Home / Telugu Sex Stories / నేను నా కోరికలు 4 | Telugu Sex Stories

నేను నా కోరికలు 4 | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories అలా అలా ఇంకో ముగ్గురు ఆంటీలు కూడా వచ్చారు ఇంక మొదలెడదామా అంది అమ్మ హా అన్నాను అందరూ ముందు మీరు మీ వంటిమీద బట్టలు విప్పెయ్యండి అందిమిగిలిన ఆంటీలు అందరూ ఒక్కోక్కటిగా బట్టలు అన్ని విప్పేశారు అనుకుంట నాకు మాత్రం మంచం కింద నుండీ కాళ్ళు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయ్ అందరివి.అబ్బోఓ ఒకళ్లని మించి ఒకళ్ళు పెంచారు గా కింద అంది అమ్మ నవ్వుతూచీ పొ వదినా ఐనా దిశ మొలలతో ఎంత సేపు ఇలా నుంచోవాలి మాకు సిగ్గేస్తుంది అంది మా పక్కింటి ఆంటీ.అయ్యోఓ నేను ఆడదానినే కదా ఇంక సిగ్గు ఎందుకమ్మా నేనేమి కొరుక్కుని తినెయ్యను లే మీ అందాలని అంది అమ్మ.ఎంత ఆడదానివైనా గుడ్డలిప్పుకుని ఎదురుగా నిలబడితే నాకు ఏదోలా ఉందమ్మ అంది ఆంటీసరే ఐతే మీరందరు ముందు చెయ్యవలసిన పని ఏంటంటే మీ మీ గుబురుని సుబ్రం చేసుకోవాలి ఆ తరవాత సంకలు కూడా అంది అమ్మ నవ్వుతూఆ తరవాత వంటికి నలుగు పెట్టి స్తానం చెయ్యాలి సంకల్లోను కింద గజ్జల్లోని ఫౌడర్ వేసుకుని బట్టలు కట్టుకోవాలి రొజుకి రెండు పూటలా స్తానం మరచిపోకుండా చెయ్యాలి రాత్రి పడుకునే ముందు పళ్ళు తోముకోవాలి.రాత్రి పూట స్తానం కొంచెం లేట్గా చేసి లోపల ఏమి కట్టుకోకుండా చీర జాకీటు మాత్రమే కట్టుకోవాలి అంది అమ్మ.అలా ఎందుకు అంది ఒక ఆంటీ ఎందుకంటే మనం కట్టుకున్నా కాటన్ చీర పల్చగా ఉండి ఇంటిలో మనం తిరిగేటప్పుడు మన వెనకనుండి లైట్ పడిందనుకోండి తొడల వంపు సొంపులు కిందనుండి పైకి ఎదురుగా ఉన్నా మీ మొగుళ్ళకి కనిపిస్తాయ్ అలా కళ్ళ ముందు అందాలు కనిపించేసరికి వాళ్ల లో టిమ టిమ లాడడం మొదలవుతుంది అదే టైంలో ఇంకొంచెం మీరు రెచ్చగొట్టేలా ఏదన్నా చేస్తే ఇంక మిమ్మల్ని మంచం మీదకి లాకోవడం కామన్ అంది అమ్మ
మంచం ఎక్కిన వెంటనే ఓకి హడావిడిగా మీదెక్కించేసుకోవడమే కాకుండా కొన్ని చిలిపి పనులు చెయ్యాలి అప్పుడు ఇద్దరిలో మరింత కోరిక పెరిగి ఇంకా కసిగా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంది అమ్మ
చిలిపి పనులు అంటే అంది ఒక ఆంటీ
ముద్దులు, కౌగిలింతలూ ఒకళ్లని ఒకళ్ళు నలుపుకోవడాలు , గిచ్చుళ్ళు, కొరుకుళ్ళు ఇవి మీ ఆయన మిమ్మల్ని చేస్తున్నప్పుడు మీలో తాపాన్ని బయట పెట్టేలా మీరు మూలగాలి ఆ మూలుగులకి మగాళ్లకి చెప్పలేనంత కోరిక పుడుతుంది అంట ఇంక మిమ్మల్ని ఆ కోరిక తీరేదాకా వదలకుండా కుమ్ముతూనే ఉంటారు అంది అమ్మ
అమ్మోఓ అమ్మోఓ నీకు చాలా విషయాలు తెలుసు వదినా మా అన్నయ్యగారు నువ్వు రోజూ… అని సాగతీసిందిహా మీకు ఇన్ని చెపుతున్నాను అంటే మేము చేసుకోకుండా నాకు ఎలా తెలుస్తాయి అంది అమ్మఅవును నువ్వు అన్నాది నిజమే వదినా అవునూ మీరు రోజుకి ఎన్ని సార్లు కలుస్తారూ అంది మా పక్కింటి ఆంటీఅన్నిసార్లు ఇన్నిసార్లు అనేది ఏముందీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడే అంది అమ్మమరి పిల్లాడు ఉంటాడుగా అంది ఇంకో ఆంటీమరీ వాడి ముందే కాదులే వాడికి తెలియకుండా కానిచ్చేస్తాం అంది అమ్మ నవ్వుతూ.మాటల్లో పడి బట్టలు కట్టుకోలేదు అంది ఒక ఆంటీఅదే మీ కింద గుబురు తొలగిస్తే అంది అమ్మఏంటి ఇక్కడా? అంది ఆంటీఏం తప్పేముందీ అంది అమ్మనాకు కొంచెం సిగ్గుఎక్కువా అంది ఆంటీఅయ్యోఓ మీరు మంచం ఎక్కక ముందు మీ సిగ్గులన్ని ఒలకపొయ్యండీ కాని మంచం ఎక్కాక సిగ్గుపడితే ఇంక మీరు సుఖపడలేరు అంది అమ్మ నవ్వుతూఅంటే అంది ఇంకో ఆంటీఅంటే మనం సిగ్గు లేకుండా మనకి కావలసినవన్నీ అడిగి చేయించుకోవాలి ఆయనకి కావలసింది అడిగి మరి చెయ్యాలి అప్పుడే కదా ఇద్దరూ తారా స్తాయికి చేరుకుని కోరిక తీరేదాకా రమించేది అంది అమ్మఅమ్మోఓ అమ్మోఓ మీకు ఎన్ని విషయాలు తెలుసోఓtelugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories