Home / Telugu sex stories 2016 / రెండు జంటలు 1 – Telugu Sex Stories

రెండు జంటలు 1 – Telugu Sex Stories

telugu sex stories boothu kathalu ఏమండీ..పాలు పొంగించాలె… లైటర్ లెదు.. అగ్గిపెట్టె వుంటె ఇవ్వండీ..’ అన్నది సింధుకుమారి.. ‘అగ్గిపెట్టె  నా దగ్గరెందుకుంటది?.. అయిన బయల్దేరె ముందు నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పిన!.. అన్ని సరిగ్గ చూసుకొ అని!.. లారి కూడ వచ్చేసె.. పని వాళ్ళు సామను దించే లొపల్నే మనం పాలు పొంగియాలనుకున్నంగద! ’ అంట  కోప్పడుతున్నడు చంద్రశేఖర్.. ‘ ఎక్కడ్నొ ఉంటదండీ , కన్పిస్తలేదు.. నేను పక్క వాళ్ళని అడిగి చూస్త..తులసమ్మ కోటను భద్రం గ దింపించుండి..’ అంటూ సింధుకుమారి గబగబ బయటకు నడీచింది.. … ఆఁ…గదే ముఖ్యం మనకు!.. అని ఎటకారంగ అనుకుంట చంద్ర లారి నుంచి సామాను దించటానికి బయటకు వెళ్లిండు.. 5 నిమిషాల తరువాత  ఇదొ అగ్గిపెట్టె!.. అనుకుంట కిచెన్ లొకి వెళ్ళిండు.. అప్పటికే సింధు పాలు స్టవ్ మీద పెట్టి చూస్తున్నది.. ‘ దొరికిందా.. నేను పనోండ్లదగ్గర్నుంచి తీసుకు వచ్చిన..’ అన్నడు..‘అక్కెర లే.. పక్కింటామె దగ్గర నుంచి తీసుకున్న.. మంచామెలా వున్నది.. బాగ పలకరించింది..’..’ అయితే నేను బయటకు వెళ్ళి సామను సంగతి చుసుకుంటా..’ అంట కదలబోయినడు చంద్ర..‘2 నిమిషాలు ఆగండి.. పాలు పొంగుతున్నయి..’ అన్నది.. ‘ఆ.. ఎదొ పెద్ద వాళ్ళు చెప్పారు అని చెయటమే కాని.. ఎందుకు ఈ ఫొర్మాలిటిస్..’ అని నిరాశగ అన్నడు..‘.. మీరట్ల అనద్దు.. పాలు పొంగితెనే మంచిదంట. . ఈ ఇంటికి వచ్చినందుకయినా మనకి..’ అని ఆగి పొయినది సింధు..‘ఇల్లు వల్ల పిల్లలు పుడ్తరా?!..’ అంట  వెళ్ళి పొయినడు చంద్ర..  వయసు 30 సంవత్సరాలు, మనిషి  కొంచెం బక్క పల్చగున్నా , పేరుకు తగినట్లు పున్నమి చంద్రునిలెక్క గుండ్రని మొఖం . చక్కని కను ముక్కుతీరు , మంచి రంగు…అందగాడే అతడు…చంద్ర, సింధుకుమారిల  పెళ్ళి అయి 3 ఏళ్ళు అవుతుంది..  ఇద్దరిది పక్క పక్క పల్లెటూర్లె.. పరిచయాలున్న మధ్య తరగతి కుటుంబాలే.. లగ్నమై మూడేండ్లాయె , ఇంక  పిల్లలు పుట్ట లే!? అంట ప్రశ్నలతొ గుచ్చేవాండ్లు మస్తు మందున్నరు , అటు ఇటు వాండ్లల్లో!…వాండ్లు గాక  ఊరి పెద్దలు ఉండనే ఉన్నరు .. సహాలిచ్చెటోళ్ళు ఇస్తనే ఉన్నరు… …అందరికి  చంద్ర ఎదొ చెప్పి తప్పిచుకుంటున్నడు కాని చెయని ప్రయత్నం లేదు.. దగ్గర్ల ఉన్నడాక్టర్లను కలుస్తనే ఉన్నడు…మందులు వాడ్తనే ఉన్నడు……ఇట్ల గాదు, హైద్రబాదుకు బో!…స్పెషలిస్టులను కలువు… అంట ఒక పెద్దాయన చెప్పిన తోవ కరెక్టనిపించి , డిగ్రీ పూర్తి చెసిన , అప్పటిదాక సొంత వ్యవసాయం చూసుకుంట ఆ ఊర్లొనె గుమాస్తా గా ఒక రైస్ మిల్లులొ పని చెసే చంద్ర హైద్రబాదు లొ ఉద్యోగం కోసం ట్రై చెయ్యసాగిండు, తెలిసినోళ్ల ద్వారా… ఎట్లైతెనేం , హైదరబద్ లొ ఒక పెద్ద కంపనిలొ ఉద్యొగం వచ్చింది..…జీతం అంతంతగనే ఉన్నా, ఆ ఊరోళ్ళ పోరు నుంచి బయట పడాలె, మందులు తీస్కోవాలె, అనుకుంట  హైద్రబాద్ ఒచ్చిండు… అతి కష్టం మీద తన జీతనికి సరిపడ ఇల్లు దొరికింది.. ఏదొ సరిపెట్టుకోవచ్చు అనుకుంట  దిగేసిండు.. సింధు కుమారి పల్లెటురి పిల్లనేఅయిన చదువుకుంది.. వయసు 26 ఉంటుంది.. తెలివితేటలు వున్న అమ్మయి.. భర్త అంటె భయం, ఎనలేని భక్తి.. సాంప్రదాయం కి మారు పేరు సింధుకుమారి.. స్వచ్చమైన మనసు.. ఒద్దిక అయిన స్వభావం.. రూపవతి.. యవ్వనం లొ వున్న పడుచు.. అందాలు చీరనుంచి బయటకు వలకని కట్టు.. రవి సైతం తాకని తనువు.. భర్త బాధ ను అర్ధంచేసు కొని.. తనకు పిల్లలు పుట్టాలె.. అని మొక్కని క్షణం లేదు..బయట ఒక్కొ సామాను దగ్గరుండి మనుషుల తొ దింపిస్తున్నడు చంద్ర.. ఇద్దరె వున్నరు మనుషులు.. తాను కూడ సహాయం చేస్తూన్నడు.. మామ ఇచ్చిన బీరువా దించాలె.. చాల బరువు గా వుంది.. బీరువా ని ముగ్గురు పట్టి దించుతున్నరు.. కాని బరువువుండటం వల్ల బీరువ ఒక పక్కకు జారుతుండ గా.. నాలుగొ మనిషి వచ్చి చేయి పట్టడు.. బీరువాని జాగ్రతా గా దించారు.. ‘చాల థ్యంక్స్ అండీ..’ అన్నడూ మర్యాదగా చంద్ర.. ‘పర్వాలేదు.. పక్కపక్క నే వుంటం కద.. ఆ మాత్రం ఒకరి ఒకరు సహాయం చెసుకొవాలి..’ అన్నడు ఫణీందర్.. ‘ఓ.. నా పేరు చంద్రశేఖర్.. కొత్తగా వచ్చిన ఇక్కడ్కి..’అన్నడు పరిచయం చేసుకుంటునట్టు..‘నా పెరు ఫణీందర్.. మీ పక్క వాట లొనె ఉంట.. ఆఫిస్ కి టైం అయింది.. మనం సాయంత్రం తీరిగ్గ మాట్లాడుకుందాం..’ అని బయ్ చెప్పి వెళ్ళిపొయాడు ఫణి.. సామాను అంత దించి.. సర్ది కొంచం కుదురు గా కుర్చునే సరికి సాయంత్రం 4:30 దాటింది.. అలసిపొయిన సింధు, చంద్ర లు మంచంమీద పడి ఇట్టే నిద్రలొ కి జారు కున్నరు.. తలుపు తడూతున్న చప్పుడికి సింధు కు మెలుకువ వచ్చి చూసుకునే సరికి 7 దాటింది.. కంగారు గా భర్త ను లేపి లైట్లు వేసి తలుపు తీసింది..ఎదురు గా సుకన్య.. పక్కింటి ఆమె… పక్కన భర్త.. ‘మీరా… రండీ రండీ..’ అంటు లొపలికి ఆహ్వానించింది..‘చికటి పడుతుంది కద.. లైటు వెలగక పొయెసరికి పలకరిద్దం అని వచ్చినం..’.. అంట లోపలికి వచ్చింది సుకన్య  కర్రిస్  గిన్నలతో..…‘ఎందుకు వదిన గారు ఇవ్వన్ని..’ అన్నది సింధు..సుకన్య చెతి లొ గిన్నెలు చూసి‘పర్వాలేదమ్మ.. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ వండుకుంటారు..’ అంట వెనకనుంచి ఫణి మాటలు వినపడ్డయి..‘మా ఆయన.. ఉదయం మీ ఆయన్ని కలిసినారంట.. కాని మాట్లాడటం కుదర లే! ..’ అని సాగతీసింది సుకన్య..‘ఓ మీరా.. రాండ్రి.. సింధు.. కుర్చీలు పట్టుకు రా..’ అన్నడు  మాటలు విని  బైటికొచ్చిన చంద్ర …. ‘ఇంకా పూర్తి గా సర్దలే!..’ అని మొహామాట పడత సింధు కుర్చీలు వేసింది..అప్పుడె ఎట్లౌవుతుది! .. ఒక వారం దాటితె కాని అన్ని సరుదుకోలేం!..’ అంట కుర్చీలో కూర్చున్నది సుకన్య‘వదిన గారు కర్రిస్ పట్టుకు వచ్చారు..’ అని భర్త కు సమాచారం ఇస్తునట్టు చెప్పింది..‘అయ్యొ.. ఎందుకండీ.. మేము వండుకుంటం గద!..’ అన్నడు సుకన్య తెచ్చిన గిన్నేలను , వాని వెనుక దాగని ఆమె సండ్లను , కాటన్ చీరె దాచలేని ఆమె తొడల బలుపును చూసి ,’…మస్తున్నదీమె…’అని మనస్సులొ అనుకుంట…‘ఇల్లు మారి నప్పుడు కష్టాలు మాకు తెలుసు.. మేము పడ్డ వాళ్ళమే..’ అంటు ఓ కుర్చి లొ కుర్చున్నడు ఫణి‘మీరుఇద్దరేనా.. పిల్లల్ని తీస్కరాలేదా?!..’ అంట మాటలు మొదల్జేసింది సుకన్యచంద్ర సింధు వంక చూసినడుబాధగ … సింధు మౌనం గా తల దించుకున్నది.. సుకన్య  దిగులు గా ఫణి ని చూసింది….పెళ్ళై పదేళ్ళైంది గాని మాకు గూడ పిల్లలు లేరింక!… అంట ఫణి తన భార్య కళ్ళళొ కి చూసి.. ఉమ్.. చంద్ర గారు మీరు ఎక్కడ పని చెస్తారు..’ అన్నడు , విషయం గ్రహించి మాట మార్చుతూ..’బాలానగర్ లొ ఒక స్టీల్ కంపని వుంది.. అందులొ అకౌంటెంట్ గా వచ్చింది జాబ్.. మీరు??..’నేను హొండా కంపని లొ సీనియర్ ఇంచార్జ్ ని..తరువాత పెద్ద గా మాటలు రావటం లెదు నలుగురిలొను..  ముందు అడిగిన ప్రశ్నకు వాళ్ళ మాటలు మూగ పోయినవేమో!…. నీ పేరు ఎంటి?.. అన్నది సుకన్య మళ్ల మాట కలుపుత…సింధు కుమారి.. అని సమాధానం ఇచ్చి ఊరుకున్నదినా పేరు సుకన్య.. నన్ను పేరు పెట్టి పిలిస్తెనే బాగుంటది.. అంటూ నవ్వింది…. సుకన్య కు 33 ఏళ్ళు.. యవ్వనం నుంచి ఇప్పుడిప్పుడె స్త్రి మరో దశకి అడుగు పెట్టినట్టు వుంటుంది.. తెల్లటి చాయ.. ఒత్తు గా పొంగిన పరువాలు.. చిన్న మడత పడ్డ నడుము.. చీర నిండుగ చుట్టినా దాయ లేని వంపులు.. చక్కటి నవ్వు.. పలకరించె కళ్ళు..…ఐతె నన్ను సింధు అని పిలువుండ్రి!…అంత సన్నగ నవ్వింది… అందరి మూడ్స్ తేలికబడ్దయి‘ సరె మనం మళ్ల కలుద్దం’ అంట లేచి నిలబడి … ’ ఎరికే గద! మన ఇంటి ఓనర్ ఇక్కడ వుండడు.. బెంగుళూర్ లొ వుంటడు.. మీకు ఎట్ల తెలిసింది ఇల్లు గురించి?!..’అడిగిండు ఫణి…’… అవునట,  ఇళ్ళ బ్రొకర్ కూడ చెప్పిండు.. అద్దె కూడ బ్యాంక్ అకౌంట్ లొ ప్రతి నెల మొదటి వారం లొ వెయ్యలని’ అంట… చంద్ర కూడ నిలబడి మాట్లాడుతావుంటె … ఆరడుగులుంటడేమొ ఈ పక్కింటాయన…అనుకున్నది సింధు, ఫైవ్ ఎయిట్  ఉన్న భర్త తల పైనుండి కన్పడుతున్న ఫణి  ముఖం చూసి……చూడనికి  మనిషి గట్టిగ, మొరటుగున్న, మంచిగున్నది మాట తీరు …అనుకున్నది , మధ్యల భర్త  ఉన్నగూడ, పక్కలనుంచి కన్పడుతున్న ఫణి విశాలమైన ఛాతీ ని, బలమైన దండల్ని రెప్పపాటు చూసి చూడనట్లు చూసి, కనురెప్పలు వాల్చుకుంట…’ అవును.. ఒనెర్స్ ప్రాబ్లం లేదు మనకు.. వాళ్ళు రారు.. మేము వచ్చి 2 ఏళ్ళు ఔతుంది.. ఇప్పటి వరకు చూడలే ఓనర్ ని..’  అని చంద్రకు సమాధానం చెప్తనే  , ..నిండైన నల్లటి తలకట్టు , పెద్దపెద్దకండ్లు , తీరైన ముక్కు, లక్కపిడత లెక్క చిన్ననోరు…కుందనంబొమ్మలెక్కున్నదీమె…అనుకున్నడు చంద్ర తలమీదికెల్లి సింధు ను చూస్త……నిన్నమొన్నటిదాక అత్తమామల అదుపులో ఉండొచ్చిందేమొ , కొత్త మొగవాండ్ల ముంగల నిల్బడి మాట్లాడుడు అలవాటు లేకపోవుడుతో , ఫణి చూపుల వేడికి వాయిల్ చీరె పైటర్దుకుంట , సిగ్గుగ నిలబడ్డచోట్నె  చిన్నగ అటిటు కదలబట్టె  సింధు…చూపులకు బక్కపల్చగ కన్పిస్తాఉన్నగానీ , పైటెనుక అందాలకేం తక్కువలేదీమెకు…అనుకున్నడు , బలిసిన మోసంబీల్లెక్క కద్లుతాఉన్న ఆమె సండ్ల పొంకాలను ఎక్స్ రే కళ్లతొ  తాగుకుంట’ ఇంక ఇలాగే మాట్లాడుకుంటు పొతె వాళ్ళు అన్నం ఎప్పుడు వండుకుంటారు.. ఎప్పుడూ ఇల్లు సద్దుకుంటారు.. పదండీ ఇంకా..’ అన్నది సుకన్య లేచి…అయ్యొ…కూర్చోండీ!…అని సింధు , చంద్ర అంటున్న..  ‘ పర్వలే!…మీకు  ఏమన్న కావలె అంటె మమ్మలని పిలవండీ..’ అన్నడు ఫణి ,వెళ్త వెళ్త..… తప్పకుండ.. అంట తలుపు దాక  సాగనంపిండు చంద్రసుకన్య తెచ్చిన కరిస్ కిచెన్ లొ పెట్టి రైస్ స్టవ్ మీద పెట్టింది సింధు.. ఎదొ యాంత్రికం గా పని చెసుకు పొతుంది కాని.. తన మనసు అంత తన భర్త గురించె ఆలొచిస్తుంది.. సుకన్య వేసిన ప్రశ్న కు చంద్ర ముఖం వాడీపొయింది.. ఆ దిగులె తన భర్త తన తొ సుఖం గా మనస్పూర్తి గా సంసారం చేయనికుండ అడ్డుపడుతుంది అని కూడ తెలుసు సింధు కి..గంట తరువాత సింధు, చంద్రలు భొజనానికి కుర్చున్నరు.. ‘సుకన్య గారు ఆమె భర్త ఫణి గారు మంచి వారుల వున్నరు కదండి..’ అని అన్నది.. చంద్ర సింధుని చూడకుండానే..’ఉం..’ అన్నడు.. ‘మొదటి సారి ఊరు విడిచి వచ్చినం.. కొత్త ఊర్లొ..ఎవరు తెలియని చోట ఎలా వుంటామొ అని అని కంగారు పడ్డ.. కాని సుకన్య గారిని చుస్తె సగం భయం పొయింది..’ అన్నది.‘వాళ్ళకి పెళ్ళి అయి ఏళ్ళు అవుతుంది కద.. మరి వాళ్ళకి పిల్లలు లేరె..’  అన్నడు చంద్ర ఇగొ సాటిస్ఫక్షన్ చేస్కుంట..‘అవునండి.. వాండ్లల్ల  ఎవరికో ప్రాబ్లం?!..’ అన్నది సింధు..‘అంటె నీ ఉద్దెశం ఎంటి.. మన లో ప్రాబ్లం ఎవరికీ?… అన్నట్లా!..’ అని కోపం గా అడిగాడు..భర్త అడీగినది సింధుకి అర్ధం అయింది.. తనని వెలు ఎత్తి చూపిస్తుంది అని భర్త కి కోపం.. మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా పెళ్లి చూపులు నా తీపి గుర్తులు సుజాత శృంగార యాత్ర నా మరిది మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా పాత మిత్రుల కథ చెల్లితో బంచిక్ గెలుపుకోసం చదరంగం ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం సునీత- నా కలల రాణి  నా ముగ్గురు పెళ్లాలు   ఒక కుటుంబం ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?   మంత్రాలు – చింతకాయలు రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు అమ్మ-నీ పొదుగు    కలసి వచ్చిన అదృష్టం ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం  శృంగార మధనం: సంజయ్

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories