Home / Telugu Sex Stories / నేను నా కోరికలు 6 | Telugu Sex Stories

నేను నా కోరికలు 6 | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories కొంచెం సేపటికి అందరూ వెళ్ళిపోయారా అంటూ ఒక ఆంటీ వచ్చింది హా ఇందాకడే మీతోపాటే అదరూ వెళ్ళిపోయారు అంది అమ్మ అదీ మీరూ ఇందాకడ ఒక విష్యం అడిగారు కదాఏ విషయం అంది అమ్మఅదే అండీ మొగుడితో కాకుండా ఇంకెవరితో అన్నా..అవునవును అడిగాను అంది అమ్మఅదే దాని గురించి మాట్లాడదాం అని వచ్చా అంది ఆంటీఇందాకడ చెప్పారు కదా అలాంటివి ఏమి లేవు అని అంది అమ్మఆ విషయాలు అందరి ముందు చెప్పుకునేవా ఏంటి అంది ఆంటీమరి అమ్మఏదో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా చెసుకోవాలి కాని ఆంటీహుమ్మ్ మీరు అనేదానిని బట్టి చూస్తే మీకు ఏదో … అంది అమ్మమీరు ఊహించింది నిజమే అంది ఆంటీఇంతకీ ఎవరేంటీ అంది అమ్మమా ఇంటి పక్కన ఉన్నారు కదాఆ డాబా వాళ్ళాహా అవును ఒక రోజు రాత్రి గేదె అరుస్తుంటే నేను మా సందులోకి వెళ్ళా గడ్డి తేవడానికి అని అప్పుడు మా పక్కింటిలో లైట్ వెలుగుతుంది ఏమిటా అని ఆ కిటికి లోనుండి చూశా ఆ డాబా వాళ్ళు కలుస్తున్నారు. చీ ఒంటి మీద ఒక్క నూలుపోగు కూడా లేదు ఇద్దరికీ నాకు ఒల్లంతా ఏదోలా ఐపోయి వెంటనే అక్కడనుండి వచ్చేశా అంది ఆంటీమీరు చూసినవి కాదు చేయించుకుంటే చెప్పమన్నాను అంది అమ్మ.అయ్యోఓ మీకు కంగారు మరీ ఎక్కువండీ అంది ఆంటీహుమ్మ్ సరే చెప్పండి ఐతే అంది అమ్మఆ తరవాత రోజు నిన్నటిలాగా ఇవ్వళ్ళ కూడా చెసుకుంటారా వీళ్ళు అని మా సందులోకి వెళ్ళి చూశా వాళ్ళు మళ్ళి కలుస్తున్నారు ఇక్కడెమో 10 రోజులకి ఒకసారి కూడా లేక విలవిలలాడి పోతుంటే వీళ్ళు రోజు చేసుకుంటున్నారా అని కొంచెం కోపం కూడా వచ్చింది అలా వాళ్ళు కలవడం రెండు మూడు సార్లు చూశాకా నా మనసు ఎందుకో అతని మీదకి లాగింది అప్పటినుండి అతనికి నా అందాలు ఆరబోసి చూపించాను అలా అలా మాట మాటా కలిసి ఓసారి వాళ్ళ ఆవిడ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరం కలిశాం ఇంక ఆరోజు నుండి ఎప్పుడు అవకాసం దొరికితే అప్పుడు అతనితో నా తాపం తీర్చుకుంటున్నాను అంది ఆంటీ.అబ్బోఓ ఏమో అనుకున్నాను హుమ్మ్మ్మ్ అంది అమ్మచీ పోండి నాకు సిగ్గువేస్తుంది అంది ఆంటీమీరు కూడా నూలుపోగులేకుండానేనా అంది అమ్మహుమ్మ్ ముందు ఒప్పుకోలేదు కాని అయన బ్రతిమలాడి మరీ అన్ని విప్పేసి చేశారు అప్పటినుండి అన్నివిప్పేసే అలవాటు ఐపోయిందిమీ ఆయన రోజు పోలం లోనే పడుకుంటరంట కదా అంది అమ్మహా అందుకే కదా మాకు రోజు కుదురుతుందీ అంది ఆంటీఅదేంటి ఇందాకడ అప్పుడప్పుడూ అన్నారు ఇప్పుడెమో రోజూ అంటున్నారు అంది అమ్మరెండోవదే ఖాయం చేసుకోండి అంది ఆంటీఅంటే రోజూ నా అంది అమ్మహుమ్మ్ అంది ఆంటీఅబ్బోఓఓ ఐతే ఏకంగా కాపరమే పెట్టేశారుగా అంది అమ్మలేనంతకాలం ఎలాగోలాగ ఓపిక పట్టినా ఒకసారి అలవాటు అయ్యాకా ఇంక వదల్లేం కదండీ అంది ఆంటీఅవునవును మీరు అనేది కూడ నిజమేమరి రోజు చేసుకునే మీరు కూడా అంత గుబురు పెంచారేంటి అంది అమ్మఏమో ఆయన దాని గురించి ఎప్పుడు అడగలేదు అంది ఆంటీఅవునా ఐతే ఈరోజు తీసేసి బాగా ఎత్తి చూపించండి ఏమి చేస్తారో మీరే చూడండి అంది అమ్మసరే మీరు చెప్పినట్టే చేసి చూస్తాను అంది ఆంటీ రేపు వచ్చి రాత్రి ఏమేమి చేసుకున్నారో వివరంగా చెప్పాలి మరి అంది అమ్మఅయ్యోఓ బలేవారే తప్పకుండా అని ఆంటీ వెళ్ళిపోయిందిఆవిడ వెళ్ళకా నేనేదో మామోలుగా అడిగితే ఒక్కోక్కద్ది ఒక్కో కద చెప్పుకొస్తుననరుగా అబ్బోఓ దూల ముండలే ఇది ఏకంగా రోజూ కొట్టించుకుంటుంది అంట మిగిలిన ముగ్గురు సంగతి ఏమిటో అనుకుంటుంది అమ్మనేను మంచం కింద ఉండి అన్ని మాటలు చక్కగా వింటున్నాను కాని చాల మాటలు నాకు అర్దం కావడంలేదు సర్లే అని అన్ని వినేస్తున్న.telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories