Home / Telugu Sex Stories / దెంగించుకోవడానికి మొగుణ్ణి మబ్బు | Telugu Sex Stories

దెంగించుకోవడానికి మొగుణ్ణి మబ్బు | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories చిన్న చిట్టడివి లాగా ఉంది పక్కనంతా , రోడ్డుకు ఇరువైపులా చిన్న చిన్న పొదలు అక్కడక్కడా పెద్ద పెద్ద చెట్లు , చుట్టూ కీచురాళ్ళ అరుపులు, కారులో అందరు సైలెంట్ గా ఉన్నారు ఒక్కా కార్ సౌండ్ , బయట కీచురాళ్ళ సౌండ్ తప్ప ఇంకేమి లేదు , సగం దూరం వచ్చిన తరువార ఓ మలుపు తిరిగుతుంటే ఓ పెద్ద ఎండిపోయిన చెట్టు దారికి అడ్డంగా ఉంది . అది కావాలని ఎవరో వేసినట్టు వుంది , పక్కనుంచి పోదామంటే దారిలేదు , పోనీ బండి దాని మీదనుంచి ఎక్కిద్దమంటే పెద్ద మొద్దు కింద అడ్డ పడుతుంది , వేరే దా రి లేదు దిగి తీయల్సిందే రేణుక తో వో రాత్రి అనుకోకుండా“ఏమైంది అబ్బి బండి ఆపావు ”“రోడ్డుకు అడ్డంగా పెద్ద మొద్దు ఉందమ్మా, దాన్ని తియందే పోలేము , మీరు బండిలోనే ఉండండి నేను దిగి తీస్తా ”“నేను దిగగానే బండి ని సెంట్రల్ లాక్ చేసుకొండి , మల్లి నేను తియమనేంత వరకు తియకండి ”“సరేలే జాగ్రత్త , నేను దిగనా నీకు హెల్ప్ గా ” అంది శాంతా“వద్దు , మీ రు రావద్దు నేను తతీస్తా ” అని కాళ్ళ కింద కవర్ పైకి లేపి లంచ్ టైం లో డిక్కి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఓ చిన్న అయుదాన్ని తెసుకొని వెనుక వైపు బెల్ట్ లోకి తొసి కిందికి దిగి డోర్ క్లోజ్ చేశా , వెంటనే శాంతా డోర్ లాక్ చేసుకుంది. రేణుక తో వో రాత్రి అనుకోకుండా
కార్ హెడ్ లైట్ లో రోడ్ క్లియర్ గా కనబడుతుంది , కాని చుట్టూ పొదలు మూలంగా పక్కన ఏమున్నది కనపడడం లేదు.నేను ఎప్పుడైతే మొద్దు దగ్గరకు వచ్చి దాన్ని ఎటువైపుకు దోర్లిస్తే కార్ వెళ్ళడానికి వీలుగా ఉంటుందో నని చెక్ చేస్తునడగా ఎదురుగ్గా ఇద్దరు , ఇటువైపునుంచి ఒక్కడు చేతిలో చిన్నరాంపురి బాకులు పట్టుకొని చుట్టుముట్టారు.“మర్యాదగా కారులో ఉన్నా డబ్బు , సొమ్ములు ఇచ్చేసి నీదారిని మీరు వెళ్ళండి ఎవ్వరికి ఏమి కాదు, లేదంటే నిన్ను ఎసేసి ఆతరువాత నిదానంగా మిగిలిన పనులు చూసుకుంటాము ”“అన్నా బండిలో అంతా అడంగులున్నారు ,ఇప్పటికే బాగా లేట్ అయ్యింది , వాళ్ళు పెద్దిరెడ్డి అమ్మా పిల్లల్లన్నా , మీవూరి వల్లే , కావాలంటే నాదగ్గరున్న డబ్బులు తీసుకొని మమ్మల్ని పోనియండి ”“ఎవడా పెద్దిరెడ్డి , మేము చెప్పామా ఈ వూరివాల్లమని , మర్యాదగా కార్ డోర్ తెస్తావా పగలగోట్ట మంటావా ”“అన్న అన్నా ఇదిగో నా దగ్గిర పది వేలు ఉన్నాయి తీసుకోని వాళ్ళని వదిలేయండన్నా, కావాలంటే ఇదిగో నా వాచ్ కుడా తీసికొండి ” రేణుక తో వో రాత్రి అనుకోకుండా
“రే , నీకు మాటలతో చెపితే అర్తం కాదురా , రేయి ఆ రాయి తీసుకోని అద్దాలు పగలకోట్టండి ”ఇంతలో అందరికంటే పొట్టిగా ఉన్నాడు పక్కనే ఉన్న పెద్ద రాయి తీసుకోని కార్ వైపు పోసాగాడు , కార్ లోంచి అందరు ఏమిజరుగుతుందో నని భయంగా చూస్తున్నారు.రెండో సెకండ్లో , రాయి తీసికొని వెళ్ళే పొట్టోడు అబ్బా అంటూ రాయి వదిలేసి అరచేయి పట్టుకొని , కింద కూచుండి పోయాడు. ఏమి జరిగిందో మిగిలిన ఇద్దరికీ ఓ నిమిషం అర్తం కాలేదు.అర్తం అయిన వెంటనే కత్తులు తీసుకోని3 ఇయర్స్ రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీసు చేసి ఆపైన , వారానికో తిరికని బట్టి రెండు సార్లు లేదా మూడు సార్లు ప్రాక్టీసు చేసిన విద్య ఈ టైం లో ఆ లా ఉపయోగపడుతుందని అనుకోలేదు . కొద్దిగా వెనక్కు జరిగి రిధమిక్ గా 1.2, 1..2 అంటూ స్టెప్పు లేస్తూ , చేతిలోని నన్ చాకో తో , మొదట వచ్చిన వాడి దవడ పేలి పోయింది , వాడు రాలిపోయిన పళ్ళను చేతిలో పట్టుకొని అలాగే కూచుండి పోయాడు. మొదటి వాడి చేయి మని కట్టుదగ్గర విరిగిపోయి వాడు ఏడుస్తూ చేయిపట్టుకొని మావైపు చూస్తున్నాడు. రేణుక తో వో రాత్రి అనుకోకుండామిగిలిన మూడో వాడు , నాదగ్గరకు రావడానికి భయపడి , చేతిలోని కత్తిని నా వైపు విసిరేశాడు , తప్పుకున్దామని పక్కకు జంప్ చేసేలోపల ఎడమ చేయి బుజం దగ్గర చీరుకుంటూ , కింద పడిపోయింది, ఈ గ్యాప్ లో రెండో వాడి దగ్గర కత్తిని తీసి నాకు క్లోసేగా వచ్చాడు , వచ్చిన తరువాత వాడికి అర్తం అయ్యింది వాడి తప్పు ఏంటో, అది సరిదిద్దుకోనీ లోపే , కత్తి ని పట్టుకున్న 4 వెళ్ళు ఎందుకు పనికిరాకుండా పోయాయ. అబ్బా అంటూ కత్తిని వదిలేసి చేయి పట్టుకున్నాడు.“అప్పుడే చెప్పా కదరా , వదిలేయండన్నా అని విన్నారా, అప్పుడే వేల్లివుంటీ , పదివేలు మరియు పదిహేను వేలుచేసే వాచ్ దొరికేదిగా ”“మర్యాదగా లేచి రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉన్న దీన్ని తెసేయండి , లేకుంటే మిగిలిన చేతులు ఎందుకు పనికిరాకుండా చేస్తా ”నామాట కంప్లీట్ అయ్యిందో లేదో మిలిట్రిలో సైనికులులా , వాళ్ళ అవయవాలు పెడుతున్న నొప్పి భరిస్తూ వెంటనే వెళ్లి రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉన్న దుంగను పక్కకు దోర్లిచేసారు, దిరికింది ఇదే సందని నేను రెండో మాట మాట్లాడే లోపు పక్కనే ఉన్న పొదలకు అడ్డంపడి పారిపోయారు. రేణుక తో వో రాత్రి అనుకోకుండా
నేను డోర్ దగ్గరకు రావడం చూసి ,”అబ్బీ , నేకేమి కాలేదుగా ”“ఏమి కాలేదు లెండి ”“అయ్యో , ఆ చేతికి రక్తం ఏంటి ” అని గట్టిగా అరిచింది రాజి
అప్పుడు చూసుకున్నా , వాడువిసిరిన కత్తి చీరుకొని బ్లడ్ వస్తుందని , చేతి గుడ్డ తీసికొని కట్టుకోవడానికి అవస్తలు పడుతుంటే ,“ఓసేస్వరూప, ఆ అబ్బి అవస్త పడుతుంటే అలా చూడక పొతే , చేతికి కట్టు కట్టచ్చుగా ”“పరవాలేదండి ” రేణుక తో వో రాత్రి అనుకోకుండా
పక్క సిటులోని శాంత కొద్దిగా నా వైపు జరిగి గాయం చుట్టూ రెండు చుట్లు చుట్టి కట్టింది.గాయం పెద్దగా కాలేదు కాని గీరుక పోయింది. సో పెద్దగా నొప్పి ఏమి లేదు.“బండిని నడపగాలవా , నొప్పిగా ఉందా ”“నొప్పెం లేదండి , వనము వెళదాం ఇంకా ” అని బండి ముందుకు దుకించా.ఓ 22 మినుట్స్ డ్రైవ్ తరువాత పల్లె కనిపింనచింది, శాంత గైడ్ చేయగా కార్ ఇంటిముందుకు తెసికిల్లి పెట్టానువూరు మరీ పెద్దది కాదు అంత చిన్నది కాదు , కానీ ఇల్లు పెద్దది.ఇంటిముందర వసారాలో ముసలోడు మంచం మీదా కూచొని ఉన్నాడు“ఎమ్మే , ఇంత లేటు అయ్యింది , ఎప్పుడు బయలుదేరినారెంటి ”“పొద్దున్నే బయలుదెరినాము తాతా, అవ్వా వాళ్ళు ఉన్నారుగా అనుకే చిన్నగా వచిన్నాము ” అంది రాజి“ఒరే ఎర్రన్న , ఆ సూట్కేసు లు తీసి అమ్మాయి గదిలో పెట్టు ”నేను వెళ్లి సూట్కేసులు కార్ లోంచి తీసి కింద పెడుతుంటే“అబ్బి , నువ్వు వుండు ,, నీకు చేయి తగిలిందిగా నీవేమి పనిచేయమాకా ఇక్కడ అది బాగా అయ్యేంతవరకు ”“ఎవరూ , గంగడు గాడేనా ” , “ఎరా గంగడు , ఏమైంది ని చేతికి ”
“తాతా , గంగడు రాలేదు , వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ని పంపాడు ”“అడ్డమైన వాళ్ళను పంపొద్దని వానికి చెప్పానే , ఈసారి వెళ్ళని గాదిదకోడుక్కి చెప్తాను.”
“ఇప్పుడు ఏమైందని అలా అరుస్తున్నావు , బాగానే వచ్చంగా , అదీ నీ గంగడు వచ్చింటే , వంటిమీద గుడ్డలు తప్ప ఏమి ఉండేవి కాదు ”“ఆ అబ్బి , పానాలకు తెగించి మమ్మల్ను తెసుకోచ్చాడు ”“ఏమి జరిగిందే ? ”తాతా నేను చెపుతా వుండు అంది రాజి , వెళ్లి వాళ్ళ తాత పక్కన కూచొని జరిగింది అంతా చెప్పింది“ఎందేంది ఆ అబ్బి ఒక్కడే ముగ్గురు కత్తులుతో వచ్చిన మగాళ్ళను కొట్టి తరిమేసాడా ? ”“ఓర్ని , ఎవర్నో పంపినాడని , గంగడు గాన్ని ఊరికే తిట్టేన్నే, అబ్బి అవేమి మనుసుకో పెట్టుకోకు , కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోపో , అన్నం తిందువు గాని.”“అలగేనండి ”ఈలోపల నల్లప్ప సామాన్లు, అందరు లేపలికి వెళ్లి పోయారు.
“ఓ డ్రైవర్ సాబు , ఇదిగో ఇక్కడున్నాయి నీల్లు , రా మొఖం కడుక్కో , అన్నం తిన్డువుకాని ”“ఎర్రన్న , నా పేరు లింగన్న , నన్ను లింగడు అని పిలువు పరవాలేదు లే ”“దా దా అక్కడ అయ్యగారి మంచం పక్కన కుచో , రేణు అన్నం తెస్తుంది, నేను ఎద్దులకు గడ్డేసి వస్తా , ఈలోపల నువ్వు అన్నం తిను ఎక్కడ పండుకోవాలో నేచుపిత్తా”“అలనే నల్లప్ప ”“ఒసే రేణు , ఇదిగో డ్రైవర్ వచ్చాడు అన్నం పట్రా ” అని కేకేసాడు ముసలోడు
ముసలోడుకు మాట తీరు కొద్దిగా ఘాటుగా ఉంది. తొందరగా అనే మనస్తత్వం అనుకుంటానేనేల్లి ఆయన మంచం పక్కన కూచున్న తెచ్చుకున్న టవల్ కిన్దేసుకొని , ఈ లోపు రేణుక చేతులో విస్తరి , ఇంక్తో చేత్తో అన్నం తెచ్చింది ,“నీళ్ళు పెట్టవే ముందు , తరువాత అన్నం పెట్టు ”“తెస్తున్నన్నయా ” అని అవి రేడు అక్కడ పెట్టి లోనకెళ్ళి చెంబు గ్లాసు తెచ్చి పక్కన పెట్టింది.ముతక చిర కట్టుకొని ఉంది , ఎక్కడ ఉండాల్సిన విషయాలు అక్కడా బాగా ఉన్నాయి. అన్నిటికన్నా నాకు బాగా నచ్చింది ముక్కు పుడక , ఆ అమ్మాయి మొహం మీద చాలా బాగా నప్పపింది.లోపలికి , బయటకు తిరుగుతున్నప్పుడు వెనుకవైపు ఆస్తులు బాగా నే కవ్విస్తున్నాయి.ఎదో తినింది అనిపించి లేచా , ఈ లోపుల నల్లప ఓ చాప,దిండ, ఓ బెడ్శీట్ తెచ్చి” పద సారూ , నువ్వు మిద్ది మీద పండుకున్డువు గాని అని , నన్ను తెసికేల్లడు ”
విశాలంగా వుంది మిద్ది మీద , పైన ఆకాశం లో నక్షత్రాలు మినుకు మినుకు మంటున్నాయి, పల్లెలో అక్కదాక్కడా లైట్స్ ఉన్నాయి , కాని చీకటి వాటిని డామినేట్ చేస్తుంది . మిద్దిమీద చికతిగాఉన్నా క్లియర్ గానే కనిపిస్తుంది.ఇంటి పక్కనే ఉన్న చెట్ల ఆకులన్నీచూపించిన ప్లేస్ ఎవరో క్లీన్ గా ఉడ్చినట్లు ఒక్క ఆకు కుడా లేదు .“ఇక్కడ పడుకోండి , సారూ ”“నువ్వు ఎక్కడా పడుకుంటావు ?”“రొజూ మిద్ది మీదే పాడుకొనే వాణ్ణి , కాని ఈరోజు ఆవు ఒకటి రాత్రికి ఈనేట్టు వుంది , నేను కిందనే ఆవుల కొట్టం పక్కనే పండుకుంటా ” అని కిందకు వెళ్లి పోయాడు.“ప్రయాణం బడలిక ఓ వైపు , చేరుక పోయిన చేయి ఓ వైపు , అన్ని కలిపి నిద్రాదేవి వెంటనే వొళ్లోకి లాక్కుంది ”
రాత్రి 12 ఆ మద్య నా పక్కన , బ్లాంకెట్ లోకి ఇంకో మనిషి వచ్చినట్లు అనిపించింది. నేను ఎవరై ఉంటారా అని ఆలోచిస్తుంటే , ఆ మనిషి చేయి వచ్చి నాచేయిని తెసుకొని సన్నుల మీద వేసుకుంది.
వచ్చింది అడమనిసని అర్తం అయ్యింది , రెండో చేయి తెసికేల్లి నా లుంగిలోకి వెళ్ళింది. ఎవరో చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారని పించింది. ఆమె దగ్గర నుంచి కొద్దిగా చెమట వాసన వస్తుంది. దాన్ని బట్టి అర్తం అయింది ఏంటంటే , ఎవరికోసమో వచ్చారు కానీ నేను ఇక్కడ వాళ్ళు అనుకున్న ప్లేస్ లో ఉన్నానని తెలిసినట్టు లేదు. ఎంతవరకు వెళుతుందో చూద్దాం అని, కొద్దిగా సహకరించాను.పొద్దున్నుంచి , ఇద్దరు ముద్దుగుమ్మలు , చుపించాల్సినవాన్ని చూపించి వురిచారు, దానికి తోడూ , గాడిదల దేన్గులాట , అన్ని కలిపి రోజులో 4 ,5 గంటలు మా వాడు లేచే ఉన్నాడు. ఎలాగు ఛాన్స్ దొరుకుతుంది కదా ఉపయోగించు కుందాం అని డిసైడ్ అయిపోయా.
ముందే చీకటి ఆపైనా రగ్గు లోపల ఏమి కనపడ లేదు కాని , బాడీ కి అన్ని తెలుస్తున్నాయి , పంచేంద్రియాలు ఫుల్ గా యాక్టివ్ అయిపోయాయి. చేతులకు తెలిసిపోతుంది వచ్చింది వయసులో ఉన్న పిల్ల అని ముక్కులకు ఆల్రెడీ తిలిసిపోయింది, వచ్చింది పిల్లే కాని పెద్దింటి పిల్ల కాదు అని. కింద మేడ్దేమే ఎదో ఓ బొక్క దూరడానికి దొరికితే చాలని ఆమె పట్టుకున్న చేయంతా నిండిపోయింది. స్కిన్ ఏమో ఎప్పుడెప్పుడు పక్కనున్న స్కిన్ కు రాసుకుందామా అని ఎదురు చూస్తుంది. కళ్ళుమో వచ్చినామే ఊహా రూపంకోసం వెదకసాగింది .జాకెట్ మీదనుంచి సన్నగా వాటిని పిసక సాగాను , కాని తృప్తి దొరకలేదు. ఏమైతే అది అయిన్దిలే అని , తన వైపుకు తిరిగి , చిన్నగా జాకెట్ గుండిలు తీసేసాను ,సైడు నుంచి ఓ చేయికే వాటంగా పిసకడానికి వీలుగా ఉంది , రెండో చేయి కింద చిరవైపు తీసికెళ్ళి కిందనుంచి పైకి వెళ్ళాను, కాలి పిక్కలు దిట్టంగా స్తంబాల్ లాగా తగులుతున్నాయి చేయికి , ఇంకా కొద్దిగా పైకి తెసికేలితే అక్కడంతా అడివి అనుకుంటా, కాని అడవిలోంచి సన్నని ఉట బయటకు వస్తున్నట్లు చేతికి తేమ తగిలింగి, తేమను ఆదారంగా చేసుకొని ఉట వచ్చే ప్రదేశానికి చేరుకున్నాయి వెళ్ళు .నాకు కుడివైపు తను ఉంది , సో ఎడమ చేయి ఫ్రీగా చిత్తడివి లోకి దూరింది కానీ కుడి చేయికి వాటం దొరకలేదు ఫ్రీగా మూవ్ కావాడానికి లేదు, నేను లేస్తే అవతల తనకు తెలిసిపోతుంది, నేను తను అనుకున్న అతను కాదని.ఇంకా కొద్దిగా దగ్గరకు జరిగి తన ఎడమ చన్ను నోట్లో తెసుకొన్నా , నిప్పిల్ ఏమో బాగా నిగిడి ఉంది. నాలుకతో నిప్పిల్ చుట్టూ చుట్టలు చుట్టి, పూర్తిగా నోట్లోకి తీసుకోని చీక సాగాను.ఎడమచేయి కి దారి పూ ర్తి గా దారి దోరికినట్లు ఉంది, బొటన వేలు చూపుడు వేలోతో పెదాలు విడదీసి మిగిలిన మూడు వెళ్ళు గృహ ప్రవేశం చేసాయి. ఓపెనింగ్ అయిపోయిందిగా చూపుడువేలు సైడ్ పెదవిని వదిలేసి అందరికంటే ముందు నేను అని జిగట జిగట గా ఉన్న ద్వారం లోంచి కసుక్కునా లోనకేల్లింది. దాన్ని ఇంక్కా లోపాలకి తిసికోవాలన్నట్లు అప్పుడే అమెకుడా పిర్రలు కొద్దిగా పైకి లేపింది. అంతే చూపడు వేలు పూర్తిగా లోపలి దిగిపోయింది.మీరందరూ లోపలి వెళితే నేను ఈ వాకిట్లో ఏమి చేయాలి అని బొటన వేలు పైన ఉన్నా బుడిపను కేలకబట్టింది.కింద వీరంగానికే తనకు అయిపోయీ స్టేజి వచ్చినట్లు నా మొడ్డ పట్టుకొని గట్టిగా నలప సాగింది.వాటంగా పైన సన్ను చీకుతూ ,వామాడు గృహ ప్రవేశం చేయక ముందే అది దేంగేస్తే ,మొడ్డ మన్ను నాకళ్ళ అని చెప్పి. పుకులోంచి వెళ్ళు తీసి, ఆమె ఎడమ కాలు తీసి నామీద వేసుకొని , నేను కొద్దిగా కిందకు జరిగి సరిగ్గా పుకుకు ఎదురుగ్గా మేడ్డ తెచ్చి గట్టిగా తోసాను.ఎడమచేయి అప్పుడే అందులోంచి బయటకు వచ్చినా అక్కడున్న అతులు మల్లి దారి ముసేసాయి. నేను పొడిచిన పోడుపుకు కొన్ని మోడ్డతోపాటు లోపలికి వెళ్ళాయి కొన్నేమే టైట్ గా పెదాలను పట్టేసాయి , ఓ పక్క నాకు వాటివల్ల ఇబ్బంది గానే ఉంది , ఎడమచేత్తో ఆమె పూకు పేదల చుట్టూ ఓసారి మల్లి దారిచేసి ఈసారి గడ్డిగా పొడిచా.అబ్బా చిన్నగా అని గిన్జుకోసాగింది , కాని ఓ వైపు వేళ్ళ కేలుకుడికి , మరో వైపు నోరు చీకుడికి దాదాపు చివరి స్తాయిలో వుంది , సో మాట్లాడకుండా కిందనుంచి నాకు ఎదురెత్తు లిస్తుంది. నేను పక్కనున్నానుగా అది ముదుకు పోడిచినప్పుడల్లా నేను ఇంకా కొద్దిగా కిందకు జరిగి సరిగ్గా దారి చుసుకూవాల్సి వస్తుంది మెదట రెండు పోట్లు కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించినా , ఆ తరువాత ఇరుకు ఇరుకుగా, జిగట జిగటగా బాగుంది. రెండు చేతులతో రెండు సండ్లు పట్టుకొని సైడ్ నుంచి నాలుగు గుద్దులు గుద్దే సరికి తనకి అయిపోయినట్లు ఉంది రెండు కళ్ళతో నా కాలిని గట్టిగా నొక్కి నన్ను కదలినియకుండా చేసింది.ఓ నిమిషం తెసుకున్నాకా , విడిపించుకోవడానికి చూసింది , తన కాళ్ళ మద్య నేను నా కాళ్ళ మద్య తను , నా మేడ్డే మే నిక్కి నిగిడి పూకు నిండుగా ఉంది , ఆ టైం లో అది లేచి పోవడానికి చూస్తుంది . ఏమైనా కాని అని , నా ఎడమచేత్తో చీర కుచ్చిల్ల మద్య చెయ్యి పట్టి గుంజేసా , అలాగే చేయి ఇంకొంచెం కింద పెట్టి లంగా నాడా జారుముడి వైపునుంచి గుంజి రెండింటిని కిందకు తోశా. కాని అక్కడేమో నేనే అడ్డ కత్తెరేసాగా అవి అంతకంటే కిందకు వెళ్ళవు. రెండు చేతులతో ఆమె వీపు పట్టుకొని నా మీదకు పీక్కొన్నా , అప్పుడు ఆమె పిర్రలమీదున్న గుడ్డలు కిందకు గుంజి , ఈ సారి ఆమెను కిందకు తిప్పి , నేను పైకి చేరుకొని , ఓ చేయి సుపోర్ట్ తో పైకి లేచి ఇద్దరికీ మద్య నున్న చీరా , లంగా , లుంగీ మూడు లాగి పారేసి తన మీద నిలువుగా పడుకున్నా.
తనకు నేను ఎవరో తెలిసిపోయింట్లు ఉంది. మనం చూసింది అన్నం పెట్టిన పని పిల్లనే , వేరే ఇంకెవరు కనబడలేదు. తినేటప్పుడు మనం చుసిన సైజులు ఇప్పుడు చేతిలోకోచ్చిన సైజులు ఒకటే అనిపిస్తున్నాయి . ఇప్పుడు ఎవారు అయితే ఏంటి నన్ను అలాగే బయట వుంచుతావా అని మొడ్డ గొడవ చేయసాగింది.కళ్ళతో తన రెండు కాళ్ళను కొద్దిగా ఎడం చేసి , రెండు చేతులతో పైన వాటిని మర్దిస్తూ , అప్పుడప్పుడు ముచ్చికలు నలుపుతూ , కింద దారి చూసుకొని ఓ పోటు పోడిచాను. సమ్మగా అడుక్కంటా దిగిపోయింది. ఉన్నభయన్నంతా గాలి కొదిలేసి తన రెండు కాళ్ళు ఎత్తి నా వీపు వెనుక పెన వేసింది.
బండి దారిలోకోచ్చిందిరో అనుకోని, గుద్దుడులో వేగాన్ని, పుకు మీద వత్తిడిని పెంచేసా.4 నిమిసాలకి , నాకు వట్టల్లో వత్తిడి ఎక్కువ అయ్యింది, కింది పిల్లకి కుడా దగ్గరికి వచ్చినట్లు వుంది , కాళ్ళతో గట్టిగా పట్టేసి నన్ను లోనకు అదిమేసుకోసాగింది. ఇక నేను ఆగాల్సిన అవసరం లేదనుకొని. గట్టిగా నాలుగు గుద్దులు గుద్ది , అడుక్కటా నొక్కి పట్టి కార్చేసా. విడతలు విడతలుగా పూర్తిగా కారిన తరువాత అప్పుడు తెలిసింది ఇద్దరికీ ఊపిరి ఆడడం కష్టం అయిపొయింది అని మనోడు మెత్తబడి బయటకు వచ్చేసింది, అప్పుడు తన మీదనుంచి లేచి పక్కకి పడుకొని రగ్గు తేసేసా .
నేను రగ్గు తతీసేయగానే, తను అటువైపుకి తిరిగి, లంగాని కాళ్ళ మధ్యకు తీసుకోని పడుకుంది, సరిగ్గా సగం రాత్రి అయ్యింది , నక్షత్రాలు వెలుగులో వెనుక పిర్రలు చూసి సరికి అప్పుడే కార్చిన నా మొడ్డ తిరిగి ఊపిరి పోసుకోసాగింది.తనివితీరా గాలి పిలుస్తూ , కళ్ళతో గుద్ద అందాలను ఆస్వాదిస్తూ కొద్దిగా ముందుకు జరిగి మీద చేయి వేసి ఓ చేత్తో సన్ను పట్టుకొని దగ్గరకు లాక్కొన్నా. కింద అప్పుడే ఊపిరి పోసుకుంటున్న నా మొడ్డ పిర్రల మద్యలో వెచ్చగా పోడిచేసరిగి, ముడ్డి కొద్దిగా ముందుకు జరిపింది. ఇంతా జరిగినాకా కుడా తను ఎవరో తెలయలేదు వెనుకనుంచి , సన్నులు , గుద్దా సైజులు చుస్తే అనిపిస్తుంది నాకు అన్నం పెట్టిన లంజ నేమే నని , కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి కొద్దిగా లేచి మొహం చూసా.
నేను అనుకున్నది నిజమే. వచ్చింది రేణుక“ఇంతకీ ఎవరికోసం ఇక్కడికి వచ్చావు రేణుక ”“ఇంతకీ ఎప్పటి నుండి జరుగుతూంది ఈ యవ్వ్వరం ” తను ఏమి మాట్లాడ లేదు.“నువ్వు చెప్తావా లేక , నేను పెద్దయ్యకు చెప్పనా ”“బాబు , మీరని అనుకోలేదు ”“మరి ఎవరిని ఇక్కడి వచ్చావు ”“రొజూ మా మామ ఇక్కడే పడుకుంటాడు వాడని వచ్చినా ”“మీ మామా ? , నీకు పెళ్లి అయిందా ? ”” ఇంకా లేదు బాబు, ఈ ఏడూ పంటలోచ్చినంకా లగ్గాలు పెట్టుకుంటాము”“ఇక్కడే అయ్యగారింట్లో , పనిచేత్తాడు అడుకుడా ”“రొజూ చేసుకుంటారా ”“లేదు బాబు , ఇది రెండో సారి , మేన్ననే చేను కాడ దున్నుతుంటే బువ్వ ఎత్తుకెళ్ళినా అక్కడ ఎవ్వరు లేరు , వాడంటే నాకు ఇట్టమే అందుకే మెదటి సారి అక్కడ యాప మాను కింద చేసుకున్నాము ”“అన్నం తినేటప్పుడు పైకి రా అని చెప్పినాడు , అమ్మగారు వచ్చినారు అన్ని పనులు చేసి వచ్చేకోద్దిగి లేట్ అయ్యింది ”“ఇంతకి మీ మామ ఎక్కడికి వెళ్లి నట్లు ”“ఏమో బాబు అప్పుడప్పుడు అయ్యగారు వాన్ని చెనిగి చేనుకు కావాలి పంపుతుంటాడు , ఆడికే పోయుంటాడు”“రేణు నువ్వు బాగుంటావు , తెలుసా ”“పట్నం నుంచి వచ్చినారు , అక్కడ చానా మందిని చుసింటారుగా , వాళ్ళ కంటే బాగుంటా నా ”“వాళ్ళంతా పారం కోళ్ళ టైపు , పైన పటారం , ఇప్పితే లోటారం ”“అంటే ఏంటి బాబు , అని నా వైపుకు తిరిగింది ”అంతవరకూ వాటిని పట్టుకొని పిసికానే గాని చూడలేదు , కా నీ ఇప్పుడు ఎదురుగా , సవాల్ చేస్తున్నట్టు నిక్కి నిగడ పోడుచుకొన్న వాటిని చూస్తుంటే వదలబుద్ధి వేయడం లేదు.లటక్కన నోట్లోకి తీసుకోని కుడి చన్ను మచ్చికను కోరికా“అబ్బా ,అని చిన్నగా గోనిగి చేత్తో నా తల రోమ్ముకేసి అదుముకుంది ”పైన పటారం అంటీ చూడానికి బాగా నీకంటే పెద్ద పెద్ద సన్ను లున్నట్లు కనబడతాయి కాని , పైన అన్ని ఇప్పితే అక్కడ ఎ నిమ్మకాయలో లేక వాలిపోయిన చినా కాయల్లాగా చిన్నవి వుంటాయి . ఇప్పుడు అందరు బ్రా లు వేసుకుంటా రుగా , అంతా ఆ బ్రాల మహత్యం దాన్నే ఇప్పితే లోటారం అంటారు . నీ వి చూడు చేతులకు లొంగడం లేదు.కొద్దిగా సిగ్గుపడి “గట్టిగా పిసకండి బాగుంది”రెండు చేతులతో కుదుళ్ళ దగ్గర పట్టుకొని వేళ్ళతో మచ్చికలు నలుపుతూ , మద్య మద్యలో మచ్చికలను చికుతుంటే దానికి మల్లి రాజుకో సాగింది.కింద మనోడు అతుల మీదనుంచి దాని పూకు మీద వత్తడి చేయసాగాడు. అలాగే కొద్దిగా కిందకు జారి బొడ్డు దగ్గరికి వచ్చాను, చీకట్లో కనబడలేదు కాని అదో మరో పూకు ఉన్నట్లు వుంది , నాలుకతో అక్కడ సున్నాలు చుట్టా , నాలుకంతా ఉప్పగా తగిలింది. కింద పని ఇంకో రోజు ఫ్రెష్ గా ఉన్నప్పుడు చూద్దాంలే అని మల్లి పైకి వచ్చా, సన్నులు మీద దాడి చేసి పైనుంచి గుల్లించ సాగాను. మేడ్దేమే పూకు మీదున్న అతులు మద్ద్యగా పెదాల మీద వత్తడి తెసాగింది.
తనేమే రెండు కాళ్ళు పూర్తిగా తెరిచి ఎడం చేత్తో మేడ్డ పట్టుకొని , కుడి చేత్తో దారి చూపించింది , ఎప్పుడైతే దాని పూకు పెదాలు మోడ్డకు తగిలాయో మేడ్దేమో ఇంకో ఇంచి పొడవు పెరిగింది. దాని పూకు పెదాలకు మేడ్డ తగలగాని బాగా కుతిగా ఉన్నట్లు వుంది , కిందనుంచి గుద్ద పైకి లేపి మెత్తం పూకులోకి తీ సుకోవాలనుకుంది. సరిగ్గా అప్పుడే దాని పూకు పెదాలు మోడ్డకు తగిలినప్పుడు , నా బ్రెయిన్ పిర్రలకు సిగ్నల్స్ పంపింది కిందకు ఫోర్సు గా దించు అని. రెండు సన్నులు పట్టేసి , కాల్లనేమో పిట్టగోడకు తొక్కి పట్టి గట్టిగా తోసాను.
“అమ్మో , చంపేశారు బాబు” అని అరిచింది.
“నీవేగా , మోజుగా కిందనుంచి ఎదురోత్తులు ఇచ్చింది , నాకేమో ఇంకా లోతుకేల్లాలని వుంది అందుకే పైనుంచి పొడిచా”“ఇంకా యాడికి పోతారు , గొంతులోకి వచ్చేటట్టు వుంది , పుకంతా నిండిపోయింది , అట్టాగే గుళ్ళిచు బాగుంది ”తన రెండుకాళ్ళు నా వీపు వెనుక వేసి కిందనుంచి ఎదురోత్తులు ఇయ్య సాగింది. మనకు దీ ని పూకు సీలు పీకే అదృష్టం లేదుగాని , పూకు మాత్రం సీలు పికినంత టైట్ గా ఉంది.ఆ టైట్ నెస్ ఆస్వాదిస్తూ , దాని మీద పూర్తిగా పడుకొని , ఓ చేత్తో ఎడమ చన్ను పిసుకుతూ , మరో చేత్తో దాని పిర్రల కింద చేయి వేసి పైకి పిక్కొంటు , నోటితో కుదిచన్ను మచ్చిక కొరికాను.దాని పుకేమో డిస్కవరీ చానల్లో అప్పుడప్పుడు చేపలులను చూపిస్తూ వుంటారు , నీళ్ళలో చేపలు నోరు మూస్తూ తెరుస్తూ వుంటాయి. సరిగ్గా అక్కడ మేడ్డ పెడితే ఎలా ఉంటుందో , ఇక్కడ రేణుక పూకు మేడ్డను అలా పట్టుకొని వదులుతూ వుంది. పూర్తిగా మింద పడుకోవడం వలన బాగా వత్తడి పూకు బుడిపిమిద పాడడం వలన , డానికి చివరకు వచ్చేసినట్లు వుంది , హు .. హు. హు.. అంటూ గట్టిగా కళ్ళతో, చేతులతో పట్టేసి, నన్ను కా ళ్ళతో కిందకు పిక్కొంటు కింద నుంచి గుద్ద ఇంకా కావాలన్నట్లు పైకి లేపి కార్చేసింది.
అంత వరకు బాగా ఆక్టివ్ గా ఉన్నది , ఎప్పుడైతే కరిపోయిందో , కళ్ళు చేతులు ఆరేసి పడుకుంది , సన్నులు కుడా అంతవరకు నిక్క పొడుచుకొని వున్నవి ఫ్లాట్ గా అయ్యాయి. నేను దాని మీదనుంచి పక్కకి వచ్చి , అంగెల్ మర్చి తన కలు నామీద వేసుకొని , దొరికిన గ్యాప్ లో సైడ్ నుంచి మేడ్డ మెత్తం దూర్చెసి , ఓ చేత్తో సన్ను పిసుకుతూ , చిన్నాగా గూటించ సాగాను.
తను కొద్దిగా తేరుకొని ” సారూ , నేనే పోతా ఇంకా , పొద్దున్నే లెవల్ల , ఎవరికి చెప్పొద్దూ”
“నాకు ఇంకా కారలేదే , రోంచేపు వుండు , ఆ పక్క తిరుగు , ని గుద్ద చూస్తూ దేన్గుతా అప్పుడు కారుతుంది తోదరగా ” తను అటు తిరిగి పడుకుంది , దాన్ని సీట్ చూస్తానే నా మేడ్దేమే పూర్తిగా పుంజుకుంది. ఓ కాలు పైకి లేపి వెనుకనుంచి పూకులొకి దుర్సా , ముందే దాన్ని పూకు టైటు , ఇంకా వెనుకనుంచి పెడుతుంటే ఆహా ! అలాగే దాని పిర్రలు పట్టుకొని దగ్గరకు గుంజా. మేడ్డ మెత్తం దురిపోయింది. వాటంగా దానిని దెన్గుతూ పిర్ర పట్టుకొని ఇంకా కొద్దిగా చోటు కావాలన్నట్లు పీకా , దానికి అర్తం అయ్యింది అనుకుంటా తన చేయి పట్టి పెకింది , నాకు ఇంకా దుర్చాడానికి కొద్ది సందు దొరికితే గట్టిగే ఎగ నూకా , అదేమే మ్ మ్ మ్ మ్ అని చిన్నగా ములగ సాగింది. చెట్టు కింది గాడిదలు దెంగిచ్చు కొన్నప్పుడు , మగ గాడిద దాని మొడ్డ మెత్తము దుర్చినప్పుడు ఆడ గాడిద నోరు చేర్చి సౌండ్ చేసింది , అలాంటిదే రేణు కూడా చేయసాగింది. ఆ సీన్ గుర్తుకు వచ్చేటప్పటికి నామోడ్డ ఇకోద్దిగా ఉరింది. అల్లాగే ఓ 40 ఉపులు ఉపా , చుస్తుంటీ ఇప్పట్లో అయ్యే టట్టు లేదు అని చెప్పి.“రేణు , కిద్దిగా లేచి కుచోవే ”“అయిపోయిందా సారూ , నేను పోనా”“కాలేదే ఇంకా , లేచి కుక్కలాగా వొంకో , అలాగయితే తొందరగా అయిపోతుంది ” అది లేచి మోచేతుల దిండుకు ఆనించి వొంకుంది. నేను దాని వెనుకకు చేరి , మోడ్డను చేత్తో పట్టుకొని దాని గుడ్డమీద పైనుంచి కిందకు రుద్దాను.“సారూ , అక్కడ కాదు , పూకు కింది వుంది , అక్కడ పెట్టండి ”“రేణు నీ గుద్ద చూస్తుంటే , దీన్ని దేంగాలని వుందే”“చీ పాడు , అక్కడ పెట్టకూడదు సారూ , కింద పూకు ఉందిగా , అందులో పెట్టి దెంగండి ”“సరెలేవే , నీ గుద్ద ఇంకోసారి దెంగుతాలే , ఇప్పుడు నీ పూకు ను పావనం చేయని ” ఓ చేత్తో పూకు పెదాలు విడదీసి , ఇంకోచేతిలోని మోడ్డనుదూర్చి, రెండు చేతులతో దాని పిర్రలు రెండు వైపులా పట్టుకొని , వెనక్కు గుంజుతు , నా పిర్రలోకి సత్తవంతా తెచ్చి కుమ్మా , దానికి ఎక్కడో కుసాలు కదిలాయనుకుంటా , మ్మ్ మ్మ్ అని మూలుగుతూ“సారూ, నా పూకు చినిగిపోతుంది , కొచెం చిన్నగా చేయి ”“నీ గుద్ద మాంచి కసిగా ఉందే రేణు ” కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచూతు కొద్దిగా కిందకు వంగి రెండు చేతులతో సన్నులు పట్టుకొని , మచ్చికలను నలపసాగాను.వెనుకనుంచి పోటు సరిగా పూకు బుడిపకు తగులుతూ , దాని మీద పూర్తిగా రాపిడి కలగడం వలన , చేతులతో మచ్చికలు నలపడం వలన ,దానికి మల్లీ అగ్గి రాజుకుంది. కిందనుంచి గుద్ద వెనక్కు నేత్తసాగింది. నేను ముందుకు నూకను , అదేమే వెనక్కు తోయాను , పూర్తిగా రిథం తో సాగింది ఓ 15 నిమిసాలు. మద్యలో రిధం మిస్ అయినప్పుడు డానికి ఎక్కడో తగులుతుంది అప్పుడు మూ లుగు ఇంకా ఎక్కవ అవుతుంది. అన్ని కలిపి దానికి చివరకు వచ్చేసింది. దాని పూకు బిగుతానానికి , మద్య మద్యలో మేడ్డ ఎక్కడో అడుగున ఉన్న దాని గర్బాసయాన్ని తకుతున్నప్పుడు వచ్చిన సుఖం, దాని గుద్ద సౌందర్యం అన్నీ బుర్రలో బ్రేక్ డాన్స్ చేసేసి , వెంటనే వట్టలకు సిగ్నల్స్ పపెసింది ,ఇంకా మీరు కార్చేయండి అని.వాళ్ళంతా జల్లు మంటుండగా , రెండు కుమ్ములు కుమ్మి దాని మీద పూర్తిగా వొరిగి (అలా అయితే , ఇంకా పూకు లోతుల్లోకి వెళ్ళవచ్చు నని) విడతలు విడతలుగా కార్చేస్సా. సరిగ్గా అదీ టైం కి డానికి అయిపొయింది. గుద్ద వెన్నక్కు నెట్టి పూకు పెదాలతో మెడ్ద లోని రసం అంతా పిల్చేసి , నీరసంగా“సారూ , నాకు కాళ్ళు నత్తాన్నాయి ” అని పక్కనే ఉన్న లాగా తెచ్చి పూకు కింద పెట్టుకుంది. సోలిపోయిన మేడ్డను బయటకు పీకి పక్కనే చాపమీద పడిపోయా. అదికూడా అలాగా పక్కన పడికుండి పోయింది. నాకు వెంటనే వొంటి మీద తెలివి లేకుండా నిద్ర పట్టేసింది.

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories