Home / Telugu Sex Stories / రాత్రి మామిడి తోటకాడ మా ఇద్దరి రసాలు

రాత్రి మామిడి తోటకాడ మా ఇద్దరి రసాలు

Telugu Sex Stories ఎంటే అంత లేటు అయ్యింది , నాకు ఆకలి వేస్తుంది , పదండి ఇంటికి పోదాము ” అంది శాంతల“రాజేశ్వరి , లేయవే ఇంటికి పోదాము ” అంటూ రాజేశ్వరిని లేపుకొని కారు ఎక్కారుఇంటికి వెళ్లి , లంచ్ చేసి పెద్దయ్యతో హస్క్ వేసుకున్నా కొద్ది సేపు“ఏమబ్బి , నీకు బీడి గని , సిగరెట్టు గాని తాగే అలవాటు లేదా ? , నేను ఎప్పుడూ చూడలేదే నీవు తాగేది ? ”“అలవాటేమి లేదయ్యా , కాని ఎవరైనా తాగుతుంటే , నేనో వాళ్లతో పాటు ఓటి కాలుస్తా ”“ఓహో , నీవు కుడా నా లాగే నన్నమాట , ఎందుకో ఈరోజు సిగరెట్టూ తాగాలనిపిస్తుంది అబ్బి , రెండు తీసుకురా తాగుదాము ” అంటూడబ్బు ఇయ్య పోయాడు ,“డబ్బులు ఉన్నాయి పెద్దయ్యా , ఉంటే అట్టే పెట్టుకో , అవి నాకొడుకు డబ్బులు ” అంటూ డబ్బు ఇచ్చాడుడబ్బు తీసుకోని వూరు మద్యలోకి వెళ్లిడున్న బడ్డి కొట్టులో రెండు సిగరెట్లు అడిగా“యా వురన్నా నీది , ఎప్పుడు ఈ ఊర్లో చుల్లేదే ? ”“పెద్దారెడ్డి ఇంటికి డ్రైవర్ గా వచ్చినా హైదరాబాదు నుంచి ”“మాములుగా ,తురకొల్ల పిల్లోడు వత్తడే , శామిరో అట్టాంటి పేరు ఎదో , వచ్చినప్పుడల్లా ఇక్కడే సిగిరెట్లు తిసికొంటాడు ”“షబ్బిర్ , వాని పేరు , నా దోస్తు ఎదో సొంత పని పడింది అందుకే నేను వచ్చినా ”“తిరణాల చూసి పో అన్నా , ఈ చుట్టు పక్కల ఊళ్ళు అన్ని వత్తాయ , బాగుంటుంది , ఇంతకీ నీ పెరెందన్నా ”“శివ , తిరణాలకు ఉంటాము లే , ఇంతకీ నీ అంగిడి ఉంటుందా ”“తిరణాల కంతటికీ పెద్ద అంగడి నాదే నాన్నా , వచ్చి చూడు రేపు రాత్రికి ”“తప్పకుండా వత్తాలే ” అంటూ సిగరెట్ తీసికొని వెళ్ళాపెద్దయ్యకు ఇచ్చా రెండు“నీవు తీసుకో అబ్బి ” అంటూ నాకు ఒకటి ఇచ్చాడులోనకెళ్ళి అగ్గి పెట్టె తెచ్చి పెద్దయకు సిగరెట్టూ ముట్టిచ్చి , నా సిగరెట్టూ జేబులో వేసుకొన్నా“నువ్వు ముట్టిచ్చుకో ? ”“నేను తరువాత తాగుతాలే పెద్దయ్యా ”“సాయంత్రం 5 గంటలకు , అందరూ గుడికి వెళతారు , తీసికెళ్ళి తీసుకొనిరా రేపు పొద్దునే 6 గంటలకు నా కూతురు అల్లుడు చిత్తూరు నుంచి వత్తాండారునీవు కారులో వెళ్లి తీసుకొనిరా , మెన్న మీరు హైదరాబాదు నుంచి వచ్చినారే , ఆ రూట్లో టౌన్ ఉందిగాడ దిగుతారు ”అప్పుడే అన్నం తిని బయటకు వచ్చిన రాజేశ్వరి వాళ్ళ తాత మాటలు వినితాతా నేను వెలతా ఆ యన్నతో టౌనుకు మా అమ్మా , నాన్నలు తోడుకొని వత్తా“ఎవురో ఒకరు వెళ్ళాలిగా , లేకుంటే ఆ యబ్బికి మీ యమ్మా నాన్న ఎలా తెలుత్తారు , పొద్దున్నే యెల్లాల , రాత్రి రొంత పొద్దున్నే పండుకో ”“అయ్యా నేను తోటకాడికి యలతాండ 5 గంటలుకు వచ్చేత్తాలే ” అని చెప్పి బోరు దగ్గరికి వచ్చేసారాత్రి బాగా నిద్ర పోయినందు వలన పడుకోవాలని అనిపించలాఅలా తోటలోకి వెళ్లి వద్దాము అని దారంటూ లోనకు వెళ్ళాతోట చాలా పెద్దది , పనోళ్ళు ఇద్దరు టౌను కెళ్ళారు ఎరువులు తీసుకోని రావడానికి ( పొద్దున్న టిఫిన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడు కుంటుంటే విన్నా ).మెదట నిమ్మతోట ఆ తరువాత మామిడి తోటబాగా కాపుకు వచ్చినాయి , చెట్లు పెద్దవి బాగా కాచి కొమ్మలు కిందకు వంగ బడ్డాయి.మామిడి తరువాత అంతా ఫెన్సింగ్ , ఆ దారెమ్మట నడుచుకుంటూ కొద్ది దూరం వెళ్ళే కొద్దిడ ఫెన్సింగ్ కి తీగలు పికి కిందకు జరిపిఎవరో మనిసి దురెంత సందు పెట్టినట్లు వుంది.ఎవరైనా లోనకోచ్చారా , కాయలు తెంపుక పోవడానికి అనుకుంటూ చప్పడు చేయకుండా కొద్ది దూరం లోపాలకి వెళ్ళాడే మొపు కట్టిన గడ్డి కనబడింది , ఎవరో గడ్డి కోసుకోవడానికి వచ్చినారు , ఇక్కడే ఎక్కడో వున్నారు అనుకుంటూ ముందుకు వేల్లసాగానుమామిడి తోటలో వరుసకు ఓ టైపు కాయలు వేసినారు ( బ్రీడ్ )రెండు వరుసలు దాటినా తరువాత , మూడో వరుసలో నా ఎదురుగ్గా చెట్టుకింద అలకడి అయ్యింది.చెట్లు బాగా గుబురుగా వున్నాయి , దగ్గరకు వెళితే కాని లోన ఎవ్వరుండేది కనబడదుచెప్పులు చేతిలో పట్టుకొని ముని కాళ్ళతో నడుస్తూ చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళాలోన ఎవరో ఎరుపు రంగు బట్టలు వేసుకున్నట్లు వున్నారు , చెట్టు పైకి మల్లుకోని చేతిలోని కట్టెతో కాయలు కొట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు.దగ్గరకు వెళ్లేకొద్ది ఎవరో లేడిస్ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.ఎవరు అయినా కాని అని వాళ వెనుకవైపు నుంచి చెట్టు లోపలి వెళ్లి గట్టిగా కళ్ళు ముసివేసాఉలిక్కి పడి కెవ్వున అరుస్తూ “ఎవురోల్లు ” అంటూ గింజు కోవడానికి ట్రై చేసిందికానీ నేను గట్టిగా పట్టుకొని నా వైపుకు గుంజు కున్నావయసులో వున్నా అమ్మాయి లాగా కనబడుతుంది , బలిసిన పిర్రలు చీరలో విశాలంగా కనబడుతున్నాయి“మల్లన్నా , నల్లాప్పా ” అంటూ తన చేతులతో నా చేతులు తన కాళ్ళ మీదనుంచి తీసేయడానికి ట్రై చేయసాగింది.“ఎవరో చెప్పుకో అప్పుడు తీసేస్తాను ” అన్నాను కొద్దిగా గొంతు మార్చిపెద్దారెడ్డి తోట్లోకి ఎవరోత్తరబ్బా అని తనలో అనుకొంటునట్లే బయటికి అంటూ“బాల్ రెడ్డి తాతా ” అంటు చేతులతో పీకడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉందిఎడమ చేత్తో , కండ్లు ముసి , కుడి చేత్తో తన రెండు చేతులు మనికట్టు దగ్గర పట్టుకొనితన రోమ్ములమిద వేసి వెనుకను నా మీదకు పిక్కొన్నాతను పూర్తిగా నా మీదకు అనుకుంది , కింద నా పైజామా లో మొడ్డకు దాని విశాలమైన గుద్ద తగిలే సరికి టంగున లేచిందిలేచి వడుపుగా గుద్ద మీద వత్తడి తే సాగింది.ఎప్పుడైతే నా మొడ్డ తన గుద్దకు పోడుచుకుందో తనకా విషయం తెలిసి పోయింది.“రేయ్ , ఎవురది నా బట్టా ఎం చేత్తన్నావు ఎనక , గట్టిగా అరుత్తా , వదులు నన్ను ” అంటూ తిట్ట సాగింది“ఏయ్ , అరుసు అలాగే గట్టిగా , బాల్ రెడ్డిని కుడా పిల్చు ”పొద్దున్నే ఎవరితోనో అంటుంటే విన్నా , చాన్నాళ్ళ నుంచి తోటలో ఎవరో కాయలు దొంగతనం చేత్తన్నారంట అందుకని గన్ లో గుళ్ళు ఎక్కిచ్చుకొని రడిగా ఉన్నాడు ”“ఇప్పుడు నిన్ను ఇలా చుసినాడంటే ఒకటే దెబ్బ చచ్చి ఊరుకుంటావు ”“బాబ్బాబు , నేను అరసను లే , చేయి తీ ఎల్లి పోతా ”“అయినా నువ్వు ఎవరు తోటలోకి వచ్చినావు ” అంది గిన్జుకోవాడం మానేసి“అలా గమ్మగుండు ” నేను ఎవరికి చెప్పను అంటూ తన మెడ పక్కన నుంచి నా చెంపతో తన చెంప రాసాను.ఆ .అ. ” ఏమి చేత్తండావు ” నువ్వు ఎవ్వురో చెప్పు అంటూ ముందుకు జరిగింది“వదిలేత్తే పారి పోవు కదా ? ”“మాయమ్మ తోడూ యాడికి పోను లేప్పా , ఇడిచి పెట్టు ” కంటి మీద చేయి తీసి కుడి చేతిలో వున్నా తన రెండు చేతులను అలాగా పట్టుకొని నా వైపుకు తిప్పుకున్నా“ఎవురప్పా నువ్వు , మా వూరు గాదే , అయినా పెద్దారెడ్డి తోటలో గడ్డి పిక్కుంటే నికేమి కాయలు పిక్కుంటే నికేమి ” అంటూ గట్టిగా మాట్లాడ సాగింది“ఏయ్ , ఏందీ నోరు లేత్తాంది , ఎక్కువ మాట్లాడావంటే , బొక్కలో తోయిత్తా నేను కొన్న తోటలో దొంగతనము చేత్తన్నావని ”“ఎబ్బుడు కొన్నావు తోటను , నిన్నకుడా మా నాయన ఇంకా కొన్లేదని చెప్పినాడే ”“నేను కొన్నప్పుడు మీ నాయనకు , మీ యమ్మకు చెప్పి కొనాలే? వాళ్ళేమైనా తోటకు రెడ్లా ” అంటూ రెండు చేతులు పట్టుకొని గుంజావచ్చి నాకు కొట్టుకుంది రెండు చేతులతో తన వీపు మీద వేసి నాకేసి అదుముకొంటు , అలాగా చేతులు కింద పిర్రల మీద వేసి పిసికి నా మొడ్డ కేసి అదుముకున్నా“ఇంకా రానులేప్పా , ఈ సారికి వదిలేయి ” అంటూ నా నుంచి దూరంగా జరుగుతూ నా చేతుల లోంచి తప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించింది.“దగ్గరలో ఎక్కడా పచ్చ గడ్డి లేదు , మా యావు మెన్ననే అమ్మడాలు ఈనింది, పాలు సరిగా పల్లేదు , అందుకే ఇక్కడైతే వుంటుంది , అందుకే వచ్చినా”“సరే మరి కాయలేందుకు పికినావు ”“బాగుంటే , ఉరిమిండి (పచ్చడి) కని రెండు పిక్కొన్నా ”“రెండేనా ఇంకేక్కడన్నా దాపెట్టినావా , ఏది నన్ను చుడనీ ” అంటూతన చుట్టూ వోసారి తిరిగి , తనని పైకి కిందకు వోసారి చూసాచూస్తుంటే 19,20 మద్య ఉండొచ్చు వాయిల్ చీరా జాకెట్టు వేసుకుంది చూడడానికి మొహం కలగా గుండ్రంగా వుందిపైన సన్నులు జకేట్టుకు నిండుగా ఉన్నాయి. కింద పిర్రలు ఫుల్ గా గాలి కొట్టిన ఫుట్ బాల్స్ లాగా ఉన్నాయి.ఓ పట్టు పడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఇట్లాంటి మొహలని చుస్తే నా మనసు , మొడ్డ ఒకటే గోల చేస్తాయి కానీ , కానీ అనితన వెనుక చేరి , నడుము మీద చేతిలు వేసి వెనుకకు పిక్కొన్నా“చుసినావు గదా , ఏడున్నాయి ”“లోపలేమన్న పెట్టుకున్నావేమో ”ఆ మాటకు తనకు రోషం వచ్చింది అనుకుంటా ” సరే , చూసుకో ” అంది కోపంగానడుం ముందు బొడ్డు దగ్గర చేయి పెట్టిడ తడిమా కొద్ది సేపు , అలాగే చేయి పైకి తీసికొని తన రొమ్ముల మీద వేసా“అక్కడేమి లేవు , చేతులు తీ ఆన్నుంచి ” అంది“ఓ సారి ముట్టుకుంటే ఏమి అరిగి పోవులే , ముట్టుకొని ”” అవి ఎవురు పడితే వాళ్ళు ముట్టుకోనేటివి కాదు ”“ఎవరు ముట్టు కొవచ్చు ఏంటి , పోనీ నేను ముట్టుకోవాలంటే ఏమి చేయాలేంటి ”“రెండు మామిడి కాయలు కోసుకుంటే నన్నో దొంగదాన్ని చేసినావు”“నేనుప్పుడు దొంగ దానివి అన్నాను ”“అట్లయితే పోనీ నన్ను ”“నిన్ను పోనియాలి , మరి పెద్దయ్యకు చెప్పకూడదు అంటే , నన్నోసారి చూడనీ అక్కడ ” అన్నా“ఎక్కడ చుత్తావు ”“ఇక్కడ ” అంటూ రెండు చేతులతో జాకెట్ మీద నుంచే రెండు సన్నులు పట్టుకొన్నాను.చేతులు చిన్నవై పోయాయి ఆ రెండింటి ముందు.అలాగే నొక్కి పట్టి , చూపుడు వేలు బొటన వేలుతో జాకెట్ మిదనుంచే మచ్చికలు పట్టుకొని చిన్నగా నలిపానుఅంత వరకు బెట్టు చేస్తున్న పిల్ల , నేను ఎప్పుడైతే ముచ్చికలు పట్టుకొని నలిపానోహ.. హ …..హ ….. అంటూ నన్ను అతుక్కు పోయిందిఓహో దీనికి ఇక్కడుందా కి అనుకుంటూ , మొడ్డను వెనుకనుండి తన గుడ్డలో శారి మిదనుండే పొడుస్తూనాలుకతో తన మొడమీద , చేవికిందా ముద్దులు పెడుతూ చేతులతో చిన్నగా , జాకెట్ గుండిలు తప్పించానులోపల బ్రా లాంటిది ఏమి లేదు , జోడు గుర్రాల్లగా బయటకు దుమికాయిఆ బరువుకి , కొద్దిగా కిందకు వంగాయి తన మెడ మీద నుంచి తొంగి చూస్తూ ఎ అడ్డు లేని సన్నలు పిసుకుతూవేళ్ళతో మచ్చికలు పట్టుకొని చిన్నగా నలుపుతూ“ఇంతకూ ని పేరు చెప్పలేదు ”“లతక్క ”ఒహో లతా , నీ సన్నుల లాగే నీపేరు బాగుందిఅంటూ ముందుకు తిప్పుకొని కొద్దిగా కిందకు వొంగి ఓ సన్ను దొరికి నంతా నోట్లో తీసుకోనిచికుతూ , పళ్ళతో మచ్చిక పట్టుకొని చిన్నగా కొరికాను.“అబ్బా , ఆ …… అ………….” అంటూ తలను గట్టిగా అడుముకోందిరెండింటిని మార్చి మార్చి కుడుస్తూ , మరో చేత్తో , చీర మీద నుంచే పూకును గట్టిగా పట్టుకున్నాకాని సరిగా పట్టు దొరకలేదు .నేను అలాగే కింద కూచుంటూ , తనను కిందకు పికా నోటితో ముచ్చికను పట్టుకొని“అబ్బా , నొప్పి .. ” అంటూ అలా గే కుసన పడింది.మామిడి చెట్టు కింద అంతా పచ్చి గడ్డి , ఓ మందాన పెరిగింది , తన వెనుక వైపు చూసి అక్కడున్న ఎండిపోయిన కొమ్మలుపక్కకు తప్పించి అలాగే తనను వెల్లకిలా తోస్తూ , సైడు నుంచి తన మీద వొరిగి ముచ్చికల మీద మార్చి మార్చి దాడి చేస్తూఓ చేతిని బొడ్డు దగ్గర నుంచి చీర లోపలకి పెట్టడానికి ట్రై చేసాను .కాని తన లంగా టైట్ గా ఉన్నందు న వొట్టి వెళ్ళు మాత్రమె వెళ్ళాయి.ఇలా అయితే వీలు కాదు అని , తన కాళ్ళ కింద నుంచి చేయి పెట్టి , లంగాని పైకి లేపాతనకి సెన్స్ అయినట్టు వుంది , వో చేత్తో నా చేతిని గట్టిగా పట్టుకుంది, ఇంకా పైకి పోనికుండానను ఇంకా తన మీద పూర్తిగా వొరిగి పోతూ , చేతులను సన్నుల మీదకు జరిపి తన పెదాల మీద దాడి చేశానేను ఎం చేస్తున్నానో అర్తం అయ్యిందో , కాలేదో నా కైతే తెలిలేదు , కాని అలా చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయ సాగిందితన రెండు పెదాలు నా పెదాలతో చప్పడిస్తూ చేతి వేళ్ళతో ముచ్చికలను నలిపానుకింద వున్నా తన చేయి పైకి వచ్చి నా తల పట్టుకొంది రెండు వైపులానా చేతిని అలాగే కిందకు జరిపి , మొకాల్ల మీద వున్నా లంగాని చిరతో సహా , పైకి లేపెసాకాళ్ళు రెండు దగ్గరకు జరిపి తన పూకును కాళ్ళ మద్య బంధించింది.ఇలా అయితే పని జరిగేట్టు లేదు అనుకోనికొద్దిగా పైకి లేచి , ఓ చేత్తో పైజమా కిందకు పీకేసి, తన మీద అలాగే నిలువుగా పడుకొనిదాని తొడల మద్యలో నా మొడ్డ పెట్టి , నోటితో చన్నులు చికసాగానుముచ్చికలు పట్టుకొని నాలుకతో చుట్టూ సున్నాలు చుట్టాను. దానికి అక్కడే ఉన్నట్టు వుందిఎప్పుడైతే అక్కడ నలుపుడు ఎక్కువ అయిందో కింద కాలు వాటంతట అవే విడి వడ్డాయి.నా కళ్ళను తన కాళ్ళ మద్య ఇరికించి , ఇంకొద్దిగా పంగ చాపాను. నా మొడ్దేమో తన పూకు మీద గుచ్చుకోసాగిందికొద్దిగా పైకి లేచి , తన పుకువైపు చూసాను. తనేమో తల పక్కకు తిప్పుకొని అరేసుకొని పడుకుంది .పూకు చుట్టూ నల్లగా రింగులు రింగులు వెంట్రుకలు, వుబ్బెత్తున దిమ్మ , ఉబ్బిన పెదాలు వెంత్రుకలున్నాకనబడుతున్నాయి, పైన పనులకు కింద కార్చినట్లు వుంది , అక్కడ జిగట జిగట గా ఉంది.అలాగే వొంగి , వేళ్ళతో వెంట్రుకలు పక్కకు పికి అక్కడ చుప్ చుప్ మని వో రెండు ముద్దులు పెట్టాను.ఘాటైన మదపు వాసన ముక్కులకు , ఉప్పని రుచి పెదాలకు తగిలింది.“చీ , చీ అక్కడ ముద్దు పెట్టొద్దు అంటూ “నన్ను పైకి పికడానికి ట్రై చేసిందితన కాలు రెండు ఇంకా కొద్దిగా విశాలంగా చాపుతూ , పూర్తిగా తన పూకు మీద పడ్డాను నా నోటితో.నిలువు పెద్దాలేమో ఊర్లో కజ్జికాయలు చేస్తే వాటి ముందు బాగం వుంటుందే అలాగ బాగా ఉరి ఉబ్బెత్తుగా ఉన్నాయిఅలాగే పెదాలతో పట్టుకొని చికి బొటన వేలితో పైన బుడిపను నొక్కాను. ఆ నొక్కుడికి ఉలిక్కి పడికింద నుంచి గుద్ద పైకి లేపింది , అలాగే నాలుకతో పూకు లోపలి పొడుస్తుంటేతాపం తో తల అటూ ఇటూ తిప్పుతూ , స్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ మూలుగుతూ , రెండు చేతులతో నా తలపట్టుకొని , తన పూకు కోసి అదుముకుంటూ , గుద్ద వీలున్నంటా పైకి లేపి కార్చేసింది .దాని పుకులో పోట్లు పొడుస్తున్న నా నాలుకకు దాని రసం టెస్ట్ వేరుగా అనిపించిందిదాని పూకు రసం నా నోటి ఎంగిలి అంతా అలాగే దాని గుద్ద మీదనుంచి కిందకు జారి లంగా మీద మడుగు కట్టింది.పచ్చని గడ్డి మీద , వేళ్ళ కిలా అరేసుకొని పడుకోంది, తన మోహంలో ఓ విదమైన నిగారింపు కనిపిస్తుందిఅలాగే తన మీద పడుకొని , తన మొహం అంతా ముద్దులు పెడుతూ , తన పెదాలు నా నోట్లోకి తీసుకోని జుర్రుకోసాగాను.అలాగే కిందకు దిగి ఓ సన్నును నోట్లో పెట్టుకొని , కింద చేతిని తన మదన మందిరం వద్దకు తెచ్చి వుబ్బగా ఉన్న ఆ భాగంపై చేయి వేసి వేళ్ళతో నలుపుతుంటే , తన కళ్ళలో కైపు తిరిగి రాజుకుంది. కళ్ళలో కసికి తాళం వేస్తున్నట్లు హుమ్ అంటూ మూలుగుతూ మొత్తను కదిలించసాగింది.చేతిని వేళ్ళతో అలాగే అక్కడున్న బోడిపను నలపడంతో తియ్యగా మూలుగుతూ తొడలు మరింతగా తెరిచింది .కొద్దిగా పైకి లేచి , మెక్క జొన్న కండె లాగా నిక్కి నిగిడిన మొడ్డను తన పూకు పెదాల మద్య చీలిక మీద అనడంతో వాళ్ళు జలదరించినట్లు అయ్యి మొత్తను కొద్దిగా కదిలించిందిఅలాగే పట్టుకొని చీలిక వెంట పైకి కిందికి రా పాడించే కొద్ది , కప్పు నోరు లాగా పూకు ద్వారాలు తెరుచు కున్నాయి.మొడ్డ కోన , పెదాల లోనకు తోసి , చేయి పక్కకు తీసేసాను. లోపలి దిగి పోతుందని అర్థమై అర మోడ్పు కళ్ళతో ఊపిరి బిగపట్టి తను నా వైపు చూస్తుంది. తన కాళ్ళ లోని కాంక్షను చూస్తూ బలమంతా నడుం లోకి తెచ్చి ఒక్క సారిగా విసురుగా వేగంగా ఒకేసారిగా అడుగుకంటా దిగిపోయాను.ఆ బలమైన పోటుకు ఒక్క సారిగా కెవ్వు మంటూ కిచుగా అరిచింది.ఒకే సారి అడుగుకు అంటా దిగిపోవడంతో ఆ వేగానికి రెమ్మలు రెండు వరుసుకు పోయినట్లు అయ్యింది తనకు.తనదేమి కన్నె సిలు వున్నా పుకేమి కాదు , కాని ఎక్కువగా వాడ నట్లు తెలుస్తుంది.బిగుతుగా లోనకు దిగింది. సమ్మగా పూకు మట్టానికి సరిపోయింది.ఓ సారి పైకంటా తీసి అదే వేగంతో లో లోపలికంటా దింపాను.కింద గాలి కొడితే , ఇంకో బొక్కలోంచి బయటకు వచ్చినట్లు తన పుకులోని గాలి అంతా తన నోట్లోంచి బయటకు తన్నుకు వచ్చినట్లు హుంమ్మ్ అంటూ మూలిగిందిఅలాగే తన మొహం లోకి చూస్తూ బలాన్నంతా నడుము లోకి తెచ్చుకొని కుప్పిచి కుమ్ముతుంటే, తన పూకేమో తెరుచుకుంటూ , మల్లీఎక్కడ బయటికి పోతుందేమోనని నా మొడ్డను తన కండరాలతో కరచి పట్టుకోను, ఎక్కడ లేని సుఖాన్ని ఇంస్తుంది.ఓ పది , పన్నెండు పోట్లు పడే సరికి , పూకులోకి ఇరుకు రహదారి ఏర్పడ్డట్లు , సమ్మగా లోనకేల్తు , బయటకు వచ్చేటప్పుడు , పూకు రసాలు తో తడిచి బయటకు రాసాగింది.ఆ సుఖం తన వాళ్ళంతా పాకు తుండగా , తనేమో మెత్తను పైకి ఎగరేసి ఎదురేత్తులు ఇయ్యసాగింది.అలాగే తన మీదకు వాలి కసిగా తన పెదాలు నోట్లోకి లాక్కొని ముని పంటితో చిన్నగా గాటు పెడుతూ చేతులతో సంనులు బిగపట్టి , కుదుళ్ళ కంటా పట్టుకొని నొక్కాను.హుమ్మ్ అంటూ తన నోట్లోంచి వచ్చే ములుగు బయటకు రాకుండా పెదాలను నా పెదాలతో పట్టుకొని కింద నడుము పైకంటా ఎత్తి ధభీ దభీ మని గుద్ద సాగాను.బలవంతంగా నా నోట్లోంచి పెదాలు పీక్కొని గుండెల నిండా గాలి పిల్చుకొంటు మెత్త ఎగరేస్తూ ఎదురోత్తు లివ్వసాగిందితిరగలి తిప్పినట్లు , గుడ్డంతా తిప్పుతూ , కాళ్ళు వీపుమిద వేసి నన్ను తనకేసి అదుము కుంటు“హమ్…….. ఆ…… అ ……..అ……….. అ……… అ” అంటూ విడతలు విడతలుగా కార్చ్ సాగింది.తన పూకు బిగుతనం వలన నాకు కుడా చివరికి వచ్చి దాని పంగ ఇంకా చిలుస్తూ పూకు మట్టానికి దురుస్తూ డైరెక్ట్ గా దాని గర్బ సంచి ద్వారం తగిలేట్టుపిచికారి కొట్టేసా.తనేమో , మూర్చ రోగి కొట్టు కున్నట్లు విడతలు విడతలుగా జర్క్ లిస్తూ , ఇంకా కారుస్తూనే వుంది.ఓ రెండు , నిమిషాలు అలాగే తన మీద పడుకొని , సన్నులతో ఆడుకొంటూ ,లతా , “ని పేరు లానే నీ సన్నులు, నీ పూకు , నీ పెదాలు , నీ మొహం అన్ని బాగున్నాయి”అంటూ తన పెదాల మీద ముద్దు పెట్టు కొన్నాను.తనేమో నవ్వుతు ” బరువుగా వున్నావు ఇంకా లేయ్యి ”అప్పటికే మెత్తబడ్డ నా మొడ్డ మెల్లిగా బయటకు వచ్చేసిందిఇద్దరి రసాలు జత కలిపి తన గుద్ద మీద నుంచి లంగా మీదకు కారసాగింది.“నా మొడ్డ నీ లంగాకు తుడవనా ?”“ఇంటికెళ్లినాక నీళ్ళు పోసుకోవల్ల సాయంత్రం , తుడిచేయి పరవా లేదు ”నా మొడ్డ ను తన లంగాకు తుడిచి , అలాగే లంగా లోపుల వైపు నుంచి తన పూకు కుడా తుడిచాను“నేను తుడుచు కుంటాలే , మీరు తీయండి ” అంటూ లేచి కూచొని జాకెట్టు బొత్తాలు పెట్టుకొని పైకి లేచి చిర సవరించు కుంటుముందున్న చీరను అలాగే లంగాతో సహా తన పుకుకేసి నొక్కుకొని కాళ్ళ మద్య పట్టేసుకుంది.నేనే తన వెనుకవైపుకు వెళ్లి , తనకు అంటుకున్న మట్టిని తుడిచేసి“నీకు పెళ్లి అయిందా లతా ? ”“లేదప్పా , నాకు మొనిరకము వుంది , మా నాయన చేల్లిలి కొడుకుతో ”“అంటే , మీ మామతో అప్పుడప్పుడు దెంగిచ్చు కుంటావన్నమాట ”నా వైపు చూసి ఓ నవ్వు నవ్వింది“ఇంతకూ నువ్వేనా తోట కొన్నది ”“కాదు , నేను పెద్దాయన వాళ్ళింటికి డ్రైవర్ గా హైదరాబాదు నుంచి వచ్చినాను 40 సంవత్సరాలనుంచి పెద్దయ్య దగ్గరే పని చేస్తున్నాను. ఇంకా నాలుగు రోజులుండి తిరుణాల చూసి పోతాను”“మళ్ళా నాతో ఎందుకు అపద్దం చెప్పినావు”“నిన్ను చుత్తుంటే ముద్దోస్తున్నావు , ఎట్టాగైనా నీతో కలవాలని పిచ్చింది అందుకే అపద్దం చెప్పినా ”“మంచోనివేలే , కానీ నేను గడ్డికోచ్చినట్లు చెప్పకు , పెద్దాయనకు వాళ్ళ తోటలోకి ఎవ్వరు రావడం ఇట్టం వుండదు ”“చెప్పనులే గాని , నీవు రేపు మల్లి వత్తా వా ఇక్కడికి , చెప్పు వచ్చేటిగాంటే నేను వత్తా ”“ఆ నాకు అదే పని నువ్వు వచ్చినప్పుడల్లా , కోక ఎత్తి నీతో దెంగిచ్చు కోవడం , ఎదో ముసలోదివైనా మనిషి భద్రంగా ఉన్నవని ఇదైనా ”“మీ ఇండ్లు ఏడ పల్లెలో ”“ఊర్లో అంగిడి వుండు చూడు దానికి ఎదురుగ్గా వుండే కొట్టమొ మాది , నేను పోతాండా , ఎవ్వురికి చెప్పకు ”అంటూ తన గడ్డి మోపు తీసికొని , ఫెన్సింగ్ తీగల మద్య దాటుకొని వెళ్ళింది.నేనైతే బోరు దగ్గరకు వచ్చి , కొద్దిసేపు నీళ్ళలో ఈత కొట్టి , కొట్టంలో పడుకొన్నాఇలా నా 60 ఏళ్ళ జీవితం లో అనుకోకుండా వివిధ సందర్బాలలో వంద మందిని పైగా దెంగానుtelugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories