Home / Telugu Sex Stories 2018 / రాజ రహస్యం 7 – Telugu Sex Stories

రాజ రహస్యం 7 – Telugu Sex Stories

telugu sex stories telugu boothu kathalu తల్లి అలా మందిరంలోంచి నిష్క్రమించి తన వెనుకనే ద్వారం వేసి వెళ్ళాక, విక్రముడు తల్పం దిగి.. ఉడుపులు సర్దుకొని తన మందిరపు బాహ్య కటకానికి చేరి ప్రకృతి ని ఆస్వాదించ సాగాడు.. అతని మనసు నిండా ఆ రోజు తల్లి తో తాను నెరపిన కామ కాండ జ్ఞాపకాలే మధురం గా మెదులు తున్నాయి .. ఆమె మొదట్లో అనాసక్తి.. వ్యతిరేకిత చూపినా చివరి చివరికి.. తానూ ఉద్రిక్తురాలవుతూ.. భావ ప్రాప్తి రెండు సార్లు పొందటం.. వెళ్లే ముందు.. మళ్ళీ తిరిగి వస్తానని నవ్వుతూ చెప్పటం అతను మరువలేకుండా వున్నాడు.. ఆమె వస్తానన్న సమయం కి ఇంకా కనీసం నాల్గు గంటలైనా వేచి వుండాలనుకుంటే అతనికి ఆత్రం ఆగ నంటోంది.. బయట సాయం సమయం.. మంచు కురుస్తోంది.. ఆ తెల్లని మంచుని చూస్తూంటే..తనకి తల్లి చిమ్మిన స్తన్యం.. గుర్తుకు వస్తోంది.. ఆ తెల్లటి చిక్కటి.. మధురాతి మధురమైన స్తన్యం అతనికి గుర్తుకొస్తూంటే.. నోరూరసాగింది..ఆ పాల తియ్యదనం అతను మరువలేకుండా వున్నాడు.. అంత రుచి తను ఎన్నడూ చవి చూడలేదు.. ఆ నెనపులకి  అతనిలో వెంటనే తల్లి మందిరం కెళ్ళి ఆమెకి తన ప్రేమ వెల్లడించి.. ఆమెను అనుభ వించాలని కోర్కె వుప్పొంగే సాగింది..  అయితే తాను తొందరపడరాదనీ.. ఆమెలో ఉద్భవించిన కామాగ్ని.. రగిలి తానే.. వచ్చి తన కౌగిలి లో.. కరిగి పోవాలని.. అనుకున్నాడు.. విక్రముడు..   కొంచం సేపు అలా ప్రకృతిని ఆస్వాదించాక విక్రముడికి.. ఆకలి గుర్తుకు రాసాగింది.. కొద్ది సేపటి క్రితం తల్లి తో సాగించిన ఉధృతమైన సంభోగం నుంచి అతని శరీరం నిస్త్రాణమై నట్లనిపించగా భోజనాని కి కబురు చేసాడు.. మరి రాత్రికి ఇంకెంత లాగా తల్లి తో రమించాల్సి వుంటుందో వూహించుకుంటూంటే.. దానికి తగ్గట్టు గా శక్తి పుంజుకునేందుకని.. ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహార పానీయాలను సేవించాడు మహారాజు విక్రముడు.. తత్ఫలితం గా ఆతనికి మరికొద్ది సేపటికే.. మగతనం.. బలుస్తూ వెచ్చటి.. బిగుతైన ఆడతనం కోసం వెంపర్లాడ సాగింది.. ఆ భావనలు.. ఆలోచనల తో అతను కొద్ది గా కన్నులు మూసాడు.. చిన్నగా తలుపు శబ్దానికి.. విక్రముడికి మెలుకువ వచ్చింది.. కళ్ళు తెరిచి ముఖ్య ద్వారం కేసి చూసాడు.. చప్పుడు అటు పక్క నించి కాదని గ్రహించిన అతను.. తన..తల్లి మందిరాల మధ్యనున్న తలుపుని పరికించాడు తలని అటు పక్కకు తిప్పి.. తన రాణి అటు పక్క నించి ఆ శబ్దం చేసిందని గ్రహించిన అతను లేచాడు.. తలుపు తెరవాలని.. పడుకునే ముందు మొల దుస్తులు విప్పేసి వున్నది, లేచిన తరవాత, తన కాళ్ళ మధ్య గా లావు గా బలిసి సాగి ఆడుతూ.. తొడలకి తాకే.. మొడ్డ స్పర్శ తో గ్రహించి ఓ క్షణం తలనొంచి తన తొడల్లో చూసుకున్నాడు.. అతని మొగతనం లావు గా పొడుగ్గా సాగి ఆడుతోంది.. కానీ నిక్క దీసుకొని నిలబడి లేదు.. తలుపు కి అటుపక్క తన తల్లి.. రాణీ సులోచనా దేవి.. తన నగ్న సౌందర్యాలతో వుండొచ్చని అతని మనసుకి అనిపించగానే.. ఆ పొడవు బిగవటం మొదలైంది.. అది రోకలి బండలా తయారైందుకు అట్టే సేపు పట్టదని.. అతనికి తెలుసు.. తల్లికి కసి పెంచాలన్న ఉద్దేశ్యం తో.. తాను అలాగే ఆ మొడ్డ ను ఊపుకుంటూ నే వెళ్లి తలుపు గడియ తీసాడు.. తెరిచాడు..  ఎదురుగా రాణీ సులోచనాదేవి .. మెడ నుంచి కాళ్ళ వరకూ పొడవైన నలుపు రంగులో రెష్మే వుడుపు .. ముందు భాగం పూర్తి గా విప్ప బడి.. ఆమె రెండు చేతులా చెరగులను దగ్గిరగా చేర్చుకుని ఉందామె .. విక్రముడు ఆమెను ఎగా దిగా చూస్తూ.. కళ్ళతోనే.. ఆమె అందాలని త్రాగేస్తూ.. మెల్లగా పక్కకి తప్పుకొని .. ఆమెను లోపలి రమ్మన్నట్లు తలను వూచాడు. ఆమె మందిరం లోకి ప్రవేశిస్తూంటే.. విక్రముడు ఆమె వెనుక తలుపుని మూసేసాడు..గొళ్ళెం వేసాడు..  సులోచనాదేవి మందిరం లోపలి నడుస్తూ..వోర కంట అతని నగ్న మొడ్డ లావు గా పొడుగ్గా.. అప్పుడప్పుడే బిగుస్తూ.. లావాటి ఏవైనా తొడల మధ్య ఆడుతున్న అందాన్ని గమనించ సాగింది.. తన వుడుపు చెరగుల్ని చేర్చి పట్టి వున్న ఆమె చేతి వేళ్ళు మెల్లగా ఆ చెరగులను వదులుతూంటే.. విక్రముడు ఆవిష్కారమౌతున్న తల్లి పసిమి శరీరాన్ని.. చూడసాగాడు.. ఆమెను మెల్ల గా సమీపించి.. ఆ విడుపు చెరగులను.. తానే పూర్తి గా విడదీస్తూ.. ఆమె భుజాల మీదు గా క్రింది కి జార్పించాడు.. అది ఆమె పాదాల చెంత కుప్పగా కూలి పోయింది.. ఆమె శరీరం పూర్తి గా నగ్నం గా అతని కళ్ళ నిండు గా అవుపిస్తూంటే.. అతని మనసు నిండా మొహం నిండి పొర్లసాగింది.. ఆమె మెడలో వున్న ముత్యాల హారం తెల్లగా మెరుస్తూ.. ఆమె పాలిండ్ల మధ్య గా ఆడుతూ ఆమె కి మరింత శృంగారత్వం చేకూర్చింది.. “రాణీ వారు.. అద్భుతం గా.. అందం గా వున్నారు..” అన్నాడు విక్రముడు.. గొంతు కామం తో జీరబో తూంటే.. “రాజు గారికి అలా తోచిందంటే.. అది.. మా భాగ్యం..” అంది సులోచనాదేవి.. సున్నితం గా.. ఎరుపెక్కి బుగ్గల తో.. ఆమె రెండు అర చేతులు మెల్ల గా భారంగా ఆడుతున్న ఆమె పాలిండ్ల కుదుళ్ళకి క్రింద చేరగా.. ఆమె తన స్థనద్వయం ని దోసిళ్ళలో పళ్ళని ఫలహారానికి పళ్లెం లో జోడిస్తూ అందిస్తున్నట్లు కొడుకు కేసి ఎత్తి ఆడిస్తూ.. “రాజు గారి ఆదేశం మేరకు.. పాలతో వచ్చాను.. దాహం తీర్చేందుకు.. “అంది అర్ధ నిమీలిత  నేత్రాల తో విక్రముడ్ని చూస్తూ.. ఆహ్వానిస్తూ.. విక్రముడు తల్లి పాలిండ్లను కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని చూస్తూంటే, ఆమె ఆ రెండిటిని చేతుల తో దగ్గిర గా చేర్చు కుంటూ వత్త సాగింది.. ఆ నిండు పొదుగుల్లోంచి.. పాల ధారలు పొడవాటి.. ఉబికిన చన్మొనల్లోంచి.. విరజిమ్మ సాగాయి.. రాజా విక్రమ్ యేమీ మాట్లాడ కుండా తల్లి చేయి ఒక దాన్ని పట్టి ఆమెను మెల్ల గా తల్పం వైపు నడి పించాడు..  ఆ తల్పం చేరిన వెంటనే విక్రముడు తల్లి చేతిని వదిలేసి.. తనే ముందుకు జరిగి తల్పం మీదికి వాలి పోయి .. పడుకొన్నాడు.. వెల్లకిలా ఆమె కేసి తిరిగాడు.. ఆమె అర్ధం కానీ చూపులతో చూస్తూంటే.. “రండి.. మహా రాణీ.. రండి.. మీ తియ్యటి పాల తో మా ఆకలి.. దాహం.. తీర్చండి..” అన్నాడు.. గుస గుసలాడుతున్నట్లు.. “తమరి ఆజ్ఞ.. మహారాజా..” అంటూ ఆమె తల్పం ను అధిరోహించింది.. తన పొడవాటి కుడి కాలుని విక్రముడి కి రెండో పక్క గా వేస్తూ అతని మీదు గా బోర్లా సర్దుకో సాగింది.. మెల్ల మెల్ల గా తన వక్షాన్ని కొడుకు ముఖం పైకి చేరుస్తూ.. బరువుగా ఆడే పాలిండ్ల ను అతని ఆశతో.. అల్లాడే పెదాలకి ఎదురుగా తెచ్చింది .. లావు గా పొడుగ్గా ఊరిన ఆమె చన్ను మొనలు, పాడావు పొదుగుల్లోంచి తన్నుకోచ్చే ముచ్చికల్లా అవు పిం చాయి.. అతని ఆకలి కళ్ళకు.. ఆ మోహం లో తేలియాడుతున్న అతడి కి ఒక ముచ్చిక, పాల పీక ని పసిబిడ్డ పెదాల్లో దింపుతున్నట్లు.. తల్లి తన ఎడం అరచేత్తో సర్దుతూ రొమ్ముని మరింత అనువు గా మీది కి జరిపింది..విక్రముడు పరమానందంగా.. నాలికను చాపుతూ ఆమె చన్మొన చివర మెరిసే తల్లి పాల బొట్టుని చప్ప రించాడు .. నోరు తెరిచాడు.. సులోచనాదేవి కొడుకు మీది కి మరింత సర్దుకుంటూ.. రొమ్ముని అతని నోటి లోనికి చొప్పించింది..విక్రముడు తల్లి స్తనాగ్రాని కి తన పెదాలు చుట్టి, బిగించి, తన రెండు చేతులను పైకి లేపుతూ, బరువు గా తన ముఖానికి దగ్గిర గా ఆడుతున్న ఆమె ఎడమ రొమ్ము కుదురు చుట్టూ చేర్చి, ఆ కండరాన్ని వత్తుతూ,  పెదాల తో పట్టిన ఆమె చను మూతిని పీల్చ సాగాడు.. మెల్లగా .. మెత్తగా ఆ చను మూతిని గుంజుతూ తన గోశాల నుంచి తన దాహం ను తీర్చుకొనేందుకు తెచ్చుకోబడిన పాడి ఆవు పొదుగును కుడుస్తున్నట్లు.. కుడవ సాగాడు.. తల్లి రొమ్ముని.. తల్లి పాలిండ్లు.. లావు గా నిండు గా బరువు గా అలాంటి పాడి ఆవు పొదుగుని మరిపించేలా అనిపిస్తోంది.. అతనికి ఆ సమయంలో.. అతను చీకిన కొద్దీ ఆమె స్తన్యం.. వెచ్చగా..తియ్యగా.. అతని అంగిటి లో నిండుతూ ఆవు పాల కన్నా తియ్య గా.. చిక్క గా తోచసాగింది..  అలా తల్లి బాయిని పరవశం గా తాగుతూనే.. విక్రముడు తన ఎడం కాలు మడుస్తూ గాలిలోకి పైకి లేపి.. తన పైన వంగివున్న తల్లి మొలలోకి చేర్చ సాగాడు.. ఆమె మెత్తటి నున్నటి తొడల వెంబడి రాస్తూ.. రసాలను వొడుస్తున్న ఆమె యోనికి తాటించాడు.. ఆ విచ్చుకున్న పువ్వుని మోకాలి తో.. రుద్దసాగాడు.. పాలను ఆబ గా చీపుతూనే.. ఆమె కూడా తన మొలను కొడుకు ఎగ రుద్దుతున్న మోకాలి కేసి అదుముతూ వుండటం అతనికి మరింత స్ఫూర్తిని యివ్వ సాగింది.. రెట్టింపైన కామంతో కుడుపు .. సాగించాడు. . యోని రెమ్మల్ని మృదువుగా కుదిస్తూనే..  ఆమె కారుస్తున్న చిక్కటి రసాలు అతని మోకాలుని తడిపి వేయ సాగాయి .. ఆ ఆడతనపు రసాల మదపు వాసనతో.. పరిసరాలన్నీ నిండిపోయాయి.. ఆ రసాలు ప్రవాహం అతని మోకాలు ని నింపుతూ జారుతూ అతని కాళ్ళని పిక్కలని  కూడా ఆవరించ సాగింది.. తాను కుడుస్తున్న రొమ్ము క్రమం గా ఖాళీ అవుతూ వుండటం తెలుస్తూంటే.. విక్రముడు తల్లి రెండవ స్థనాన్ని కొంచం సేపు తర్వాత కుడవ్వాలని అనుకొన్నవాడై.. నోటిలోని చన్మొనను నోరు తెరిచి వదిలి వేసాడు.. కొడుకు అలా తన రొమ్ముని వదిలేయంగానే.. సులోచనాదేవి.. అతని మీద నుంచి.. జారుతూ అతని ఎడం పక్కకు పడుకొంది ..బలువు రొమ్ముని అతడి ముఖానికి బలం గా తగిలిస్తూ..“ప్రస్తుతానికి మా దాహం తీరినట్లుంది రాణీ.. ” అన్నాడు విక్రముడు తన పెదాల మీదున్న తల్లి పాల నురగను నాలిక తో నోట్లో కి లాక్కొని చప్పరిస్తూ.. సులోచనాదేవి సిగ్గు గా నవ్వింది.. ఆమె మనస్సు లో విక్రముడు తన మొడ్డ ఎప్పుడు తన భగము లో చొప్పించి.. రతీ కార్యాన్ని సాగిస్తాడా అన్న ఆకాంక్ష పరుగులేస్తూంటే..  విక్రముడు తిరిగి తల్లిని తన పైకి లాక్కుంటూ, ఎడం చేత్తో, తన రోకలి బండలా బలిసి నిక్కిన మొడ్డ ను పట్టి.. ఆమె పుష్పము రెమ్మల కి రుద్దుతూ.. “రాణీ వారు.. రాజా వారిని సవారీ చెయ్యాలనుకొంటే.. కానివ్వచ్చు..” అన్నాడు ఆమె కళ్ళలోకి చిలిపి గా చూస్తూ నవ్వుతూ.. సులోచనాదేవి ఇలాంటి పరిస్థితిని వూహించి ఉండక పోవటం తో.. కొంచం తడబడుతూ..”రాజా వారి మాటలు అర్ధం కావటం..లేదు..” అంది అయోమయం గా.. “నిజంగా అర్ధం కాలేదా..? నేను నమ్మలేను. . మీ ఇరవై ఏళ్ళ సంసార జీవితం లో మా నాన్నగారి మీదెక్కి .. మీఎరెన్నడూ..? ” ఆశ్చర్య పోయాడు.. విక్రముడు.. “లేదు మహా రాజా.. ఇలాంటి వర్తనలు రాచరికాన్ని చిన్నబుచ్చుతాయని ఎన్నడూ చేయ పూనుకోలేదు ..” నీళ్లు నమిలింది.. “రతీ సమయంలో అలాంటి భావనలు అప్రస్తుతాలు.. మాకు మీరు ఇప్పుడు అలా చేయాలని, మేము రసించాలని వుంది..” అన్నాడు దాదాపు అధికారం ధ్వనిస్తూ.. “కానీ విక్రమా.. మన హోదాకి.. ఇది తగదు.. పరిచారికలు . యెవరితోనైనా..కావాలంటే.. మీ ముద్దు చెల్లించుకోవచ్చేమో.. ” అంటున్న తల్లి మాటలను సగంలో అడ్డేసి.. “మాకు మీరు బోధించాల్సిన పని లేదు.. మీ హోదా కి తక్కువనుకోవటానికి.. ఇక్కడ మూడోవ మనిషి ఎవ్వరూ లేరు.. మా అభీష్టం తీర్చ టం.. మీ విధి.. కాదంటారా..?” దాదాపు గద్దించినట్లు అన్నాడు.. ఆమె నడుం గట్టి గా పట్టి మొలను పైకెత్తుతూ తన మొడ్డ, నిక్కి ఆకాశం లోకి చూస్తున్న దాన్ని పైకి జరు పుతూ, ఆమె యోని, ఆ రోకలి బండకి సూటి గా ఎదురు గా రాగానే  ఆమె నడుంని తన మొల మీదికి దింపాడు.. రెండు చేతులా ఒడుపు గా.. .. చివరి సారి గా..”వద్దు విక్రమా.. చెబితే విను.. దయ చేసి..” అంటున్న ఆమె అభ్యంతరపు మాటలను లెక్క చేయకుండా.. తన మొడ్డ కిరీటాన్ని.. రాసాలోడుతున్న  ఆమె యోని పెదాలకి ఆనించి రుద్ద సాగాడు..ఆమె రసాల ఊట తో ఆ మొడ్డ పండు.. అభిషేకించబడుతూంటే.. “రాణీ వారి ఊట విపరీతం.. మాది.. దింపేసుకోండి.. చమ్మగా నిండుగా.. ” అంటూ చేతుల్లో పట్టివున్న ఆమె నడుం ని బలం గా తన  మొల మీది కి అదుముకున్నాడు.. మరు క్షణమే అతడి  మేఢ్రము మొదలంటా ఆమెలో దిగబడిపోయింది.. రసాలూరి పిచ పిచ లాడుతున్న ఆ యోని కండరాల మధ్య లోంచి.. ఆ పోటుకు.. ఆమె ఆడతానపు కండరాలు కమ్మగా మూల్గగా.. సుఖ తరంగాలు నిలువెల్లా పాకగా, ఆమె తనలోని సంకోచాలను వెనక్కి తోసేసి.. తన రెండు అరచేతులను.. కొడుకు భుజాలకి తాటించి మెల్ల గా తన భగ  మండలాన్ని పైకి క్రిందకు కదలించ సాగింది.. పరవశంగా కళ్ళు మూతలు పడుతుంటే..  ఆమె కదలికల కు అనుగుణం గా ఆమె బలువు రొమ్ములు ఆడుతుంటే విక్రముడు పరవశం గా ఆ పొదుగుల్ని పిసుకుతూ ముని వేళ్ళ తో పొటమరించిన ముచ్చికలను పిసుకుతూ మృదువు గా పిండ సాగాడు.. పాలు జివ్వు జివ్వున  ధారలుగా చిమ్ముతూంటే.. అతడు తన నోరు బార్లా తెరిచి తలని అటు ఇటూ ఆడిస్తూ ఆ చిమ్మే పాల ధారాలని నోట పట్టే ప్రయత్నం చేయసాగాడు.. ఆ ధారలు కొంచానికి కొంచం అతని నోటి లోకి జారినా ఎక్కువ పాలు అతని ముఖం మీదా మెడ మీదా.. భుజాల మీదా చెల్లిపోయి.. తెల్లని బిందువుల మడుగులు తయారైయ్యాయి .. అదే సమయం లో విక్రముడు అనుభవం లేని తల్లి తొందర గా అలసిపోతోందని పసిగట్టాడు.. ఆమె కదలికలు మూల్గులు అతను ఆశించే.. సుఖాన్ని కలిగించలేక పోతున్నాయి.. వెంటనే విక్రముడు.. ఆమె చనుబాలకై పడే ఆరాటాన్ని ఆపి, ఆమెని నడుం పట్టి పైకి లేపి పక్కకు పొర్లించి .. తాను ఆమె తొడల మధ్య చేరిపోతూ.. “రాణీ వారికి అనుభవం కలగాలంటే చాలా సార్లు.. చెయ్యాల్సి ఉంటుంది.. ఇలాగే.. కానివ్వండి భవిష్యత్తు లో ఆ అవకాశాలు మేం కల్పిస్తాం.. ” అంటూ.. తాను సర్ర్రున ఆమెలో దిగబడ్డాడు.. యోని నిండా మొడ్డ ను చొప్పిస్తూ.. “మీ చిత్తం మహా రాజా .. ” అంది సులోచనాదేవి అలా మొడ్డ తన యోని నిండా చమ్మగా దిగబడి సుఖానుభూతుల్ని వొళ్ళంతా విరజిమ్ముతుంటే.. ‘ ఈమె ఇప్పుడు నిజంగా తన రాణీ‘ అనుకున్నాడు విక్రముడు తల్లి వర్తనలోని మార్పులకి సంతసిస్తూ.. సులోచనాదేవి చేతులు, తాము తామే విక్రముడు పిరుదుల చుట్టు బిగిసిపోతూ అతడి ఆటు పోట్లను సరి చేసుకుంటూంటే ఆమె పరవశంగా కళ్ళు మూసుకొని రతి లోని సుఖాన్ని గ్రోల సాగింది.. ఆమె చేతల కదలికల్లోని భావనలు అర్ధం చేసుకుంటూ అతడు తన పోట్ల వేగం పెంచ సాగాడు.. ఆమె యోని కండరాలు తన మొడ్డ చుట్టూ మరింత బిగుసుకు పోతూ రసాలను పిండాలన్నట్లు ఆడు తున్నాయి.. ఆ మొడ్డ నిలువెల్లా.. ఆమె ముఖ కవళికలు గమనిస్తున్న విక్రముడు తను అంత్య దశకొస్తోందని గ్రహించి.. బలం గా గుద్దాడు..“హా..ఆయా ..రాజా..హూ.. ” అని రాణీ సులోచనా దేవి తన భగ మండలాన్ని పైకంతా లేపుతూ.. తన రెండు కాళ్లనూ పైకి లేపి కొడుకు పిరుదులకు చుట్టి, అతని మొలని బలం గా తన లోకి అదిమేసుకోసాగింది .. పరాకాష్టానందం కి ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతూ..విక్రముడు విజయోత్సాహం తో తన అంగాన్ని మరింత లోపలి అదిమి తల్లి ముఖం లో విరజిమ్మే సుఖాల పూ రేఖలను తన్మయం గా చూసాడు.. తల్లి యోని కండరాలు తన మొడ్డ ని పిండేసే సుఖం అనుభవించాడు.. తానూ తన వీర్యాన్ని చిమ్మాలని గ్రహించినవాడై.. ఆమెను అదిమి పెట్టి మరి నాల్గు ఊపులు ఊపి తన రసాల్ని.. ఆమెలో నింపేసాడు..   ఇద్దరూ కొద్ది క్షణాలు సేద తీరాక, సులోచనాదేవి ముందు గా తెప్పరిల్లి.. తల్పం దిగుతూ..”రాజా వారి ఆకలి దాహం తీరాయనుకొంటాను.. సెలవిస్తే ఈ రాత్రికి మేం నిష్క్రమిస్తామ్..” అంది.. విక్రముడు అలసట గా తలూపాడు..రాజమాత వుడుపులను ధరించి తమ మందిరాల మధ్య ద్వారం లోంచి.. తన మందిరం చేరింది.. తలుపు ను తన వెనుక మూసివేస్తూ.. ఇక్కడ విక్రముడు.. పూర్తి గా అలసిపోయి వుండటం తో .. తల్పం మీద వాలిపోయి.. నిద్రలోకి జారి పోయాడు.. రాణీ సులోచనా దేవి కూడా సంపూర్తి గా తృప్తి పొంది వుండటం తో తన తల్పం చేరిన తక్షణం, నిద్ర లోకి జారి పోయింది..  తెల్లవారు ఝాము.. వేళ ఆమెకి మెలుకువ వచ్చింది.. గత రోజు సమయం లో జరిగిన సంఘటనలు.. అవి తన జీవితాన్ని.. దృక్పధాలనూ తల్లక్రిందులా మార్చే సింది.. నెమరువేసుకుంటూంటే.. ఆశ్చర్యం తో పాటు.. తన లో వచ్చిన మార్పులు.. మనసుని అల్లకల్లో లం చేయ సాగాయి.. ఆమె వయస్సు ఇరవై ఏళ్ళు తగ్గిపోయినట్లు.. అనిపిస్తోంది.. తనకి ఇరవై ఏళ్ల వయస్సు లో వున్న  కామ, కుతి,  కన్నా గత కొద్ది గంటల లో తనలో ప్రేరేపించబడిన కుతి, కాంక్షా చాలా బలమైనవిగా తోచసాగింది.. అప్పుడున్న వాంఛ్చ, కన్నెతనం లో కల్గిన తెలిసీ తెలియని తొలి వాంఛ్చ ..కానీ, ఇప్పుడు తన లో బయట పడ్డ కామేచ్ఛ ఒక అగ్నిపర్వతం లా ప్రజ్వరిల్లింది . ఇది అంత సులభం గా శాంతించేది కాదు.. దానికి తన కొడుకు లాంటి మొగుడే కావాలి.. ఈ పరిస్థితుల్లో విక్రముడు తప్ప తనకి వేరే మార్గం లేదు.. నైతికమో కాదో.. అప్రస్తుతం.. ఈ కామాగ్నిని అణచకపోతే.. తానే భస్మమై పోవటం ఖచ్చితం..అయితే విక్రముడికి తాను తల్లిగా ఉంటూ తనతోనే  ఈ చెలరేగే వాంచ్ఛలు తీర్చుకోవటం.. అదీ అను దినమూ .. అసాధ్యమైన పని.. తాము రాజవంశం వారు కావటం తో.. ఈ విషయం ఏ మాత్రం బయటకు  పొక్కినా పరిస్థితి క్లిష్టమై తారు మారు అవచ్చును..అలా ఆలోచనల లో మునిగి తేలుతున్న సులోచనాదేవి కి.. హఠాత్తుగా విరూపాక్ష స్వామి గుర్తు కొచ్చారు .. మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు తెలుగు సెక్స్ వీడియోస్ ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా పెళ్లి చూపులు నా తీపి గుర్తులు సుజాత శృంగార యాత్ర నా మరిది మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా పాత మిత్రుల కథ చెల్లితో బంచిక్ గెలుపుకోసం చదరంగం ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం సునీత- నా కలల రాణి  నా ముగ్గురు పెళ్లాలు   ఒక కుటుంబం ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?   మంత్రాలు – చింతకాయలు రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు అమ్మ-నీ పొదుగు    కలసి వచ్చిన అదృష్టం ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం  శృంగార మధనం: సంజయ్

independent call girls in delhi


independent call girls in delhi


independent call girls in delhi


independent call girls in delhi


independent call girls in delhi

delhi call girls
delhi call girls
delhi call girls
delhi call girls
delhi call girls

call girls in delhi
call girls in delhi
call girls in delhi
College Girls
Escort Service
call girls in delhi
call girls in delhi
call girls in delhi

cheap call girls in delhi
cheap call girls in delhi
cheap call girls in delhi
cheap call girls in delhi
cheap call girls in delhi

call girl
call girl
call girl
call girl
call girl

skokka
skokka
skokka
skokka
skokka

call girls delhi
call girls delhi
call girls delhi
call girls delhi
call girls delhi

delhi escorts
delhi escorts
delhi escorts
delhi escorts
delhi escorts

escort
escort
escort
escort
escort

call girls
call girls
call girls
call girls
call girls

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories
de