Home / Telugu sex stories 2016 / వంశనికికొక్కడు 14 – Telugu Sex Stories

వంశనికికొక్కడు 14 – Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories ఇంటికి వెళ్ళగానే సీత తన రూంలోకి నేను న రూంలోకి వెళ్ళాను……తరువాత తిని కాసేపు పడుకొని… దుర్గ… ఫ్లోర్ కి వెళ్ళాను… తాను నకోసోమే వెయిటింగ్ అనుకుంటాను… ఒక్క బెల్ కె డోర్ తీసింది….
దుర్గ; రామ్ నీ గురించే ఎదురుచూస్తున్న… కూర్చో టీ తెస్తాను…
టీ.. తగాక… ఇప్పుడు మీకు ఏ ఇబ్బంది లేదు కదా మీరు సంతోషంగా… జాబ్ చేసుకుంటూ ఉండండి…..ఇంకా నేను వెళ్లి రానా మరి
దుర్గ: కాసేపు కూర్చో కదా …నేను ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో నిన్ను తప్ప ఎవరిని నమ్మలేను.. రామ్… నన్ను ఒక దేవుడిలా వచ్చి కాపాడిన మానిషివి నువ్వు ఏం ఇచ్చి ని రుణం తీసుకోనూ…
నేను: అంత పెద్ద మాటలు ఎందుకు లెండి… నాకు తెలిసి మీ జీవితం ఇలా ముగిసి పోకూడదు….మీరు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటాది అని నా అభిప్రాయం..
దుర్గ: లేదు రామ్.. ఇప్పటీ నుండి.. నేను నీకు దాసీల బతకాలి అని నిర్ణయించుకున్నాను… న దగ్గర నీకు ఇవ్వడానికి ఏం లేదు ఈ శరీరం తప్ప.. ఎదో ఆశించి నాకు సహాయం చేయలేదు నువ్వు నీ మంచితనమే… నాకు సహాయం చేసింది… న శేష జీవితం నీకు అంకితం చేయాలి అనుకుంటున్నాను….
నేను; మీకు నచ్చినట్లు బతకండి.. మీ స్థానంలో ఎవరు ఉన్నా సహాయం చేసే వాడినే.. అందులో సందేహం లేదు.. మీరు నాకు దాసీల ఉండలిసిన అవసరం లేదు …..మీకు నచ్చినట్లు మీరు ఉండండి…. మీ జీవితం మీ ఇష్టం…
దుర్గ: రామ్ నువ్వు నాకు ఇంకో సహాయం చేయాలి… అండీ అనడం మానేసి నన్ను దుర్గ అని పిలవండి మీరు ….లేకుంటే నేను కూడా మిమ్మల్ని అండీ అని పిలుస్తాను…
నేను: నా కన్నా మీరు పెద్దవారు… పెరు పెట్టి పిలవడం సబబేనా చెప్పండి….
దుర్గ: నాకు అవన్నీ తెలివు అండీ.. న మీద ఒట్టే మీరు నన్ను పెరు పెట్టి పిలవాలి..
నేను: ఇది ఎక్కడి గోసార… సరే దుర్గ ఇప్పుడు సంతోషమే కదా మీకు.
దుర్గ: మళ్ళీ మీకు మీరు అని అనద్దు…. అవన్నీ పోని రామ్ నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఎం చాడుతున్నావు అని..
నేను: ఇక్కడే మన కమ్యూనిటీ కాలేజిలో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్…
దుర్గ: అవునా …ఎంత మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నీకు …చూస్తే అలా అనిపించడం లేదు కానీ …చెప్పు ..ఉన్నారా…
నేను: ఇక్కడ అందరికి ఒకే ధ్యాసాల ఉండే.. అలాంటిది ఎం లేదు దుర్గ…
దుర్గ: రామ్ నిజంగా నువ్వు నన్ను పెరు పెట్టి పిలిస్తే ఎంత బాగుంది తెలుసా నిజంగా సొంత మొగుడు కూడా ఎప్పుడూ ఇలా పిలవలేదు… నాకు జీవితాంతం తోడు ఉంటావా రామ్… నువ్వు నాతో ఎలా ఉన్నా పరవాలేదు… కాని నన్ను మోసం చేయకు….
నేను: నేను ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాలు ఉంటాను ఇంటర్ తరువాత బహుశా మా ఊరు వెళుతాను కావచ్చు.. అప్పటి వరకు మనం మంచి ఫ్రెండ్స్ ల ఉందాం..
దుర్గ: చాలు తరువాత నేను కూడా మీ ఊరు వస్తాను.. ఇకపై నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే నేను అక్కడే ఉంటాను కనీసం మీ ఇంట్లో పనిమనిషి గా అయిన పర్లేదు… రామ్ నదో చిన్న కోరిక తిరుస్తావ..
నేను: చెప్పు ఇంకా ఏం ఉన్నాయో… నాతో ఎం అయినా చేస్తాను…
దుర్గ: నాకు ని ఒళ్ళో తలా పెట్టుకొని నిద్ర పోవాలి అని ఉంది రామ్… కాదు అనకు ప్లీస్…
నేను: దుర్గ అలా ఆడిగేసరికి జాలి వేసి సరే అన్నాను… తాను ఆలస్యం చేయకుండా… న ఒళ్ళో పడుకుంది.
దుర్గ: రామ్ నిన్ను ఎవరు చేసుకుంటారో కానీ అదృష్టవంతురాలు… చిన్నవాడివి అయినా ఎంత పెద్ద మనసు నిది…
నేను: అదేంలేదు… నువ్వు అలా అనుకుంటున్నావ్ అంతే తల్లి తండ్రులు లేని బాధ నాకు తెలుసు దుర్గ అందుకే ని విషయంలో బాధ కలిగింది. ..నాకు చిన్నప్పుడే.. అమ్మ నాన్న చనిపోయారు.. మా నాని నన్ను పెంచి ఇంత వాడిని చేసింది….
దుర్గ: చూసావా రామ్ ఇద్దరి భవనాలు ఒక్కటే ఇద్దరి ఆలోచన ఒక్కటే …నేను కొద్దిగా లెట్ పుట్టిన నిన్నే పెళ్లి చేసుకునే దాన్ని రామ్……
నేను: నువ్వు లెట్ పుట్టిన నాకోసం ఒక అమ్మాయి పుట్టింది కదా సీత న మరదలు…
దుర్గ: ఎవరు జానకి ..మేడం కూతురు కదా …మంచి పిల్ల ..నిజంగా నీకు సారి అయిన అమ్మాయి…
నేను: హ అవును మా నాని కోరిక…
దుర్గ: అదృష్టవంతుడు అంటే నువ్వే రామ్…మంచి కుటుంబం లో పుట్టావు…
నేను: ఏమి అదృష్టం చిన్నప్పుడే అమ్మ నాన్న చనిపోయారు… నేను దూరదృష్టున్ని దుర్గ… అదృష్టం దూరదృష్టం మన చేతుల్లో లేదు దుర్గ… అవన్నీ మన ఊహలు….
దుర్గ: రామ్ ఒకటి అడగన.. తప్పుగా అనుకోకూ…
నేను: అడుగు…
దుర్గ; నువ్వు ఎవరికి అన్న ముద్దు పెట్టవ… ఏ అమ్మాయికి అయినా…?
నేను: లేదు అయినా ఎందుకు ఇప్పుడు ముద్దు గురుంచి… గుర్తు వచ్చింది నీకు..
దుర్గ: ని మొదటి ముద్దు నాకు కావాలి రామ్… సిగ్గు విడిచి అడుగుతున్న కాదు అనకు…..
నేను: ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు …నేను మౌనంగా ఉన్నాను.. అదే ఆమె అంగీకారం అనుకుంది కావచ్చు… న కళ్ళలోకి సూటిగా చూసి.. కళ్లు కళ్ళు కలిసాయి మిగిలింది పెదవులు మాత్రమె… తాను న మేడ మీద చేతులు వేసి…… నాకు చెమటలు వచ్చేలా ఉన్నాయి… తాను న మెడను కొద్దిగా తనకు అనుకువగా చేసుకొని.. తన పెదవులతో..న పెదవులను కలిపింది ..నాకు ముద్దు పెట్టడం తెలీదు… తానే న పెదవులను ఆమెకు నచ్చినట్లు.. ముద్దు ఆడుతూ ఉంది… న రెండు పెదవులు విచుకున్నాయి… ఆమె నా నాలుకని.. అందుకొని… ఐస్ క్రీమ్ సప్పరిస్తుంది… నాకు నారా నరాల్లో ఎదో తెలియని కొత్త అనుభూతి….నేను కూడా ఆమె ఎలా చేసిందో అలాగే ఆమె నాలుకను… చప్పరించడం స్టార్ట్ చేసాను…. మధురంగా…ఉంది…. తీయగా ఉంది… ఇద్దరం ఈ లోకంలో లేము ……ముద్దు విహారం లో ఉన్నాం….. అదే టైంలో న ఫోన్ మొగుతుంది…. వెంటనే ఈ లోకంలోకి వచ్చి.. ఆమెను వేరు చేసి ఫోన్ ఎత్తను ఎదురుగా అత్తమ్మ.. రామ్ ఎక్కడ తొందరగా… రా…. నాని ఫోన్ చేసింది……..సరే అత్తమ్మ వస్తున్న ……నేను మళ్ళీ రేపు కలుస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళాను . …..2mins లో వెళ్ళాను నాని ఇంకా లైన్లోనే ఉంది….
వచ్చాడు… పాటు ని ముద్దుల మనువడు… అత్తమ్మ దగ్గరి నుండి ఫోన్ తీసుకొని నాని అనగానే …అటునుండి… జవాబు లేదు అంటే నాని ఏడుస్తుంది… నాకు అర్థము అయింది… నాని నేను బాగున్నాను… నువ్వు దిగులు పడకు …అత్తమ్మ బాగా చూసుకుంటుంది.. …మరి ఎందుకు ఒక్కసారి కూడా ఫోన్ చేయలేదు కన్నా నువ్వు …..అదేంలేదు నాని …రోజు ఫోన్ చేస్తే.. నేను నీకు గుర్తు వస్తాను అని చేయలేదు… నువ్వు బాగున్నవా ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకో ..పనోళ్లు వస్తున్నారా సరిగ్గా… నేను బనే ఉన్నాను కానీ ..కాలేజ్ కు ఎలా వెళ్తున్నావు నువ్వు కనీసం నీకు బండి నేర్పియాలేదు… నా గురించి టెన్షన్ పడకు నాని ….అత్తమ్మ క్యాబ్ మాట్లాడింది… దర్జాగా వెళ్తున్నాను… నువ్వు బండి నేర్చుకో కన్నా …కాలేజ్ కుర్రాళ్లు బాండ్లపై తిరుగుతారు కదా అలాగే నువ్వు తిరగాలి సీత నువ్వు బండి..మీద పోవాలి..అలాగే నాని నేర్చుకుంటా లే …నువ్వు మాత్రం ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకో సరేనా… సరే కన్నా ఉంటాను జాగ్రత్త… నానితో మాట్లాడి న రూంలోకి పోయను…
నేను చేసింది తప్ప ఒప్ప అసలు …అదేంలేదు..కానీ..ఇక్కడ ఏం చేసినా అత్తమ్మ కు చేప్పితే మంచిది… ఏమైనా గొడవలు అయిన అత్తమ్మ చూసుకుంటుంది…..
నేను అత్తమ్మ దగ్గరకు పోయి జరిగింది అంత చెప్పాను…. అత్తమ్మ కొద్దిగా కోపంగా…. రామ్… నువ్వు చేసింది చాలా మంచి పని కానీ ఇలాంటి పనులు చేస్తే శత్రువులు పెరుగుతారు.. ఇది ముంబై నీకు ఏమన్నా జరిగితే నేను మీ నానికి ఏం సమాధానం చెప్పగలను …ఇప్పటి నుండి ఏం చేసినా నాకు ముందు చెప్పుతా అని నాని మీద ప్రమాణం చేయు… నేను అలాగే అత్తమ్మ ఇక మీదట అన్ని మీకు చెప్పి చేస్తాను… ఇంకో విషయం.. రామ్… ఆడది తన అంతట తను నిన్ను ఇష్టపడితే తప్పులేదు… కానీ ఎవరిని బలవంతం చేయకు …ప్రేమతో ఏదైనా సాధించవచ్చు… కొద్దిగా ఒత్తి..(ప్రేమగా అనే విషయాన్ని )పలికింది… అలాగే అత్తమ్మ…….అత్తమ్మ ఈ ఆదివారం అన్సార్ హోటల్ వెళ్తాను.. మొన్నటి నుండి అంటున్నాడు… రమ్మని …సరే వేళ్ళు …..జాగ్రత్తగా ఉండు ఎటు వెళ్లిన ఏం ప్రమాదం అనిపించినా.. వెంటనే ఫోన్ చేయు సరేనా… రామ్….నేను సరే అని నా రూంలోకి వెళ్ళానుtelugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories