var uid = '155239'; var wid = '331945'; నేను నా కోరికలు 7 | Telugu Sex Stories – Telugu Sex Stories
నేను నా కోరికలు 7 | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories ఆతరవాత కొంచెం సేపటికి అమ్మ బయటకి వెళ్ళి తలుపు వేసి గెడ పెట్టింది బయటకి, కొంచెం సేపు అలాగే ఉండి మెల్లిగా బయటకి వచ్చి మా సందులో తలుపు తీసుకుని నేను బాయటకి వచ్చేసా ఇంక ఇక్కడ ఉండకూడదు అనుకుని బడికి బయలుదేరా కాని మా ఇంటిలో విన్నా మాటలే గుర్తు వస్తున్నాయ్ పదే పదే.
కొట్టించుకోవడం ఏంటి, గుబురు అంటే ఏంటి, కలవడం అంటే మా మోలుగా కలవడమేనా? ఇలా చాలా విషయాలు నాకు పిచ్చెక్కిస్తున్నాయ్. బడి లో కూర్చున్నాను కాని ఇవే ఆలోచనలు. ఆ ముందు ఆంటీ వాళ్ళ పాలేరుతో ఏమి చేస్తుందీ అది వాళ్ళ ఆయనకి చెపితే కొంపలంటుకుంటాయ్ అంటుంది అంటే ఆవిడ ఏదన్నా తప్పు చేస్తుందా, ఈ రెండో ఆంటీ డాబా వాళ్ళ ఆయనతో రోజు రాత్రి పూట ఏమి చేస్తుందీ. అమ్మ ఏంటి గుబురు సుబ్రం చేసుకుని ఎత్తి చూపించండి అప్పుడు చూడండి అంటుంది ఇంతకీ వాళ్ళకి చెప్పింది కాని అమ్మ సుబ్రం చేసుకుందా?? ఇలా చాలా ప్రశ్నలు నా బుర్రంతా పాడుచేస్తున్నాయ్.
బడి ఐపోయి ఇంటికి వచ్చా అవే ప్రశ్నలు నన్ను వేదిస్తున్నాయ్. అమ్మ ఆంటీతో మేము రోజూ కలుస్తాం అని చెప్పింది కదా మద్యలో నా మాట కూడా వస్తే వాడి ముందు ఎలా అని కూడా అంది అంటే అమ్మ నాన్న కలిస్తే మనం చూడకూడదా? అసలు కలవడం అంటే ఏమిటి. అమ్మ రోజు రాత్రిపూట కలుస్తాం అంది కదా అకలవడం అంటే ఏమిటో ఈరోజు చూడవలసిందే అని గట్టి నిర్ణయానికి వచ్చా.
అమ్మ ఆంటీతో వాడిముందు ఎలా అంది అంటే నేను మెలుకువగా ఉంటే వాళ్ళు కలవరు నేను పడుకున్నాకా కలుస్తున్నారు అన్న మాట అంటే నేను నిద్దరపోతున్నట్టు నటిస్తే వీడు నిద్దరపోయాడు అని అమ్మ వాళ్ళు కలుస్తారు అప్పుడు మెల్లిగా లేచి మనం చూదొచ్చు అనుకున్నా.
అన్నం తినే టప్పుడూ అమ్మ పైట జారవేసింది నాన్న అమ్మని అదోలా చూస్తున్నారు అమ్మ కూడా నాన్న కళ్ళలోకి అదోలా చుసి పైట సరి చేసుకుంది నేను వీళ్ళు చేసేపని ఓరకంటితో గమనించా బోజనాలు అయిన తరవాత కొంచెం సేపటికి అమ్మ స్తానానికి వెళ్ళింది. ఈపని రోజు జరిగేదే కదా నాకు కొత్త ఏమి అనిపించలేదు. మనం ఇప్పటినుండీనే నిద్దర నటిస్తే బాగుంటుందేమో అని నా గదిలో పడుకుని కళ్ళు మూసుకున్నా గాలి గాడంగా పీలుస్తూ వదులుతున్నాను అంటె నిద్దర పోతున్నాను అనుకోవాలి కదా.
కొంచెం సేపటికి అమ్మ స్తానం చేసేసి వచ్చింది. వీడు అప్పుడే పదుకున్నాడా అంది నన్ను చూసి నేను నా కళ్ళు చిన్నగా తెరిచి చూశ బయాట వాళ్ళకి నేను కళ్ళు తెరిచినట్టు తెలియదు అంత చిన్నగా. అమ్మ పల్చటి చీర అందులోనుండి అమ్మ వీపు కనిపిస్తుంది అమ్మ అద్దం ముందు నుంచుని ఫౌడర్ రాసుకుంటుంది ఈలోపు నాన్న ఆ గదిలోకి వచ్చి ఏంటే ఫౌడర్ తెగ పట్టిస్తున్నవ్ ఒంటికి అన్నారుహుమ్మ్ అయ్యగారికి చెమట వాసన రాకూడదు కదా..ఇందాకడ ఆ చూపించడం ఏంటి పక్కన వాడు ఉన్నాడు అని కూడా లేకుండావాడికి ఇంకా అవేమి తెలియదు లే మామోలుగా జారింది అనుకుంటాడు అంతేఅవునా అంటూ నాన్న చేతులు అమ్మ నడుం మీద వేశారునాకు చెప్పి మీరు మొదలెట్టారేంటీవాడు నిద్దరపోతున్నాడుగావాడు నిదరపోతే మరీ ఇక్కడే ఒంగోపెట్టేస్తారాహుమ్మ్ నువ్వు ఊ అనాలే కాని నేను ఎప్పుడు సిద్దమే కదాచీ మరీ సిగ్గులేకుండా పొతుంది బాబూఈ విషయం లో సిగ్గు పడితే ఇంక సుఖపడినట్టేఅలాగని మరీ ఇక్కడాఎక్కడైతే ఏముందే అంటూ నాన్న చేతులు అమ్మ సళ్ళ మీదకి పోనిచ్చి పట్టుకున్నారుబాబోఓయ్య్ నిజంగానే ఇక్కడే పెట్టేసేలా ఉన్నారు గదిలోకి పదండి అంటూ నాన్నని విడిపించుకుంది అమ్మఐతే తొందరగా రా అన్నారు నాన్నఅబ్బ వస్తున్నా కింద రాసుకోవద్దా ఫౌడర్ అంది అమ్మఇప్పుడె సబ్బు పెట్టి తోమేవ్ కదే ఇంక ఫౌడర్ ఎందుకులే వచ్చెయ్ అన్నారు నాన్నఅబ్బహ్ మీకు మూడ్ వస్తే అస్సలు ఆగలేరు బాబు పదండి అంది అమ్మఅమ్మ వాళ్ల గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు వేసి గెడ పెట్టిన సౌండ్ వచ్చిందిఇదేంటి నేను పడుకున్నా గెడ పెట్టుకున్నారూ అనుకుని కళ్ళు పుర్తిగా తెరిచి మెల్లిగా లేచి తలుపు దగ్గరకి వెళ్ళా గెడ వేసారు ఆపక్కనఇదేంటీ నేను పడుకున్నాను కదా గెడ వేసుకున్నారేంటీ అని ఆపక్క మాటలు ఏమన్న వినిపిస్తాయేమో అని తలుపుకి చెవ్వు ఆంచి విన్నానుఅమ్మ గాజులు చప్పుళ్ళు పట్టీల గలగలలు వినిపిస్తున్నాయ్ తరవాత ఇస్స్స్స్ అబ్బహ్హ్హ్ హ్హాఅహ్హ్హ్హ్హ్ హా హా హా అమ్మ అమమ స్స్స్స్స్స్స్స్ హహ హహ హహహ్ అహహ్ హీయ్య్ అక్కడే అదీ స్స్స్స్స్ అబ్బహ్హ్ స్స్స్ హ్హ అహహ్ అహహ్ అని మూలుగులు వినిపిస్తున్నాయ్ అసలు ఏమి జరుగుతుంది లోపల అమ్మ ఏంటి అలా మూలుగుతుంది అమ్మ పొద్దున్నా దెబ్బ వెయ్యడం కొట్టించుకోవడం గురించి ఆంటీలని అడిగింది కదా అలాగే అమ్మని నాన్న కొడుతున్నారా అందుకే అలా మూలుగుతుందా?కొడితే నొప్పి పెట్టి కేకలు వెయ్యాలి కదా అలా చిన్నగా మూలుగుతుంది ఏంటీ అస్సలు ఏమి జరుగుతుంది లోపల ఎలా చూడాలి అని తలుపుకి ఏదన్న బొక్క ఉంటందేమో అని వెతికాను ఏమి లేదు లోపలనుండీ అగే విదంగా కొంచెం గట్టి మూలుగులు గీలి పీలిస్తున్న రొప్పులు ఆయసపడుతున్నట్టు సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయ్ మొత్తనికి అమ్మని నాన్న కొట్టేస్తున్నారు నోరు ఎత్తితే ఇంకా కొడతాను అంటే అమ్మ నోట్లో నోట్లో ఏడుస్తున్నట్టు ఉంది అందుకే అలా ఆ సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయ్ఐనా నాన్నకి ఇదేమి పిచ్చి పనిగట్టుకుని పిలుచునికి వెళ్ళి మరి అమ్మని కొట్టడం ఏంటి ఇది చాలా దారుణం అనుకుని నాన్నని తిట్టుకున్నాను.హ్హ్..ఆహ్ హహ హ్హహ.. అంటూ కొంచెం గట్టిగా అరుస్తుంది అమ్మ హా అదీ అలాగే కొట్టండి అదీ అక్కడే ఆహ్ ఆహ్హ స్స్స్స్స్స్ ఈఇస్స్స్సీ అబ్బహ్ అబ్బహ్హ్ అమ్మ్మాఓఓఓ ఇదేంటి అమ్మ అడిగి మరీ కొట్టించుకుంటుంది నాన్నతో. ఇస్స్స్స్ అబ్బహ్ సరిగ్గా దెబ్బ పడటం లేదు ఇస్స్స్స్ అదీ ఆ అదీ అక్కడే అలాగే కొట్టు కొట్టు కొట్టు అదీ అదీ ఇపుడూ బాగుంది ఇస్స్స్స్ అంటుంది అమ్మ. ఇదేంటి గట్టిగా కొట్తమని అడిగి మరీ అక్కడే కొట్టు అంటుంది దెబ్బ మీద దెబ్బ కొట్టేస్తే ఇంకా నొప్పిగా ఉంటుందిగా అనుకుని లోపల ఏమి జరుగుతుందో తెలియకా ఆ సౌండ్స్ మూలుగులూ వింటూ విల విల లాడిపోయా ఇంక కొంచెం సేపటికి లోపల మూలుగులు ఆగిపోయాయ్ సౌండ్స్ ఏమి రావడం లేదు. ఈయనగారికి అమ్మ మీద కోపం ఇప్పుడు తీరినట్టు ఉంది అనుకుని పాపం అమ్మని ఎన్ని కొట్టెశారో అనుకున్నాను.
అమ్మ రాత్రి పడుకునే టప్పుడు అమ్మ వాళ్ళ గదికి నా గదిలోనుండి ఉన్నా తలుపు కాకుండా ఆపక్క తలుపు దగ్గర సందులో ఒక బక్కెట్టు నీళ్ళు పెడుతుంది ఒకసారీక్కడ ఎందుకమ్మా అని అడిగితే రాత్రి నీళ్ళు అవసరం వస్తే దొడ్లో ఉన్నా బాత్రూం కి వెళ్ళకుండా ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అంది అవును నువ్వు అన్నది నిజమే అన్నాను.
ఇప్పుడు అమ్మ వాళ్ల గదికి ఆపక్క తలుపు తీసిన సౌండ్ వచ్చింది అమ్మోఓ అమ్మ వాళ్ళు లేచినట్టు ఉన్నారు ఈపక్క తలుపు కూడా తీస్తారేమో అనుకుని మెల్లిగా వచ్చి పడుకున్నాను నేను పడుకున్నాకూడా నాకు అమ్మ మాట వినిపించింది మీరుకుడా కడుకుంటారా అంది. హుమ్మ్ అన్నారు నాన్న. ఇప్పుడు కడుక్కోవడం ఏంటీ అనుకున్నా. ఇంక ఆతరవాత మళ్ళి సైలెంట్ అమ్మ వాళ్ళు పడుకున్నట్టు ఉన్నారు అనుకున్నా. తరవాత నాకు నిద్దరపట్టేసింది. ఇంక ఆ రోజు నుండి అమ్మ వాళ్ళు రోజు రాత్రి పూట ఆ గదిలోకి వెళ్ళడం అస్సలు మరచిపోకుండా తలుపు గెడ వేసుకోవడం నేనేమో ఈపక్కన ఉండి లోపలనుండి మూలుగులు సౌండ్స్ వినడం మామోలు అయిపోయింది.ప్రతి రోజు రాత్రి పూట అంతలా మూలిగినా అడిగి మరీ కొట్టించుకున్నా అమ్మ మళ్ళి తెల్లారెసరికల్లా మామోలుగానే ఉండేది ఇదేంటి రాత్రి నాన్న అంత గట్టిగా కొట్టినా మళ్ళి మామోలుగానే మాట్లాడుతుంది నాన్నతో అంతేలే అడిగి మరీ తనే కొట్టించుకుంటుందిగా ఇంక మాట్లడకుండ ఎలా ఉంటుందీ అనుకున్నాను.telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories