9000 Hot Telugu Sex Stories In Telugu Pdf – kamagni telugu sex story My name is hari from andhra pradesh and my age is 21

Primary Navigation

Social Navigation

బలరాం…. – Phase 2

Telugu Sex Stories

శ్రీ లక్ష్మి భయం భయం గ వెళ్లి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి చుస్తే చికెన్ లేదు.టైం అప్పటికే nine ఆయిన్ది.ఇప్పుడు బయట చికెన్ దొరకదు కూడా.కానీ ఇంటి దగ్గెరే లొనే ఒక చికెన్ షాప్ ఉంది.వాళ్ళ హౌస్ కూడా అదే.శ్రీలక్ష్మి అడిగితె వాళ్ళు కచ్చితం గ ఇస్తారు.ఎందుకంటే బలరాం ఎలాంటి వాడో వాళ్లకి తెలుసు.ఓక్కసారి కోపం లో చికెన్ షాప్ మొత్తం నాశనం చేసాడు.తర్వాత వారం తర్వాత వాళ్ళ ఎదుపులు చూడలేక పిల్లలు కాలవాళ్ళు అని జాలిపడి శ్రీలక్ష్మి నే బలరాం చేత five లక్షలు ఇప్పించింది.ఇంతలో లోపల నుండి బలరాం “ఒసేయ్…మందు తీసుకురావేయి” అని అరిచాడు.ఫాస్ట్ గ కిచెన్ లో ఒక మందు సీసా,,,కొన్ని స్నాక్స్ పాకెట్స్ తీసుకుని బలరాం దగ్గరకి వెల్లింది.కేవలం లుంగి కట్టుకుని కూర్చుని ఉన్నాడు.బలరాం మందు తెమ్మని అడగగానే శ్రీలక్ష్మి కి కొంచం రిలీఫ్ వచ్చింది.ఎందుకంటే మందు కొడితే బలరాం ఇక చప్పుడు చేయకుండా తినేసి పనుకుని పోతాడు.మహా అయితే శ్రీలక్ష్మి ని ఒకసారి దెంగి పనుకుని పక్కకి తిరిగి నిద్ర పితాడు.ఆప్పుడు శ్రీలక్ష్మి హాయ్ గ బలరాం ని వాటేసుకుని పనుకున్న కూడా ఏమి అనడు.మాములుగా అయితే వాడి పక్కన కూడా కూర్చొనివ్వడు.
బలరాం కూర్చుని దెబ్బలకి వున్నా మందు ని మెల్లగా తుడుచుకుంటున్నాడు.శ్రీలక్ష్మి బలరాం ఎదురుగ టేబుల్ లాగి మందు గ్లాస్ లో పెట్టి స్నాక్స్ ఓపెన్ చేసి ఇచ్చింది.మందు గ్లాస్ తీసుకుని తాగేలూపు సిగరేట్ ఒకటి తీసి తానె నోట్లో పెట్టుకుని వెలిగించి మల్లి బలరాం నోట్లో పెట్టింది.”నేను బయటకి వెళ్లి చికెన్ తెస్తాను …”అని చెప్తూ కాళీ గ్లాస్ మల్లి నింపేసి గబగబా బయటకి వచ్చింది.పక్క రూమ్ లోకి వెళ్లి బెడ్ పక్కన ఉన్న ఒక పెద్ద ఇనుప బీరువా ఓపెన్ చేసింది.బీరువా నిండా నోట్ల కట్టలు వున్నాయి.వాటిలో నుండి ఒక కట్ట తీసుకుని మల్లి బీరువా లాక్ వేసి తన బొద్దు లో పెట్టుకుని కావాలిసా డబ్బులు తీసుకుని బయటకి వచ్చింది.బయటకి రాగానే ఇంటిపక్కన వున్నా అనిత శ్రీలక్ష్మి ని చూసి “అక్క ఎక్కడికి …ఈ టైం లో”అంటూ తనుకూడా బయటకి వచ్చింది. “చికెన్ తీసుకురావాలి..పద…అక్కడివారకు తోడు ర”అంటూ ఇద్దరు కలిసి వీధి చివర వరకు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్లారు.
ఆ వీధి లో శ్రీలక్ష్మి తో మాట్లాడేది ఒక్క అనిత మాత్రమే.ఒకసారి అనిత వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆక్సిడెంట్ లో నడుం వేరిగిపోయితే చాలా ఖర్చు ఆయిన్ది.ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకునే వాళ్లకి హాస్పిటల్ ఫీజు కట్టే స్తోమత లేకపోయిసరికి అనిత నగలు మొత్తం అమ్మి ఫీజు కట్టింది.కానీ వాళ్ళ హస్బెండ్ నడవకుండా ఇంట్లోనే కూర్చుమ్టే కొన్ని రోజుల తర్వాత శ్రీలక్ష్మి బలరాం కి తెలియకుండా 10 లక్షలు ఇచ్చి చెన్నై లో చూపించుకోమని చెప్పింది.అప్పటినుండి అనిత కి శ్రీలక్ష్మి అంటే అభిమానం.ఆ వీధిలో అందరూ శ్రీలక్ష్మి కి దూరం గ ఉండమని చెప్పిన కూడా అనిత అవేమి పట్టించుకోకుండా ఉంది.ఈరోజు వాళ్ళ హస్బెండ్ శ్రీనివాస్ కనీసం నడుస్తున్నాడంటే దానికి కారణం శ్రీలక్ష్మి నే. తర్వాత ఒకరోజు బలరాం శ్రీలక్ష్మి ని పైన పనుకుని దెంగుతున్నాప్పుడు ఇలా పక్కింట్లో కస్టాలు లో వున్నారు.నేను డబ్బు ఇచ్చాను అని చెప్పగానే బలరాం ఏమి అనలేదు.శ్రీలక్ష్మి ని అనవసరం తీసుకువచ్చి ఇక్కడ కస్థపెడుతున్న అణా బాధ బలరాం కి వున్నా కూడా శ్రీలక్ష్మి ని వదులుకూలేక అలా బలవంతం గ అయినా తన దగ్గెరే ఉంచుకుంటున్నాడు.పైగా సెట్టలేమెంట్ చేసినప్పుడు వచ్చే లక్షలు లక్షలు తెచ్చి హాల్ లో శ్రీలక్ష్మి ఎదురుగ వేసిరేసేవాడు.వాటిని ఇంతకు ముందు అవి ఏమి అయినయ్యో కూడా తెలియకుండా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కాజేసేవారు.ఇప్పుడు అలా కాదు.ఇంట్లో కొన్ని కోట్లు వున్నాయి. తాళాలు శ్రీలక్ష్మి దగ్గెరే వున్నాయి.పైగా ఒక గది నిండా శ్రీలక్ష్మి కి బట్టలు,,ఒక పెట్ట నిండా నగలు వున్నాయి.ఆన్నీ కూడా ఈ ఆరునెలాలలో కొనుక్కున్నావి.బలరాం ఉంచుకున్నాడు అణా ఒక్క విషయం తప్పించి ఇక్కడ శ్రీలక్ష్మి కి ఈ లోటు లేదు.
దారిలో అనిత”అక్క..ఈరోజు బలరాం తన లైఫ్ లో మొదటిసారి ఒక మంచిపని చేసాడు తెలుసా. స్కూల్ బస్సు కాల్వలో కొట్టుకుపోతుంటే దానిలూకు దూకి మరీ పిల్లలని కాపాడాడు.మా పాప కూడా ఉంది వాళ్లలో..”అంటూ కళ్ళమ్మత నీళ్లు తుడుచుకుంటూ చెప్పింది.శ్రీలక్ష్మి “అవునా…ఎందుకు ఎదుస్తున్నావ్…అంతా మంచే జరిగింది కదా…పాపం..బలరాం ఒళ్ళంతా దెబ్బలు తగిలాయి అందుకే ఏమో…నేనింకా ఎక్కడైనా గొడవ జరిగిందేమో అనుకున్న…”అని అంది.అనిత కళ్ళు తుడుచుకుంటూ “లేదక్క….మిమ్మల్ని మా కోసమే దేవుడే ఇక్కడకు పంపాడు.మా ఆయన కి ఆక్సిడెంట్ జరిగినప్పటి నుండి పాపే నా ప్రాణం గ ఉంటున్న.ఇప్పుడు తనకి ఏమైనా జరిగుంటే నేను బ్రతికేదాన్ని కాదు”అంటూ కళ్ళు తుడుచుకుంటూ చెప్పింది.ఇంతలో శ్రీలక్ష్మి చికెన్ తీసుకుని పక్క షాప్ లో కొన్ని సిగరేట్ ప్యాకెట్ లు తీసుకుంది. “అక్క….బలరాం నిన్ను అసలు మనిషిలాగా చూడడు కదా…ఎలా ఉండగలుగుతున్నావ్”అని అడిగింది అనిత.”ఇంకా 6 నెలలు ఓపిక పడితే నేను వెళ్లిపోతానికి ఒప్పుకున్నాడు వాడు..దానికోసమే ఎదురు చూస్తున్న…ఈలోపు నేను ఎక్కడికి వెళ్లినా లాక్కురావటానికి ఒక్కరోజు కూడా పట్టదు వాడికి.కానీ నేను వెళ్లిన తర్వాత ఎలానా అని నా దిగులంతా.మల్లి ఆ వెధవలు చుట్టూ చేరి ఇల్లు.. డబ్బు గుల్ల చేస్తారు. చూద్దాం…అవన్నీ నాకెందుకు…నేను వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఏమి జరిగిన నాకు అనవసరం”అని చెప్పి ఇద్దరు నడుచుకుంటూ ఇంటిదగ్గెరకి వచ్చారు.అనిత లోపాలకి వెలుతుంటే శ్రీలక్ష్మి వెనక్కి పిలిచి రేపు బలరాం వెళ్లిన తర్వాత ఒకసారి ర..నా దగ్గెరే చాలా కొత్త చీరలు వున్నాయి..కొన్ని నీకు ఇస్తా..”అని చెప్పి లోపాలకి వచ్చి గబగబా చికెన్ చేసేసి వెళ్లి బలరాం ఎదురుగ కూర్చుని మందు పోస్తూ వాడి కాళ్ళు నొక్కుతూ కూర్చుముడి.రూమ్ అంతా సిగరేట్ పొగ.బాగా చదువుకుని హై క్లాస్ ఇంట్లో పెరిగిన శ్రీలక్ష్మి ఇలా ఉండటం తానే నమ్మలేక పోతుంది.సగం బాటిల్ అవ్వగానే బలరాం కి అడగకుండా మందు బాటిల్ తీసేసి భయం భయం గ బయటకి వచ్చింది.ఏమీ అనలేదు బలరాం….ఇంతకన్నా ఎక్కువ తాగితే తినకుండా పనుకుంటాడూ అని. వెంటనే వెళ్లి అన్నమ్ పెట్టుకుని తెచ్చి బలరాం కి ఇవ్వగానే మాట్లాడకుండా తినేసి పనుకుండిపోయారు.పనుకున్న five నిమిషాలకి గురక పెట్టి నిద్ర పోయాడు.శ్రీలక్ష్మి మనసులో హాయ్ గ అనుకుని తలుపు లు వేసి వచ్చి హాల్ లో సోఫా లో పనుకుంది.
నిద్ర మధ్య లో బలరాం టాయిలెట్ కి లేచి వెల్లి వచెప్పుడు హాల్ లోకి వెల్లి నిద్ర పోతున్న శ్రీలక్ష్మి చీర పట్టుకుని ఒక్కసారిగా లాగేసాడు.ఒక్క వుడుకున సోఫా లో వున్నా తాను కింద పడిపోయిన్ది.కళ్ళు తెరిచి చుస్తే బలరాం తూలుతూ శ్రీలక్ష్మి మీదకి వస్తున్నాడు.ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జాకెట్ చించి పడేస్తాడు అని అంతకు ముందే శ్రీలక్ష్మి గబగబా జాకెట్ హుక్స్ తీసేసి పక్కన పడేసింది.బ్ర కూడా వేసుకోలేదు.కింద ఉన్న శ్రీలక్ష్మి ని జుట్టు పట్టుకుని బెడ్ రూమ్ లో కి తీసుకెళ్లి బెడ్ పై పడేసి ఒక ముద్దు….ఒక పిసుకుడు అనేది ఏమి లేకుండా ఒక జంతువు లాగ పైన పది పూకు లో మడ్డ దోపి దెంగటం స్టార్ట్ చేసాడు.బలరాం మడ్డ eight అంగుళాలు మాత్రమే ఉంటుంది.కానీ లావు చాలా ఎక్కువ.శ్రీలక్ష్మి కనీసం రెడీ గ కూడా లేకపోవటం వలన మడ్డ ఒక్కసారిగా పెట్టగానే నొప్పితో అరిచింది.అవేమి పట్టించుకోకుండా బలరాం శ్రీలక్ష్మి నే దెంగుతున్నాడు.కాసేపటికి పూకులో మొడ్డ అద్జుస్త్ అయి సుకం రావటం స్టార్ట్ అవగానే శ్రీలక్ష్మి బలరాం ని గట్టిగ వాటేసుకుని కార్చేసుకుంది.అలా ఒక అరగంట దెంగి చివర లో లోపలికంటా పెట్టి కార్చేసాడు.ఏఈలోపు శ్రీలక్ష్మి కి four సార్లు ఆయిన్ది.రూమ్ లో ఏ సి కూడా లేకపోవటం వలన బలరాం ఒళ్ళంతా చెమట పెట్టి అది శ్రీలక్ష్మి ఒంటినిండా అయి చీదర చీదర గ ఉంది.బలరాం లేచి పక్కన పనుకుని నిద్ర పోయిగానే లక్ష్మి లేచి స్నానం చేసి మల్లి వచ్చి బలరాం పక్కనే పనుకుంది.వేకువ జామున ఇంకోసారి పక్కనే పనుకుని వున్నా శ్రీలక్ష్మి ని దెంగి పనుకున్నాడు.తెల్లారి 7 తర్వాత గాని శ్రీలక్ష్మి కి మెలకువ రాలేదు.బలరాం కన్నా ముందే లేచి ఇల్లు శుభ్రం చేసి పాలు తెచ్చి టీ పెట్టింది.టిఫిన్ కూడా చేసి టీవీ సౌండ్ తకాజువా పెట్టుకుని హాల్ లో టీవీ చూస్తూ ఉండగా లోపల నుండి బలరాం కేక విని లోపాలకి వెల్లింది.లోపాలకి వెళ్ళగానే శ్రీలక్ష్మి ని దగ్గర కి లాక్కొని జుట్టు పట్టుకుని కింద కూర్చోపెట్టి మడ్డ నోట్లో తోసాడు.ఇది రోజు జరిగేది కాబట్టి శ్రీలక్ష్మి కి ఏమి కష్టం గ అనిపించలేదు.ఒక 10 నిమిషాలలో శ్రీలక్ష్మి తన టాలెంట్ అంతా ఉపయోగించి కార్చేసింది.
The publish బలరాం…. – Phase 2 seemed first on Telugu Sex Tales.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *