Home / Telugu Sex Stories / నేను నా కోరికలు 3 | Telugu Sex Stories

నేను నా కోరికలు 3 | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories వాళ్ళ మాటలు విన్నా నాకు సగం అర్దం అయ్యాయి సగం అర్దం కాలేదు అర్దం కాని మాటలు ఎలా అర్దం చేసుకోవాలా అని రక రకాలుగా ప్రయత్నించా కాని లాభం లేదు సర్లే రేపు 11 గంటలకి ఆంటీలని ఇంటికి రమంది కదా అమ్మ అప్పుడు ఏమి చేస్తారో చూద్దం అనుకున్నా. ఈలోపు బడి గుర్తు వచ్చింది మరి బడికి ఎలా అని అనుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం లే అని కొంచెం సేపు ఆడుకుని ఇంటికి వచ్చా.
కడుపునొప్పి అన్నావ్ కొంచెం సేపు పడుకోవచ్చుగా అలా తిరగకపోతే అంది అమ్మ సరే అమ్మా అని అన్నాం తినేసి పడుకున్నా కాని నాకు ఆ ఆంటీల మాటలే గుర్తు వస్తునాయ్ మొగుళ్ళని వలలో వేసుకోవడం ఏంటి కలవడం ఏంటి వాళ్ళ్ మాటలు బట్టి చూస్తే మనకి చాలా విష్యాలు తెలియవు అన్న మాట అనుకున్నా.
ఆ రోజు రాత్రికి కూడా ఇదే అలోచన తెల్లారింది
నాన్న ఆఫీసుకు వెళ్ళారు నేను బడికి రడీ అయ్యీ బయటకి వచ్చా కానీ 11 గంటలకి అమ్మ ఆ ఆంటీలకి ఏమి నేర్పిస్తుంది అనేది నా మనసులో అర్దం కాని ప్రశ్న గా మారింది ఇంక లాభం లేదనిపించి పుస్తకాలు మా ఫ్రెండ్ ఇంటిలో పెట్టి మళ్ళి మా ఇంటికి బయలుదేరా. అప్పుడు గుర్తు వచ్చింది నిన్న నేను ఇంటిలో ఉన్నాను అనేకదా అమ్మ వాళ్ళని ఇవళ్ళ రమ్నది మళ్ళి ఇప్పుడు నేను ఇంటికి వెళితే ఈరోజు కూడా రవద్దు అని చెప్పేసినా చెప్పేస్తుంది అంటే అమ్మకి తెలియకుండా ఇంటిలోకి వెళ్ళాలి అప్పుడు నేను బడికి వెళ్ళాను కదా అని ఆ ఆంటీస్ కి అమ్మ ఏదో నెర్పుతుంది అది మనం వినొచ్చు.మరి ఇంతకి అమ్మకి తెలియకుండా ఇంటిలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనుకుని ఆలొచించా
ఒక ఉపాయం వచ్చింది వెంటనే మా ఇంటి వెనక కొంచెం కాళీ స్తలం ఉంటుంది చుట్టు దడి కట్టి ఉంటుంది ఆ దడి కి చిన్నా బెజ్జం పెట్టి అమ్మ ఏమి చేస్తుందా అని చూశా అమ్మ అప్పుడే బట్టలు తెచ్చుకుని బాత్రూం డోర్మీద వేసుకుని పొయ్యిమీద నీళ్ళు బక్కీటులోకి వచుకుంటుంది అంటే అమ్మ స్తానానికి వెళుతుంది ఇదే మంచి టైం అనుకుని ఒక నిముషం అక్కడె ఉన్నాను అమ్మ బాత్రూం లోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకోగానే నేను మెల్లిగా ఎవ్వరికి కనపడకుండా మా ఇంటి ముందలికి వెళ్ళి వీది తలుపు నెట్టాను నేను ఊహించినట్టుగానే అది దగ్గరకి వేసి ఉంది మెల్లిగా తీసి నేను లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళి దగ్గరకి వేసి ఎక్కడ ఉండాలి నేను అని ఆలోచించా ఎక్కడ ఉన్నా కనపడిపోతాం ఇలా కాదు అని ఇంటిలో డబుల్ కాట్ మంచం ఉంది దాని కిందకి దూరితే ఎవ్వరికి కనిపించం అనుకుని మెల్లిగా మంచం కిందకి దురేను.అమ్మ నేను ఉన్నా గదిలోకి వచ్చింది నేను మంచం కిందనుండీ చుస్తున్నాను మంచం పక్కనే ఒక పెద్ద అద్దం ఉంటుంది దాని ముందు నుంచుంది అమ్మ తన కాళ్ళ దగ్గర ఏదో కుప్పలాగా పడింది అమ్మ ఆ కుప్పలోనుండీ కాళ్ళు తీసేసి పక్కకి తోసింది అమ్మ కాళ్ళు మొకాళ్ళ దాకనే కనిపిస్తున్నాయ్ తెల్లటి కాళ్ళు అమ్మని అంతకు ముందు ఇలా దొంగచాటుగా చూడలేదు ఎప్పుడూ నాకు ఈ ఆలోచన కూడా రాలేదు ఆరోజు అనుకోకుండా వచ్చింది అమ్మ ఫౌడర్ రాసుకుంటుంది అనుకుంట వాసన వస్తుంది. నేను చప్పుడూ చెయ్యకుండా అలాగే ఉన్నాను.
కొంచెం సేపటికి పచ్చ లంగా అమ్మ కాళ్ళని కప్పింది అంటే అమ్మ బాత్ రూం నుండి కట్టుకొచ్చిన లంగా ఇక్కడ విప్పేసి ఇంకో లంగా కట్టుకుంది అన్న మాట అనుకున్నాను. చీర కూడా కట్టుకుంది అమ్మ ఈలోపు వీది తలుపు ఎవరో కొడుతున్నారు హా తీసే ఉంది రండీ అంది అమ్మ ఆ వచ్చిన వాళ్ల తో ఏంటి అప్పుడే 11 ఐపోయిందా అంది హా కొంచెం ముందు వచ్చాను లే మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడుగుదాం అని అంది ఆంటీ
అవునా ఏంటి అంది అమ్మ మీరు చీర కట్టుకోవడమే నా ఇంకేమన్నా కూడా నేర్పించగలరా? అంది ఆంటీ ఇంకేమన్నా అంటే అంది అమ్మఅదే మంచం మీద పనులు కూడా అంది సాగతీసింది ఆంటీమీకు ఏమి కావాలో అడగండి నాకు తెలిస్తే చెపుతాను అంది అమ్మఅదే మొగుణ్ణి కొంగుకి కట్టుకోవడం ఎలా అని అంది ఆంటీఅమ్మ పక పకా నవ్వి ఇప్పుడెందుకూ ఆ అలోచన వచ్చింది మీకు అందిఏమని చెప్పనూ ఆయన పొలానికి వెళ్ళి పనిలోకి వచ్చిన వాళ్ళని పాకలోకి రమ్మని పని కానిచ్చేస్తున్నాడంట అసలు పని అంతా అక్కడే చేసి ఇంటికి వచ్చి గుర్రు పెట్టి నిద్దరపోతున్నారు ఇక్కడ నాకేమో జవ జవ లాడుతుంది అంది ఆంటీపొలం లో ఆ పని మాట నిజమే నా అంది అమ్మఆయన మీద అనుమానం వచ్చి ఒక దానిని నేను పంపించాను అది చెప్పింది అందిబయట రుచి మరిగిన మగాడిని మన వైపుకు తిప్పుకోవడం కొంచెం కష్టమే అంది అమ్మఇంక నా పని ఇంతేనా అంది ఆంటీఅయ్యోఓ కష్టం అన్నను గాని కుదరదు అనలేదు కదా అంది అమ్మమరి ఏమి చెయ్యలో చెప్పి పుణ్యం కట్టుకోండి అందిమీరు సిగ్గుపడకుండా నేను అడిగినదానికి సమదానం చెప్పాలి సరేనా అంది అమ్మసరే అంది ఆంటీమీ ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజులు అవుతుందిరోజులేంటి నెలలే అయ్యిందిమీరు లాష్ట్ సారి కలిసేటప్పుడు ఏదన్నా గొడవ పడ్డారాఅదేమి లేదు నా మొగుడూ కొంచెం మొరటు ఆంబోతులా మీదకి విరుచుకుని పడతాడు పని అయ్యేవరకూ అస్సలు ఊపిరాడనివ్వడు ఆ పని కాస్తా అయ్యక ఇంక మన పక్కకి తిరగడు అంది ఆంటీ
హా అందరి మొగుళ్ళు కొంచెం ఇంచుమించుగా అంతే లేండి కాని మనం వాళ్లని మనవైపుకు తిప్పుకుని మన చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకోవాలి అంది అమ్మ
నెలలు దాటాయ్ అంటున్నారు కదా కింద బాగా గుబురు పెరిగిందా అంది అమ్మఅవును బాగా ఒత్తుగా పెరిగాయ్ ఎలాగూ పనిలేదు కదా అని నేను దానిని పట్టించుకోలేదు అంది ఆంటీగబుక్కున మీ ఆయన వచ్చి కావలంటే ఎలా అంది అమ్మమీ ఆయనకి సుబ్రంగా ఉంటే ఇష్టమా గుబురు అంటే ఇష్టమా అంది అమ్మఅది ఇది అని ఏమి అనలేదు ఎప్పుడూ ఎలా ఉన్నా పెట్టి ఆడించేస్తాడు అంది ఆంటీఎప్పుడన్నా పగలు కలిశారా మీరు అంది అమ్మరాత్రి పూటే ఏప్పుడో అమావశ్యకి పున్నమికి అంటే ఇంకా పగలు కూడానా అంది ఆంటీమరి మీ ఆయన పొలంలో పనివాళ్లతో కలిసేది పగలే కదా అంది అమ్మఅవును మీరు అన్నాది నిజమేమరి మీరెందుకు పగలు కలవకూడదూ అంది అమ్మనిజమే అంది ఆంటీహుమ్మ్ నేను చెప్పేది వినండి ఐతే, సంకల్లోను కింద ముందు సుబ్రం చేసుకోండి మంచం ఎక్కే ముందు సంకల్లో గజ్జల్లో ఫౌడర్ రాకుని మంచం మీదకి వెళ్ళండి మగాడికి ఆ టైంలో చెమట వాసన అస్సలు నచ్చదు అందుకని ఇలా చెయ్యండిఇంటిలో మీ ఆయన గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ముందు ఎక్కువ తిప్పుకుంటూ నడవండి ఇంకా అవకాసం కుదిరితే ఏదో పని చేస్తున్నట్టు చేస్తూ పైట జార వెయ్యడం బొడ్డు కనిపించేలా చెయ్యడం చెయ్యాలి వాళ్ళ చూపు మన మీద పడిందీ అని అర్దం అయ్యాకా ఏంటీ ఆ దొంగ చూపులూ అనాలి వాళ్ళు ముందు ఒప్పుకోరు మనం సర్లే అని ఒదిలేసి మన పని మనం చెయ్యాలి మళ్ళి అలా మన అందాలు చుసి చూసి వాళ్లకి గురుడి లేచి ఆడతాడు ఇంక అప్పుడు ఆగలేరు మన దగ్గరకి వచ్చి బ్రతిమలాడి ఐనా మంచం ఎక్కించాల్సిందే అంది అమ్మ.
అబ్బోఓ అబ్బో ఎంత బాగా చెప్పారోఓమీ ఆయనగారు ఎలా చేస్తారు మీతో అంది అమ్మఎలా చెయ్యడం అంటే అంది ఆంటీఅదే మీ ఇద్దరూ ఎలా కలుస్తారూ అని అంది అమ్మమామోలుగానే అంది ఆంటీమామోలుగా అంటే మీరు కిందా ఆయన పైనా అంతే కదా అంది అమ్మఅంతే మరి లేకపోతే నేను పైనా ఆయన కింద ఉండాలా ఏంటి అంది ఆంటీ నవ్వుతూఅలా ఎందుకు చేసుకోకూడదూ అంది అమ్మఏంటి మీరు అనేది అసలు ఎలా పడుతుంది అంది ఆంటీఎందుకు పట్టదూ మీరు ఆయన మొల దగ్గర ముగ్గు వేస్తున్నట్టుగా కూర్చుని లోపల పెట్టుకుంటే సరి అంది అమ్మఅలా పెట్టుకుని అంది ఆంటీపెట్టుకుని మీ నడుము పైకి కిందకీ ఊపడమే అంది అమ్మఅవునా ఇలా కూడా చెసుకుంటారా అంది ఆంటీఅయ్యోఓ మీరు బలే వరే ఎప్పుడూ మగాడే పైకి ఎక్కితే మరి మనకి కోరిక ఎలా తీరుతుంది అందుకే ఇలా కొత్త పద్దతి కనిపెట్టారు అంది అమ్మఅవునా బలే ఉంది నిజంగా మీరు చెపుతుంటేనే ఒల్లంతా ఏదోలా ఐపోతుంది ఇంక చేసుకుంటే అబ్బోఓఓ అంది ఆంటీఇంకేంటి మరి మీ ఆయన మీద ప్రయోగించండి దీనిని అంది అమ్మతప్పకుండా ఈరోజే అంది ఆంటీ నవ్వుతూముందు సుబ్రం చేసుకోండి రెండు వారాలకి ఒకసారి సుబ్రం చేసుకోవాలంట మొన్న ఎక్కడో చదివాను అంది అమ్మఏంటీ ఇలాంటి విషయాలు పేపర్లో కూడా వేస్తారా అంది ఆంటీపేపర్లో కదు ఎదో పుస్తకం లో చదివా అంది అమ్మఓహో మీరు ఇప్పుడూ నాకు చెప్పినట్టు చేసుకుంటారా అంది అంటీహా రోజూ అంది అమ్మ
ఈలోపు ఇంకో ఆంటీ లోపలికి వచ్చిందిఏంటి ఎదో చెప్పుకుంటున్నారు మాకూ నేర్పించండి అంది ఆ ఆంటీహా ఏమి లేదు ఇదిగో ఇప్పుడె వచ్చా ఇంకా ఎవ్వరూ రాలేదా అంటున్నాను ఈలోపు నువ్వు వచ్చావ్ అంది ముందు ఆంటీ.telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories