Home / Telugusexstories / పూకు చాలా బాగుంది కళ్ళు తెరిచి నా

పూకు చాలా బాగుంది కళ్ళు తెరిచి నా

ఇక కథలొకి వస్తె , నా స్నేహితుడు పెరు సిద్దార్థ్, మెమిద్దరం చిన్నపటి నుంది స్నెహితులం, నీను రోజు వాల్ల ఇంటికి వెల్లి చదువుకునె వాడిని ,ఈ సంఘటన నేను ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు జరిగింది. వాడు ఐఐటి, నెను ఎంసెట్, నెను రొజు వడికంటె ఒక గంట ముందె వాల్ల ఇంటికి వెల్లె వాడిని, ఆంటి మొగుడు వేరే ఊళ్ళో ఉధ్యొగం .ఇక ఆ రొజు ఒక గంట ముందె క్లాస్ ఐపొతే ఆంటి వాల ఇంటికి పొయను , నీను వెల్లే సరికి తన బెడ్రూంలోకి వచ్చి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ముందర నుంచుని తన వళ్ళు తుడుచుకోసాగింది, నెను వచ్చినట్టూ ఆంటికి తెలిదు..ఆంటిని అలా నగ్నంగ చుసే సరికి నా కొరిక మొదలై వెంటనె వెల్లి వెనుక నుండి వాటెసుకున్నాను, హట్టాతుగ అల జరిగె సరికి తెరుకొని నన్ను పక్కకి నెట్టెసి లాగి చెంప మీద ఒకటి కొట్టి బయటకు వెల్లమని అరిచింది , నాకు బయం వేసి అక్కడి నుండి వెల్లి పొయను మా ఇంటికి, ఆ రోజు రాత్రి ఎంతకీ నిద్ర రావటం లేదు, అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నాను, చేసానా అని నాలో ఆలొచనలు, ఇక ంఒబిలె లొ కొన్ని ఆ విదెఒస్ చుసి చేతికి పని చెప్పాను.ఒక వారం రొజులు వల్ల ఇంటి వైపు వెల్లలెదు, ఆ రొజు రజెష్ ఫొన్ చెసి ఇంటికి రమ్మంటె వెల్లను, వెల్లక ఆంటీకి నా మొహం చుపించలెకపొయాను, వాడు నాకు రెపు హైదరాబాద్లొ ఏగ్సం ఉంది .నెను నన్న వెల్తున్నం .ఒక రెండు రొజులు ఇంట్లొ అమ్మకి థొడుగ ఉండు అని చెప్పి బట్టలు చదురుథున్నడూ.నెను సరె అని చెప్పి మా ఇంటికి వెల్లి నా బట్టలు తీసుకొని వల్ల ఇంటికి వెల్లను. వాల్లు అపటికె బయల్దెరరు .ఆంటి దెగరికి వెల్లి సొరి చెప్పను .ఆంటి జరిగిందెదొ జరిగింధి ఇకనైన బుద్దిగ ఉండు .ఇంకొసరి అల చెస్తే చంపెస్త అన్నధి.సరి అని కొంచెం సెపు చదువుకొనున్నక ఆంటి తినడనికి పిలిచింధి అలా ఆంటి పడుకున్న రూంలొకి వెల్లాను, ఆంటి గడంగ నిద్ర పొతుంది , అలానే వెల్లి ఆంటి పక్కన పదుకొని సల్ల మిద చెయ్ వెసాను , హఠత్తుగా జరిగిన ఈ చెర్యకి ఆంటికి మెలుకువ వచ్చి నన్ను పక్కకి నట్టెసి ఫొనె తీసుకొని ఏం చేస్తునవ్ అంటూ కోపం గా పైకి లేచి నిలబడింది ఆంటి . తనలా నిలబడగానే నెను ఫోన్ చేటులోంచి తిసుకొనిఅటు విసిరేసీ గట్టిగావాటేసుకుంటూ అరవబోతున్న తన నోటిని నా నోటితో ముసేసాను, బిత్తరపోయి పెదవులు విడతీయటానికిప్రయత్నిస్తూ. కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని,తన రెండూ చేతులతో నా భుజాలపైన కొడుతూతోయటానికి తన శక్తినంతా ఉపోయోగించింది. అయ్న నెను వెనక్కు తగ్గలేదు , నా నోటితో తన నోటిని గట్టిగా చాపరిస్తు నా రెండు చేతులతో ఆంటి రెండు ఉక్షోజాలా మీద దాడి చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఆంటి తన బలమంత ఉపోయోగించి నన్ను వెనకు తోయాలని ప్రయత్నించింది. కానీ నా బలం ముందు తన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. ఆంటి తన చేతులతో నా వీపు మిద గీస్తు, కొడ్థున్న కని నా ధడిని మాత్రం అపలెధు. నెను ఆంటి ఉక్షోజాలను అలా పిసుకూతూ తన జ్యాకెట్ ని పీకేశాను. ఇక ఆంటి ఏడవ్వడం మొదలెట్టి, నన్ను వడిలేయి హరి, ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని నేను నీ అమ్మతొ సమనం అని ఎడుస్తుంది , ఎంత చెప్తున నెను వీనే స్తిథిలో లెను. అలా నెను తన జ్యాకెట్, బ్రా పేకేసీ, ఉక్షోజాలను గట్టిగా పిసకడం మొదలెట్టాను. అలా నేను ఆంటి ఉక్షోజాలని పిసుకూతూ తన పేదాలను చాపరిస్తు దాడి వేగానీ వెంచాను. తను ఏడుస్తూ నా వీపు మీద కొడుతుంది. తను అలా చేసేసరికి నేను ఇక ఆలస్యం చేయడం బగోధని, ఒక చేథో తన రెండు చేతులని గట్టిగా పట్టుకొని, రెండో చేథో ఆంటి లంగా చీర పీకి పక్కకి వేసిరేసాను. మొదటిసారి ఇలా ఒక ఆడ దాన్ని బట్టలు లేకుండా చుడడం. నెను ఆంటి చీరని పడేసి..నా బట్టలు కూడా విప్పేసాను , ఆంటీ కళ్ళు మూసుకొని ఏడుస్తూంది, నీను నా మొడ్డని చేథో
రెండు మూడు తోపులకి నా మొడ్డ మొత్తం ఆంటి నా పూకు లోకి పోఇంద్ది
పట్టుకొని చూడండి ఆంటి వీడు ఇపుడు మిమల్ని డెంగబోతునాడు అని ఆంటి కళ్ళు తెరిచాను. అపుడు ఆంటి ఏడుస్తూ వద్దు హరి నన్ను వదిలెయ్ అని అంటున వినకుండా, తన ప్యాంటీ ని ఉడడీసి నా మొడ్డని పూకు చివర పెట్టి రుద్దడం మొదలెట్టాను, అలా చేస్తూ నా మొడ్డని ఆంటి పూకులో తోయాడానికి ట్రై చేశాను కానీ ఆది లావూ చాలా ఏకువ ఉండడం వల్ల తన పూకులో పట్టలేదు, మళ్లీ అలానే చేస్తూ ఒక్కసారి గట్టిగా తోశాను, ఈసారి సగం వరకు వెళ్ళింధీ..అలా అలా మరో రెండు మూడు తోపులకి నా మొడ్డ మొత్తం ఆంటి నా పూకు లోకి పోఇంద్ది, ఆంటి నొప్పితో ఏడుస్తూ ఏమీ చేయలేని స్తితి లో ఉంది. నెను క్రమక్రంగా నా మొడ్డని ఆంటి పూకులో వేగంగా తోస్తూ ఆంటి మీ పూకు చాలా బాగుంది కళ్ళు తెరిచి నా మొడ్డ మీ పూకుని ఎలా దెంగుతుందో చూడండి ఆంటి అని అన్నాను , ఆంటి అంతె కళ్ళు తెరవకుండా అలా ఏడుస్తుంది, నేను ఇంకా వేగంగా దెంగుతూ ఆంటి నా మొడ్డ మీకు నచిందా, నా దెండుగు మీకు నచిందా అని అరుస్తూ ఆ ఆఆ ఆఆ అంటునాను, ఆంటి అలా దెంగుతుంటే క్రమక్రామ్ంగా ఏడవడం ఆపేసి చినగా కళ్ళు తెరిచింది కానీ సూటిగా ఎంధుకో నా కళ్ళలోకి చూడాలేదు అలా దెంగుతుంటాఏ.. నా లోవటి మొడ్డ తన పుకుని అలా దెన్శ్గుతుంటాఏ కొంచెం కొంచెం నా దెంగుడికి తనకి తెలవకుండనె సహకరించడం మొదలెటింది. అలా నేను పుకుని కుమ్మేస్టుంటాఏ తను నాకు ఎదురోతులు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది ,నెను ఇది చూసి చాలా ఆనందంతో ఇంకా వేగంగా తన పుకుని కుడుస్తునాను నేను నా దెంగుడు మీకు నచిందా ఆంటి అని మళ్లీ అడిగా.దానికి ఆంటి ఈసారి ఆ అని అన్నది.ఇక అదె అదునుగా తిసుకొని నేను ఇంకా వేగంగా నా మొడ్డని పుకులొ తొస్తూ .నా చేతులతో ఆంటి ఉక్షోజాలను పిసుకుతున్నాను. నా చెస్టలకి ఆంటి ఇక తట్టుకోలేక తన నోటిని తిసుకొని నా పెధాలపై ముద్దులు పెట్టడం స్టార్ట్ చెసింది అలా ఎంత సేపు చేసుకున్నమో కానీ కొంచసెపాటికీ ఆంటికి కరిపొఇంది .నేను ఇంక వెగంగ ఆంటి పుకులొ నా మొడ్డని తొస్తున్నను, అలా ఒక ఐదు నిమిషాలకి కార్చెయపొతున్నను కర్చేయమంటార అని అడిగాను.అప్పటి దాకా నాకు సహకరించిన ఆంటి వద్దు తీసి బైట కర్చు అని అన్నది.