Home / Telugu Sex Stories / మొగుడు వదిలివెళ్ళిపోయిన దానికి | Telugu Sex Stories

మొగుడు వదిలివెళ్ళిపోయిన దానికి | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories లౌక్య కెమిస్ట్రీ లేక్చురార్, పల్లెటూరిలో పని చేస్తుంది. అందులో మా పక్కనే ఆమె ఇళ్ళు కూడా, అదే కాలేజీలో చదువుకుంటున్న నేను ఒక మధ్యాహనం లౌక్య వెళ్ళిపోడం గమనించాను. చెప్పకుండా వెళుతోందే అనుకుని కాసేపుపోయాక వెనకనే బయలు దేరాను.
ఇంటికే వెళ్ళి ఉంటుందనుకుని పొలాలలోంచి అడ్డదారుంటే అలా బయలు దేరాను.కొంత దూరం లో ఒక పెద్ద చెట్టుకింద బండిలో వేసే ఒక జల్ల బోర్లించి ఉంది, ఆ చెట్టు దగ్గర పూలమొక్కలుంటే పూలు కోసుకుపోదామని అటెళ్ళేను, ఒక మగ గొంతు వినపడింది ’నీ దర్శనమే లేదు’ అని. ’నీ పెళ్ళాన్నా? రోజూ ఎక్కెయ్యడానికి, వీలు కుదరాలి కదా! అదీగాక పిల్ల పెరుగుతోంది, నేడో రేపో పెద్దమనిషవుతుంది కూడా’, అని వినపడింది. ఎక్కడా అని చూస్తే జల్లలోంచి అనిపించింది, ఈ గొంతుకలు తెలిసినవే, ఎవరు అని ఆలోచిస్తూ జల్ల దగ్గరకెళ్ళేను. చిల్లులోంచి చూస్తే ఒక స్త్రీ పడుకుని ఉంది, మగాడు కాళ్ళ మధ్య కూచుని చీర, లంగా ఎత్తుతున్నాడు. ’కానీ’ అంటోంది, ’ఎందుకంత తొందర? ఇక్కడికి ఎవరూ రారు, ఇక్కడేంటి అడివి పెంచేవూ’ అని అడిగాడు.
పనిలేదు కదా అని వదిలేశాను, మొడ్డ నిక్కాలి కాని ఆతులు అడ్డుతాయా?’ అని కొంచం లేచి ముద్దుపెట్టింది, అప్పుడు కనపడింది లౌక్య ముఖం. బయటికొస్తే ఒళ్ళంతా చీర కప్పుకునే లౌక్య లింగమయ్యతో ఇలా పడుకోడం, బూతులు మాటాడటం విని మతిపోయింది. లింగమయ్య ఊరి జమిందారి ఇంటిలో పాలేరు. లింగమయ్య జాకెట్ గుండీలు విప్పుతు కస్ మని తోసేడు, గుబురులో దారి వెతుక్కుని. ’మరీ అంత మొరటుతనమా’ అని కోప్పడింది, లింగమయ్యని తనకేసి నొక్కుకుంటూ, ముద్దులెట్టేసుకుంటూ. జాకెట్ విప్పితే రెండు కొండలూ చేతికి అందేలా పచ్చగా మెరిసిపోతున్నాయి. వంగి ఒకటి నోట్లోకి తోసి, రెండవదాన్ని పిసికేస్తున్నాడు. లౌక్య మెలికలు తిరుగుతోంది. లింగమయ్య కింద స్పీడ్ అందుకున్నాడు, తపక్ తపక్ శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి. లౌక్య రెండు కాళ్ళూ లింగమయ్య మీద వేసి దగ్గరికి లాక్కుంటోంది. లౌక్య ఏదో మూలుగుతోంది, కిందనుంచి ఎదురొత్తులిస్తూ. ’కన్నెపిల్లలా ఉన్నావే అన్నాడు’, ’ఏం నాకేం తక్కువా? మొగుడొదిలేసేడు తప్పించి, నాది ముఫై ఏళ్ళ వయసేగా’ అని గారంపోయింది. పతివ్రతలా కనపడే లౌక్య మేడంలో మరో మనిషిని పచ్చిగా బూతులు మాటాడేదాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. పది నిమిషాల తరవాత లింగమయ్య నెమ్మదిగా లౌక్య మీద వాలిపోయాడు. మరి కాసేపటికి లేచాడు. పట్టు లంగాని తన మొడ్డని అంటినది తుడిచాడు. లౌక్య కూడా అడవిలోంచి తెల్లగా కారుతున్నదాన్ని పట్టు లంగాని తుడిచేసి, లింగమయ్య ఆయుధాన్ని పట్టుకుంది, దీనికి కుతి తీరినట్టులేదనుకున్నాను. లింగమయ్య ఆయుధాన్ని ఆడిస్తూంటే అది గాలిపోసుకుని నిగిడింది మళ్ళీ. మరోసారి ప్లీస్ అన్నాడు. లౌక్య మాటాడక లింగమయ్యని కింద పడుకోబెట్టి లింగమయ్య ఆయుధాన్ని తన పూకులో దింపుకుని కొట్టుకుంటోంది, గిల్లించుకుంటోంది. లింగమయ్య తనకి కూడా వూగిపోతున్నారు. పైవాటిని పిసకరా అని లింగమయ్య చేతులు తెచ్చి కొండల మీద వేసి నొక్కుకుంది. లింగమయ్య కిందనుంచి ఎదురొత్తులిస్తూ పిసుకుతు నొక్కి పెట్టేడు, రెండు కళ్ళూ కత్తెరేసి. లౌక్య నెమ్మదిగా మీదకి వాలిపోయింది లింగమయ్యకి ముద్దు పెడుతూ. ఇక్కడుండటం ఇంక మంచిదికాదని ఇంటికెళిపోయాను. కాసేపటికి లౌక్య హుషారుగా ఇంటికేల్లింది. లౌక్యని అలా ఎప్పుడూ చూడలేదేమో కొత్తగా అనిపించింది.
లౌక్య ఇంటిలో పని చేసే మంగతాయారు స్వయానా లింగమయ్య భార్య. రోజు రెండుపూటలా ఇంటిపనులు చేయడానికి లౌక్య ఇంటికి వస్తుంది. ఆ పనులు అయిపోగానే పొరుగింటి ఆడాళ్ళు అంతా అరుగు మీద కూర్చొని లక్కలొచ్చి నన్ను చాపెక్కించారు. నా స్నేహితురాలొకతె కూడా ఆ వేళే చాపఎక్కింది. సాయంత్రం పేరంటానికొచ్చారు. ఊళ్ళో పూకులన్నీ వచ్చేశాయి, మొగ్గలు, అప్పుడే విచ్చుకుంటున్నపూకులు, విచ్చుకున్న పూకులతో పోటు కోసం ఎదురు చూస్తున్న కుర్రపూకులు, దొంగచాటుగా పోటేయించుకుంటున్న కుర్ర పూకులు, పోటేయించుకుంటూ ముదిరిపోతున్న పడుచుపూకులు, ఇప్పటికి పోటేయించుకుంటున్న ముసలిపూకులు అంటూ ఏవేవో ముచ్చట్లు పెట్టుకున్నారుమొగాడు కార్చుకోకుండా ఉండటానికి పంగ విప్పుకుపడుకుని, ఎదురొత్తులిస్తూ నడుం వంచి, వంగుని, కూచుని, పడుకుని మనం పడే పాట్లెన్ని? ఇలా చేస్తే చచ్చి చెడి పదినిమిషాలుంటాడు, మరో నాలుగుపోట్లేస్తాడు, కార్చేసుకుంటాడు కదేఅందో ముసలిపూకు.అత్త చెప్పింది నిజమే! మనం ఒక సారి పడుకుంటే వదలకుండా గంట పోటెయ్యగల మాగాడు లేడే! అందో పడుచుపూకు.ఒసే! అసలు మగాడికి, ఆడదాన్ని ఎక్కడ పట్టుకుంటే కార్చుకుంటుందో తెలుసా? లోపలికంటా కుక్కేసి రెండు సార్లు జాడించుకోడం తప్పించి, మనమే ఎలాగో మీదెక్కి గుల్లించుకుని దూల తీర్చుకుంటున్నాం కదా. నిజం చెప్పేసిందో పడుచు పూకు.ఇంతలో లౌక్య ఇళ్ళు మొత్తం శుభ్రం చేసి బయటకి వచ్చింది లింగమయ్య పెళ్ళాం, అప్పటికే ఈ ఆడాళ్ళ మాటలు తారస్థాయి కి చేరాయ.ఎందుకే ఇంతాలస్యమయిందీ అడిగిందో ముసిలిపూకు. వాళ్ళాయన వదిలుండడులేవే అందొకత్తె తనెవరో తెలియ కుండా వుండేలా.ఎవరి మొగుళ్ళు ఎవరిని వదులుతున్నారే, మరోదాన్ని కూడా పోటేస్తు నారుకదా! అనవసరంగా దాన్ని అంటారు? లింగమయ్యకి కుతెక్కువ, వదిలుండడు, అందరూ నాకించుకున్నవాళ్ళు, పిసికించుకున్నవాళ్ళు, పోటేయించుకున్నవాళ్ళేనే అని సమాధానపరచిందొక ముసలి. అది విన్న లౌక్య ఏమి తెలియనట్టు అందరిలో కలసిపోయింది. ఎందులోనూ కలగజేసుకోలేదు. అన్నీ బూతులే, అందరి నోటినుంచీ. అందరూ కన్నం, బొక్క, మొడ్డ, పూకు, వగైరా పదాలు చాలా హాయిగా వాడేసేరు. వీళ్ళందరిని చూస్తే అమ్మో! ఆడాళ్ళు కూడా ఇంతలేసి బూతులు మాటాడతారా అని అనిపించింది.
ఆ రోజు పొద్దు పోయాక ఎవరిఇంటికి వాళ్ళు వెళ్లాము, మరుసటి రోజు లింగమయ్య భార్య యథావిధిగా ఇళ్ళు శుభ్రం చేయడానికి వచ్చింది. ఇళ్ళు ఊడుస్తూ మీ మొగుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు వదిలి వెళ్లారు అమ్మగారు అని అడిగింది. నేను చెప్పే ఈ విషయాన్నీఎవ్వరికీ చెప్పొద్దు అంది.
లౌక్య తన గతం చెప్పడం మొదలుపెట్టింది:చదువయింది, ఉద్యోగానికి సెలెక్ట్ అయ్యాను, ఉద్యోగం ఎక్కడో ఆర్డర్ ఇవ్వాలి. అప్పటివరకు బాదరా బంది లేని జీవితం నాది. ఒక శివ రాత్రి నా మొత్తం జీవితాన్నే మార్చేసింది. ఆ శివరాత్రి రోజు ఊరిలో నా వయసువాళ్ళం అందరం తీర్ధానికి వెళ్ళేం. జాగరం కోసం తీర్ధంలో తిరుగుతున్నాం. జనం తోసుకుంటున్నారు. మేం జట్టు విడిపోయాం తోపులాటలో. నా చుట్టూ కొంతమంది బడ్డారు, ఒకడు నా వయసువాడే ఎదురుగా బడ్డాడు. ముందునుంచి, వెనకనుంచి తోసేస్తున్నారు. ఇద్దరం అతుక్కుపోయాం. నా ఎత్తులు అతని గుండెలకి నొక్కేసుకుంటున్నాయి,అలాగే ఉండిపోతే బాగుణ్ణు అనిపించింది, తన ఊపిరినాకు నాఊపిరి తనకి వెచ్చగా తగులుతున్నాయి, అంగుళం దూరంలో పెదవులున్నాయి, అందుకోవాలనే కోరిక ఉంది, కాని చుట్టు జనం. నా చెయ్యి ఒకటి అతని తొడల మధ్య ఉంది. తన చెయ్యి నా తొడమీదుంది. దేనికోసమో వెతికేస్తోంది. చిలిపి ఆలోచనొచ్చి అతనిది పట్టుకున్నా, కడ్డిలా తగిలింది, వెచ్చగా కాలిపోతోంది.నెమ్మదిగా నిమిరాను, వెనక్కి ముందుకి ఆడించి ఉంటాను. ఈ లోగా గుంపు కదిలింది. మేము ఒక పక్కకి తోసేయబడుతున్నాం. ఈ లోగా కరంట్ పోయింది. చిమ్మ చీకటి, నన్నొక చెయ్యి పట్టుకుని జనం నుంచి తప్పించి, ఇసుక తిప్పలో నడిపిస్తోంది. కరంట్ వచ్చేటప్పటికి మేము చీకటిలో ఉన్నాం. అరుస్తాననుకుని ఉంటాడు, నోటిని చేత్తో మూసేసి నెమ్మదిగా చెవిలో చెప్పేడు.
నువ్వు అరిస్తే ఇక్కడే వదిలేసిపోతా, నువ్వంటే ఇష్టపడి బయటికి తీసుకొచ్చా, ఒక్క సారి దెంగి జాగ్రత్తగా బయట వదిలేస్తా. నువ్వరిస్తే, వదిలేస్తా, నేనొదిలేస్తే ఈ చుట్టూ చీకటిలో ఉన్నవాళ్ళు నిన్నెత్తుకుపోతారు. రాత్రి తెల్లవార్లు ఒకడి తరవాత మరొకడు ఎక్కులు జారిపోయేలా దెంగి వదిలేస్తారు. నీ ఇష్టం అని చెయ్యొదిలేశాడు.నాకు తను చెప్పిన మాటలు విని భయమేసి తన చెయ్యి పట్టుకున్నా అయినా కూడా పోటు పడుతుందన్న ఆత్రం ఎక్కువగా ఉంది. సునాయాసంగా నన్నెత్తుకున్నాడు, చేతుల్లోకి. తన గుండెలకి ఒక సన్ను తగులుతోంది, నొక్కుకుంటున్నాను మెత్తగా. చీకట్లో మొహం కనపడలేదు. నా రెండు చేతులతో తన మెడ పట్టుకున్నాను. మెత్తగా నొక్కుకుంటుంటే చమ్మగా చెమ్మ చేరిపోయింది, కింద. కొంత దూరం తీసుకుపోయి,దింపేడు, ఒక్కసారి రెండు చేతులతో పట్టుకుని కౌగలించుకుని అడ్డపెదవులతో అడ్డపెదవుల్ని బలంగా ముద్దుపెట్టేడు, సున్నితంగా కొరికేడేమో కూడా. లంగా కింది నుంచి లోపలికి చేతులెట్టి పేంటీ లాగేసేడు. అక్కడే పడుకోబెట్టేడు. ఏం జరుగుతోందో నాకు తెలుస్తున్నా కాదనలేకపోతున్నాను. పంగలో తడి చేరిపోయింది, ఏదో సుఖం కావాలంటోంది…పూకు. చీర లంగా పైకెత్తేడు. నెమ్మదిగా కాళ్ళు ఎడం చేసి మధ్యలో కూచున్నాడు. నాచెయ్యి అడ్డం పెట్టేను, తీసేసేడు. నా చెయ్యి పట్టుకుని తన కొరడా మీద వేసుకున్నాడు. దాన్ని పట్టుకుని తీసుకొచ్చి మదన గృహం నిలువు పెదాల మీద రాసి ద్వారం దగ్గరొదిలేశాను. అప్పటికే చెరువైపోయింది. తను రెండు చేతులు నా ఎత్తుల మీద వేసి పిసుకుతూ కింద ఒక్క సారి తోసేడు. పూకు పెదాల్ని రాసుకుంటూ మెత్తగా దిగిపోయింది. నాకేదో అయిపోయింది, ఒక్క సారిగా భళ్ళున కక్కేసింది, నా పూకు. చేతులు మళ్ళీ వెనక్కి తీసి కాళ్ళు రెండిటి కిందనుంచీ వేసి ఎత్తులు పట్టుకుని నలుపుతూ స్పీడ్ అందుకున్నాడు. పోటు మీద పోటు పడిపోతోంది. నాకేమో ఏదో అయిపోతోంది. సుఖానుభవంతో మూలుగులొచ్చేసేయి, బలవంతాన ఆపుకున్నాను.. ఐదు నిమిషాలు నన్ను స్వర్గంలో తిప్పి, కింద చెరువులో వెచ్చగా చిప్పిల్లిపోయి, ఎత్తుల మీద వాలిపోయాడు, ముద్దులెట్టేసేడు. నెమ్మదిగా లేచాడు. నేను లంగాకి తుడుచుకున్నా, చెయ్యిపట్టుకులేపేడు. ఒక్కసారిగా రెండు చేతులతో దగ్గరికి తీసుకుని కౌగలించి ముద్దులెట్టి ఎత్తుకున్నాడు, రెండడుగులేసి దింపేశేడు. నడిపించుకుని తీసుకొచ్చి, తను చీకటిలో ఉండిపోయి, నన్ను వెలుగులోకి పంపేసేడు, తిరిగి చూస్తే కనపడలేదు. అవసరం తీరేదాకా ఎత్తుకుని తీసుకెళ్ళేడు, పని అయిపోయాకా నడిపించి తీసుకొచ్చాడు, మగబుద్ధి ఇంతేనేమో! తీర్ధం లో మా వాళ్ళు కనపడ్డారు.తెల్లారి ఇంటికొచ్చేము. ఎవరికి చెప్పలేదు, మరిచిపోయాను. మూడు నెలలు గడిచింది.అసలే అందగత్తెని,రోజురోజుకి అందంగా కనపడుతున్నా. అందరు అలాగే అంటున్నారు. ముచికలు కాలేజీ ఉంటున్నాయి. జాకట్లు బిగువవుతున్నాయి. అని అమ్మ అడిగింది. బయటయి ఎన్నాళ్ళయిందీ అని.గుర్తులేదన్నా . ఎవడేవాడూ అని ఆరాతీసింది, తెలీదని బుర్రూపాను. కొంప తీసేవుకదే అని ఏడ్చింది, తిట్టింది, కడుపు చేసినవాడెవడే అడిగింది. తెలియదని బుర్రూపాను. ఎరుకల సానికి కబురెడితే అది వచ్చి చూసి 3 నెల దాటిపోయిందమ్మా, ఏం చేసినా తల్లి ప్రాణానికి ప్రమాదం, పెళ్ళి చేసెయ్యండి, ఆల్లుడి కాతాలో కలిసిపోద్ది ఈ కడుపు అని సలహా ఇచ్చి పోయింది.
అదే రోజు రాత్రి, మా అమ్మ ఈ విషయం గూర్చి మాట్లాడటానికి తాతయ్య ఇంటికి వెళ్ళింది, బాగా రాత్రవడంతో తాతయ్య అమ్మమ్మని బెడ్ రూమ్ లో గడియ పెట్టి ఒంకోబెట్టి దెంగుతున్నట్టున్నాడు, అమ్మ ఆ విషయాన్నీ గది బయట వాకిలి దగ్గర నుంచే నే నెమ్మదిగా కుర్రది తప్పు చేసింది, కడుపొచ్చింది,3 నెల దాటిపోయింది, ఎరకలిది ఏమి చేసినా ప్రమాదమని చెప్పింది. నా కూతురు కడుపు చేసిందెవరో చెప్పటంలేదు అని అన్నది. తాతకి కోపం వచ్చేసి చంపేస్తాను, ఎవడు కడుపు చేసినవాడంటూ అంటూ కేకలేసుకుంటే, గొడవ చేసుకుంటే, మనపరువు వీధిన పడుతుంది, నెమ్మదిగా కార్యం చక్కబెట్టుకోవాలి. పిల్లకి పెళ్ళి చేసేస్తే సరిపోతుంది, పుట్టే బిడ్డ నెల తక్కువగా పుట్టిందనచ్చు, వీధిన పడితే మిగిలిన 3ఆడపిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళవుతాయా? దీని మాట దేవుడెరుగు అని అమ్మమ్మకి ముసలోడు పోటేసి పక్క వాలిపోయి పంచేకట్టుకొని మొడ్డ రుద్దుకుంటూ బయటకివచ్చి నేను చెప్పానుగా అలాగే చేసెయ్యండి అంతే అన్నాడు. తర్వాత ముఖేష్ అనే వ్యక్తికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసారు. ఆయనకి నిజం తెలిసిపోయి కొంత కాలానికి నన్ను బాగా దెంగివదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత పాప పుట్టగానే మా అమ్మానాన్నలు నాక్కూడా చూపించకుండా అనాధ ఆశ్రమం దగ్గర వదిలేసారు. ఆ తర్వాత ఎవ్వరికీ మోసం చేసి పెల్లిచేసుకోకూదని ఇప్పటిక్కి ఒంటరిగానే ఉంటున్నాను అంటూ తన గతం ముగించేసింది.
అయ్యో అమ్మగారు అని లింగమయ్య భార్య నిట్టూరుస్తూ, అది సరే గాని మొగుడు వదిలిపెట్టిన సందె నుంచి మరి దెంగుడు సంగతేంటి, వయసులో ఉన్న ఆడదాని పూకుకి పోటు పడకపోతే ఆ కష్టం ఏంటో నేను ఒక ఆడదానిగా అర్థం చేసుకోగలను అమ్మగారు అంది. లౌక్య ఏమి తెలియనట్టు ఉండిపోయింది, మీకు కావాలంటే చెప్పండి అమ్మగారు మీరు నాకు చెప్పిన ఈ నిజం లాగానే మీకు కావాలంటే నా మొగుణ్ణి సెట్ చేస్తాను, మంచి బలిష్టంగా ఉంటాడు, వాడికి ఊరిలో ఎన్నో ఖాతాలు ఉన్నాయి అందులో మీది ఒకఖాతా అనుకోండి, ఈ దెంగుడు రహస్యం మరియు మొగుడు వదిలేసినా రహస్యం మన ముగ్గురి మధ్యనే ఉంటుంది అంది. అమాయకంగా లౌక్య తలఎత్తి సరే అంది. అప్పటినుంచి లింగమయ్య లౌక్య ఇంట్లోనే ఆఫీషియల్ గా దెంగుడు దుకాణం పెట్టాడు.
మరిన్ని బూతు కథలకు సందర్శిస్తూనే ఉండండి పూకులో.కామ్

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories