Home / Telugu sex videos / ప్రేమ పగ పోరాటం 2 – Telugu sex stories

ప్రేమ పగ పోరాటం 2 – Telugu sex stories

telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 2  ( ఇక్కడ మా ఫ్యామిలి గురించి చెప్పాలి నాన్న అమ్మది లవ్ marrage ఎవరకి ఇస్టమ్ లేదు.అందుకే వాళ్ళు ఊరు వదిలేసి వేరే ఊరిలో ఉంటున్నారు. నానమ్మ చనిపోయింది వాళ్ళ వల్ల అని కోపం , పెళ్లి అయిన 4 సం!! తరువాత నాన్న చనిపోయాడు.అప్పటి నుండి అమ్మే నన్ను చూసుకుంటుంది.నేను పుట్టిన 6 సం!! వరకు అమ్మ తోనే ఉన్న తారువాత నన్ను వేరే ఊరిలో ఉంచి చదివిస్తుంది )  ] అమ్మ- వచ్చి ఇప్పుడే వచ్చవా?నేను-అవునమ్మా ,ఎంటమ్మ ఇదంతా?అమ్మ-నాతో రా (నన్ను ఒక రూమ్లోకి తీసుకువెళ్లింది నేను ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళగానే 4అత్తలు మావయ్యలు బయటకు వెళ్ళిపోయారు.)            తాత[] మంచం మీద పడుకొని ఉన్నారు గుండె దేగ్గర వైర్లు ఉన్నాయి అవి పక్కన ఏదో మీస్షన్ కి కన్నక్ట్ చేసి ఉన్నాయి.నేను అమ్మను చూసి తాతకి ఏమయ్యింది అడిగాను.అమ్మ-మీ తాత కి heart attack వచ్చింది. కొద్దిగా సీరియస్ గా ఉంది.తాత ముందు నన్ను పలకరించి,అమ్మ చెప్పిన మాటలు వినితాత-ఎందుకమ్మ? నిజం చెప్పు. పైగా రాజ(నేను)పెద్దవాడు ఐయ్యాడు, వాడు అన్నీ తెలుసుకోవాలి,తెలుసుకుంటేనే మంచింది (అమ్మని చూస్తూ. ఆ మాటకి అమ్మ కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయాయి)అమ్మ-చిన్న పని ఉంది చెప్పి (కంట తడి నాకు కనపడనివ్వకుండా)వెళ్లిపోయింది.తాత-ఏమి లేదు రాజ నిన్ను చూడాలి అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇవి నాకు ఆకరు రోజులు.(నవ్వుతూ)  నేను-అమాట అనగానే కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి.(కల్లుతుడుచుకుంటు)ఇంత ప్రేమ ఉంటే ఒక్కసారి కూడా నన్ను చూడ డానికి రాలేదు ?నన్ను ఊరికి తేసుకురాలేదు. ఎందుకు?తాత-అన్నీ తెలుస్తాయి. నువ్వు ఏడవబాకు,ఎందుకంటే నువ్వు ఏరకంగాను బలహీనం అవ్వకూడదు.సరేనా? ప్రయాణం వల్ల అలసిపోయి ఉంటావ్.వెళ్ళి స్నానం చేయి.(ఇంతలో అమ్మ వచ్చింది)అమ్మ-మాట్లాడింది చల్లే గాని వెళ్ళు మీ తాతకి మందులు వేసే టైమ్ అయింది. సరే అని చెప్పి లేచి వెళ్లబోతుంటే తాత పిలుపుతో అగానుతాత-రాజ నీతో మాట్లాడాలి రాత్రి 11గం లకు రాగలవ?నేను-నువ్వు చెబితే ఎప్పుడైన ok.(అనిచెప్పి రూంలో నుండి బయటకు వచ్చను)అమ్మ-మావయ్య గారు  ఇది చేయాలసిందినా?తాత- చేయాలసిందే లేక పోతే ముందుముందు రాజ ని క్రుంగదేస్తాయి.అమ్మ-సరే మీయిస్టమ్(అని చెప్పి వెళ్లిపోయింది)    నేను బయటకు వచ్చిచూస్తుండగా పల్లవి [] వచ్చి నన్ను పలకరించి రా అన్నయ్య నీ రూమ్ చూపిస్తా అని బ్యాగలు టేసుకోబోతుంటే అగు అని చెప్పి హాల్లో అత్తలు మావయ్యలు వాల్ల పిల్లలు కనిపించారునేను అక్కడకు వెళ్ళగానే 1,2అత్తమావయ్యలు  పిన్ని బాబాయి వెళ్ళిపోయారు.   నేను-bagలో ఉన్న చొక్లెట్స్ తీసుకుని వాళ్ళ దేగ్గరకు వెళ్ళాను.ముందుగా 3,4అత్త మావయ్య లను పలకరించి అందరికీ చొక్లెట్స్ ఇచ్చాను    4అత్తమావయ్యలు వద్దు అనిచెప్పడంతో అన్నయ్య ఏడి?అని సిందూ అడిగానుసిందూ-అన్నయ్యకి సెలవ్ దొరకలేదు అందుకే రాలేదు.    అందరకి చొక్లెట్స్ ఇవ్వగా ఇంకా 4మిగిలాయి  రెండు కళ్ళు నన్ను చూస్తున్నయికరుణ-రాజ ఎలఉన్నావ్(తింటూ)(నేను చెప్పే లోపు)ఇందు,నందు-అన్నయ హాండ్సమ్ గా ఉన్నాడు(చిలిపిగా నవ్వుతూ)  నేను-ok ok .నువ్వు ఎలౌన్నావ్ కోమలి?కోమలి- టెన్షన్ పడుతు…నేనా .. నేను బాగానేఉన్నాను అనిచెప్పి లోపలకు పారిపోయైంది.నేను=-సిరి నువ్వు ఎలాఉన్నావ్?సిరి- నా గురించి నీకు అనవసరం.నీ పని నువ్వు ఛూసుకో, and స్టేటస్ లేని వాళ్ళతో నేను మాట్లాడను. తీసుకో నీ చెత్త చొక్లెట్ ఇలాంటివి నేను ముష్టి వాళ్ళకు వేస్తాను(అని చొక్లెట్ నా మొహం మీదకు వేసిరేసింది.)  ఆ మాటలకు నేను స్టన్న్ అయ్యాను అమ్మ మాటలు స్పృహ లోకి వచ్చాను.అమ్మ-ఇంకా రూంలోకి వెళ్లలేద?పల్లవి-వెళ్తున్నామ్ అమ్మ(అని నన్ను లేపీంది.)నేను-చొక్లెట్స్ మిగిలనవి తెసుకోండి. (అని అక్కడ పెట్టి లగ్గెజీ తీసుకుని రూమ్ లోకి వెళ్ళాను )పల్లవి-ఏమైనా కావాల్సివస్తే నన్ను పేలువు….అని వెళ్లిపోయింది.పల్లవి వెళ్ళిన కాసేపటి తరువాతా అమ్మ అన్నంపళ్ళెం  తీసుకుని వచ్చింది. ఆకలిగా ఉండడం వల్ల వెంటనే తేనేశాను ఎంగిలి పళ్ళెం తీసుకుని వేళ్ళబోతుంటే  “అమ్మ” అన్న పిలిపుకి ఆగింది.నేను-ఎంటమ్మ?వచ్చిన నుండి చూస్తున్నాను.నాతో అస్సలు మాట్లాడం లేదు?అమ్మ-(నవ్వుతూ)  అత్తమావయ్యలు  పిన్ని బాబాయిల తోమాట్లాడవా?నేను-లేదమ్మ,వాల్ల పిల్లలుతో మాట్లాడను.ఒక్కొకల్లు ఇక్కో టైపు.అమ్మ-సిరితో జాగ్రత్త! మిగతా మాటలు తరువాత సరేనా.(అని చెప్పి పళ్ళెం తీసుకునీ వెళ్లిపోయింది )     (అమ్మ ఎప్పుడు సీరియస్ గా ఉంటుంది, ఎవరితోనూ ఎక్కువ మాట్లాడదు,ఎప్పుడు ఎధో ఆలోచిస్తుంది. తరువాత అమ్మగురించి ఆలోచిస్తూ నిద్దుర పోయాను.)

అలసట వల్ల చాలా లేటుగా కళ్ళు తెరిచాను.టైమ్ చూస్తే 9 అయింది.రాత్రి తాత చెప్పిన మాటలు గుర్తుకువచ్చాయి. వెంటనే రూంలో నుండి బయటకు వచ్చి చూస్తే ఇంట్లో ఎవరు లేరు పల్లవి వంట చేస్తుంది,అమ్మ తాత రూమ్ లోనుండి బయటకు వస్తు నన్ను చూసి అమ్మ-లేచావా,అలసిపోయిఉంటవాని నిన్ను లేపలేదు.నేను-సారి అమ్మ,రాత్రి తాత కలవమన్నాడు కలవలేదు.తాత నిద్ర లేచారా వెళ్ళి కలుస్తా.అమ్మ-కలుద్దువు గాని, ముందు ఫ్రెష్ అయ్యి ,టిఫిన్ తిన్న తరువాత కలుద్దువు గాని.నేను-సరే అమ్మ.(నేను రూం కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయి కిందకు వచ్చి టిఫిన్ చేసి తాత రూమ్ కి వెళ్ళాను.అమ్మ చెల్లి గుడికి వెళ్లారు.)రూమ్ లోకి  వెళ్ళగానే తాత ఏదో బుక్ చదువుతూ కనిపించాడు నేను వెళ్ళగానే బుక్ పక్కన పెట్టితాత- రా రా రాజ నీకోసం చూస్తున్న .రాత్రి వస్తానన్నావు రాలేదే?నేను-మెలకువ రాలేదు. సారి తాతతాత-అమ్మ వాళ్ళు ఏరి?నేను-గుడి కి వెళ్లారు.చుట్టాలు ఎవరు లేరు.తాత-నీతో మాట్లాడాలి వెళ్ళి తలుపు లాక్ చేసి రా.కొద్దిగా ఆలోచించి తలుపులు లాక్ చేసి వచ్చాను.మనసులో కొద్దిగా భయంవేస్తుంది.తాత-నిన్ను కొన్ని విషయాలు అడగాలి,దానికి నువ్వు 100శాతం నిజం చెప్పాలి సరేనా?నేను-సరే,అడగండి.తాత-జీవితంలో కొన్ని ఒప్పు(కరక్ట్)చేయడానికి కొన్ని తప్పులు చేస్తాం .అలాంటి తప్పులని నువ్వు లెక్కలోకి తెసుకుంటావా?నేను-(శ్వాసని వదులుతూ)తీసుకొను.అలాగని వాటిని మరచిపోను.అవి ఒకళ్లను బాద పెట్టేవి ఐతే వాటిని బయటకు రనివ్వను.తాత-స్వార్దం వల్ల పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది అంటే నువ్వు ఏమిచేస్తవ్?నేను-ముందు నష్టంని నేవారిస్తాను,తరువాత స్వార్దం పని పడతాను.తాత-కుటుంబ సంతోషం నీ దృష్టిలో ఎ స్థానం ?నేను-1 స్థానం.తాత-ప్రేమంటే?నేను-విలువైంది,తాత-సెక్స్ కి నువ్వు ఇచ్చే విలువ?నేను-(ఆ ప్రశ్నకి నేను స్టన్న్అయి మల్లా తెరుకుని )భావాలను, బాదపెట్టనంత వరుకు okతాత-  ఎవరితో నైనా చేశావా?నేను-లేదు,కానీ చేయగలను.అవగాహన ఉంది.(నవ్వుతూ)తాత నవ్వుతూ ఒకేసారి కళ్ళవెంట నీళ్ళు రావడం మొదలు పెట్టాయి.తాత-నాకు ఒక సాయం చేయాలి చేస్తావా?ఒక విధంగా ఇది నా ఆకరి కోరిక లాంటిది.నేను-ఏమీమాట్లాడుతున్నావు తాత?నీకు ఏమి కాదు.తాత-నా గురించి నీ కన్నా నాకే ఎక్కువ తెలుసు.నాకు సాయం నువ్వు మాత్రమే చేయగలవు.చేస్తావా?నేను-సరే చెప్పండి.అని చెప్పగానే తను చదువుతున్న పుస్తకం తీసి నాకు ఇచ్చాడు.నేను-ఏంటి తాత?తాత-ఆ పుస్తకం లో తేడా ఏమైనా కనపడతుందా?నేను- జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే పుస్తకానికి ఉన్న అట్టలు(బైండింగ్ )లో తేడా ఉంది. ఆవిషయం తాత కి చెప్పాను.తాత-శెభాష్!ఇప్పుడు మందంగా ఉన్న అట్టని చింపు.నేను-సరే అని చింపగానే లోపల నుండి ఒక కీ (తాళంచెవి) బయటపడింది. నేను ఏంటి అని అడిగే లోపుతాత-ఆ కీ జాగ్రత్తగా నీదగ్గెర ఉండాలి.అది మన పొలం లోని మోటార్ షేడ్డు లోపల ఒక సొరుగు తాళం.ఆ సొరుగు ఎక్కడ ఉందో నువ్వు కనిపెట్టాలి.అందులో ఉన్నవి అన్నీ నీకు సంబందించినవి. అందులోనే నాకు చేవలసిన సాయం ఉంది. ఈ విష్యం నేకు నాకు మద్యనే ఉండాలి.నేను-సరే తాత చేస్తాను.తాత-అంతకంటే ముందు పక్కఊరిలో నా స్నేహితుడు ఉన్నాడు అతన్ని వెళ్ళి కలువు.అక్కడ నా పేరు నీ పేరు చెప్పు.అతను కొన్ని విషయాలు చెపుతాడు అవి గుర్తు పెట్టుకో.రేపు ఉదయం మన పనివాడు సుబ్బయ్య నిన్ను తీసుకు వెళతాడుఇంతలో తలుపు ఎవరో కొట్టిన శేబ్దం వచ్చింది.నేను-సరే తాత నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో అని నేను లేవబోయను.తాత నా చేయి పట్టుకుని దేగ్గరకు లాగి నా నుదురు మీద ముద్దు పెట్టి,జగర్త గా ఉండు.అనిచెప్పాడు.నేను కీ ని నా పరుసులో పెట్టి వెళ్ళి తలుపు తీశాను ఎదురూగ్గ 34అత్తమావయ్య ఉన్నారు4అత్త-ఏంటి తలుపులు వేశవ్?నేను-ఏమీలేదు 4అత్త,తాత కి డ్రెస్సింగ్  చేద్దాం అనుకున్న ఎందుకే తలుపులు వేశా,కానీ నాకు కుదరట్లేదు.(తాత కి వినపడేలా)4అత్త-నువ్వు వెళ్ళు నేను చూస్తా.నేను-సరే 4అత్త,తాత వెళ్లొస్తా(అని చెప్పి రూంలో నుండి బయటకు వచ్చాను) మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి అమ్మాయిలతో స్నేహం మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్ మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ) ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా పెళ్లి చూపులు నా తీపి గుర్తులు సుజాత శృంగార యాత్ర నా మరిది మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా పాత మిత్రుల కథ చెల్లితో బంచిక్ గెలుపుకోసం చదరంగం ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం సునీత- నా కలల రాణి  నా ముగ్గురు పెళ్లాలు   ఒక కుటుంబం ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?   మంత్రాలు – చింతకాయలు రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు అమ్మ-నీ పొదుగు    కలసి వచ్చిన అదృష్టం ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం  శృంగార మధనం: సంజయ్ ……………………………………………… చెల్లితో బంచిక్ 122 పద్మ మోహన్ 5 పద్మ మోహన్ 15 చెల్లితో బంచిక్ 76 చెల్లితో బంచిక్ 115 పద్మ మోహన్ 17 ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 42 ఓ యువకుడి జీవితం 12 ఓ యువకుడి జీవితం 15 ఓ యువకుడి జీవితం 4

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories