Home / Telugu sex stories 2016 / వంశనికికొక్కడు 21 – Telugu Sex Stories

వంశనికికొక్కడు 21 – Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories మేము ఫ్రెషప్ అయి కిందకు వచ్చాము అందరూ హాళ్ళో ఎవరి మస్తీలో వాళ్లు మునిగిపోయారు నేను సరళ మేడం కోసం చూస్తున్నాను.
అన్సార్ గాడు మెల్లిగా నకుతెలికుండా రూబినా దగ్గరకు వెళ్ళాడు నేను గమనించలేదు అనుకున్నాడు.
పోనీ ఎవరి గమ్యం వారికి ఉంటే మంచిదేకదా నేను ఒంటరిగా ఏం చేయను అనుకునేలోపే హసీనా నాదగ్గరకు వచ్చింది.
హొయ్ రాంబాబు ఎవరికోసం చూస్తున్నారు అంది. నేను ఇంకెవరికోసం మీ అన్నకోసమ్ అన్నాను.
సరే పద కాసేపు అలా బయటకు వెళ్దాం హోటల్ సమీపంలో ఏమన్నా మంచి ప్లేస్ ఉంటే చూద్దాం నేను కాసేపు కంపనీ ఇస్తుంది కదా అని వెళ్ళాను.
మేము ఎవరికి సందేహం రాకుండా ఒకరితరువత ఒకరం వెళ్ళాం. బాగుంది అమ్మాయితో రోడ్డుపై నడుస్తూ కబుర్లు చెప్పుతుంటే…
రామ్ నిన్ను ఒకవిషాయం అడుగుతాను నిజాం చెప్పుతావ, నేను విషయాన్ని బట్టి చెపుతాను అని అన్నాను.
హసీనా: నామీద నీ అభిప్రాయం ఏమిటి?
రామ్: స్నేహితుని చెల్లెలు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అంతే .
హసీనా: అంతేనా నేను అన్సార్ చెల్లి కపోయి ఉంటే అంటే నాఉద్దేశం ఒకమ్మాయిగా నీకు నేను ఎలా అనిపిస్తాను.
రామ్: అందంగా ఉంటావు బాగచదువుతావు ఎవరికి అయినా నచ్చుతావు. అందులో సందేహం లేదు
హసీనా: మరీ నీకు నచ్చలేన నేను..ఇవన్నీ కాదుకని రామ్ నామనసులో మాట చెప్పుతున్నాను నేను మొదటిసారి చూసినప్పుడే నిన్ను ఇష్టపడ్డాను కానీ చెప్పడం విలుకాలేదు భయం కూడా వేసింది నువ్వు ఏమనుకుంటావో అని పైగా సీత కూడా ఎప్పుడూ నీతోనే ఉండటం వాలన చెప్పలేకపోయాను. నాకు తెలుసు నీకు సీతకు పెళ్లి చేస్తారు అని నువ్వుకుడా సీతను ఇష్టపడుతున్నావు అనుకుంటాను అయినా ఎక్కడో చిన్నఆశ అంతే….. ఆగిపోయింది
రామ్: హసీనా నీకు అన్ని తెలిసికూడా నన్నుప్రేమిస్తున్న అనడంలో ని ఉద్దేశం నాకు అర్థం కావడం లేదు.
హసీనా: నేను నిన్ను ప్రేమించు అనడంలేదు. నీ ప్రేమ నాకు పంచకున్న పరవాలేదు కానీ నాప్రేమను స్వీకరించు అంతే …
రామ్: నాకు ఏం అర్దమ్ కావడం లేదు అంటే నేను నిన్ను ప్రేమించకున్న సరే కానీ నువ్వు మాత్రం నన్నే ప్రేమిస్తా అంటావా ఇదెక్కడి ప్రేమ హసీనా..
హసీనా: నువ్వు ఏం ఆలోచించకూ రామ్. నీజీవితంలో కొంతైనా ప్రేమ నాకు కల్పించు.అంతే నేను కోరుకునేది
రామ్: చూడు హసీనా ఫ్రెండ్స్ లా ఉండటం అంటే కష్టం కాదు కాని ప్రేమ అంటే కష్టం ఎందుకు అంటే ఒకసారి దగ్గరా అయితే విడిపోవడం చాలా కష్టం హసీనా.
హసీనా; నాకు అవన్నీ తెలీదు రామ్.I LOVE YOU …I LOVE YOU …అంతే అంతకుమించి నన్ను అడగకు….
కాసేపు ఇద్దరం సైలెంట్ గా నడుచుకుంటూ ఎంత దూరం వెల్లమో తెలియడం లేదు అంత చీకటిగా ఉంది విధిలైట్లు వెలుతురులో హసీనాను ఓరచూపులు చూస్తున్నాను చాలా అందంగా అమాయకంగా ఉంది నాకు నచ్చింది అమెఅన్నదాంట్లో తప్పులేదు కాదా నాగురించి అన్ని తెలుసు. మౌనానికి నేను బ్రేక్ వేస్తూ హసీనా మనం ఎక్కడకి వచ్చామో తెలియడం లేదు మనం తిరిగి సేమ్ రోడ్ పట్టుకొని తిరిగివేళ్ళడాం మంచిది.. అమెకూడా సరే అనింది..హసీనా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పాను కానీ నిన్ను బాధపెట్టను అని మాత్రం చేప్పగలను నావల్ల ఒకడపిల్లా బాధపడటం నాకు ఇష్టంలేదు.నీ ప్రేమను నువ్వు ఎప్పుడు అయినా సరే నాకు పంచవచ్చు నిరభ్యంతరంగా నీకు ఎదురుచెప్పాను.నువ్వు సంతోషంగా ఉంటే చాలుతనకన్నా నేను రెండుఅడుగులు ముందు నడుస్తున్నాను నేను చెప్పినా వెంటనే తాను వచ్చి నవేనకాల నుండి గట్టిగా వాటేసుకుని Thank you RAM.. Thank YOU very much
కాసేపు తరువాత ఆమెను విడిపించుకొని హసీనా ఈ విషయం మన ఇద్దరి మధ్యలోనే ఉండాలి ఎవరికి తెలిసినా నాకన్నా ఎక్కువగా నువ్వే నష్టపోతావు అలా జరగడం నాకు ఇష్టం లేదు హసీనా…
ఈలోగా హోటల్ దగ్గరకు వచ్చాము..telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories