Home / Telugu Sex Stories / నా వదినల తో నేను ~ Telugu Sex Stories –

నా వదినల తో నేను ~ Telugu Sex Stories –

నాపేరు పండు
నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడునా సొంత వదినకి ముగ్గురు అక్కలు ఉన్నారు ( వాళ్ళు మనకి వదినలే కదా )నాకు ఒక పెద్దమ్మ ఉంది వాళ్ళ అబ్బయి పెళ్ళం మనకి వదినే కదాకొంచెం దూరం చుట్టలలో అన్నయ్యలు అయ్యే వాళ్ళ పెళ్ళాలందరు మనకి వదినలే కదా
ఈ వదినలు అందరితో నా సరస శృంగార కలాపాలని మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను.
పెద్దమ్మకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెద్ద అక్క ఏవరేజ్ గా హోంలీగా ఉంటుంది చిన్నక్క మాత్రం మాంచి రంగు తో సెక్సీగా ఉంటుంది చూసిన వెంటనే అబ్బాహ్ అనిపిస్తుంది. అందుకని మనకి సుల్ల లెగవడం మొదలెట్టినకాడనుండీ మా పెద్దమ్మ చిన్న కూతురు మీద కన్ను ఉంది కానీ మనం బుడ్డోళ్ళం వరసకేమో అక్క ఐఫోయింది అక్కని అలా చూడడం తప్పేమో అనుకుని నాలోనేను మనసులో కోరిక ని చంపేసుకునేవాడిని అది అలా ఉండగానా పదోవతరగతి పూర్తి చేసుకుని ఇంటర్లోకి అడుగుపెట్టాను మా ఊరికి చాలా దూరం లో కాలేజీ నేను హాస్టల్ లోనే ఉండేవాడిని ఒకసారి నన్ను చూడడానికి మా పెద్దమ్మ చిన్న కూతురూ మా అన్నయ్య ఇద్దరూ బండి మీద వచ్చారు అప్పుడూ నాకు క్లాస్ లు ఉండి వాళ్ళని ఒక రెండు లేక మూడు గంటలు కలవడం కుదరలేదు వాళిద్దరూ కాలేజి గ్రౌండ్ లో తిరుగుతూ కాలక్షేపం చేశారు నేను వచ్చేవరకూ నేను వచ్చాకా నన్ను కలిసి మాట్లాడి వాళిద్దరూ వెళ్ళిపోయారు.
ఆ రోజు సాయింత్రం మా ఫ్రెండ్స్ మీ అన్నయ్య వదిననా?? మన గ్రౌండ్ లో తిరుగుతుంటే చూశాం అన్నారు వదిన కాదు అక్క అన్నాను, వాళ్ళు అక్కా…. అవునా…..? వాళ్ళిద్దరూ క్లోజ్ గా ఉండేసరికి మీ వదిన అనుకున్నాం సోరీ అన్నాను దానిదేముంది పరవలేదులే అని చెప్పి ఇంకోచోటకి వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఇంకొంతమంది ఫ్రెండ్స్ మళ్ళి అదే ప్రశ్న వేశరు తరవాత ఇంకొంతమంది ఇదెంటి అందరూ ఇలా అనుకున్నారూ? అని నా మనసులో అనుకుని. అన్నయ్యకి అక్కకి పెద్దగా ఏజ్ గ్యాప్ లేదుగా పైగా అక్కకి పెళ్ళి అయ్యి మెడలో నగలు వేసుకుంటుంది కొత్తవాళ్ళు వాళిద్దరినీ కలిపి చూస్తే మొగుడూ పెళ్ళలనే అనుకుంటారు అని నాకు నేనే సర్ద్ది చెప్పుకుని ఊరుకున్నాను.
అలా కొన్ని రోజులు గడిచాకానాకు సంక్రాతి సెలవులు ఇచ్చారు ఇంటికి వచ్చాను మొదటిసారి ఇంటికి రావడం తో పండగలా ఉంది ఇంటిలో. ఆ రోజు సాయింత్రం మా చిన్నక్క మా ఇంటికి వచ్చింది అక్క ఒక్కద్దే వచ్చింది బావరాలేదు. అక్క రావడానికి కారణం ఏమిటని కూపి లాగితే అక్కకి పెళ్ళి అయ్యి మూడేళ్ళు అయినా ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదు కదా మన ఊరు పక్కకి ఒక స్వమీజీ వచ్చారు ఆయనదగ్గరకి తీసుకుని వెళదాం అని రమ్మన్నాను అంది అమ్మ. ( స్వమ్నీజీకి చూపిస్తే పిల్లలు ఎలా పుడతారూ ? మీరే చెప్పండి )
ఆ రోజు సాయింత్రం నేను కొంచెం పెందలకాడే పడుకున్నాను. నేను పడుకున్నా గది మా పెద్ద బెడ్రూం సో అందరూ అక్కడే చేరి కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. వాళ్ళ మాటల గోలకి నాకు మెలుకువ వచ్చింది కాని నిద్దరపోవడానికి ట్రై చేస్తుంటే ఒక మాట వినిపించింది.
ఎక్కడో మందులు వాడుతున్నారు అనుకుంట కదా ఇంకా ఏమి పెరగలేదా? అంది అమ్మకొంచెం పరవలేదు అంట చిన్నమ్మ కాని ఆయనకి బాగా తక్కువ ఉన్నాయి కదా నిదానంగా లైన్లోకి వస్తుంది అంటున్నారు డాక్టర్, మందు మానమంటే మానడంలేదు అందుకే కొంచెం ఎక్కువ సమయం పడుతుంది అన్నారు అంది అక్క.
పొనిలే ఈ స్వమీజీ చాలా మహిమ కలవాడు ఆయనదగ్గరకి వెళితే అన్ని సర్ద్దుకుంటాయిలే అంది అమ్మ( మొగుడికి స్పెరం కౌంట్ తక్కువ ఉంటే మద్యలో స్వమీజీ ఏమి చేస్తారు?? మంత్రం వేస్తారా )సరేలే రేపొద్దున్నే వెళ్ళి వద్దిరిగాని ఇంక పడుకోండి అనేసి అమ్మ వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళిపోయిందిఅందరం పడుకున్నాం
తెల్లారి నేను లేచేసరికి అక్క అన్నయ్య రడీ అవుతున్నారునేను అమ్మ దగ్గరకి వెళ్ళి అక్క ఎక్కడికి రడీ అవుతుందీ అన్నాను ఏమీ తెలియనట్టుఅదేరా రాజ వరంలో స్వమీజీ ఉన్నారు కదా అయనదగ్గరకి అన్నయ్య అక్కని పంపిస్తున్నాను అందిఎందుకూ అన్ననుఊరికినేలే అంది అమ్మనువ్వు వెళుతున్నవా అన్నానులేదురా అన్నయ్యని అక్కని బండి మీద వెళ్ళి వచ్చెయ్యమన్నాను అందిఒహోఓఓ అనుకుని నేను బాత్రూంకి పోయానుకొంచెం సేపటికి అన్నయ్య అక్క బయలుదేరుతుంటే నేను కూడా బయటకి వెళ్ళానుఅక్క మాంచి పట్టు చీర కట్టి మెడలో నగలు పెట్టుకుని కత్తిలాగా తయారయ్యింది ( అబ్బాహ్ ఏమింది రా బాబూ అక్క ఐపోయింది గాని లేకపోతేనా? అనుకున్నాను మనసులో )అక్క అప్పుడే బండి ఎక్కిందిఅన్నయ్యకి బాగా దగ్గరగా కూర్చుంది ఆనుకునిమొగుడి మీద చెయ్యి వేసినట్టు అన్నయ్య భుజం మీద చెయ్య వేసి కుర్చుందిహుమ్మ్ ఇంక వెళ్ళనా అన్నాడు అన్నయ్యహుమ్మ్ అందిఅన్నయ్య బండి కదిపేసరికి ఒక్కసారే అన్నయ్య మీద కు ఇంకొంచెం వాలి అన్నయ్యని గట్టిగా పట్టుకుని హేయ్య్ నిదానం అంది అక్కహేయ్య్ నిదానం అన్న మాట ఎంతో సెక్సీ గా అన్నట్టు అనిపించింది నాకుఈలోపు బండి ముందుకు కదిలిందిఅప్పుడు కాలేజీలో మా ఫ్రెండ్స్ నాతో అన్నమాట గుర్తువచ్చిందిఅవును ఇలా వీళ్లని చూసిన కొత్తవాళ్ళు మొగుడు పెళ్ళాలు అనుకోక ఏమి అనుకుంటారూ??తెలిసిన నాకే వీళ్ళని ఇలా చూస్తే ఏదోలా ఉంది అనుకున్నాను.
అలా ఆరోజు సాయింత్రం వచ్చారు ఇద్దరూ అక్కడ ఏమన్నారూ అని అమ్మ అడిగితే ఏదో ద్యానం చెయ్యమన్నారంట ( ద్యానం చేస్తే స్పెరెం క్వొంట్ పెరుగుతుందా?? ఏమో మరి )
ఆ రోజు సాయింత్రం బోజనాలు అయ్యకా నేను అన్నయ్య అక్క పెద్ద బెడ్రూంలో పడుకున్నాం అమ్మ నాన్న వాళ్ళ బెడ్రూంలోకి వెళ్ళారు.నాకు నిద్దరపట్టేసింది తెల్లావారు జామున ఎవరో తల కాడ గుస గుసలాడుకుంటునట్టు అనిపించి మెలుకువ వచ్చింది.అక్క అన్నయ్య గుసగుసలాడుకుంటున్నారు పెద్దగా మాట్లాడుకుంటే నాకు మెలుకువ వస్తుంది అని అనుకుని ఏమో మరిచూస్తే చీకటిగానే ఉంది ఈ టైంలో వీళ్ళకి మాటలేంటబ్బా అనుకుని వాళ్ళు ఏమి మాట్లాడుకుంటున్నారా అని విన్నాను నాకు చాలా మాటలు వినిపించలేదు ఏదో అక్కడక్కడా వినిపించాయ్ నేను ఏదన్నా చెయ్యగలను అన్నాడు అన్నయ్య సరే చూద్దాం లే అంది అక్క, ఈలోపు అమ్మ వాళ్ళ తలుపు తెరిచిన సౌండ్ వచ్చింది అమ్మ వాళ్ళు తెల్లవారుజామునే లేచిపోతారు ఏదో పాడేసుకున్నట్టు గా. ఆ రోజు అమ్మవాళ్ళ మీద చాలా కోపం వచ్చింది ఎందుకు ఇంత పొద్దున్నే లేవడం చూడు వాళ్ళ తలుపు సౌండ్ వినగానే వీళ్ళు కాంగా పడుకున్నారు చా అనుకున్నాను. నేను కూడా పడుకున్నానుగాని ఈ టైంలో మెలుకువగా ఉండి మాట్లాడుకోవలసిన పనేమిటి వీళ్ళకీ.ఆ మాటలేదో రేపు తెల్లరాకా మాట్లాడుకోవచ్చు కదా నేను వింటానేమో అని మళ్ళి గుసగుసలాడుకుంటున్నారు. అంత సీక్రేట్ ఏంటీ. అనే ఆలోచనలో పడ్డా కాని మనకి అన్ని మాటలూ వినిపించలేదు కదా అందుకే ఏదో జరుగుతుంది కాని ఏంటో మనకి తెలియదు అనుకుని అలా పడుకున్నా తెల్లారింది అదరూ ఎవరి పని మీద వాళ్ళు ఉన్నారు.
ఆ రోజు అంతా నేను మాత్రం అదే ఆలోచన వాళిద్దరిమీద ఒక కన్ను వేసి ఉంచా మళ్ళి ఏమన్నా సీక్రేట్స్ మాట్లాడుకుంటారేమో అని కాని అలాంటిది ఏమి జరగలేదు.ఆ రోజు రాత్రికి కూడా అన్నాలు తినేసి పడుకున్నమ్మ్. మనకి అనుమానం వచ్చింది కదా అందుకే ఈ సారి అన్నయ్యకి అక్కకి మద్యలో నేను పడుకున్నా.వాళ్ళిద్దరు మళ్ళి నిన్నటిలాగా గుసగుసలు ఆడుకుంటే ఈసారి చక్కగా వినొచ్చు అని.

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories