలనిపిస్తుందే అన్నారుచీ మరీ సిగ్గులేకుండా పోతుంది మళ్ళి రాత్రి అయ్యేవరకూ ఇలా గదిలోకి పిలవొద్దు మళ్ళి గదిలోకి దూరితే వాడికి అనుమానం వస్తుంది అంది మేడం.సరేలేవే. అబ్బహ్ ముందు రావే అన్నారుఏయ్య్య్య్ అన్ని ఊడదీయకండీ పైకి ఎత్తి చేసుకోవచ్చుగా అంది మేడంలోపల నుండీ చిన్న గొంతుతో వాళ్ళు మాటలాడుకునే మాటలు వింటుంటే నా మొడ్డ నిగడదన్ని నుంచుంది ఈలోపు మేడం ఆహ్హ్హహ్హ్ అంది స్స్స్స్స్ష్హ్హ్హ్ అబ్బహ్ హ్హుమ్మ్మ్మ్మ్ అంది.లోపలనుండీఏంటే నీ గుద్ద ఇంత నాజూకుగా తయారవుతుందీ.. అబ్బహ్ నువ్వు నడుస్తున్నాప్పుడు నీ గుద్దలు బలే ఊగుతాయే అన్నారు సర్
ముందునుండీ వెనకనుండీగా ఊరక ఏమి చేస్తాయ్ మరీ అంది మేడంతాప్ మని సౌండ్ వచ్చింది. మేడం కనీసం ఇవ్వాల ఒక ఐదు నిముషాలు అయినా దెంగాలి అంది
ఇస్స్స్స్ష్హ్ ఏంటలా చరిచావ్
నీ గుద్ద చుస్తే బలే మత్తెక్కిపోతుందే హుమ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఏమేయ్య్ అలా ఒంగు హుమ్మ్ అదీ ఇంకొంచెం గుద్ద పైకి ఎత్తవే ఆ అదీ అలాగే హుమ్మ్మ్మ్
ఏంటి అయ్యగారు మాటలేనా దెంగడం ఏమైనా ఉందా అంది మేడం, మేడం మాటలను వింటుంటే సర్ సరిగా మేడం ను దెంగడం లేదని అనిపిస్తోంది. వెనకాల చేరారూ మీ ఊపు చూస్తుంటే ముందు గుద్దలోకి పెట్టేసేలా ఉన్నారు గా ఇందాకడ వంటింటిలో సగం కెలికి వదిలారుగా పూకు తీట తీట గా ఉంది ముందు దీనిపని చూడు తర్వాత రెండు మూడు గుద్దులకే నా వల్ల కాదు అంటారు తరవాత గుద్దపని చూద్దువ్ గానిలే అంది మేడం
ఐతే నీ గుద్ద ఇంకొచెం పైకి ఎత్తవే ఆ అదీ అబ్బహ్ ఉబ్బిన పూరిలాగా బలే ఉందే నీ పూకుఅబ్బహ్హ అలా చేతితొ తడమకండీ అబ్బాహ్హ్ మీ మొడ్డ పెట్టేయ్యండీ మీరు కొంతసేపే దెంగినా మీ మొడ్డ మాత్రం గాడిద మొడ్డ అండి అంది మేడం
అమ్మోఓ నిదానం అబ్బహ్ఏంటే పూకుని ముడుస్తున్నగా ఉంది..హుమ్మ్మ్ మీకు అలా చేస్తేనే ఇష్టం గాఅవునే నువ్వు అలా పూకుని బిగిస్తుంటే అచ్చం కన్నె పూకులో దింపినట్టు ఉంటుందిఏంటీ అయ్యగారి మనసు కన్నె పూకు మీదకి పోయింది ??అబ్బహ్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సమ్మగా దెంగించుకునే నువ్వు ఉన్నప్పుడు నాకు ఇంకో పూకు ఎందుకే.. హూఉప్అదీ మొత్తం దిగిపోయిందా?హుమ్మ్మ్మ్మ్ఇంక ఊపుడు మొదలెట్టండిబాగా లేపి లేపి చివరకంటా లాగి కొడతావ్ కదా అలా కొట్టు అంది మేడంఅలా కొడితే నువ్వు రెచ్చిపోయి అరుస్తావ్ కదే??అబ్బహ్ అదంతా నేను చూసుకుంటా ముందు కొట్టరా బాబు అసలే గులెత్తిపొతుంది అంది మేడం.
హుమ్మంప్ఆ అదీ అంది మేడంహుమ్మ్ హుమ్మ్ హుమ్మ్ఇస్స్స్స్స్స్స్ అహ్హ అదీ అదీ అలాగె కొట్టు అంటుంది మేడంఅబ్బహ్ అబ్బహ్ ఇస్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్ ఏమి కొడుటున్నావ్ రా నువ్వు అలా లేపి కొడుతుంటే నీ మొడ్డ నా పూకులో గుల అంతా పైనుండీ కింద దాకా గొకిపెడుతుంటే బలే సమ్మగా ఉంది అంది మేడంసర్ మాట ఏమి విఆయన పూర్తి కాన్సంట్రేషన్ దెబ్బ వెయ్యడంలోనే పెట్టినట్టు ఉన్నారుఇస్స్స్స్స్ అమ్మ్మోఓఓ అమ్మోఓఓ అదీ అదీ అలాగే కొట్టు కొట్టు ఓఓఓ అబ్బహ్ అబ్బహ్ అబ్బహ్ నీ దెంగుడే దెంగుడు అబ్బహ్ ఏమి కొడుటున్నవ్ ఇస్స్స్స్ అని తెగ గొల చేస్తుంది మేడం మూలుగుళ్ళు మాటలు కొంచెం సౌండ్ పెరిగాయ్ అబ్బహ్ అబ్బహ్ అని తెగ మూలుగుతుంది మేడంమంచం కిరు కిర్రు దభ్ దభ్ మని సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయ్.
ఏమే అలా ఒంగోవే అన్నారు సర్ఏలా అంది మేడంఆవు ఆబోతు అన్నారుఓహో అంది మేడంఅబ్బహ్ పిసకండీ గట్టిగా పిసకండి అబ్బహ్ అదీ ఏమి పిసుకుతున్నవ్ రా బాబు ఇందాకడ నుండీ ఏదో తక్కువ అయ్యింది అనుకున్నా ఇదా అంది మేడంగుభి గుభి మనిఅబ్బహ్ ఏమి దరువు వేస్తున్నవ్ అబ్బహ్ అదీ అంటుంది ఆయస పడుతూ మేడంసర్ మాత్రం ఒక్క మాట మాట్లడకుండా పనిలోనే మునిగిపొయారు అనుకుంటఅబ్బహ్ మొత్తం నామీదే వాలిపోయావ్ నా కాళ్ళు ప్పీక్కుని పోతున్నయ్ బాబు అంది మేడంహుమ్మ్ సరే ఐతే మంచం ఎక్కు అన్నారు సర్ ( అంటే ఇప్పటివరకూ మంచం దిగి దెంగించుకున్నారా?? )అనుకున్నాఈసరి ఎలా అంది మేడంకుక్కలు అన్నారు అన్నాన్అబ్బూ మళ్ళి నామీద మొత్తం ఎక్కేస్తావా అంది మేడంఅబ్బహ్ రావే నిన్ను కుక్క దెంగినట్టు దెంగాలనిపిస్తుంది అన్నారు సర్అమ్మోఓ ఐతే ఇంక నాపూకు పచ్చడే అన్న మాట అంది మేడం నవ్వుతూఅబ్బహ్ పూకులోకి కాదే గుద్దలోకి పెడతా అన్నారు సర్అమ్మోఓ ఇప్పటివరకు పూకుఇంక గుద్దా మొడలెడతారా?అసలు ముందే గుద్ద దెంగుతాను అంటే ఇప్పుడె వద్దు ముందు పూకు దెంగమన్నావ్ కదే నువ్వు అంత కసిగా అడిగావ్ కదా అని పూకులోకి పెట్టాను నువ్వు గుద్దలు ఊపుకుంటూ నడుస్తుంటే నాకు పుట్టిన కోరిక తీర్చుకోవద్దా మరీ అన్నారు సర్అయ్యోఓ ఎందుకు వద్దంటాను నాకున్నా నాలుగు ఆస్తులూ నీకు ఎప్పుడోఓ రాసిచ్చేశాను గా అంది మేడంనాలుగు ఆస్తులేంటే అన్నారు సర్పూకు, గుద్ద, సళ్ళు , నోరు అంది మేడంసర్ పక పక నవ్వి నువ్వు మామోలుదానివి కాదే అన్నారుమరి కాదా నా నాలుగు ఆస్తులూ నీ మొడ్డ పెట్టి కొల్ల గొడుతునే ఉంటావ్ గా రోజూ అంది మేడంనువ్వు కొసరి కొసరి వడ్డిస్తుంటే కొల్లగొట్టక ఏమి చెయ్యనూ ఐనా న్నేను రోజూ కొల్ల గొడుతున్నా నీ ఆస్తుల అందం ఏంటే ఇంత పెరిగిపోతుంది అన్నారు సర్.ఏమో రోజూ వాటిని వాడుకునేది నువ్వెగానువ్వే కదా నాదేముంది చెప్పు అంది మేడం.
ఐదు అంటే ఐదే నిమిషాలకు ఇద్దరు చెమటలతో బయటకి వచ్చేసారు, మేడం జాకెట్ సర్దుకుంటూ, సర్ మొడ్డ పిసుక్కుంటూ ఎవరి దారి వెళ్లి నన్ని ఇంటికి వెళ్ళమన్నారు.
నేను వెళ్తూ డిసైడ్ అయ్యాను, మేడం మంచి కాక మీద ఉంది ఎక్కువసేపు దెంగేవాళ్ళు కావాలని అంటున్నది, ఎలాగైనా సరే నేను ఏదో ఒకరోజు ఈ టెన్త్ క్లాసు అయ్యేలోపు మేడంని ఇలాగే రాజారావు ట్యూషన్ లో ఉండగానే దెంగుతా.

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories