Home / Telugu Sex Stories / నా తొలి ప్రయాణం • Telugu Sex Stories –

నా తొలి ప్రయాణం • Telugu Sex Stories –

నాది దర్మపురి దగ్గెర ఒక చిన్న పల్లెటూరు నా వయసు ఆప్పుడు 15 సంవత్సరాలు అనుకుంట 8 వ తరగతి లో నాకు చదువు అబ్బ లేదు ఇంట్లో బయం అలాగైన ఏటన్నవెల్లిపోదాం అని మంచిర్యాల్ రైల్వే స్టేసన్ వెళ్ళాను ట్రేన్ రడీగా వుండి టికేక్ తెసుకోనేలోపల ట్రేన్ కదులుతూ ఉంది ఎలా అనుకుంటూ ఒక డబ్బా లో ఎక్కేసాను అది చాల బాగుంది నేను ఎప్పుడు ట్రేన్ ఎక్కలేదు అలా కాసేపు అయ్యాక T T వచాడు టికెట్ చూపించు మన్నాడు చూపించాను వాడు ఒక్కటి ఎచాడు చెంపమీద appudu నకల్లలోన్న్చి నీళ్ళు టపటపా రాలుతుంటే చెప్పను సార్ నేను ఇప్పుడు ట్రేన్ ఎక్కలేదు రైల్ కదిలేసరికి ఏమి తోచక ఎక్కేసాను వచ్చే స్టేషన్లో
దిగుతాను అది ఏమి లేదు ఫైన్ కట్టు 1500 అన్నాడు నా దగ్గెర ౩౦౦ ఉన్నాయి అన్నాను చాల ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ఇంతలో బాతు రూమ్ డోరు తెరుచుకుంది ఒక అంటి వచ్చింది ఏమైంది అని అడిగింది నేను విషయం చెప్పను సరే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంది డిల్లి అన్నాను సరే నాదగ్గెర కూర్చున్డువుడా అని అంది tt కి డబ్బులు ఇస్తుంటే వాడు మేడం వీళ్ళు అంటే మెడ నటిస్తుంటారు నమ్మద్దు మేడం అన్నగానే నోరుమూసుకొని రిఫ్ట్ ఇవ్వు అంది అలా వెళ్ళేటపుడు నాగురించి అడిగింది నేను అన్ని అబద్దాలే చెప్పను అలా నాగపూర్ వచేసరికి సాయంత్రం ఐంది మేడం తినడానికి ఏవో తీసుకున్నది మల్లి రైలు కదిలింది అప్పుడు చెప్పింది ఇది A/C కోచ్ ఇందులో ఎక్కకూడదు అని అయితే వెళ్లి పోత మేడం అన్నాను నీకు డిల్లి వరకు ఫైన్ కట్టాను ఇక్కడే ఉండు కాని ఎలా పడుకున్తావ్ అదే ఆలోచిస్తున్న అన్నది కింద పాడుకుంట మేడం అన్న అవరన్న చుస్తే బాగుండదు అంది ఎం పర్వాలేదు మేడం అని నేను అంటుంటే ఇంతలో చేపాతీలు తీసింది ఇద్దరమూ తినేసరికి 10 ఐంది చేతులు కడుక్కొని వచాను ఎక్కడ పడుకుంటావా అని సీటు కింద బాగం రెండు సీట్ల మద్యలో చూపించింది సేరె అన్నాను ఆమె కడుక్కుని వచ్చి చేద్దరి అమ్మన్నా ఉందా అన్నది నాకు తెలియదు మేడం తీసుకురాలే అన్న ఓ ఓకే ఓకే నీకు ట్రేన్ కొత్త కదా అంది సరే అని ఏవో ఒక్కడి ఇచి పరుసుకో అంది పరుసుకుని పడుకున్నాను నాకు అంత నిద్ర రావడం లేదు ఆమె కొద్ది సేపటికే గురుక పెడుతుంది కాసేపు అయ్యాక బోర్ల తిరిగింది అప్పుడు ఆమె చెయి నా బొద్దు
పై పడింది నాకు ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టి ఎం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు చేయి తీద్దమనుకుంటే ఆమె నిద్ర బంగం అవుతుంది ఇంకా ఏదో బయంగా ఉంది ఎలా అనుకుంటూ వుంటే ఆమె చేయి కాస్త కిందకు వచ్చింది ఆమె కోన వెళ్ళు నా జిప్పు దగ్గెర తగిలి తలనట్లు తగులుతున్నాయి ఆ స్పర్శకు నా జిప్పు బాగం ఏదో ఊబ్బుతున్నట్లు అవుతునది ఆ రోజుల్లో మా లాంటి వాళ్ళము నెక్కరు వేసుకునే వాళ్ళము ఎక్కడికన్నా దూరప్రయనాలితేనే పైంట్లు వేసుకునేవల్లము పైంట్లు వేసుకుంటే నెక్కరు వేసుకునే వల్లముకాడు అలా లోపల అంత ఫ్రీ గ ఉంది ఆ కొస వెల్ల రాపిడికి నా వాడు ముడురుతూ ఉన్నాడు ఇంతలో ఏదో ఒక స్టేషన్ వచ్చింది మేడం లేచింది నేను వెంటనే కండ్లు మూసుకుని నిద్రపోతున్నట్లు చేశాను వెళ్లి వచ్చి ఎ బాబు భాత్ రూమ్ వేల్లుతవ అంది అవునండి అన్నాను సరే లేమారి అంది ఇంతలో రైల్ కదిలింది అయ్యోయో రైలు కడులుతుందండి ఎలా అన్నాను ఓరి వేదవ బాత్ రూమ్ ఇందులోనే ఉంటాయి వెళ్ళు అంది బతురూం వెళ్లి అక్కడ చూస్తువుంటే ఆ తలుపు ఎలా తెయలో నాకు తెలియడంలేదు పక్క బాత్రూం లోంచి ఒకడు వచాడు నేనువెంతనే అందులోకి వెళ్ళాను వెళ్లి జిప్పు కిందకు లాగి ఓపెన్ చేసి పోసి చిప్పు పైకి అనేసరికి అందులో దారం ఇరుక్కుని జిప్పు పెల్ ఐంది అయ్యో ఎలా అనుకుంటూ వచేసరికి మేడం వెల్లకిలా పడుకుంది ఆమ్మ బతికాను అనుకున్నాను అలా కసేపైంది నాకు నిద్రపట్టినట్లుగా ఉంది మల్లి నా బొద్దు బాగము లో అదో కదులుతున్నట్లు ఉంది నాకూ కండ్లు తెరువలేకపోతున్నాను అంత నిద్ర మబ్బుగా ఉంది నా వాడు లవేక్కుతున్నాడు వాడికి ఏవో తగులుతున్నాయి నాకూ మతూగా ఉంది లోన నెక్కరు లేదు జిప్పు ఫెయిల్ ఐంది నా వాడు చటుక్కున బయటపడ్డాడు ఆమె అరచేతి వరకూ నది పెరిగింది అప్పుడు నాకు చటుక్కున మెలుకువ వచ్చింది కల్లు తెరచి చుస్తే అంత చీకటి అమీ కనిపించుటలేదు ఆమె పై నుండి నా పైవరకు పెద్ద బ్లాంకెట్ వేసిఉంది బ్లాంకెట్ కొద్దిగా పక్కకు అని చుస్తే బ్లూ లైట్ కొద్దిగా వెలుగుతుంది అమీ చేయాలో అర్థం కావడం లేదు ఆమె చేయి నా మొడ్డ ను తగులుతూ ఉంది ఇపుడు నా మొడ్డ కొస ఆమె గాజులకు తగులుతూ ఉంది నా మొడ్డ చుట్టూ చూపుడు వేలితో తిమ్ప్పుతూ ఉంది నాకు లోప బయం బయంగా ఉంది ఎలా అం చేయాలి ఆలో చిస్తూ వుంటే మోద్దను పిడికిలితో బిగించింది నాకు ఏమీ అర్థం కావడం లేదు ఈమె సృహలో ఉంది చేస్తుందా లేక నిద్రలో చేస్తుంద అంతుచిక్కడం లేదు నాకు ఒళ్ళంతా వేడెక్కింది ఏదోలా ఉంది అంతో తెలియడం లేదు అంటి అమో చేతుని పైకి కిందకు అంటుంది నేను అక్కడికో వేల్లుతునట్లు ఉంది నా మొడ్డ పుల్ తైతే ఐంది ఆమె నా బల్లను చుట్టూ వేలుతో నలుపుతూ ఉంది నేకు తెలియకుండానే నా పిరుడలు పైకి లేస్తున్నాయి అంత
అదుపులో పెడదామన్న ఆమె చేసే చేష్టలకు అదుపు లో ఉండడం లేదు నా ఊపు గమనించిందో అమో అణా మొడ్డ ను పిడికిలి తో అదిమి పట్టి పైకి కిందకు ఆడిస్తుంది నాలో అదో తెగిపోతునట్టు అనిపిస్తుంది అలా ఆమె స్పీడు పెంచింది నేను నా ముద్దిని పైకి లేపాను ఆ ఊపులో ఆమె గట్టిగ అన్నది అంతే నా మొడ్డ కు ఏదో బందం తెగినట్లు మంటగా వుండి మరు చ్నంలో చల్లగా తదియా ఐంది ఆ చీకట్లో అమందో నాకు తెలియలేదు ఆమె నా చొక్కాకు అదో రాస్తూ వుంది చెఇ వెంటనే తీసివేసింది నేను అంట అని చొక్కా తడుముకున్నాను తడిగా తగిలింది అలా ఆలోచిస్తూ వున్నా appudu పడుకున్ననో అమో అవరో తడుతునట్లు ఆనించి లేచేసరికి మేడం గారు లిట్లు వేసి ఉన్నాయి లేవరా తెల్లారింది డిల్లి వచేస్తడి రడిగా ఉండు అన్నది బ్లాంకెట్ తీసేసరికి నా చొక్కాకి ఎర్రగా ఎండిపొయినట్లు వుంది ఏమైంది అని అలోచించేలోపే త్యరగా బాత్రూం వెళ్లి ప్రెస్ కారా స్టేషన్ వచ్చే సమయం అయింది అనగానే బాత్ రూమ్ వెళ్లి నావన్ని బయటకు తీసాను నా మొడ్డ చుట్టూ ఎర్రగా రక్తంతో అంది పోయి ఉన్నది చాల బయం వేసింది మెల్లగా నేలలతో కడుగుతుంటే నా మోద్దకు వున్నా తోలు వెనుకకు వస్త్సుంది నాకు అలా ఇప్పుడు రాలేదు గుండు మొత్తం బయటకు వచ్చింది అది చూసి నాకు చాల బయం వేసింది కళ్ళలో నీళ్ళు వాచ్చాయి మొడ్డ చాల నొప్పిగా ఉంది అం చేయాలో అవరికి చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు ఏమిరా ఎంత సేపు అంటూ కేకవేసింది లంజే రాత్రి నను అమో చేసింది ఇప్పుడేమో అంత సేపు అంటుంది అని లోలోపల
Telugu Sex Storiesతిట్టుకున్నాను త్యరగా కడుక్కుని గది తీసాను ఇదిగో ఆ సేర్టు విప్పి ఇది వేసుకో అని నాడే వేరే సేర్ట్ ఇచింది ఎందుకు అని అన్నాను దానికి అన్ని మరకలు ఉన్నాయి ఇది వేసుకోర అంది నేను వెంటనే తలవంచి చూసుకున్నాను నా సేర్టు మొత్తం రక్తం మరకలతో వుండి మేడం అంటూ ఏడ్చాను ఎదువకురా అవరన్న చుస్తే బాగోదు త్యరగా మార్చుకొని రా అని కొంచే కోపంగా అంది ఈ ట్రేన్ దిగేదాకా ఇది చెప్పింట్లు వినాలి అని అనుకున్న ఇంతలో డిల్లి వచ్చింది దిగాము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంది ముంద ఇంట్లో నుండి పారిపోయి వస్తున్న అక్కడికని చెప్పను అ చెప్పాలో అర్థం కాలేదు సరే నావెంట రా అంది నా బ్యాగు పట్టుకొని నడుస్తూ వుంటే ఇదొకటి పట్టుకోర అని ఆక బ్యాగు ఇచ్చింది ఆ బుజానికి ఈ భుజానికి జగిలించుకొని కొద్ది దూరం నడిచ అలా నడుస్తువుంటే నా మొడ్డ చాల నొప్పిగా వుండి నడువలేకపోతున్న లోన డ్రాయరు లేదు పైంటు రఫ్ కు మొడ్డకు రాపిడి అయి అంది చేసిన పనికి మొడ్డ పున్డులగా నోస్తుంది నడువలేక ఆగిపోయాను అమిందిరా రారా అంది మేడం నడువలేకపోతున్న ప్లీస్ అలా మేడం అపుడు కూలి వాణ్ణి పిలిచింది బయట కారు ఉంది ఆమెకోరకు వచ్చినట్లు ఉంది.(ఇంకా ఉంది )

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories