Home / Telugu Sex Stories 2018 / రెండు జంటలు 7 – Telugu Sex Stories

రెండు జంటలు 7 – Telugu Sex Stories

telugu sex stories telugu boothu kathalu రెండు జంటలు 7 మరుసటిరోజు- ఆదివారం.. ఉదయం 8:30 కి మటన్ 1 కేజి తెచ్చి పెట్టిండు చంద్ర .. .. మనమిద్దరమేగద!..ఎందుకో ఇంత తెచ్చిన్రూ..’ అన్నది సింధు.. ‘ఆ.. నీకు చెప్పుడు మరిచిన.. నా ఫ్రెండ్ గౌతం..ఎరికే గద!..’ అంటున్న భర్త మాట ను కట్ చేసి, .. ‘ఆఁ.. మీకు ఇక్కడ జాబ్ ఇప్పించిండూ??!..’ అన్నది సింధు గుర్తుకు తెచ్చుకుంట ..‘.. వాడె..పార్టి ఇయ్యవా! అనె… బావర్చిల కూర్చుందమా! .. అంటె , ..ఒద్దొద్దు..హొటెల్ ఫుడ్ అంటె యాష్టొస్తున్నది…అనబట్టె!.. ..అందుకె, నేనె లంచ్ కి రమ్మన్న ఇయాళ!..’ అన్నడు.. ఎదొ పెద్ద నిజం గా పార్టికి పిలిస్తె గౌతం రానట్టు..మటన్ కవర్ తొ సింధు కిచెన్ లొకెళ్తుంటె.. ‘వానికి బిర్యాని అంటె చాల ఇష్టం..’ అన్నడు.. బిర్యాని వండమని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పుతూ.. ‘సరె బిర్యానే వండుత..’ అన్నది వినయం గా సింధు….‘గౌతం మా ఊరోడే.. హైస్కూల్ వరకు కలిసే చదువుకున్నం.. ఐనంక వాని తండ్రి హైదరబాద్ కి వచ్చేసిండు బిజినెస్ చెయ్యనికె.. ఇంక అక్కడె వాని చదువు.. వేసవి సెలవులకి ఊరు వచ్చేవాడు.. అందుకె ఇంక టచ్ లొ వున్నము..’ అని గౌతం గురించి చెప్పుకొచ్చినడు…. ‘ఐతె నలుగురికి చాల్తదా మటన్..’ అన్నది అనుమానం గా ..‘నలుగురా??’ అన్నడు అర్ధం కాక..‘అదె..మనమిద్దరం.. మీ ఫ్రెండ్ అతని మిసెస్స్..’‘హ..హహ.. వాడి పెళ్ళామా.. ఇంకా పెండ్లే కాలేదు..’ అనుకుంట గట్టిగ నవ్వి.. ‘ఆ.. గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అయితె చాలా మందున్నరు..’‘అబ్బొ..’ అన్నది సింధు కను బొమ్మలు, మూతి తిప్పుకుంట కిచెన్లకి పోత .. …మరేమనుకున్నవ్ నా ఫ్రెండ్ అంటె!… అని నగుకుంట హాల్లకి పోయిండు చంద్ర.. 11.30 కే సింధు అంత రెడీ చేసీ.. ‘బిర్యాని, మటన్ కర్రి, రైత.. చేసిన.. సరిపొతదా..’ అంట కిచెన్ నుంచి బైటికొస్త బొడ్డులొ తోపిన పైట ను గుంజి, దాన్తొనె నుదురు మీద చెమట తుడుచుకుంటూ హాల్ లొ కూర్చున్న భర్త దగ్గరకు వచ్చి చీరను సరి చేసుకుంటూ అడిగింది…’సరి పొతయి గని.. నువ్వు వెళ్ళి తొందరగా స్నానం చేసి రా..పొ..’ అన్నడు చంద్ర..…సరె…అని అర్దగంటల స్నానం ముగించి రెడి అయ్యి వచ్చి .. ‘ఎప్పుడొస్తడు?!..’ అన్నది, గడియారం వంక చూస్త..అతను తొందరగొచ్చి తినెళ్ళిపొతె.. కొంచం రెస్ట్ తీసుకొవచ్చు అనుకుంట…… ‘12 కల్ల రమ్మన్నను..’ అని గొణుగుతూ అన్నడు చంద్ర తన వాచ్ చూసుకుంటూ.. సరె ఈలొపు టెబుల్ సద్దుదాం అని.. నీల్ కమల్ ప్లాస్టిక్ టెబుల్ ని సద్ది ప్లేట్లు, కర్రి, రైత కొన్ని గిన్నేలు అన్ని తెచ్చిపెట్టి , …ఇక అంతా రేడి… అనుకుంట సొఫాలొ కూర్చుంది భర్త తొ పాటు టీవి చూడటానికి…. సమయం గడుస్తుందికాని గౌతం రాలేదు.. 12.45 అవ్వస్తుంది.. ఏంజేస్తున్నడీడు!.. అనుకుంట కాల్ చెయ్యబోతాంటె ఇంటి గేట్ దగ్గర బైక్ చప్పుడైంది.. అటు చూడంగనె అనుమానం గ దిక్కులు చూస్త గేట్ తీస్కొని లొపలికి వస్తున్న గౌతం కన్పడ్డడు..‘వచ్చినవా!.. నీకే కాల్ చేద్దం అనుకుంటున్న..’ అంట చంద్ర ఎదురెళ్ళిండు..’.. కరేక్ట్ గానే వచ్చిన..అడ్రెస్స్ వెతుకుంట వచ్చేసరికి లేట్ అయింది రా..’ అన్నడు గౌతం’ సరె..రా! ..’ అనుకుంట ఇంట్లకి వచ్చెసరికి.. సొఫా లొ కుర్చోనే నిద్ర పోతున్న సింధు కనపడె…. ‘ఎక్కడంటె అక్కడ నిద్ర పోవుడేనా’ అని గట్టిగ అరిచిండు చంద్ర..సగం నిద్రలోఉన్న సింధు ఉలిక్కి పడి లేచి కళ్ళు నులుపుకుంట చూసింది కాని ఇంక కళ్ళ మీద నుంచి కునుకు మసక పొలే…. చీర సద్దుకుంట.. భర్త అరిచినందుకు చిన్నపుచ్చుకుంట.. ఎదురుగ మరొక వ్యక్తి వున్నడని గమనించినదిగాని సిగ్గుతొ ఆయన ముఖం చక్కగ చూడలేక లేచినుంచున్నది సింధు..‘నా వైఫ్.. సింధు.. వీడే.. నా ఫ్రెండ్.. గౌతం..’ అంట పరిచయం చేసిండు చంద్ర….గౌతంని ఒకసారి చూసి.. నమస్తె అని చేతులు జొడించింది మర్యాదగా..… ఓ దిక్కు సింధుకు ..హలొ..’ చెప్పుకుంటనే .. ‘ఏమ్ రా.. బిర్యాని రెడినా..’ అనుకుంట చంద్ర పక్కనే వున్న కుర్చిలొ కూర్చున్నడు.. ‘ఓ యస్.. ఎప్పుడొ..’ అన్నడు చంద్ర..…వీడెవడూ?!.. తిననికే పుట్టినట్టు , వచ్చి రాంగనే తిండి గురించి అడుగుతున్నడూ!… అనుకున్నది సింధు మనసులొ..‘నువ్వే వండినవా..’ అని అడిగిండు గౌతం, కొంటె నవ్వుతో చంద్ర ముఖం చూస్త ..‘నేనా???… నేనెందుకొండుత!?..’ అన్నడు చంద్ర కొద్ది రోషంతొ ..‘కద.. వండిన వాళ్ళకు తెలుస్తుంది రా కష్టం!.. అలసి కునుకు పడతదీ..’ అన్నడు గౌతం..‘అరె.. వస్తవస్తనె సెటైరా..’ అంట గౌతం వీపుమీద చిన్నగ చరిచిండు చంద్ర ..… గౌతం తనకు సపొర్ట్ గా మాట్లాడేసరికి సంతోషించింది , ఆడ దాని కష్టం గుర్తు పట్టినందుకు మీద గౌరవం పెరిగింది .. అపుడు చూసినది గౌతం ని క్లియర్ గా..…రింగుల జుట్టు.. ఆ రొజె క్రాఫ్ చేపించినట్టుడేమో!, నీట్ గా చెక్కి ముందువైపు కొద్దిగ పలచపడ్డ జుట్టు తో పెద్ద నుదురు తో నీట్ గ ఉన్నది తలకట్టు… తెల్లటి రంగు.. ఒత్తుగా కొన తిరిగిన కను బొమ్మలు.. కళ్ళలొ పలకరింపు నవ్వు.. ట్రిం చేసిన మీసం.. తెల్లటి చర్మం మీద ట్రిం చేసిన గడ్డంతో ఆకు పచ్చ గా కనిపించే చక్కని దవడలు.. అందగాడె , మర్యాదస్తుని లెక్కున్నడుగూడ!.. తప్పుగ అనుకున్న తెలియక… అనుకుంట మనసులొ గిల్టీగా ఫీల్అయింది సింధు.. ‘ఒంటిగంట అవుతున్నది.. తిందమా…’ అని అడిగిండు చంద్ర..‘.. ఎప్పుడంటావా అని చూస్తున్న..’ అన్నడు గౌతం తమాషాగా.. సింధు సన్నగ నగుకొనె అనె తీరుకు..‘.. పెట్టరాదు ప్లేట్లల్ల!..’ అని సింధు కి ఆర్డర్ వేసినడు చంద్ర.. వెంటనే సింధు కిచెన్ లోకెళ్ళి బిర్యాని పాత్రను హల్కగ గరం చేయబట్టినది..‘సరె.. చేతులు కడుక్కొనిరా..’ అంటూ చంద్ర వాష్ బేషన్ చూపించిండు.. అతడు కడుగుకొని రాంగనే కుర్చి చూపించాడు..టెబుల్ ఒక వైపు గొడకు ఆనిచ్చి వుంది.. టెబుల్ మీద ముందె రెండు ప్లేట్లు పెట్టున్నయి.. చంద్ర గొడకు పక్కనున్న కుర్చిల, గౌతం గొడకు ఎదురు గ కుర్కున్నడు..…ఇంతల సింధు బిర్యాని గిన్నె తొ వచ్చి, అతిది దేవొభవ అనె పద్ధతిన ముందు గౌతం కి వడ్డించింది.. తన్ ప్లేట్ లొ బిర్యాని పడంగనే రుచి చూసి.. ‘వావ్.. సూపర్ టేస్ట్..’ అన్నడు సింధు తొ..… గౌతం పొగడ్తకు సిగ్గు పడ్డది సింధు.. పెదాల మీద చిన్న నవ్వుతోసుక వచ్చె..‘చెప్పిన కదరా.. నా వైఫ్ బిర్యాని బాగ చెస్తుంది అని..’ అన్నడు చంద్ర తనకు వడ్డిస్తున్న సింధుని మెచ్చుకుంట ..… ఉదయం నుండి పడ్డ శ్రమ అంతా ఇట్టె పొయినట్టు అనిపిచ్చింది , మగవాళ్ళిద్దరూ తన వంటను పొగడంగనె… …మాటలాపి తినుండ్రి ..నే పెడ్తావుంట!..అనుకుంట , వెనకకు జరిగింది సింధు సన్నగ నగుకుంట….ఐతె పెట్టాల్నంటెఇద్దరి కుర్చీల మధ్యల నిలబడిలె .. ఆమె ఎడమ వైపు గౌతం.. కుడి వైపు చంద్ర ఉంటరు..సింధు బిర్యాని వడ్డించి.. కర్రి గిన్నె అందుకొని.. గౌతం ప్లేట్లొ వేస్తావుంటె, ఆమెకు స్థలమివ్వనికె గౌతం కుర్చి లొ కొద్దిగ వెనుకకు జరిగిండు ఓర కంటితొ ఆమెను గమనిస్త .. కాటన్ చీర కు గంజి ఫుల్ పెట్టినదేమొ.. పైట అట్ట ముక్కలెక్క నిల్చున్నది.. అదిగాక పైట చెంగు బొడ్ల దోపిందేమొ ,లెఫ్ట్ సైడ్ఉన్న గౌతంగానికి ఫుల్ కనువిందు..టైట్ గ ఉన్న జాకెట్ లొ దోర మామిడి పండ్ల లెక్క కన్పడుతున్నయి ఆమె సండ్లు.. పైమొనలు పండు కొనల్లెక్క వంపు తిరిగి బైటకు పొడుచుకొస్తావున్నయ్.. జాకేట్ పట్టీ ఆమె సళ్ళ కింది భాగం నుండి వీపు వరకు బిగుతుగా వున్నదేమో, సూర్యుని కిరణాలు తాకని చర్మభాగపు చార , తెల్లగ ,డిఫరెంట్ గ కన్పించబట్టె , చామన చాయ రంగున్న ఆమె నడుం చుట్టుముట్టు…. వొంగి వడ్డిస్తాఉంటె..మంగళ సూత్రాలు సింధు సండ్లకి , పైటకి తాకి, రిబౌండ్ అవుకుంట వూగుతున్నయి.. సన్నని నాజూకు నడుము మీద ఒక్క మడత కూడా లేకుండ యవ్వనపు తళుకు తో మెరుస్తావున్నది.. పని చేస్తుంటె చీర కుచ్చిళ్ళు బొడ్డు కి బెత్తెడు కిందకు జారినయేమో , పొత్తి కడుపు మీద ఒక చిన్న మడత చెమట తడితొ మెరవబట్టె.. ఆ మడత లొ దాగున్న సింధు బొడ్డు కనిపించి కనపడనట్టు దాగుడుమూతలాడబట్టె…చీర కట్టు కుచ్చిళ దగ్గర మొదలయి.. నడుమును చుట్టి..ఒక ఏటవాలు వంక లా సాగి పోయినదేమో , పిరుదులకి , వీపు కి మధ్య ఉన్ననడుము కండ జల పాతంలా వంపు తిరిగి , ఆమె పిరుదుల మీదగా చీర కట్టు లొ మాయ మయినది.. తన అందాల వీక్షణ, చంద్ర కి కనపడదని గ్రహించిన గౌతం మనసు లోనె లొట్టలేసుకుంట చూడబట్టె…. ఇంతల భర్త కు కూడ కర్రి వడ్దించి.. గౌతంకి ఎడమ వైపువున్న రైతా కొసం తన ఎడమ చేయి ని గౌతం మీద గా చాచి అందుకున్నది సింధు .. చేయి చాచినపుడు.. ఆమె వేసుకున్న లేత ఆకు పచ్చ రంగు జాకేట్ చమటకి కొద్దిగా తడిచి, ముదురు ఆకు పచ్చగ మారిన సింధు సంక క్లోజప్ లొ కనిపించె.. పౌడర్ తొ కల్సి వస్తున్న ఆ చంక వాసన తో గుమ్మ్ ఐపోయిన గౌతం కంచంల .. 4..5.. చంచాల రైత పడినా, చాలు అనలె….. దాన్త గౌతం ముఖం వంక చూసె సింధు. గౌతం తన పైట చాటు అందాలను కళ్ళప్పగించి చూస్తున్నడని అర్థమైపోయింది..భర్త కి వడ్డించకుండానే దబ్బున రైత గిన్నె అక్కడ్నె పెట్టేసి, తన సండ్లు కనిపించకుంద కుడి చేతిని పైటమీద వుంచి,, ఎడమ చేతితొ బొడ్ల దోపిన పైట అంచును సర్ర్.. అని లాగి, తన నడుము మీదగా తిప్పి కప్పుకుంటూ సరి చేసుకుని ‘రైతా వేసు కొండీ..’ అని భర్త కు చెప్పి.. పక్కకు తప్పుకొని గౌతం కు కన్పడకుండ అతడి వెనక నుంచుంది , మాడి పొయిన ముఖంతో…..గౌతంగాని ఆ ఒక్కచూపుతో అప్పటివరకు అతడి మీద వున్న గౌరవం పొయింది…. చంద్ర ఎవొ ఆఫిస్ కబురులు చెప్పుతుండగా.. ‘సిస్టర్ ని కూడ కుర్చొమను..’ అని చంద్ర తొ అన్నడు గౌతం..సింధు కి ఒంటికి కారం రాసుకున్నట్లున్నది.. ‘సిగ్గు లేకుండ, ఇప్పటి వరకు లేకి చూపులు చూసి.. సిస్టర్ అంట.. ఛి..’ అని మనసులొ తిట్టుకుంది గౌతంని…. ‘సింధు.. నువ్వు కూడా ప్లేట్ తెచ్చుకొ..’ అన్నడు చంద్ర..‘మీరు తినండీ.. నేను తరువాత తింటాను..’ అన్నది సింధు..‘రండి సిస్టర్.. మాతొకలిసెతిందురుగాని..’ అన్నడు గౌతం .. మీ వంటి పతివ్రతలను పక్కలోకి లాగా ల్నంటె పైకి …సిస్టర్.. అంటనే ఉండాలె!… అని మనస్సులో అనుకుంట!……ముందు నువ్వు మెక్కి వెళ్ళు రా.. అని మనసులొ తిట్టుకోని.. ‘మీరు తినండీ.. మళ్ళి వడ్డీంచాలి కద..’ అన్నది సింధు వెనకనుంచే …. రా.. కుర్చొ.. బతిమిలాడించుకుంటావా ఏంది?!..’ అన్నడు చంద్ర..అడ్దమైనోళ్ళ ను ఇంటికి పిలిచినందుకు భర్త ని మనసులొ తిట్టుకుంట , చేసేది లేక , సింధుకూడా భొజనానికి కూర్చున్నది..తింటునంత సేపు గౌతం కు, సింధు కి తెలియకుండా దొంగ చూపులు చుస్తునేవున్నడు..అందరు తినేసి లేచినతరువాత , సింధు టెబుల్ మీద వున్న గిన్నేలు కిచెన్ లొకి సద్దుతూంది..10 నిమిషాలయినక .. ‘నేనెళొస్తరా ఇంక!..’ అన్నడు గౌతం..‘.. ఇప్పుడేగద తిన్నది!.. కొంచ సేపు ఆగి వెళుదులే..’ అన్నడు చంద్ర..‘ రూప తొ మూవి ప్రొగ్రాం ఉన్నదోయ్.. ‘అన్నడు గౌతం మాటకి అడ్డుపడూతూ…. ‘అయితె అన్ని ప్లాన్ చేసుకొనె వచ్చావు లే!.. అన్నడు చంద్ర ఎటకారంగ నవ్వుత…‘.. మొన్న బైక్ తీస్కొంటె హీరో హోండా వోళ్ళు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంటరీ టికెట్లుర బై!.. ,ఆఁ ..ఇంక రెండు టికెట్లున్నయ్ ఫస్ట్ షోకు..సిస్టర్ తో చూసి ఎంజాయ్ చెయ్యు.. ‘ అనుకుంట లేచి నుంచోని సింధు కొసం అనట్టు చూసాడు.. గౌతం ఎందుకు చూస్తున్నడొ తెలుసుకొని.. ‘సింధు.. గౌతం వెళ్తుతున్నడూ..’ అని పిలిచిండు…. ఎట్లైతెనేం ఎళ్తుండీడు.. రెస్ట్ తీసుకొవచ్చు అని హాల్ లొకి వచ్చింది ,కిచెన్ లొ వున్న సింధు..‘మీ పెళ్ళికి కూడా రాలేదు.. సొ.. ఒక చిన్న గిఫ్ట్.. ’ అంట తన బ్యాక్ పాక్ నుంచి ఒక కవర్ తీసి చంద్ర కి అందించాడు..‘ఎందుకురా.. ఇప్పుడూ ఇవ్వన్నన్ని..’ అన్నడు చంద్ర..‘నా స్యాటిస్ఫాక్షన్ కొసం.. తిసుకొరా..’ అని, సింధు వంక చూస్తూ.. ‘బిర్యాని చాల చాల బాగున్నది సిస్టర్.. నేను బాగ ఎంజాయ్ చేసాను ఇక్కడకు వచ్చి.. నాతో ఏమైన పొరపాటు గాని.. తప్పుగాని జరిగితె .. మన్నించండి..’ అన్నడు గౌతం..‘అరే.. నీకు ఈ ఫార్మాలిటిస్ సూట్ అవ్వవు రా!.. చేసింది చాలు.. అయిన నువ్వు నా ఇంటికి రా వచ్చింది.. నీకు పిల్లని ఇచ్చే మామ ఇంటికి కాదు నటించనికె..’ అన్నడూ గౌతం భుజం మీద ఒక్కటి ఇస్తూ..‘మనం అంటె ఓకే రా.. సిస్టర్ కి నేను కొత్తనె గదా!…ఆమెకి చెప్పిన!… నీకు కాదు..’ అని మాటలొ మాట తమాష కలుపుతూ.. ‘ఉంటా సిస్టర్.. వస్త రా..’ అని గౌతం లేచిండు… చంద్ర కూడ లేచిండు , గేట్ దాక సాగనంపేటందుకు……నమస్తె ఫణి అన్నా!…మీరూ ఇక్కడ్నే ఉంటరా!…అంట పలకరించినడు గౌతం, గేట్ దగ్గర్నేఎదురుబడ్డ ఫణిని ……నమస్తే!…మీరు ఇక్కడ!?… అనుకుంట గౌతం తొ చెయ్యి కలిపిండు ఫణి…మీ ఇద్దరికి పరిచయమున్నదా!?..నేను, వీడు కొలీగ్స్… అన్నడు చంద్ర……ఒక్కూరోళ్ళం , క్లాస్ మేట్లం కూడ!… అంట ఫణి కి చెప్పి , ..కంపెని తరఫ్ న గా హోండా బైక్ తీస్కోనికె వెళ్ళినపుడు కలిసినం … మంచి బండి ఇప్పించిండు అన్న!… అంట ఫణితొ తన పరిచయం గురించి చెప్పె చంద్రకు……ఏఁ!…నేనిప్పించెదేమున్నది?…కంపెని బండ్లన్ని అట్లనే ఉంటయ్!……లాయల్ ఎంప్లాయీ!… అంట జోక్ చేసిండు గౌతం నగుకుంట……హ్హ…హ్హ… హ్హ… .అంట జతకల్పింన్రు చంద్ర , ఫణి…… మగోండ్ల నవ్వులు విని ఎవరి కిటికీలదగ్గరకు వాళ్ళొచ్చిన్రు ఆడోళ్ళు……ఎఱ్ఱగ, బుఱ్ఱగ , ఎత్తుగ, బలంగ, హిందిసిన్మ హీరోలెక్కున్నడీయన… అనుకున్నది సుకన్య , గౌతంను పైనుండి కిందిదాన్క చూస్కుంట……చంద్ర కన్న ఎత్తున్నడుగాని , పక్కింటాయనంత లేడు!.. అంత పర్సనాలిటీకూడ లేదు! …అన్కున్నది సింధు హాఫ్ బుష్ షర్ట్ లోకెల్లి గూడ కన్పిస్తున్న ఫణి కండల్ను చూస్కుంట……ఐతె మాటల్ల మునిగిపోయిన మగోండ్లు , వాళ్లను గమనించలె.. ..కొంచెం సేపు అవి యివి మాట్లాడి , బాక్ పాక్ సర్దుకుంట బైక్ ఎక్కి బైక్ స్టార్ట్ చేసిండు గౌతం… …పంచకల్యాణి గుఱ్ఱమెక్కి రాజకుమారిని వెతుకుకుంట బైలెళ్ళిన రాజకుమారుడ్లెక్క కండ్లబడ్డడు ఆడోండ్లకు.. సన్నగ నిష్టూరుస్త లోపలికి తప్పుకున్నరు…… ముందు వెనుకకు తిరిగె ఫణి , గేటుదాకెళ్ళి బై , చెప్పి లోపలికొచ్చె చంద్ర…… కడుపు ఫుల్ అయిపోయినదె నీ బిర్యాని తోన…మస్త్ వండినవ్!…అనుకుంట సింధు నడుం చుట్టు చెయ్యేసి …కొంచెం రెస్ట్ తీస్కుందం!…అని కన్ను గీట్కుంట బెడ్రూం లోకి తీస్కెళ్ళిండు……ఎన్నడు లేనిది … మెచ్చుకుంటున్నడూ!… ఆ గౌతం గాడు నా వంటను మెచ్చినందుకా!?…ఏదైతె ఏంది?!…నచ్చె గదా!!…అని సంతోషించుకుంట , ..బట్టలు మారుకొనొస్త… అనుకుంట చిన్నగ విడిపించుకొని, ఓ మూలకు వెళ్ళి ,గంజిపెట్టిన చీరె బ్లౌజులు విడిచి , భర్త గాని చూస్తున్నడా!…అనుకుంట పక్కకు తిరిగి బిఱ్ఱుగ పట్టిన బ్రా ను గూడ విడుస్త తలెత్తె……ముంగలున్న అద్దంల హైబ్రెడ్ మోసంబీలెక్క కన్పడ బట్టె తన సండ్లు… రోజు రోజుకిట్ల పె ద్ద వై పోతున్నవేం ది వి!, …పెద్దోళ్ళు అడ్డు లేకపోవుడుతో పగలు , రాత్రి పిసికి పిసికి పెడ్తావుం డీయన , పెద్దయి గాక సస్తయా!…అని తనకి తనె సమాధానం చెప్పుకుంట … బ్రా సైజు మార్చుకోవాలె!… అని ఎఱ్ఱబడ్డ ముఖంతొ అనుకుంట, తలమీదికెల్లి నైటీ వేస్కుంట , మంచం వైపు తిరిగె సింధు……అప్పటికె మంచం మీద ఎల్లెంకల బడి సన్నగ గుర్క పెడ్తావుండె చంద్ర… సన్నగ నగుకుంట భర్త పక్కనె జేరి , కొద్దిగ ముంగలికెల్లిన పొట్ట మీద చెయ్యేసె…… బరువుగన్పించెనేమో , దాన్నిపక్కకు తోసేస్త , వేరొక పక్కకు తిరిగె చంద్ర… సన్నగ నిష్టూరుస్త , సింధు ఇంకొక పక్కకు తిరగంగనె , నైటీ లోనికెల్లి పైకి ఉబ్బిన సండ్లు ముక్కును తాకబట్టె… ఇంత ఘనం పొంగుతున్నయేందివి?!…, అందుగ్గాని …అ ట్ల … చూసిండా ఆ గౌతంగాడు?!… అనుకుంట ,అతడి గురించి ఆలొచించుకుంట కండ్లు మూసుకొనె ..…ఐన తన రియాక్షన్ తొ చిన్నగైపోయిన అతడి మొఖమే కండ్ల ముందు ఆడబట్టె…అతని కళ్ళలొ నిజమైన గిల్టినెస్ కన్పడ్డదనిపించె .. అయినా అతను చేసిన తప్పేమున్నది?.. అనుకొకుండా చూపు తిరిగుంటది..కానొచ్చిన దానిని చూసుంటడు!.. …ఏ మగోడైనా అందం అంత దగ్గర గా కనపడితె చూడకుండ ఊకుంటడా!.. ..ఎంతైనా మన్నించమని అడిగిన విధానం బాగున్నది.. తెలిసొతెలియకొ చూసిండు.. కాని ఒక జెంటిల్ మ్యాన్ లెక్క సారి చెప్పినడు.. పర్వలే.. నేనే ఓవర్ గా ఆలొచించిన…ఐన అతడి వంటి అందగాన్ని ఆకర్షించే ఒంపుసొంపులున్నయా నాలో?!… అని గర్వంగ అనుకుంట, అతడి రూపాన్ని , చిరునవ్వును తలచుకుంట నిద్ర లొ జారుకొనె సింధు .. మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు తెలుగు సెక్స్ వీడియోస్ ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా పెళ్లి చూపులు నా తీపి గుర్తులు సుజాత శృంగార యాత్ర నా మరిది మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా పాత మిత్రుల కథ చెల్లితో బంచిక్ గెలుపుకోసం చదరంగం ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం సునీత- నా కలల రాణి  నా ముగ్గురు పెళ్లాలు   ఒక కుటుంబం ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?   మంత్రాలు – చింతకాయలు రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు అమ్మ-నీ పొదుగు    కలసి వచ్చిన అదృష్టం ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం  శృంగార మధనం: సంజయ్

independent call girls in delhi


independent call girls in delhi


independent call girls in delhi


independent call girls in delhi


independent call girls in delhi

delhi call girls
delhi call girls
delhi call girls
delhi call girls
delhi call girls

call girls in delhi
call girls in delhi
call girls in delhi
College Girls
Escort Service
call girls in delhi
call girls in delhi
call girls in delhi

cheap call girls in delhi
cheap call girls in delhi
cheap call girls in delhi
cheap call girls in delhi
cheap call girls in delhi

call girl
call girl
call girl
call girl
call girl

skokka
skokka
skokka
skokka
skokka

call girls delhi
call girls delhi
call girls delhi
call girls delhi
call girls delhi

delhi escorts
delhi escorts
delhi escorts
delhi escorts
delhi escorts

escort
escort
escort
escort
escort

call girls
call girls
call girls
call girls
call girls

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories
de