Home / Telugu sex stories 2016 / రెండు జంటలు 2 – Telugu Sex Stories

రెండు జంటలు 2 – Telugu Sex Stories

telugu sex stories boothu kathalu  సమస్య అర్ధం అయినది సింధుకి.. తనని వెలు ఎత్తి చూపిస్తున్న… అనుకుంటుండీయన … అని మనస్సుల అనుకుంట …‘అయ్యొ.. అట్ల కాదండి.. మీరు..’ అని సర్దుకునె లోపె..‘సరె సరె…నా ఫ్రెండ్ చెప్పిండు.. ఇక్కడ ఒక మంచి డాక్టరమ్మ వున్నదంట.. నెక్స్ట్ వీక్ లొ వేళ్ళి కలుద్దం.. ఎవరు ఎంటొ.. తెలుస్తది..’ అనుకుంట చంద్ర లేచిండు భోజనం ముగించి….భర్త ని అవమానించినట్లు మాట్లాడ్తినే!… అన్న చింతతో సింధుకూడ లేచె , కంచంలొ ఉన్నది అట్లనే ఒదిలేసి ….. ఆమె మనస్తత్వం పాతకాలపు పతివ్రత లాంటిది.. మొగడు పెండ్లాలలో తప్పు ఎవరిదైన , భార్యనే భరించాలే!…అనుకునే టైపు… భర్త ని చిన్నమాట కూడ పడ నియదు.. సమస్య నీ భర్త తోనె!.. అని కలిసిన డాక్టరమ్మలు చెప్తాఉన్నా , …ఇద్దరూ బాగనే ఉన్నరు..ట్రై చేస్తనే ఉండండి…అన్నరని తల్లికి అత్తకు , అదేమాట ఫ్రెండ్స్ కు ,లోకానికి గూడ చెప్పి ..లోటు నాదే గావచ్చు.. అని కలిపే నైజం..భర్త అటు ముఖం జేసి పండుకొనడం చూసి , ..ఎట్ల నచ్చజెప్పాలీయనకు!?..అని విచారిస్త , మెల్లగ వచ్చి బెడ్ మీద కూర్చోని, భర్త వంక మరో సారి దీనం గ చూసి మౌనంగా బెడ్ మీద వాలిపొయింది..అలికిడి గ్రహించి ఆమె దిక్కు తిరిగిండు చంద్ర.. తక్కువైనట్లున్నది కోపం.. అనుకుంట ఇంకింత దగ్గరగ జరిగింది సింధు సంతోషంగా ..ఐతె మాట ముచ్చట లేకుండ , తనమీద ఒక కాలు వేసి ,ఒకచేత్తొ కుడి సన్నును గట్టిగా నొక్కుత, ఇంకొక చెయ్యి తొ అప్పటికే మొకాళ్ళ మీదికొచ్చిన నైటిని ఒక్క ఝట్కతొ నడుము పైకంట లాగుత.. ‘ఈ రొజు నీ పని పడ్తనే!…’ అనుకుంట, మొరటుగ మీద పడంగనె అణిగిపోయె ఆమె సంతోషం.. భయం కూడ కలిగె భర్త ఆవేశం చూడంగనే. ఐతె ..క లి సె టైంలల్ల ప్రశాంతంగ , సంతోషంగ ఉండుండ్రి… మంచి ముచ్చలు చెప్పుకోండ్రి.. అని డాక్టర్లు చెప్పిన సలహా గుర్తుచేసుకుంట ..ఎందుకీ ఆత్రం!..నీ దాన్నేగద, అనుకుంట భర్తను చల్లబరిచే ప్రయత్నం చేసె….పిల్లలు పిల్లలని నీ నాయన చేస్తున్నడే తొందర!.. అనుకుంట నైటి లొపలి కెల్లి చేతులు దూర్చి.. దోర మామిడి పండ్ల లెక్కున్న ఆమె సండ్లను కింద నుండి పైకి , రసం తీయనికె పిండినట్టు నిపిల్స్ వరకు కసి గా పిండె.. ‘ఇస్ స్ స్…’ అని సన్నగ మూల్గుత నొప్పిని భరించె సింధు .. రసం కోసం తొడిమెను పీల్చినట్లు నిపిల్స్ ని పీల్చుకుంట, పళ్ళతొ కొరుకుత, ఆమె తొడలను మోకాలితొ విడతీసి మీ దె క్కె ..బాధనోర్చుకుంట అనువుగా పంగలిప్పి పూకు పరిచె సింధు.. లుంగిని సైడ్కు తప్పించి కుడిచేతి తొ సుల్లి గా న్నొక్క సారి నలిపి లే పు కొని, భార్య మొహం వైపైన చూడకుండనే ఒక్క ఊపున దింపె నిగిడిన మొ డ్డ ను..‘ఆబ్బ..’ అనె అరుపు సింధు పెదాల వరకొచ్చి ఆగిపోయె.. కళ్ళు తడిచె నొప్పికి.. అప్పటికి ఓర్చుకుంట చంద్రను చేతులతో చుట్టేసె…వెంటనె ఆమె మీద పూర్తి గా వాలి, తల పక్కన తల పెట్టి.. ‘హు..హు..హూ….’ అని రొప్పుత దెం గు డు మొదల్జేసె ..రాక్షసుని లెక్క విరుచుకు పడూతున్నగానీ, ఈ విధంగనైన భర్త దగ్గరైనందుకు సంతోష పడుత , అతడి మొరటు దెబ్బలను తట్టుకుంట, పూగంధం చిలికి బయటకు తీసి అతడి మగతనానికి ప్రేమ గా పులుముత కౌగిలింత బిగించె….. రైలుకు పోయె తొందర్ల ఉన్నట్లు , అర్ధ నిముషంల సత్తువున్నమార్లు ఊగి .. ‘ఉం…హ..హా…’ అనొర్లుత, గింతంత జిగురు వదిలి, పది మైళ్ళు ఉరికొచ్చినోన్లెక్క నోరెళ్ళబెట్టి గాలి పీల్చుకుంట, భార్య మీద సోలిపొయె నాల్గు నిముషాలు.. అయిన భర్త తలవెంట్రుకలు ప్రేమగ సవరించె సింధు..ఊపిరందంగనే పక్క మీద ఎల్లికల పడి.. ‘నీకు ఇది టైమే గద..’ అన్నడు.. సింధు మొఖం చూడకుండనే , గాలి బరువుగ పీల్చుకుంట.. ఫస్టు అర్ధం కాక..‘ఆ.. ఎంటండీ??…’ అన్నది గాని, వెంటనే ..‘ఆ..ఆ..’ అన్నది భర్త ఛాతీని ప్రేమగ నిముర్త ……‘సరె వచ్చె వారం ల డాక్టరమ్మను కలుద్దం..’ అనుకుంట సింధు చెయ్యి పక్కకు తోసి , అటు తిరిగి నిద్రలోకి జారుకుకొనె..…సింధు కళ్ళలొ నీళ్ళు గిర్రున తిరిగినయి.. శృంగారం లొ ప్రేమ యొక్క లేమి ఆమె మనసును కుమిలి వేస్తుండడంతొ నిద్ర పట్టలే… ఈయననెట్ల మార్చాలె అని ఆలోచించుకుంట , డాక్టరమ్మలు చెప్పినట్లు , మోకాళ్ళను దగ్గరగ నొక్కుకుంట ఎలకిలనే పండుకొని , ఐదు నిముషాలైనంక లేచె బాత్ రూమ్ కి …… హాల్లొకొచ్చెసరికి సన్నగ మాటలు వినిపిస్తున్నయి , ఫణి -సుకన్య ల బెడ్ రూంల నుంచి… వినకూడదనుకుంటనే నిలబడిపోయినది సింధు.. ‘నీకేమైన తెలివున్నదా?.. కనపడినోళ్ళనందర్ని పిల్లల గురించి అడుగుడేనా!..’ అని మందలిస్తున్నడు ఫణి, సుకన్య ని ..…‘అది కాదండి.. పెళ్ళి అయిన జంట కదా అని..’‘ఐతే!…మనకు కాలేదా పెళ్ళి!?… అయిన ప్రతీ జంట కి పిల్లలు వుండాల్నా?… చూడు సు.. నాకు నువ్వు చాలు.. నీలొ పిల్లలని చూసుకుంట..’ అంట సుకన్య ను దగ్గరకు లాక్కొని నుదురు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నడు..‘మీ సంగతి నాకెరికే గానీ లోకం ఊర్కోదు గద!..’.. ‘పనికి రాని లొకం.. అనుకుంటె నేం.. అనుకొపొతెనేం…’..‘లోటు నాదెగద..నిన్నెవ్వరేమనరు..’ అని దుఖ్ఖం పొర్లే గొంతుతో అనుకుంట , ఏంచేసిందో గాని ,సుకన్య , మాటలు ఇంకింత సన్నగ వినపడబట్టె.. గోడకు చెవి ఆనించి వినసాగె సింధు.. ‘ఇదొ చూడు.. నీకు చాల సార్లు చెప్పిన..మనం చేపిచ్చుకున్న టెస్ట్స్ లల్ల నీకు గాని, నాకు గాని ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదని రిజల్ట్స్ వచ్చినయి.. ఐతె, నీ అండం, నా స్పెర్మ్ ని పట్కుంట లేదంట.. డాక్టర్లు ట్రై చేస్త నే ఉండండి.. అన్నరుగాని, మీకు పిల్లలుగారు…అనలేగద ’ అనుకుంట ఫణి ఏంజేసిండోగాని…..ఏఁ…నీకెప్పు డి దే రం ధి!…అని సన్నగ ఒణుకుతావున్న సుకన్య మాట వినిపించె.. … ఆమెను ఫణేం చేసిండో తెలియలే గాని , శరీరంల సన్నగ కరెంట్ పాకినట్లాయె సింధుకు…… ట్రై చేస్తనే ఉండాలె గద!… అంటున్న ఫణి చిలిపి స్వరం ,ఆ వెన్కనేగాజుల చప్పుడు తోకలిసిపోతూ ‘..ఆఁమ్మ్ఁ…ఏఁ…విడువు.. చిరుగుతది..అంటున్న సుకన్య గొంతు విన్పించంగనె .. ఆ రెండింటిని పట్కొని మెత్తగ పి సి కిం డే మో!…అనుకుంట తన సండ్లు రుద్దుకుంట వినసాగె సింధు‘ఇంకెన్ని రొజులు ట్రై చేస్తం?..’ అంటున్నది సుకన్య,.. నీ బుజ్జి కి నా బుజ్జొడు తోడున్నంత వరకు..’ అనుకుంట ఏం చేసిండో….ఏఁ..గాట్లు పడ్తయ్ .. ఏందవి?!…అని ఇరుగమ్మలు పొరుగమ్మలు అడిగితె ఏం చెప్పుకోవాలె..అంటున్న సుకన్య మాట ఇనొచ్చె సన్నగ… …బుగ్గ నొ , పెదవినొ చిన్నగ కొరికిండు గావచ్చు!… అనుకొనె సింధు , వారపత్రికల నాలెడ్జ్ నుపయోగించుకుంట ..‘.ఎవరి పన్ల వాళ్ళుంటరుగాని నిన్నడగొస్తరా?!…ఎది నీ బుజ్జి.. ఎక్కడ దాచ్కున్నవ్ ..’ అనుకుంట ఏం చేసిండో .. ‘చీ..చెయ్ తియ్యు.. హ..హ్హ…హ్హా..హాహా..’ అనుకుంట సుకన్య నవ్వు వినొచ్చె..…ఎక్క డెక్కడ పెడ్తుండో చేతులు!? నడుమా, తొడలా, వాని మధ్యల్నా?.. అని ఊహించుకుంట ముడుచుకుపోయె సింధు‘ ఇ ట్ల నవ్వితె.. నాకు ఇంక ఏం కావాలె చెప్పు.. నా సూ.. నా బుజ్జి..’ అంటున్న ఫణి మాట తోబాటె మంచం కిరకిరలు , ముద్దుల చప్పుడ్లు వినిపించబట్టె.. ఆమెను పక్కమీద పండబెట్టి మీదెక్కి ముద్దులాడ్తుండా యేమి?!.. అనుకొనె సింధు‘ మాయ మాటలు మాట్లాడితే ఇస్తననుకుంటున్నవా?!.. ఆ దాల్ గలాయించదు..’ అంట ముద్దుల చప్పుడ్లమధ్య మంచం కిరకిరలు ,..‘నువ్వు ఎంటి ఇచ్చేది.. తనాయించి పోయిన గి దీన్ని చుస్తె అదె ఉరుక్కుంట వస్తది..’ అంటున్న ఫణి మాట.., …అట్లనా!?కన్పించనియ్యుండి గ వా న్ని.. చెప్త ..’ అని దంతాల చప్పుళ్ళ మధ్య సుకన్య చిలిపి గొంతు ,.. ‘కొరికేస్తవా ఏంది వాన్ని..’ అంటావున్నఫణి మాట మధ్యల్నే ఆగిపోయె… ., సుర్రు, ప్ప్చ్..ప్ ప్ప్చి. అనుకుంట ముద్దుల, చప్పరింతల చప్పుండ్లు వినరాబట్టె…..ఇంక ఓపలేక ..ఛీ!… అట్ల గూడ చేస్కుంటరా?!…అనుకుంట ఎఱ్ఱబడ్డ మొఖంతొ బాత్రూంలకెళ్ళి తలుపేసుకునె సింధు..చప్పుడ్లు వినబడుడు బందైంది గాని , అక్కడ జరుగుతున్నది కళ్ళముందల ఆడతాఉంటె , తొడల నడుమున్న పెదవులు తడిబారబట్టె… వాట్ని కడుగుకుంట ఒక ఐదు నిముషాలు అ క్కడ్నే ఉండి, …ప ని ఖతంబట్టించి పండుకున్నరేమోలే!…అనుకుంట చిన్నగ బైటకొచ్చె ……కాని హాల్లకి రాంగనే ఇంక ముద్దుల చప్పుండ్లు సన్నగ వినబడబట్టె.. మళ్ల మొదల్బెట్టిండ్రా!…అనుకుంట నిలబడిపోయె సింధు…..‘ అయితె దాం ట్ల దాపెట్టుకుంటా.. సరి పోతదా..’ అని రొప్పుత అంటున్నది సుకన్య, భర్త ముద్దులకి , ముద్దులతో జవాబిచ్చుకుంట ..‘..అంత పె ద్ద దై పోయినదా? చూడనివ్వు!…’ అనుకుంట ఎక్కడ ముద్దులు పెట్టుడు షురూ చేసిండో ఫణి , …ఛీ!…వాట్లనా ముద్దాడేది?!…అటు పోతున్నవేంది?!…అనుకుంట ఏం చేసినదో సుకన్య ,ఆమె కాలి మువ్వలు ఉండుండి చప్పుడు చేయబట్టె……పాదాల మీద ముద్దులతో మొదల్జేసి పై పైకి పోతున్నడేమో.. అనుకునె సింధు.…ఇంతల గాఢంగ గాలి పీల్చిన చప్పుడు , దానెనుకనే …చీ!…గలీజ్!…అక్కడ్నా నోరు పెట్టేది?!.. అనుకుంట ఏంచేసినదో ఆమె!… ఆఁ…అంట బాధగ ఒర్లి … రోజిట్లనే గుంజినావంటె నే గంజా ఐపోత!…అంటున్న ఫణి మాట ఇనొచ్చె..భర్త జుట్టు పట్టుకుని పైకి లాగింది గావచ్చు.. అనుకున్నది సింధు..…ఇంతల …ఏ య్…చాల్జెయ్యి.. నాలుకతొ అట్ల కెలికినావంటె కిలొ మట్టెల్తది నీ కడుపులకెల్లి!…అంటాఉన్న సుకన్య మాట ఇనొచ్చె……బొడ్డును గాని కెలుకుతున్నడాఏంది నాలుకతొ?!…అనుకుంట మెలికలు తిరిగిపోయె సింధు.. ఏఁ ..మళ్ళ అ టు పో తు న్నవేంది!.. ఆఁ..అదేంపని??… అంటున్నది సుకన్య ….ఫణి ఏం చేస్తున్నడో అర్థంకాలె సింధుకు..ఇంతలొ ఏమైందొగాని మంచం మీద ఏ దో ఎత్తేసినట్లు చప్పుడయ్యె… ఓ చుక్కైన అమృతం తాగనీరాదె..గుఱ్ఱం లెక్క అట్లెగిరిపడతవేంది!..అంటున్నడు ఫణి..ఛీ సిగ్గుండాలె!…అంటున్నది సుకన్య… అమృతమెక్కడిదో తెలియలే సింధుకుఇంతల .. ‘నన్నింక రెచ్చకొట్టకుండ్రీ.. పైకి రండీ.. నలిపేయండీ.. అని అరుస్తున్నది సుకన్య,. ..ఒచ్చి ఏం చెయ్యాలె!?… అంటున్నడు ఫణి సన్నగ నవ్వుకుంట……అనాడీ వి…అన్ని చెప్పాలె నీకు!…అన్నది సుకన్య ఎక్కిరిపించుత……ఔ… నే అనాడీ నే… అనుకుంట ఎక్కడ కొరికెనో ఫణి.. … ఎహె!…రా!… అంట , విలవిల్లాడె సుకన్య!……ఒచ్చేంజెయ్యాల చెప్పు!… అనుకుంటనే ఏం జేసెనో , మంచం మళ్ళ కిరకిరలాడె…. మీదికెక్కిండేమో!… అనుకొనె సింధు… ’ దెం గుం డి నన్ను..’ అంట చిన్నగ గులిగె సుకన్య…ఎంత గలీజ్ మాటలు మాట్లాడుతున్నదీమె?!..అనుకొనె సింధు…’ఇన్పియ్యలే! ..’ అనుకుంట లేచిండేమో ఫణి,…మంచం కిరకిరలాడె.. మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా పెళ్లి చూపులు నా తీపి గుర్తులు సుజాత శృంగార యాత్ర నా మరిది మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా పాత మిత్రుల కథ చెల్లితో బంచిక్ గెలుపుకోసం చదరంగం ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం సునీత- నా కలల రాణి  నా ముగ్గురు పెళ్లాలు   ఒక కుటుంబం ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?   మంత్రాలు – చింతకాయలు రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు అమ్మ-నీ పొదుగు    కలసి వచ్చిన అదృష్టం ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం  శృంగార మధనం: సంజయ్

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories