Home / Telugu sex stories 2016 / వంశనికికొక్కడు 22 – Telugu Sex Stories

వంశనికికొక్కడు 22 – Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వెళ్ళాము కానీ వచ్చేటప్పుడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ హాల్లోకి నేరుగా వెళ్ళాము. జానకి సీత రూబినా అన్సార్ గాడు ఒకదగ్గరే ఉన్నారు మమ్మల్ని చూడగానే సీతకు కోపం వచ్చింది అనుకుంటా జానకి ఫేసులో చూస్తే అమెకూడా మొఖం అదోలా పెట్టింది. అన్సార్ గాడు సైలెంట్ గా ఉన్నాడు నేనె కల్పించుకొని ఏంటి అందరూ మామీద కోపంగా ఉన్నారు.హసీనా టీ తగుదాం అంటే వెళ్ళాము అదికూడా తప్పేనాతప్పుకాదు కానీ మాకు చెప్పకుండా ఎందుకు వెళ్ళరు చెప్పితే మేము వచ్చేవాళ్ళము కాదండి సీత..మిగురుంచి చూశాం కానీ మీ బిజీలో మీరు ఉన్నారు అందుకని వెళ్ళాము ఈలోగా మేడం కూడా వచ్చింది హాల్లోకి ..చలో చలో భోజనం చేద్దాం పదండి హమ్మయ్య బతికిపోయాను.తిన్న తరువాత ఎవరి రూమ్స్ కు వాళ్ళు వెళ్లారు నేను అన్సార్ గాడు ఏమితోచకా హోటల్ బయటకి వచ్చాము రాత్రి 9 అవుతుంది చిమ్మని చీకటి ఎవరులేరు బయట..ఎంఅప్పుడే నా సెల్ మోగింది కొత్త నంబర్ ఎవరబ్బా
హాల్లో ఎవరు..
నా నెంబర్ నీ దగ్గర లేదా రామ్?
అడగొంతు.. ఆబ్బె లేదండి ఎవరు మాట్లాడేది… గొంతుచూస్తే తెలిసినా వరిలావుంది.
మీరు నాకుతెలుసు నేను మీకు తెలుసు మనం ఓకేకాలేజ్ లో చదువుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఒకేదగ్గరఉన్నాం..
ఎవరబ్బా హసీనా కాదు జానకి చేయదు సీత గొంతు అలాలేదు ..
నేను గుర్తుపట్టడం లేదండి కాస్త క్లు ఇస్తారా.
నేను తెలికున్నా పర్లేదు లెండి మీరు నాకుతెలుసు సరోపోద్ది అవును ఏటో బయలుదేరారు అనుకుంటాను.
అదేంలేదు అండీ కాస్తా బోర్ గా ఉంది ఇలా బయటకు వచ్చాము మీరు నన్ను గమనిస్తూనే ఉన్నారా.
అందరూ ఎవరి రూమ్స్ కు వాళ్ళు వెళుతుంటే మీరు ఇద్దరే కదా బయటకు పోయారు.
హో అలాగా కనీసం పెరుఅన్నా చెప్పండి .
కనుక్కోండి చూద్దాం ఆమాత్రం కనుక్కోలేరా ఆలోచించండి సరే చిన్నా క్లు మేము బురఖా వేసుకుంటాం.
హసీనా నువ్వేనా చంపేశావు నేను ఎవరో అనుకోని కంగారుపడ్డాను.అమ్మైగారికి అప్పుడే గుర్తుకు వచ్చానా.
నేను హసీనా అని చెప్పనా మీకు ఓహో మీకు హసీనా బాగా దగ్గర అన్నమాట
హసీనా కూడా కాకుండా.. ఇప్పుడు బుల్బ్ వెలిగింది రూబినా ఈమె ఎందుకు ఫోన్ చేయాలి కనుక్కుందాం అన్సార్ గన్ని లోపలకి పంపి తీరంగా మాట్లాడుతా..
నువ్వు ఎవరో తెలిసిందిలే కానీ ఒక్క టెన్ మినిట్స్ అగు కాల్ చేస్తాను.అన్సార్ గాడు నేను మగదిలోకి వెళ్ళాము పదినిమిషాల తరువాత నేను బయటకు వచ్చి మళ్ళీ అదే No కు కాల్ చేసాను.
ఒకే రింగ్ కు ఎత్తింది పిల్ల మంచి హుషారు మీదవుంది.
ఇప్పుడు చెప్పు రూబినా అన్నాను హ్మ్మ్ గుర్తుపట్టారా రామ్.
రూబినా:ఎలా గుర్తుపట్టావు రామ్..
రామ్: బురఖా అమ్మాయి అంటే ఒకరు హసీనా ఇంకొకరు నువ్వే అంటే నాకు పరిచయం ఉన్నా అమ్మాయి.
రూబినా: హో అలా గుర్తుపట్టారా సరే కానీ ఒకముఖ్యమైన విషయం గురుంచి ఫోన్ చేసాను నీకు
రామ్: అన్సార్ గురించి అనుకుంటాను వాడు ఏమన్నా గెలికిండ చెప్పలేము.సరే చెప్పు రూబినా
రూబినా: టూర్ కు వచ్చినప్పటినుండీ అన్సార్ నన్ను అదోలా చూస్తున్నాడు. రామ్ అర్థం కావడం లేదు ఏమన్నా తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నాడా అని అనుమానం కలిగింది నీద్వారా తెలుసుకుందాం అనీ.
రామ్: నాకు అంతగా తెలీదు రూబినా బహుశ నిన్ను ఇష్టపడుతున్నడూ కావచ్చు చెప్పలేము.
రూబినా: కానీ నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం రామ్….. అది అది సారీ రామ్ నిన్ను మొదటిసారి చూసినప్పుడే నచ్చవు. ఆరోజు మేడం ఏం చేస్తావు అని అడిగితే ఏమి తెలీదు అని అమాయకంగా చెప్పినా అందులో నీ నిజాయితీ నచ్చింది అధికాకుండా అమ్మాయిలా వంక అసలు చూడావు అప్పటినుంచి నీమీద గౌరవం ఇష్టం రెండు పెరిగాయి ఇది సందర్బామో కాదో తెలీదు నా మనస్సులో ఉన్నా భావనా చెప్పాను.. తరువాత ని ఇష్టం
రామ్: దేవుడా ఒకేరోజు ఇద్దరు అమ్మాయిలు కర్మరా బాబు అన్సార్ గానికి తెలిస్తే గుండెఆగి చస్తాడుఅధికాడు రూబినా సీత నాకు మరదలు అవుతుంది అమెతోనే నాపెళ్ళి కూడా జరుగుతుంది ఇది మాఇంట్లో పెద్దల నిర్ణయం.నన్ను క్షమించు తప్పుగా అనుకోకూ.
రూబినా: పోనీలే ఇందులో ని తప్పు లేదుకదా నా అదృష్టం ఇంతే అని ఊరుకుంటాను నేను మళ్ళీ చేస్తాను రామ్…….
ఫోన్ కట్ డైరెక్ట్… బాధపడుతుంది అనుకుంటాను ఆమెకు అబద్దం చెప్పడం కూడా న్యాయం కాదుకదా రేపు కలిసి మళ్ళీ ధైర్యం చెప్పచ్చు.
పోయి పడుకుందాం ప్రొద్దున్నే లేవాలి మేడం ముందే చెప్పింది ఎనిమిది గంటలవరకు అందరూ హాళ్ళో రెడీ ఉండాలి అని చెప్పింది వెళ్లి పడుకున్నాను అలారం ఏడుగంటలకు పెట్టుకుని సరిగా అలారం మోతకు లేచాము..
అందరం హాల్లోకి వచ్చాము మేడం కూడా కాసేపటికి వచ్చింది దేవుడా రెడ్ కలర్ సారీలో మెరిసిపోతోంది చూడటానికి రెండు కాళ్ళు సరిపోవడం లేవు అందరూ మేడంను తినేసేలా చూస్తున్నారుtelugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories