Home / Telugu sex stories 2016 / తోడుగా ఉంటాడనుకుంటే తీరిక లేకుండా దెంగాడు

తోడుగా ఉంటాడనుకుంటే తీరిక లేకుండా దెంగాడు

Telugu Sex Stories ఆయన ఏదో పని మీద హైదరాబాద్ వెళుతూ ఒరేయ్య్ రంగయ్య నేను తిరిగి రావడానికి మూడు నాలుగు రోజులు పడుతుంది నేను తిరిగి వచ్చేవరకూ అమ్మగారికి తోడుగా ఉండు రాత్రిపూట కూడా నువ్వు ఇక్కడే పడుకో సరేనా అన్నారు సరే అయ్యగారు అన్నాడు రంగయ్య. ఆయన ఊరు వెళ్ళారు రంగయ్య గాడికి నన్ను అప్పచెప్పి ఆయన ఊరు వెళ్ళారు నాకు మొన్న రాజారావు చేసిన పని బాగా నచ్చింది ఎలాగు ఆయన ఊరిలో లేరుగా వీడిని వాడి ఇంటికి పంపి రాజారావుని ఇంటికి పిలిస్తే ఈ మూడు రోజులు రాజారావుతో సుఖమే సుఖం అనుకుని ఏరా రంగయ్య ఇంటికి పోతావా?? అన్నాను లేదమ్మగారు ఇక్కడే ఉంటాను అయ్యగరు మిమల్ని దగ్గరుండి చూసుకోమన్నారుగా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను అన్నాడు. ఓర్నీ అనుకుని మరి ఇప్పుడెల అనుకుని ఒరేయ్య్ రంగయ్య నడుం నొప్పిగా ఉంది ఒకసారి రాజారావు గారినిని ఇంటికెళ్ళమని చెప్పి నువ్వు పక్క ఊరిలో పంచాయితి పెసిరెంటు గారి భార్య విశాలాక్షి అమ్మగారికి ఇదిగో ఈ సంచి ఇచ్చిరా అన్నాను సరే అమ్మగారు నేను తిరిగి వచ్చేవరకూ రాజారావుగారిని ఇక్కడే ఉండమనండి మీకు తోడుగా లేకపోతే మిమల్ని ఒంటరిగా వదిలి పక్కూరు వెళ్ళానని తెలిస్తే అయ్యగారు నన్ను చంపేస్తారు అన్నాడు సరేలేరా రాజారావుని నువొచ్చేవరకూ ఉండమంటానులే సరేనా?? అన్నాను ఐతే ఆ సంచి ఇటివ్వండి నేను డాక్టర్ గారికి చెప్పేసి అటునుండీ అటే మీరు చెప్పిన పని పూర్తిచేసుకుని తొందరగా వచ్చేస్తా అన్నాడు నువ్వు హడావిడిగా వెళ్ళి కింద మీద పడకు నిదానంగా వెళ్ళి ఆ అమ్మగారు ఏదన్న పని చెపితే చేసి మళ్ళి నిదానంగా రా ఎలాగు నాకు తోడుగా డాక్టర్ గారు ఉంటరుగా అన్నాను సరే ఐతే మీరు చెప్పినట్టే చేస్తా అని వాడు వెళ్ళాడు ఒక ఐది నిముషాల్లో రాజారావు మా ఇంటికి వచ్చాడు ఏంటి నడుం నొప్పిగా ఉందా మీకు అన్నాడు రాజారావు అదేమి లేదు మా ఆయన పని మీద హైదరాబాద్ వెళ్ళారు ఎలాగు ఆయన లేరుకదా?? ఆయన బదులు మీరు చేసిపెడతారని అన్నాను నేను విన్నాది నిజమేనా?? అన్నాడు ఏంటది అన్నాను అదే ఇప్పుడూ మీరు అన్నారుకదా?? అన్నాడు మీరు విన్నది నిజమే అన్నాను మీరు నాకు మళ్ళి అవకాశం ఇచ్చారా?? వావ్ నేను నమ్మలేకపోతున్నాను అన్నాడు రంగయ్య గాడిని నాకు కాపలా పెట్టారు ఆయినా వాడిని పక్కూరు పంపాను వాడు వచ్చేలోగా మీరు పని పూర్తి చేసేస్తే బాగుంటుంది అన్నాను బలేవరే తప్పకుండా అని నామీద కి వాలి ఏమండీ మొన్నా ఏదో హడావిడిగా కానిచ్చేశాను ఈసారి కొంచెం నిదానంగా మీ అందాన్ని అణువణువూ జుర్రుకోవాలనిపిస్తుంది మీరేమంటారు అన్నడు రాజారావు.

ఆ రంగయ్య గాడు లేకపోతే ఆయన వచ్చేవరకూ మీరు ఎన్ని సార్లు చేసినా ఎంత సేపు చేసినా నేను అడ్డు చెప్పేదానిని కాదు. కాని వాడు మనకి అడ్డుగా ఉన్నాడు అన్నాను మీరు నాకు ఇంత అవకాశం ఇవ్వడమే ఎక్కువ ఇంక వాడి సంగతి నాకు వదిలెయ్యండి నేను చూసుకుంటాను అని రాజారావు పని మొదలెట్టాడు ఒక నా ఒల్లంతా మసాజ్ చేసేలోపే రంగయ్యగాడు వచ్చేశాడు ఈడు అప్పుడే వచ్చేశాడేంటి అనుకుని నేను రాజారావు మా బట్టలు సరిచేసుకుని వెళ్ళి తలుపు తీసి ఏరా అపుడే వచ్చేశావే అన్నాను నేను పక్క ఊరు వెళుతుంటే నా ఫ్రెండ్ ఒకడు కనిపించి ఎక్కడికి అని అడిగాడు నేను పక్కూరి పెసిరెంటుగారింటికి అంటే వాళ్ళు పొద్దున్నా ఊరు వెళ్ళారని చెప్పడు వాడు వాళ్ళ ఇంటిలో పని చేస్తున్నాడంట అమ్మగారు అన్నాడు వాడు చెప్పడని నువ్వు ఊపుకుంటూ వచ్చేశావా?? ఒకవేళ ఊరు వెళితే విశాలాక్షి నాకు పోన్ చేసేది కదా?? అన్నాను నిజమే అమ్మగారు అన్నాడు ఏడిసినట్టే ఉంది నీ తెలివి అని వాడిని తిట్టాను మళ్ళి వెళ్ళమంటారా అమ్మగారు అన్నాడు అప్పుడే 5 ఐయ్యింది ఎప్పుడెల్లి ఎప్పుడొస్తావురా నువ్వు చేసే పనులన్నీ ఇంతే అన్నాను ఎందుకమ్మగారు రెండు గంటల్లో ఇక్కడుండనూ అన్నాడు వద్దులే రేపు వెళుదువుగాని విశాలకి నేను పోన్ చేసి చెపుతాను అన్నాను.ఈలోపు రాజారావు నా నాదగ్గర నడుం నొప్పికి సంబందించి ఇంజెక్షన్ అయిపోయాయి ఒక ఆంట్మెంట్ ఉంది అది గంటకి ఒకసారి రాయాలి నేను ఇక్కడే ఉండి గంట గంటకి రాస్తాను ఈరోజుకి నువ్వు మీ ఇంటికి వెళ్ళి పడుకో అన్నాడు రాజారావు.నేను కూడా ఉంటాను అండి అమ్మ గారికి మీకు ఏదన్న అవసరం అవుతుందేమో అన్నాడు రంగయ్య గాడు కావలసిన మందులు ఇంజక్షన్లు ఉన్నయిలేరా ఇద్దరం మెలుకువగా కుర్చోవడం ఎందుకు రెపొద్దున్నే నువ్వు వచ్చేయ్ నేను వెళతాను రేపు రాత్రికి మళ్ళి నేను వస్తాను ఇలా అమ్మ గారికి తగ్గేవరకు రాత్రి పూట నేను ఇక్కడ ఉండి చూసుకుంటాను లే గబుక్కున ఏదన్న తేడా వస్తే దానికి తగ్గా మందు వెయ్యాలి కదా?? అన్నాడు రాజారావు అవును డక్టర్ గారు మీరన్నది నిజమే అన్నాడు రంగయ్య ఇంక నువ్వు వెళ్ళి రేపు పక్క ఊరి పని కూడా చుసుకుని రా అంది జాహ్నవి సరే అమ్మ గారు అని వాడు వెళ్ళాడు రాజారావు వెంటనే వీది తలుపు మూసేసి నేను ఉన్నా గదిలోకి వచ్చాడు నా కమతాన్ని నీ మొడ్డ నాగలికి లీజుకి ఇచ్చాను రా బీడు బారిపోయినా నా కమతాన్ని మళ్ళి సాగు బుమిలా చెయ్యాలి ఎలా చేస్తావో ఏంటో అసలే కుర్రాడివి అంత అనుభవం లేనట్టు కనిపిస్తుంది అంది కొంటెగా జాహ్నవి నీ బీడు బారిన పుకుని ముందు నా ఆకురాయితో రుద్ది దానికి పట్టిన బీడుని వదిలించి నా నాగలిని నీ గాడిలోకి దిగేసి బాగా రుద్ది ఆ తరవత గుంట కొట్టుడు మొదలెడతానే నా రసిక సుందరి రావే నా గుల పూకు ముండా అంటూ కౌగిలించుకోబోయే రాజారావుని ఆ ఆ ఆగు అంత కంగారైతే ఎలా? నా వల్లంతా నగలు అలంకరిచ్ణుకుని చక్కగా తాయరవుతాను మరి రంకు మొగుడిథో నాకు ఈరోజు శోభనం కదా? నువ్వేమో నా ఒంటిమీద ఒక్కో నగా తీస్తూ నా పూకు గులా ఒక్కోరకంగా తీర్చు సరేనా?? అంది ఆబ్భ్ మజా వచ్చే మాట చెప్పావే అన్నాడు రాజారావు. ఊమ్మ్మ్మ్ నువ్వు ఆ గదిలో కూర్చుని ఒక అరగంట ఆగి రా సరేనా అంది సరే సరే అని ముదల గదిలోకి వెళ్ళాడు జాహ్నవి తలుపు దగ్గరకి వేసి భిరువా తీసి పట్టుచీర లంగా జాకీటు బ్రా తీసుకుని అప్పటికి తన ఒంటి మీద ఉన్నా బట్టలు తీసేసి సంకల్లో గజ్జల్లో ఫొడర్ రాసుకుని మెడలో వేలాడుతున్నా సూత్రల గొలుసు తీసి టేబుల్ మీద పడేసి ముదు బ్రా వేసుకుని సళ్ళా షేపు చూసి ఇప్పటివరకూ నలగలేదుగా ఇవ్వళ్టినుండి మీకు సరైన పని ఉంటుందిలే అనుకుంటూ లంగా కట్టుకుంటూ బుజ్జి ముండా ఆ ముసలోడి మొడ్డా ఎప్పుడూ పైపైనే అడించి కార్చేసేవాడు వీడి బలుపు పొడుగు చూస్తే నిన్ను పగలకొట్టడం ఖయం అనిపిస్తుంది అంటూ పుకు మీద అరచేతితో అలా పాముతూ ఆఅబ్భ్హ్హ్హ్హ్హ్ అనుకుంది గులెక్కి పోయి పుకు నుండి చెమ్మ చేతికి తగిలితే అప్పుడే ఊఉట ఊరుతుందా అనుకుని నవ్వుకుంటూ లంగా ముడి వేసి పైన జాకీటు ని తొడుక్కుని చీరని కత్తిలా కట్టుకుని లంగాని బొడ్డు కిందకి దింపి తన గుంట బొడ్డు చక్కగా దరిశనం అయ్యేలా చేసి ఇనపెట్టి తీసి నగల బోక్సులు తీసి నెక్లెస్స్, లూజ్ నెక్లెస్స్, స్టెప్ నెక్లెస్స్, కెంపుల మిని హారం, ముత్యల హారం, బంగారు పెద్ద హారం, అవన్ని దిగేలా 6 వరసల పెద్ద చద్రహారాలు, సల్ల ముచ్చికలు కవర్ చేస్తూ కట్ల కాసులపేరు, రెండు జబ్బలకి పెద్ద అరవంకీలు, రెండు చేతులకీ రాళ్ళ గాజులు, బండగాజులు, బంగారు గాజులు, వేళ్ళకి ఉంగరాలు, చేవులకి జుంకలు, వెనక్కి పైకి వరసల మేటీలు, పాపిట బిళ్ళ, పైటకి రాళ్ళ నెమలి పిన్ను,నడుముకి పెద్ద వడ్డణం, యడమ పిర్రమీదకి వేలడే ఐదు వరసల పిర్ర వడ్డాణం, బొడ్డులో బంగారు తాళాల గుత్తి, చీర కుచ్చిళ్ళకి బంగారు పువ్వు పిన్ను, కాళ్లకి బంగారు పట్టిలు పెట్టుకుంది జాహ్నవి. ఒకసారి నిలువద్దం దగ్గరకి వెళ్ళి తనని తను చూసుకుంది నన్ను ఇలా చూసి ఏమైపోతాడో అనుకుని ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ రవీ అంది. అబ్బహ్ అప్సరస లా అలంకరించుకున్నవ్ గా నగలని నువ్వు పెట్టుకోవడం తో నగలకి అందం వచ్చింది కమల అబ్బహ్ ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో చెపితే అలా చేసుకుని పోతా నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే నామీద నాకే నమ్మకం పోతుంది ఇంత అందం నా సొంతం అయ్యిందా?? అని అబ్బహ్ స్స్స్స్ష్హ్హ్ ఎంత బాగున్నావో తెలుసా ఒక్కో అంగానికి నువ్వు అలంకరించిన నగలు నీ అందాన్ని రెంట్టింపు చేశాయి ఇంకా ఆగడం నా వల్లా కావడం లేదు చెప్పు నేను ఏమి చేయ్యాలో అన్నాడు రాజారావు నీకు ముందే చెప్పానుగా?? నా ఓంటి మీద ఒఖ్ఖొ నగా తీస్తూ ఒక్కో రకంగా నాకు మధన సుఖాన్ని ఇవ్వాలి నాలో ఇన్నేళ్ళనుండి పేరుకుని పోయినా కామ కోరికలు ఇవాళ్ళ తీర్చాలి అంది జాహ్నవి ఇంత రగిలిపోయే కోరికతో ఉన్నా ఆడదాన్ని ఒక్కాసారిథో సుఖపెట్టడం ఎవ్వరి వల్లా కాదు అన్నాడు రాజారావు అందుకే కదా రా కుర్రాడా నిన్ను తగులుకున్నాది నా ఓంటిమీద నుండీ ఓక్కో నగా ఒలుస్తూ నన్ను ఓక్కోలా అనుభవించు దా నేను కూడా ఇంకా ఈ విరహాన్ని తట్టుకోలేను రా నన్ను అణువణువూ ఆక్రమించుకో ఇంక ఈ జాహ్నవి నీది రా రా రా నా రంకు మొగుడా.. వచ్చి నా అందాని దోచుకో అంటూ రాజారావుని తన చేతులు చాపి ఆహ్వానించింది జాహ్నవి..అపర రతీ దేవిలా ఉన్నావ్ కదే అబ్బహ్ అంటూ రవీ జాహ్నవిని కౌగిలించుకిని కౌగిలిని బిగించాడు వాళిద్దరి మద్యలొ ఉన్నా నగలు ఇద్దరి శరీరలకి బాగా నొక్కుకుని గుచ్చుకుంటునాయి ఈలోపు రవీ పెదవులతో జాహ్నవి మొఖం అంతా ముద్దులథొ ముంచేస్తున్నాదు అలా మొకాన్ని ఆంతా ముద్దులథొ ముంచేశాక జాహ్నవి దొండపండు లాంటి పెదవులు కసిగా కనిపిఉంచాయి రాజారావుకి అబ్బహ్ ఎమున్నాయే నీ పెదవులని చుస్తుంటే మొడ్డ సర్రున లెగుస్తుందికదే అంటూ తన పెదవులని జాహ్నవి దొండపండ్లమీద పెట్టి చీకడం మొదలెట్టడు ముందు కింద పెదవిని ఆ తరువాత పైపెదవిని అలా అలా మెత్తం నొటిని ఆక్రమించుకుని ఆత్రవాత రాజారావు నాలుకని జాహ్నవి నాలుకతో పెనవేసి సుడి తిప్పడం మొదలెట్టి కెలికి కెలికి పాడేస్తున్నాడు ఇప్పటివరకూ ఈరకపు కామకేళి రుచి చూడని జాహ్నవి రాజారావు చేసే ప్రతి పనికి పరవసించిపోయి తనకి పూర్తిగా సహకరిస్తూ తన వంటిని రాజారావుకి పూర్తిగా అప్పచెప్పేసింది. రాజారావుకి మాత్రం ఎంతా చీకినా జాహ్నవి అదరామౄతం ఇంకా ఇంకా కవలనిపిస్తుంది అంత రుచిగా ఉంది అది తెగా పీల్చేస్తున్నాడు జాహ్నవి ఊమ్మ్మ్మ్ అని గొంతుతో మూలిగేసరికి తన నోటిని జాహ్నవి నోటిలోనుండి తీశాడు రాజారావు అబ్బహ్ నడుం పీకుని పోతుంది బాబు అలా మంచం మీద కి వాలదాం అంది జాహ్నవి సరె అని జాహ్నవి ని ఎత్తుకుని మంచం దగ్గరకి తీసుకుని వచ్చి దానిమీద పడుకోపెట్టి రాజారావు కూడా తన మీదకి వాలి మళ్ళి పెదవులని పట్టుకోబోతుండగా జాహ్నవి వారించి ఆబ్భ్ ఇప్పటివరకు తెగ పీల్చావ్ కదరా ఇంకా నా ఒంటిలో చాల అందాలు నీకోసం నీ శ్పర్శ కోసం తహతహ లాడుతున్నయ్ వాటి కోరిక కూడా తీర్చు పాపం అంది కైపుగా మత్తెక్కించేలా ఆమాటలకి రాజారావులో కామం కట్టలు తెంచుకుంది నీ అదాన్ని అంతా కొల్లగొట్టడానికి వచ్చిన గజ దొంగనే నేను నీ ఒంటిమీద దేనిని వదిలిపెట్టను నీ నగలని దోచుకుంటా.

నీ అందాలని దోచుకుంటా నీ అందాన్ని అణువణువూ పీల్చి పిప్పిచేయకుండా వదలనే నిన్ను అబ్బహ్ ఏమేసి పెంచావే ఈ ఒంటిని ఇంతా అందమగా కసిగా మత్తెక్కిస్తుంది ఏమున్నావే నీ అంద్దాన్న్ని ఈ దాసుడికి సొంతం చేసినందుకు నీకేమిచ్చి రుణం తీర్చుకోవాలే అన్నాడు రాజారావు నీ మొడ్డ తో నా అన్ని బొఖ్ఖల్లో పేరుకుపోయిన గులని తీర్చరా అదే నువ్వు రుణం తీర్చుకునే మార్గం అంది జాహ్నవి.అబ్బ్భ్ ఒఓఓసేఏయ్య్ ఇంక నేను ఆగలేను రా అంటూ రాజారావు తన చేతులు చాచాడు రా రా వచ్చి నన్ను నా అందాన్ని దోచుకోరా గజదొంగ అంది జాహ్నవి రాజారావు వెళ్ళి జాహ్నవిని కౌగిలించుకుని నలిపేశాడు తను వేసుకున్నా నగలు ఇద్దరి మద్యలో నలిగిపోతూ ఇద్దరి శరీరాలకి గుచ్చుకుంటున్నయి ఆ నగల గుచ్చుడు కూడా వీళిద్దరి లో కామ కోరిక ఇంకా రెచ్చిపోతున్నాయి రాజారావు జాహ్నవి అదరాలని తన అదరాలతో మూసి కిందపెదవిని తన నోటిలోకి లాక్కుని సప్పరిస్తున్నాడు ఈలోపు జాహ్నవి కింద రాజారావు ప్యాంటు నుండి బయతకి తన్నుకుని వచ్చిన మొడ్డని పట్టుకుని నలిపేస్తుంది రాజారావు ఆ నలుపుడికి మెలికలు తిరిగిపోతునే జాహ్నవి పెదవులని చీకి చీకి వదిలి అబ్భ్ ఏంటే ఆ నలుపుడు లోపల పెట్తకుండానే కారిపోతుందేమో చూసుకో అసలే నీ అందాన్ని చూసి తట్టుకోలేకపోతుంది దానికి తోడు నువ్వు ఇలా నలిపేస్తే ఆపుకోవడం నా వల్ల కాదు అన్నాడు జాహ్నవి పక్కున నవ్వి కారితే కారనివ్వరా ఒక్క చుక్క కూడా మిగలకుండా నేను చీకేస్తాను లే అంది కొంటెగా అబ్భ్ మరి ఐతే ఇంకెందుకు దా నీ బొక్కల బోణి నీ నోటితో స్టార్ట్ చేద్దం అన్నాడు రాజారావు ఐతే సరే అంటూ జాహ్నవి రాజారావు కళ్ళ దగ్గర కింద కుర్చుని రాజారావు కట్టుకున్నా ప్యాంట్ విప్పేసింది ఈలోపు రాజారావు తను వేసుకున్న షర్ట్ విప్పేసి పూర్తి నగ్నంగా మారిపోయాడు జాహ్నవి రాజారావు మొడ్డ మీద చేయ్యి వేసి సుతారం గా రుద్ది అబ్భ్ ఎంతుంది రా నీది ఏమేసి పెంచావురా ఇంత పొడుగ్గా లావుగా బలిసిపోయింది ఇది అమ్మోఓ ఇంత మొడ్డ ఉంటుంది అని నాకు ఇప్పటివరకూ తెలియదురా బాబు బలే ముద్దొచ్చేస్తుంది అంది జాహ్నవి మాటలకి రాజారావు కి తనలోఉన్న కామం బుసలు కొట్టి తన మొడ్డ ఇనుప రాడ్ లా ఐపోయింది ఎగిరెగిరి పడుతున్నా దానిని చుసేసరికి జాహ్నవి నోటిలో నీళ్ళు ఊరాయి జాహ్నవి దాని దగ్గరకి మోకం పెట్టి రాజారావు మొడ్డ ముందోలు వెనక్కి లాగింది లోపనుండి ఎర్రబాల్ బయటకి వచ్చింది అబ్బొ అనుకుని జాహ్నవి దానిమీద తన పెదవులని ఆంచి చుప్ మని ముద్దు పెట్టింది అక్కడ జాహ్నవి పెదవుల స్పర్శ తగిలేసరికి రాజారావు తట్టుకోలేకపోయాడు మ్మ్మ్మూఊమ్మ్ అని మూలిగాడు తనకి తెలియకుండనే నడుము ముదుకి నెట్టాడు ఆ నెట్టుడికి రాజారావు మొడ్డ జాహ్నవి నోటిమీద ఒత్తిడి పెంచుతుంది జాహ్నవి కి కూడా నోటినిండా పెట్టుకోవాలి దీనిని అనిపించి నోరు తెరిచి రాజారావు ఎర్రబాల్ ని పెదవులమద్యలో పెట్టి పెదవులని బిగించింది అబ్బ తైట్గా ఉన్నా పూకు లో పెట్టినట్టు ఉంది రాజారావు పరిస్తితి తన నడుము ఇంకొంచెం ముందుకి నెట్టాడు సరిగ్గా రాజారావు నడుము కదిపినప్పుడే జాహ్నవి పెదవులు లూజ్ చేసేసరికి రాజారావు మొడ్డ సరాసరి వెళ్ళి జాహ్నవి అంగుడికి తగిలి ఆగింది అలా జరిగేసరికి జాహ్నవి కళ్ళు తేలేసింది జాహ్నవి ఒంటిమీద ఉన్నా నగలు అలాగే ఉంచి రాజారావు దెంగడం మొదలెట్టేశాడు కదా ఆ దెంగులాట ఊపుడికి ఆ నగలు ఒకటికొకటి కొటుకుని గల గల మని సౌండ్ చేస్తున్నాయి అప్పటికే పుకు అడుక్కి తగిలిన రాజారావు మొడ్డని జాహ్నవి తన పు కండరాలతో నొక్కి పెట్టింది అలా నొక్కేసరికి రాజారావు మొడ్డ మీద ఒత్తిడి పెరిగి ఏంటి నా మొడ్డని నీ పూకు తో నలిపేస్తున్నవ్ ఇంక దంచుడు మొదలెట్టనా అన్నాడు ఊమ్మ్ ఇంక చుపించరా నీ దెబ్బ రుచి అంది జాహ్నవి ఉండవే అంటూ జాహ్నవి మెడలో ఉన్నా కెంపుల నెక్లెస్ తీశాడు రాజారావు ఎందుకు తీశావ్ అంది నువ్వెగా ఒక్కొ నగా ఒలుస్తూ ఒక్కో యాంగిల్ లో దెంగమన్నవ్ అన్నాడు రాజారావు ఓహో అదా అని ఉమ్మ్ ఐతే ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎంటి అంది ఒక కాలు మోకలు దగ్గర మడత వేసి ముడిచడు జాహ్నవిది అమ్మోఓ ఎంటీ రా ఇది అంది ఉమ్మ్ ఇప్పుడు చూడు అంటూ ఒకసారి బయటకంటా లాగి ఒక్క తోపుతో లోపలికి నెట్టాడు అబ్బోఓఓఓ ఒరీయ్య్ సచ్చినోడా ఆ తోపుడేంటిరా నీదేమన్న పచ్చి మిరపకాయ అనుకున్నవా?? రోకలి బడలా ఉంది నిదనంగా తొయ్యి అంది నిదనంగా దెంగితే నీ గుల ఎలా తీరుతుందే నా కసిపూకు లంజ అన్నాడు రాజారావు ఆ మాట నిజమే గాని మొదలు లేకుండా పుకు చింపేస్తే రాత్రంతా నీతో ఎలా దెంగించుకోవాలి రా నా రంకు మొగుడా అంది జాహ్నవి.

ఆ మాత్రనికే ఏమి చిరగదులే నీ బంగారు పూకు అన్నాడు రాజారావు సరే రా సొల్లు ఆపి నా గుల తీర్చరా కుర్రోడా అంది నీ యమ్మ గుద్దితేనేమో అమ్మోఓ చిరిగిపోద్ది అంటున్నవ్ ఆపితేనేమో దెంగటంలేదు అంటున్నవ్ నీకు ఇలా కాదే అంటూ రాజారావు దరువు వెయ్యడం మొదలెట్టాడు బాగా పైకంటూ లేపి కొడుతున్నాడు అబ్బోఓ అబ్బోఓ దెబ్బ దెబ్బకి మంచం కిర్రూ కిర్రు అమంటూజాహ్నవి ములుగులతో సమనంగా ఆ మంచం కూడా ములుగుతుంది ఒరేయ్య్ నీ మొడ్డకి దండం రా బాబు మంచం కోడు దిగేసుకుంటున్నట్తు ఉందికదరా అది అది అలా వెయ్యి రా అంటూ పరవసించిపోతుంది జాహ్నవి రాజారావు మళ్ళి ఆపి. జాహ్నవి మెడలో ముత్యల హరం తీసి పక్కన ఉన్న టేబుల్ మీద పెట్తాడు అబ్బోఓ నా రంకు మొగుడు బంగిమ మారుస్తున్నడా అంది కొంటెగా అవునే అంటూ ఇంకోకాలు కూడ మడతవేసి పుకు లోకి తోశాడు రాజారావు అబ్బోఓఓ ఒరీయ్య్ ఇది ఇందకడ కన్న బాగుంది రా అబ్బాహ్ కత్తి దిగేస్తున్నట్టు ఉంది కదా రా ఒక్కో భంగిమలో ఒక్కో రుచి చుపిస్తున్నవ్ రా అబ్భ్ ఈ జాహ్నవి నీ సొంతం రా నా బారు మొడ్డ మొగుడా అని అబ్భ్ ఇంక ఊపరా ఊపు అంది అబ్బహ్ హోఓఓఓ ఆఅ హహహహ్ అది అది అది అది రా దెబ్బ అంటే ఏమి దేంగుతున్నవ్ రా సరిగ్గా దొరికావ్ రా రోజు వచ్చి నా వంటి పులపరం తీర్చిపోరా నీకు పుణ్యం ఉంటుంది అంది జాహ్నవి నీ మొగుడూ ఊరుకుంటాడ అన్నాడు రాజారావు. ఏడిశాడు వాడు దెంగడు ఇంకోడితో దెంగించుకోనివ్వడా?? నాపుకు నా ఇష్టం నాకు నచ్చినవాడితో దెంగించుకుంటా ఆడెవడు అడుగుతాకి అంది కోపంతో ఊగిపోతూ ఎంతైనా నీకు తాళి కట్టిన మొగుడు కదే అన్నడు రాజారావు మొగుడంటే పెళ్ళం పుకు నిండా మొడ్డ పెట్టి దానికి గుల తీరేదాకా దెంగి దెంగి పెట్టేవాడు అంతే గాని పెళ్ళం పుకు గుల తో రగిలిపోతుంటే పక్కన పడుకుని గురక పెట్టి నిద్దరపోయేవాడు కాదు రా. ఇప్పూడు ఆగోల ఎందుకు సమ్మగా దరువు వెయ్యిరా అంది. అలాగే ఒక పది ఊపులు ఊపి జాహ్నవి జబ్బకి ఉన్నా అరవంకి తీశాడు ఏంటిరో అరవంకీ తీస్తున్నవ్ అంది చెపుతా ఉండవే నీకన్ని కంగారే అని ఉమ్మ్ ఈ చెయ్యి నా పిర్రమీద వేసి నా గుద్ద బొక్క దగ్గర కదుపుతూ ఉండు నిన్ను దెగుతున్నప్పుడు అన్నాడు హహ్ నా మీద పడుకో ఐతే అంది హుమ్మ్ సరే అని జాహ్నవిని పూర్తిగా ఆక్రమించుకున్నాడు రాజారావు పెదవులు జాహ్నవి పెదవులనుండి అదరామృతాన్ని జుర్రుతున్నయి సల్లు రాజారావు గుండెల కిండ నలిగిపోతున్నయి మెడలో ఉన్నా నగలన్ని ఒక కుప్పలాగా జాహ్నవి కుడి వేపుకు జరిగిపోయి సన్ను మీదనుండి పక్క మెదకి పడ్డాయి ఆ నగలన్ని తన కుడి సన్నును గుచ్చేస్తున్నయ్ పైన రాజారావు మద్యలొ నగలు కింద జాహ్నవి సన్ను ఒరేఏయ్య్ నా సన్ను జిలెత్తి పోతుంది రా అంది ముందు నా గుద్ద దగ్గర వేలు పెట్టి ఆడించవే అన్నాడు ఉమ్మ్హ్హ్ అంటూ జాహ్నవి చూపుడు వేలు రాజారావు పిర్రలమద్యలో పెట్టి రాజారావు జి స్పోట్ కోసం తడుముతుంది ఈలోపు తన మొడ్డ జాహ్నవి పుకు అడుక్కి దిగేసేసరికి రాజారావు గుద్ద బొక్క జాహ్నవి వేలికి అందింది ఊమ్మ్ అందిందిరా అంది అక్కడ కదపవే కుదిరితే బొక్కలోకి నీ వేలు తొయ్యి అన్నాడు రాజారావు అబాహ్ ఒస్సేయ్య్య్ ఏమి తడుముతున్నవే నా లంజ అబ్బహ్ అలగే చెయ్యి అంటూ పూకు దెంగుడు మొదలెట్టాడు రాజారావు ఊపుడికి జాహ్నవి పట్టు తప్పుతున్నా మళ్ళి సద్దుకుని కెలికేస్తుంది రాజారావు గాడి గుద్ద అలా కెలికేసరికి రాజారావు ఆపుకోలేక జాహ్నవి పుకులో పిచికారి చేసేసి అమ్మోఓఓ బలే కెలికావే నీకెలుకుడుకి ఆపుకోలేకపోయా అంటూ జాహ్నవి మీద వాలిపోయాడు.