Home / Telugu Sex Stories / మావయ్య హల్లో పేపర్ చదువుతుండగానే | Telugu Sex Stories

మావయ్య హల్లో పేపర్ చదువుతుండగానే | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories మావయ్య బాత్రూంలోకి వచ్చి తను కట్టుకున్నా టవల్ తీసేసి డొర్ మీద వేసి నా వైపుకి తిరిగారు అప్పుడు చుశా మావయ్య దానిని నాదానితో పోలిస్తే పెద్దదిగా ఉంది లావుగా ఉంది మొలమీద నల్లటి వెంట్రుకలు కూడా ఉన్నాయ్ అమ్మో ఇంత ఉందేంటి అనుకున్నాను నా మనసులో దానిని చూసి మావయ్య డోర్ తీసి ఏమే ఇటురా అన్నారు అత్తయ్య ఏంటీ అంటూ వచ్చింది తలమీద కొంకుడు కాయ పులుసు పొయ్యవే అన్నారు మావయ్య సాల్లే సంబరం మరీ చిన్న పిల్లడివి ఐపోతున్నావ్ అంటూ వెళ్ళ బోయిన అత్తయ్యని మావయ్య చెయ్యి పట్టుకుని బాత్రూం లోకి లాగారు అత్తయ్య వచ్చి మావయ్య గుండలెమీద పడింది అత్తయ్యని పడకుండా మావయ్య గట్టిగా పట్టుకుని ఆపి ఊమ్మ్ పొయ్యి అన్నారు అబ్బహ్ బట్టలు అన్ని తడిసిపోతాయ్ అండీ అంది గారంగా అత్తయ్య. పర్లేదులేవే నాతో పాటు నువ్వు కూడా చేసేయ్య్ స్తానం అన్నారు మావయ్య మరీ సిగ్గులేకుండా పోతుంది అని మావయ్య బుగ్గ గిల్లింది అత్తయ్య నీదగ్గర సిగ్గుఎందుకే అంటూ అత్తయ్యని కౌగిలించుకున్నారు మావయ్య అబ్బహ్ ఏంటీ పని అంది అత్తయ్య చిరుకోపంగా ఊమ్మ్మ్మ్ దీనిని కౌగిలించుకోవడం అంటారు అన్నారు మావయ్య అవునా మాకు తెలియదులే అంది అత్తయ్య అబ్బహ్ వదలండీ అవతల బోలెడు పనులు ఉన్నాయ్ అంది అత్తయ్య. ఇది కూడా ఒక పనే కదే ముందు ఈ పని కానిచ్చేసి ఆ తరవత ఆపని చేసుకుందువ్ గానిలే అన్నారు మావయ్య అత్తయ్యని వదలకుండా అబ్బహ్ చెపితే వినరు కదా అని ఏంటి రాత్రి అంతా దున్ని దున్ని వదిలింది ఇంకా కోరిక తీరలేదా దీనికి పొద్దూన్నే లేచి నుంచుంది అంటుంది అత్తయ్య మావయ్య లేచిన బెల్లాయిని చూస్తూ ఈరోజు ఆదివారం కదే ప్రతీ వారం ఇంతేగా ఏమాత్రం అవకాశం దొరికినా మీదెక్కెడం అలవాటేగా అన్నారు మావయ్య అది సరే బాబు గబుక్కున కానివ్ పిల్లాడు వస్తాడేమో అంది అత్తయ్య. అత్తయ్య మావయ్య ఇలా మాట్లాడుకోవడం గాని ఇలా చేసుకోవడం గాని నేను ఇప్పటివరకూ చూడలేదు అందుకే వాళ్ళు చేసే ప్రతి పని నాకు చాలా చాల కొత్తగా ఆచర్యంగా ఇంకా రక రకలుగా ఉంది. అదీ కాకుండా ఒక కొత్త విషయ్మ్ కూడా తెలిసింది ప్రతీ ఆదివారం ఇంతే అంట అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఒక్కసారికూడా నఏను చూడకపోవదం ఏంటి?? అనుకుని నన్ను నేనే తిట్టుకున్నాను. ఈలోపు మావయ్య ఏమే నీ బట్టలు కూడా విప్పెయ్యవే అన్నారు మొత్తం విప్పితే ఇప్పుడప్పుడే నన్ను నువ్వు వదులుతావా?? అదేమి వద్దు కాని ఇలాగే కానియ్ అంది అత్తయ్య మావయ్య అత్తయ్య ని అలా ఒంగో పెట్టి వెనక నుంచుని అత్తయ్య చీర లంగాతో సహా నడుం పైకి లేపేశారు ఎదేంటి ఇలా చేశారు అనుకుంటూ నేను వాళ్ళనే కన్నార్పకుండా చూస్తున్నా అత్తయ్య కాళ్ళు పూర్తిగా కనిపిస్తున్నాయి తొడలు చాలా లావుగా తెల్లాగా బలంగా ఉన్నాయి పిర్రలు బాగా పెద్దవి తెల్లగా బలే ఉన్నాయి మావయ్య అత్తయ్య పిర్రల దగ్గర నుంచుని అక్కడ కిందకి చెయ్యి పెట్టి పాముతున్నారు ఈసీస్స్స్స్స్స్ష్హ్హ్ హా ఇప్పుడవన్ని వద్దులేవయ్యా ఇద్దరం వేడెక్కే ఉన్నం కదా నీదానిని పెట్టేయ్ అంది అత్తయ్య ఉమ్మ్ ఐతే సరే అంటూ అప్పటికే పెద్దగా లావుగా నిటరుగా లేచిన మావయ్య బెల్లాయిని అత్తయ్య పిర్రల దగ్గర పెట్టి ముందుకు నెట్టారు అలా నెట్టేసరికి అత్తయ్య పడబోయి ఎదురుగా ఉనా గోడమీద చెయ్యి వేసి ఆపుకుంది మావయ్య అత్తయ్య సళ్ళ మీద చేతులు వేసి వాటిని గట్టిగా నొక్కుతూ వెనకనుండి తన నడుముని కదుపుతున్నారు అత్తయ్య మాత్రం ఆ హ్హ హాహ్ ఆభ్ ఆఅ ఇస్స్స్సి ఊఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్ స్స్జ్స్ అహహ అబభ్ అబహ్ ఆదీ అదీ దెంగరా దెంగు వెనకనుండి పోటు బలే వేస్తావ్ రా అబ్బహ్ నాదాని నిండుగా దిగేసి కుమ్ముతుంటే ఆభహ్ బలే ఉంటుంది రా గుద్దు గుద్దు అదీ అదీ అలాగే దెంగు హహహ్ హహహ ఈస్స్స్సి మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అబ్బహ్ ఇయ్యాల పొద్దున్నే మొదలెట్టావ్ చీకటి పడేలోపు ఎన్ని సార్లు మీదెక్కుతావో అంటుంది అత్తయ్య నవ్వుతూ అడిగిన వెంటనే లంగా ఎత్తి దెంగుకోరా అనే నీ లాంటి పెళ్ళాం ఉంటే ఎన్ని సార్లైనా ఎక్క వచ్చే అంటూ తన నడుముని అత్తయ్య పిర్రలకేసి ఓకీ వెనక్కి ముందుకీ తెగ ఊపుతున్నారు మావయ్య అలా వెనక్కి ముందుకీ ఊపుతున్నప్పుడల్లా అత్తయ్య హహహ్ హ్హ ఇసిస్ ఇస్సి ఈస్ హ్హోఓఓ హీఓఓ మ్మ్మ్ హ్హ్హీహ్హ్ హీహ్ అంటూ మూలుగుతూ మావయ్య కి కోపరేట్ చేస్తుంది మావయ్య చేతుల్లో నిదక్షణ్యంగా నలిగిపోతున్నాయి అత్తయ్య సళ్ళు. అలా బాగా గుద్ది గుద్ది అత్తయ్య మీదకి అదిమి పెట్టి మావయ్య ఊగడం ఆగిపోయరు అత్తయ్య మూలుగులు కూడా అగిపోయాయి ఊమ్మ్ ఇంక తియ్యి అంది అత్తయ్య మావయ్య వెనక్కి జరిగారు అప్పుడు కనిపించింది మావయ్య సుల్ల అది తడి తడిగా దాని చివర జిగటలా కారుతూ ఉంది దానిని చేత్తో పట్టుకుని దీనిని కడగవే అన్నారు మావయ్య అత్తయ్య దాని మీద నీళ్ళు పోసి చేతిలోకి తీసుకుని పాముతూ కడిగింది అత్తయ్య మళ్ళి లంగా చీర ని పైకి ఎత్తుకుని కింద కుర్చుని చెంబుతో నీళ్ళుతీసుకుని చేతిలోకి పోతుకుంటూ కింద ముడ్డి కడుగుతాం కదా అల అడుక్కుని పైకి లేచి చీర లంగా కిందకి దింపుకుని ఇంక నేను వెళ్లనా అంది ఉమ్మ్ అన్నారు.
మావయ్య అదేంటి కొంకుడు కాయ పులుసు పొయ్యమని కదా పిలిచింది పొయ్యకుండానే అత్తయ్య వెళతాను అంటుంది ఈయనేమో వెళ్ల మంటున్నారు ఇదేంటి అనుకున్నాను అత్తయ్య వెళ్ళాక తనే పులుసు పోసుకుని తల స్తానం పూర్తిచేసి బయటకి వెళ్ళారు అమ్మోఓ ఈయనకి పోసుకోవడం వచ్చినప్పుడూ అత్తయ్యని ఎందుకు పిలిచినట్టు అంటే ఈ పనికోసమే నా?? అనుకున్నాను అంటే రాత్రి కూడా ఇలాగే చేసుకున్నారా అదుకే అత్తయ్య చీర అక్కద క్కడా తడిచిందా?? ఇదేనేమో లేకపోతే అక్కడక్కడా చీర ఎందుకు తడుస్తుందీ అనుకుని అత్తయ్య ఏమి చేస్తుందా అని చూశా అత్తయ్య ఇంటిలోనుండీ తుండు లంగా జాకీటు బుజం మీద వేసుకుని పొయ్యి మీద నీళ్ళు వంచుకుంటూ కనిపించింది ఇందాకడ మావయ్యని బట్టలు లేకుండా చూశాం గా అత్తయ్యని కూడా బట్టలు లేకుండా చూసేద్దం ఒక పని ఐపోతుంది అనుకుని అక్కడే నక్కి చూస్తున్నా.అత్తయ్య నీళ్ళు ఒంచుకుని బుజం మీద బట్టల్తో ఒకచేత్తో నీళ్ళ బకీట్టుని తీసుకుని బాత్రూం లోకి వచ్చింది బట్టలు బాత్రూం డోర్ మీద వేసి డోర్ గెడ పెట్టి పైట తీసి చీర కుచ్చీళ్ళ ని లాగి చీర అంతా ఒక్కసారే తీసేసింది అత్తయ్య లంగా జాకీటు మీద ఉంది నా కళ్ళు రెప్ప వెయ్యడం మానేసి బాత్రూం లోకే చూస్తున్నా అత్తయ్య జాకీటు హుక్స్ ని ఒక్కోటి విప్పుతుంది లాస్ట్ హుక్ విప్పేసరికి అత్తయ్య సళ్ళు ఒక్కసారే జాకీటు లోనుండీ బయటకి దూకాయి అత్తయ్య చేతులు పైకి ఎత్తి జాకీటు విప్పేసి దండెం మీద వేసింది వావ్ అత్తయ్య ఒక్క లంగ మీద ఉంది అత్తయ్యవి పెద్ద బిగిసడలని సళ్ళు వాటి చివర చింతపిక్క రంగులో రూపయి కాసంత సుడి దాని మద్యలొ బిరుసెక్కిన పాల ముచ్చికలు ముందుకు పొడుచుకుని నిలబడ్డాయి అత్తయ్య సళ్లని బలే మెయింటైన్ చేస్తుంది రా ఈ వయసులో కూడా ఇలా ఉన్నాయి అంటే మావయ్య వీటిని సరిగా పిసకడంలేదా లేకపోతే అత్తయ్య వీటి భిగి సడలకుండా ఉండడానికి ఏదన్న రాస్తుందా?? అనుకుని చ మావయ్య పిసకకపోవడం ఏంటి ఇందకడే కదా తెగపిసికేసి పిండేసింది అంటే అత్తయ్య సళ్ళు జారకుండా ఉండడానికి ఎదో రాస్తుందన్నమాట అనుకున్నా ఈలోపు అత్తయ్య లంగా బొందు తన గుంట బొడ్డుకి కుడి వైపున లంగాలోపలికి తోసిందనుకుంట దానిని బయటకి లాగి వేసిన జారుముడిని విప్పి లూజ్ చేసింది.
ఇకేముంది లంగా ఒక్కసారే అత్తయ్య కాళ్ల దగ్గర కుప్పలా పడిపోయింది అబ్బహ్ అబ్బహ్ అత్తయ్యని ఇంతకు ముందెప్పుడూ కూడా అత్తయ్యని పూర్తి నగ్నంగా చూడలేదు ఇన్నాళ్ళకి అలా అత్తయ్యని చూసేసరికి నాకు మతిపోయిందనుకోండి బిస్కెట్ కలర్ రంగులో అత్తయ్య బలే ఉంది అత్తయ్య తొడలు అచ్చం అరెటిబోదెల్లాగా మాంచి బలంగా నునుపుదేరి ఉన్నాయి అత్తయ్య మాంచి పదునుదేరి ఉందనిపించింది ఆ వయసులో అత్తయ్య వల్లు దేనికది మాంచి నిగారింపు సంతరించుకుని కనుల విందుగా ఉంది ఒల్లాంతా చేతులతో తడుముకుంది మెడా ఎదుర్రొములు సల్లమీద నడుము పొట్టా తడుముతూ బొడ్డులోకి వేలు పెట్టి కదుపుకుని ముసిముసి గా నవ్వుకుంటూ చేతులు పొత్తి కడుపు కిందకి పోనిచ్చి అత్తయ్య మధన మందిరం మీద చేతులతో తడుముకుని అలాలా తోడలమీద రుద్దుతూ మోకాళ్ల దాకా వెళ్ళి మళ్ళి అత్తయ్య బాగా బలిసి నునుపు తేరిన పిదురుల మీదకి చేసుకుని అక్కడ తడుముకుని పిర్రలు విడతీసి పిర్రల గాడిలో చేతితో నొకి రుద్దుకుంది. మళ్ళి పైకి వచ్చి రెండు సళ్ళని రెండు చేతులతో పట్టుకుని నొక్కుకుంది అలా నొక్కేసరికి అత్తయ్య సళ్ళ ముచ్చికలు మరింత పొడుచుకుని ముందుకు వచ్చాయ్ అలా రెండు సార్లు చేసి అత్తయ్య తను తెచ్చుకున్నా నీళ్ళు వేడి సరి చూసుకుని కొన్ని చన్నీళ్ళు కనిపి స్తానం చెయ్యడం మొదలెట్టింది మొఖం మీదనుండీ జబ్బల మీద నుండీ నీళ్ళు పోసుకుని పక్కన అరమారలో ఉన్న లక్స్ సబ్బు తీసి అత్తయ్య ఒల్లంతా పట్టించి బాగా నుగర వచ్చేదాకా రుద్ది రుద్ది మళ్ళి నీళ్ళుపోసుకుని ఆ నురగంతా కడిగేసింది ఈసారి అత్తయ్య ముఖం సంకలు సబ్బుతో రుద్దుకుని సళ్ళకి సబ్బు బాగా పట్టించి కిందకి వెళ్ళి పూకు మీద గజ్జల్లోని సబ్బు రుద్ది మళ్ళి బాగా రుద్ది నీళ్ళు పోసుకుంది అత్తయ్య తొడలు వెడల్పు చేసి చేతిని పూకు మీదకి పెట్టి కిందకి వంగి అక్కడ తడిమింది ఇంకో చేతితో చెంబుతో నీళ్ళు తీసుకుని అక్కడ నీళ్ళు కొట్టుకుంటూ ఒకచేతితో అక్కడ కెలుకుతుంది. ఏమి చేస్తుంది ఓహో ఇందాకడ మావయ్య కార్చిన రసం పూకు లో ఏమన్న ఉందేమో అని కడుకుంటున్నట్టు ఉంది అనుకున్న. అలా అత్తయ్య స్తానం పూర్తి చేసి ముందు టవల్ తో ఒల్లంతా బాగా తుడిచి తొడలు వెడల్పు చేసి కిందకి వంగి పుకు కుడా బాగా తుడిచి వెనక గుద్దలు పిర్రల సందు ని తుడిచి ముందు గా అడుగు లంగా దానిమీద లంగా వేసుకుని తరవత జాకీటు కట్టుకుని తన బండసళ్ళని బలవంతంగా ఆ జకీటులో కుక్కుకుని జాకీటు హుక్స్ పెట్టుకుంది అంత బలవంతంగా కుక్కోకపోతే జాకీటు కొంచెం లూజ్ కుట్టించుకోవచ్చుగా అనుకున్నా అత్తయ్య రూపాయి కాసంత బొడ్డు మాత్రమే దరిశనం ఇస్తుంది నాకు అత్తయ్య చీర కట్టుకుంది చీర కుచ్చీళ్ళు బొడ్డు కిందకి దోపింది అంటే పైట కొంచెం పక్కకి జరిగితే తన బోడ్డు గుంట ఎదురు గా గాని పక్కన గానీ ఉన్నా వాళ్ళకి కనువిందు చేస్తుంది అలా అత్తయ్య స్తానం పూర్తి చేసి డోర్ తీసి వెళ్ళిపోయింది. హమ్మయ్య మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టు చూసేశాం అబ్భ్ ఎంత బాగుంది రా అత్తయ్య అందుకే అత్తయ్యని ఒకసారి రుచి మరిగిన వాడు వదల్లేకపోతున్నాడు ఇంత అందగత్తే కసితీరా దెంగమంటే ఎవడు వదులుతాడు?? అనుకుని నేను ఎక్కిన చెట్టు జాగ్రత్తగా దిగి అలా రోడ్డుమీద కొంచెం దూరం వెళ్ళి వెనక్కి తిరిగి ఇంటికి వచ్చా మా ఫ్రెండ్ ఇంటికాడనుండీ అప్పుడే వచ్చినట్టు బిల్డప్ ఇస్తూ. అత్తయ్య నన్ను చూసి ఏరా పొయ్యి మీద నీళ్ళు ఉన్నాయ్ తోడుకుని స్తానం చేసిరా మళ్ళి నీళ్ళు చలారిపోతాయ్ అంది

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories