Home / Telugu Sex Stories / బలిసిన పూకే ఎలాగైనా పడగొట్టి దెంగాలి

బలిసిన పూకే ఎలాగైనా పడగొట్టి దెంగాలి

Telugu Sex Stories నివేదిత దెంగుడు ఒక సారి బ్యాంక్ దగ్గర పని ఉండి ఆగాను బ్యాంక్ బయట ఒకతి ఫోన్ మాట్లాడుతుంది చేతిలో ఏవో పేపర్స్ ఉంన్నాయి దాన్ని అదం మాటల్లొ చెప్పలేనిది చాలా అందంగా ఉంది తెల్లగ మెరిసిపోతుంది వైట్ మీద బ్లాక్ ఫ్లవర్స్ ఉంన్న డ్రెస్ వేసింది డ్ర్రెస్ లొ నుడి దాని సళ్ళ బుడిపెలు తన్నుకొస్తుంన్నాయ్ ఎత్తయిన దాని గుద్దలు బలిసిపోయి ఉంన్నాయి నేను బ్యాంక్ దగ్గర కాసేపు ఆగి లోపలికి వెళ్ళాను అది ఏదొ ఫిలప్ చేయడంకోసం పెన్ను కోసం వెతుకుతుంది నేను వెంటనే నా పెన్ను తీసి ఇచ్హాను చిన్న నవ్వు నవ్వి పెన్ తీసుకుని రాసుకునిరాసుకుని హడావుడి గ దాని పాస్ బుక్ మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయింది ఇది పెద్ద కంగారు లంజలా ఉంది పూకు లొ మొడ్డ పెట్టి చాన్నాళ్ళు అయినట్ట్టు ఉంది అందుకే తెగ కంగారుపడిపోతుంది అనుకుని పాస్ బుక్ మీద నివేదిత అని ఉంది దాని పాస్ బుక్ మీద నంబర్ కు ఫోన్ చేసాను అది తీసి హలొ అనింది మీరు మీ పాస్ బుక్ మరచిపోయారు అయ్యొ వస్తుంన్నా అని ఒక అయిదు నిముషాలలొ బ్యాంక్ దగ్గరకు వచ్చింది నేను పాస్ బుక్ ఇచ్చాను చిన్న నవ్వు నవ్వి థ్యాంక్స్ అండి అని వెళ్ళిపోయింది నేను అలా దాన్ని ఫాలో అయ్యి ఇంటి దాకా వెళ్ళాను దాని ఇల్లు చూసి మంచి ఖరీదైన్ పూకే ఇది అనుకుంన్నాను సాయంత్రం 8 గంటలకి దాని నంబర్ ఫోన్ చేసాను హలో అండి అన్నాను ఎవరు అనింది నేను అండి ప్రొద్దున్న బ్యాంక్ దగ్గర చూసారు కదా అన్నాను హా ఒకే మీరా ఏంటండి అనిందిమీకెందుకొ ఒకసారి ఫోన్ చెయ్యాలి అనిపించింది అందుకే చేసాను అన్నాను నేను కొచెం పనిలొ ఉంన్నాను అనింది నేను కాసేపు ఆగి మళ్ళి చేసి ఏంటి అండి మీరు క్రొత్త మనుషులతో మాట్లాడరా అన్నాను అదేమి లేదు ప్రొద్దున్న మాట్లాడాను కదా అనింది వెనకాల ఎవో పిల్లల గోల వినిపిస్తుంది ఎవరు మేడం మీ పిల్లలా అన్నాను అవును అనింది హా నిజమా మీకు పెళ్ళీ అయ్యిందా అన్నాను అయ్యో సారి అండి అన్నాను దేనికి అనింది మీకు పెళ్ళి కాలేదు మీరు కాలేజ్ స్టూడెంట్ అనుకుంన్నాను పిల్లలు ఎంతమంది అన్నాను ఇద్దరు అనింది అమ్మొ ఇది ఇంకా నమ్మలేనిది మీకు ఇద్దరు పిల్లలా ఏజ్ ఎంత మేడం పిల్లలది 10 & 12 అనింది హా అంతపెద్దవాళ్ళా ఇది అసలు నమ్మడానికి వీలులేనట్టు ఉంది అన్నాను సార్ ఏమి చేస్తారు అన్నాను రియల్ ఎస్టెట్ అనింది అబ్బొ బానే వస్తాయ్ కదా అన్నాను.ఒకే నాకు కొంచెం పనిఉంది అనిపెట్టేసింది నేను నైట్ 11 గటలకి ఫ్రెండ్స్ అని మెసేజ్ పెట్టాను రిప్లై ఇవ్వలేదు నేను మరుసటి రోజు ఫోన్ చేసాను ఏంటి మేడం కోపం వచిందా అని అడిగాను దేనికి అనింది అదే రాత్రి మీకు మెసేజ్ పెట్టాను కదా అన్నాను నా కోపం మీకు ఫోన్ లొ కంబడుతుందా అనింది హా కనబడుతుంది మీ ఫేస్ ని నేనెలా మరచిపోగలను అన్నాను మిరేమి అనుకోను అంటే ఒక మాట చెప్తాను అన్నాను మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు అన్నాను.నాకు పెళ్ళి అయింది నేను కాలేజ్ అమ్మాయిని కాదు అనింది అయితే ఏంటి అందం అనేది మీ ఒక్కరి సొంతమే అనేది నా ఫీలింగ్ అన్నాను కొచెం ఓవర్ గ లేదూ అనింది నవ్వుతూ అలా రోజుకు ఒకసారైనా ఫోన్ చేసి మాట్లాడేవాడిని ఒక రోజు బిజి నా అన్నాను లేదు అనింది ఏంటి ఏమన్నా పనా అనింది ఏమి లేదు మేడం నాది ఒకటి మీ దగ్గర ఉండిపోయింది అన్నాను మీరు పట్టుకెళ్ళిపోయారు అన్నాను ఏమిటది అనింది హా.. ఆవలిస్తూ అనింది అబ్బా అన్నాను ఏమైంది అని అడిగింది ఏమిలేదు ఏదో కమ్మని సువాసన్ వస్తేనూ అన్నాను మీ పక్కన ఎవరైన్ సెంట్ రాసుకుని ఉంన్నారేమో చూడండి అనింది చాన్సే లేదు మేడం నేను రూము లో తలుపులు వేసుకునుని కుర్చుంన్నాను అన్నాను అయితే మీ భ్రమ అయిఉంటది అనింది ఇందాక మీరు ఆవలించినప్పుడు వచ్చింది అన్నాను ఫోన్ లో అక్కడి దాకా వచ్చిందా అనింది నిజం ప్రామిస్ వచ్చింది మీరు పడుకుంన్నారా మేడం అన్నాను అవును నిద్రపోదామని ఇప్పుడే బెడ్ ఎక్కాను అనింది.ఇప్పుడు మోర్నింగ్ 11 అయ్యింది ఇప్పుడు నిద్ర ఏమిటి అండి అన్నాను నేను చెడగొట్టానా ఆన్నాను లేదు అనింది పెట్టేయనా అన్నాను మీ ఇష్టం అనింది మీరు అలా అంటే నిజంగానే పెట్టేస్తాను అన్నాను మీరు పెట్టేస్తే నేను పడుకుంటాను అంది ఎలా పెట్టను నాది మీ దగ్గర ఉండిపోయింది అన్నాను నేను దానికోసమే ఫోన్ చేసాను ఏమిటది అనింది అది లేకుండా నేను పెట్టలేను అన్నాను అది నా పెన్ అ రోజు బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకుంన్నారు కదా అన్నాను ఓహ్ అదా ఎక్కడొ పడేసాను అండి ఈ సారి ఇంకొటి కొనిస్తాను అనింది మీ దగ్గర పెన్నులు లేవా మేడం అన్నాను నేను పెన్ పెద్దగ వాడను అంది వాడకపోతే ఎలా అన్నను దానితో అవసరంలేదండి అనింది నాకు అంది ఓహ్ ఇన్నాళ్ళు పెన్ లేకుండా ఉంటున్నారా మీకు నాపెన్ ఇచ్హెసానుకదా అది ఉంచుకోండి అన్నానుసరే థ్యాక్స్ అనింది థ్యాంక్స్ ఎందుకు అది మీకోసమే పుట్టిందేమో అన్నాను పెన్ లు ఎక్కడైనా పుడతాయా అనింది అన్ని పెన్ లు సంగతి నాకు తెలియదు నా పెన్ మీ కోసమే పుట్టింది అన్నాను ఎక్కడ పారేసారు మేడం అన్నాను పారేయలేదు నా షల్ఫ్ లొ చీరల దగ్గర ఎక్కడొ పెట్టాను అంది హా మీ చీర దగ్గర పెట్టారా తీసేయండి మేడం అన్నాను ఎందుకు అంది మీ చీర నిండా ఇంకు అవుతుంది అన్నాను లేదు అవదు అందిమేడం నిద్రవస్తుందా అన్నాను ఊ…… అంది కల్లొకి నా పెన్ వస్తే ఏమి చేస్తారు అన్నాను రాసుకుంటాను అంది ఎలా అన్నాను ఎలా ఏంటి చేత్తొ పట్టుకుని అంది హా చేత్తొ పట్టుకుంటారా అన్నాను పెన్ను ని చేత్తొ కాక నోటితొ పట్టుకుంటారా అంది నచ్చితే నోట్లొపెట్టుకొవచ్చు అన్నాను నేనెక్కడా చూడలేదు నొటితొ రాయడం అందినేను మీకు ఒకటి చెప్పాలి మేడం చెప్ప్రేస్తుంన్నా మేడం మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు అంన్నాను మీ స్మైల్ మీ బుగ్గలు మి పెదవులు అని నా మొడ్డ ని స్పీడ్ గ ఊపుకుంటూ …ఎందుకు అంత ఆయసపడుతుంన్నారు అంది నేను మిమ్మల్ని ఊహించుకుంటుంన్నాను ఒక్కసారేగా చూసారు అంది లేదు నేను రోజు మిమ్మల్ని చూస్తాను ఎక్కడ అంది మీరు తిట్టను అంటే చెప్తాను అన్నాను చేప్పు అంది నాకు మీ ఇల్లు తెలుసు ఆ రోజూ ఫాలొ అయ్యను అన్నాను ఎందుకు అంది మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఐ లవ్ యు అన్నాను ……హా అని అంది నాకు పెళ్ళి అయ్యింది అనింది అయితే ఏంటి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తుంన్నాను అంతే అన్నాను ఇప్పుడు కూడా కళ్ళు మూసుకుని మిమ్మ ల్నే ఊహించుకుంటున్నాను అన్నాను కళ్ళల్లొ కనిపిస్తుంన్నారు అన్నాను చాలా అందంగ ఉంన్నారు అబ్బా అబ్బా అబ్బ అని మొడ్డని స్పీడ్ గ ఊపుతూ ఏంటి అంత ఆయాసం అంది మీ అందాన్ని చూస్తుంన్నాను అబ్బా అన్నాను ఏంటి ఆంది అహా ఏమి లేదు అన్నాను చెప్పు ఏంటి అంది నీ అందం నా మతిపోగొడుతుంది అన్నానుఊహలోనేగా ప్రేమించుకో అంది ప్రేమించడం ఏంటి ఎప్పుడో పెళ్ళి చేసుకుంన్నాను ఊహలొ…. మనకు ఇద్దరు పిల్లలు కూడా అన్నాను రాత్రి నువ్వే నాకు అన్నం తినిపించావు స్నానానికి బట్టలు కూడా ఇచ్హావు ప్రొద్దున్న తెలుసా అన్నాను గట్టిగా నవ్వింది ఇంకా అంది నా ఊహ నీకు నిజం కాకపోవచ్చు నాకు నిజమే తెలుసా అన్నాను పిచ్చొడివి అయిపోతావు బాబూ అంది ఏమి అవ్వను ఊహలొ ఎంత థ్రిల్ ఉందో నీకు తెలియదు నీకు నేను ఇలాగే ఊహలో ఉంటాను నువ్వు నా పెళ్ళానివి అవునా అంది …. ఊ అన్న్నాను మొన్న ఊహలో మనకి గొడవ కూడా అయ్యింది ….. నువ్వు నా నివేదిత వి నా పెళ్ళానివి అన్నాను నివేదిత ఎవరు అంది నువ్వే నీ పేరు నివేదిత కాని నా ఊహలో మాత్రం నివేదిత కాదు నా పెళ్ళాం నివేదితవి నేను నిన్ను కొట్టాను తెలుసా అన్నాను అమ్మో నన్ను కొడతావా అంది మరి కొట్టరా అన్నాను రెండు చెపలు వాయించాను తెలుసా ఊ ఎందుకు కొట్టావు నీ నివేదితని కొట్టచ్చా అలా పాపం కదా తప్పుకదా అంది ఏంటి పాపం వచ్చి పడుకువే అంటే పిల్లల దగ్గర పడుకుంది ఎప్పుడూ వాళ్ళదగ్గరే ఉంటే మరి నా డ్రాయరు లుంగి ఎవరు ఇస్తారు పాపం నివేదితకి పని ఉందేమో అందిపిల్లల దగ్గర పని ఉందేమో అనింది ఏంటే పిల్లల దగ్గర పని ఇవతల నీ మొగుడు ఎదురు చూస్తుంటే అన్నాను కాని అది దానికి తెలియకుండానే నా ఊహలో నివేదిత క్యారెక్టర్లోకి వెళ్తుంది మెల్లగా ఆ విషయం దానికి తెలియడంలేదు ఎప్పుడూ మీ దగ్గరే ఉంటే పిల్లల సంగతి చూడద్దా అనింది అమ్మ లంజా ఇప్పుడు దారిలోకి వస్తుంన్నావు నిన్ను నా ఊహలోకి తీసుకెళ్ళి ఎలా దెంగుతానొ చూడు అని మనసులో అనుకుని నా వాయిస్ పెంచాను దానికి నిజమైన మొగుడిలా అంత అర్జెంటు పనేంటి అనింది ఏంటేటే ఇందాకటి నుండి బాత్ రూము లో స్నానం చేసి వచ్హావు టవల్ కట్టుకుని వెళ్ళావు నిన్ను అప్పటి నుండి ఎప్పుడూ దొరుకుతావా ఎదురుచూస్తాఉంటే నైటి వేసుకుని పిల్లల దగ్గరే ఉన్నావు అన్నాను.కాసేపు కూడా నీ నివేదిత కోసం ఆగవా అంది ఆగనే నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుంది ఇలా ఎదురుగా పెట్ట్టుకుని చూసుకోవడానికా.సరే వస్తుంన్నా ఉండండి అంది ఏంటే ఇంత లేటు ఎన్ని పనులు చూడాలండి పిల్లలు పడుకొవద్దా ముందు నువ్వు నా పక్కన పడుకోవే నా ముద్దుల నివేదిత అన్నాను అని పెదవుల మీద గట్టిగా ముద్దుపెడుతూ పెదవులని చీకుతుంన్నాను అని నేను ఇలా చెప్తుంటే అది క్యారెక్టర్ లొ లీనమైపోయి మత్త్తుగా మూలుగుతుంది నీ చెంపల మీద ముద్దు పెదుతూ ని చెవులు కొరుకు తూ ని ఎత్తు గుద్దలను నైటి మీద పిసుకుతూ నీ నైటి బటన్స్ తీసి నీ రెండు సళ్ళని నోట్లొపెట్టుకుని చీకుతూ ని నైటి విప్పేసి అబ్బా బోసి మొలలొ ని గుద్దలు మెరుస్తుంన్నాయే అన్నాను అది క్యారెక్టర్లొ బాగా లీనమైపోయింది నేను ఏమి మాట్లిడినా మత్తుగా ఉ ఊ అహ్ అహ్ అహ్ అంటుందినేను నా లుంగి తీసేసి నిన్ను నా ఒళ్ళొ కుర్చోబెట్టుకుని ని సళ్ళని పిసుకుతు ని వీపుని ముద్దులు పెడుతుంన్నాను అది ఊ అని మూలిగింది తరువాత నా కుడి చేయి ని మెల్లగ ని బొడ్డు దగ్గరగా పోనిచ్చి ఇంకొచెం కిందకు పోనిచ్చి అనగానే అహ్ అని మత్తుగా మూలిగింది నీ పూకు పైన ఆతులని మెల్లగా వేళ్ళతో కేలుకుతూ నీ పూకు లొకి నా వేలు పోనిచ్చి పూకుని కెలుకుతూ నీ సళ్ళను నొక్కుతూ నివేదిత అంటూఒక సళ్ళని నోట్లొ పెట్టుకుని చీకుతూ నిన్ను నలుపుతుంన్నాను అనగానే ఆహ్ అహ్ ఆహ్ అహ్ అమ్మా అని మూలిగింది మత్తుగా నీ పూకులోకి నా మూడు వేళ్ళను దోపి పూకంతా కెలుకుతుంటే నువ్వు గిల గిలా మెలికలు తిరుగుతు నా వైపు మత్తుగా చూసావు అప్పుడు ని పెదవులు చీకుతూ నిన్ను బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి నీ రెండు కాళ్లు పక్కకు జరిపి నీ బలిసిన తొడలు వెడల్పు చేసి నీ పూకు లొకి నా నాకుక పెట్టి చీకుతుంటే నీ కుత్తని నాకుతుంటే అనగానే అహ్ ఆహ్ అహ్ అమ్మా ఆహ్ అని మళ్ళి మూలిగింది అబ్బా నీ పేరు నివేదిత కాదే లంజల అని పిలవాలి బాగుందా నా ముద్దుల లంజల నా నివేదిత లంజా అని పూకుని పళ్ళతో కొరుకుతూ నీ పూకు గొల్లిని నాలుకతో అటూ ఇటూ తిప్పుతూ నీ పూకుని జుర్రుకుంటుంన్నాను అది అంటూ అహ్ ఆహ్ అహ్ అమ్మా అని మూలిగింది నిన్ను బొర్ల పడుకొబెట్టి నీ తొడలకింద దిండు వేసి బలిసిన నీ గుద్దలవంక చూస్తూ నీ గుద్దలొ ముఖం పెట్టి గూద్దని తెరిచి గుద్ద కన్నంలొ నాలుకపెట్టి నీ గుద్దని నాకుతుంటే కమ్మగా ఉందే నా లంజలనా ముద్దుల నివేదిత అని గుద్దని తెరిచి నాకుతూ ఎమే నివేదిత నాకు ఉచ్చ వస్తుంది పోయించవే అన్నాను నువ్వు నన్ను బాత్ రూము లోకి తీసుకెళ్ళి నీ చేతులతో నా సుల్ల పట్టుకుని ఉచ్చపోయించి నువ్వు నువ్వు నా ముందు కిద కుర్చుంన్నావు కుర్చుని నా మొడ్డని ఒక్కసారి నోట్లోపెట్టుకుని చీకుతూ అనగానే మళ్ళి అది ఫోన్ లొ ఉహ్ ఆహ్ అహ్ అమ్మా అని మూలిగింది నీ నోట్లొ నా మొడ్డ పెట్టి దెంగుతుంటే కసితీరా నువ్వు నా సుల్లని చీకుతుంన్నావు నిన్ను పైకి లేపి బెడ్ మీద పడుకొబెట్టి నేను నీ మీద పడుకుని ముద్దులు పెడుతూ నీ తొడలని పక్కకు జరిపి నీ ఆతుల మద్యలొ నా మొడ్డను పెట్టి ఒక్కతోపు తోసాను నా మొడ్డ జిగురు కారుతూ నీ పూకులొకి వెళ్ళిపోయింది అన్నాను మళ్ళి ఫొన్లొ ఆహ్ ఆహ్ అహ్ అమ్మా ని కాసేపు సైలెంట్ గా ఉండి మూలిగింది ఆహ్ అని నేను ని రెండు సళ్ళని పిసుకుతూ నీ పూకుని దెంగుతుంటే నువ్వు జుట్టు వదిలేసి పెదవులు కొరుకుతూ కళ్ళుమూసుకుంన్నావు నేను నిన్ను దెంగుతూ నీ చెవిలొ నివేదిత లంజా నీ అమ్మ పూకులొ నామొడ్డ అన్నాను అబ్బా ఎముందే నీ పూకు అని నీ లోతు పూకులొ నా మొడ్డ అన్నాను అహ్హ ఆహ్ అహ్ అమ్మా అని మళ్లి మూలిగిందినేను నిన్ను లేపి నా మొడ్డ మీద కుర్చోబెట్టుకుని పూకులొకి సుల్లని తోసాను నువ్వు నా మీద కుర్చుని గుర్రంలా జుట్టు ఎగురుకుంటూ దెంగుతుంన్నావు అని నిన్ను గట్టిగా వాటేసుకుని ని గుద్దలు పిసుకుతూ నిన్ను పడుకొబెట్టి నీ మోకాళ్ళు రెండూ నా బుజం మీద వేసుకుని నీ తొడలను నీ బొడ్డు దగ్గరకు ఆనిచ్చగానే నీ పూకు వెడల్పుగ టప్ అని సౌండ్ చేస్తూ తెరుచుంది అబ్బొ నీ పూకు వంకాయి బజ్జీలా తెరుచుకుందే నీ నోరు కన్నా నీ పూకే పెద్దది అని నా మొడ్డని ని కుత్తలోకి తోసాను నా రెండు చేతులు నీ నడుము పక్కన పెట్టి ని కాళ్ళు మీద వేసుకుని నీ పూకు ని దెంగుతుంటే నా మొడ్డ నిటారుగా నీ పూకు అడుగులోకి లోతుగా తగులుతుందే లంజా నేను నిన్ను స్పీడ్ గా దెంగుతూ ని పూకు తప్ తప్ తప్ అని కొడుతుంటే నా వట్టలు ని పూకు రసంతో తడిసిపోయాయి నా రెండు వట్టలు ని గుద్ద కన్నానికి తగులుతుంన్నాయి నీ కాళ్ళను బాగా పంగచాపి ని పూకుని దెంగుతూ ని మీద పడుకుని నిన్ను ముద్దులు పెట్టుకుంటూ నివేదిత లంజా నేను నీ మొగుడినే లంజా నేను దెంగితేనే నీకు పిల్లలు పుట్ట్టారే ఒసేయ్ నివేదిత నీ బుగ్గలు నాకుతూ నువ్వు నివేదితవి అయిన నివేదిత వి అయినా నా దానివేనే నా లంజా అన్నాను ఫోన్ లో ఒక్కసారి నివేదిత అన్నాను అది ఒక్కసారి ఆ అని పలికింది ఏంటే నిద్రపోతుంన్నావా అన్నాను ఒక్కసారి అది శృహలోకి వచ్చింది ఆ ఆ చెప్పండి అని అది గబుక్కున హా ఏంటి అని అమ్మో చీ చీ అని ఫొన్ పెట్టెసిందిఏమయ్యింది అనేలోపే ఫోన్ పెట్టేసింది తరువాత చాలాసేపు ఫోన్ చేసాను తియ్యలేదు మెసేజ్ పెట్టాను సారి నివేదిత ఏదొ సరదగానేలే నిజం కాదుకద ప్లీజ్ ఫోన్ తియ్యి అని కాని అది ఫోన్ తియ్యలేదు దాని ఇంటిదగ్గర చాలాసార్లు నుచుంన్నాను కాని అది నా వైపు చూడటంలేదు ఒకసారి ఈ మద్యనే రెడ్ అండ్ వైట్ చుడిదార్లొ బెంజ్ సర్కిల్ దగ్గర కనపడింది నేను వెళ్ళి పలకరిస్తుంటే అటు తిరిగి నుంచుని తెలియనట్టు ఉంది జనాలు కొడతారేమో అని కార్ స్ట్రాట్ చేసుకుని వచ్చెసాను నా నివేదిత ని మళ్ళి ట్రాప్ లో ఎలా పెట్టాలొ ఏవరైన్ మంచి సలహా ఇవ్వండి.telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories