Home / Telugu sex stories 2016 / వంశనికికొక్కడు 4 – Telugu Sex Stories

వంశనికికొక్కడు 4 – Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories నాని లేచి స్నేహను ముద్దాడింది ప్రేమగా నాని కళ్ళలో నీళ్ళు కూడా వస్తున్నాయి కుటుంబం అంత దగ్గర దగ్గరా ఉంటే ఎంకదు చుట్టకు ఒకళ్ళు పుట్టకు ఒకళ్ళు ఉంటే ఇలాగే ఏళ్ళు పట్టుద్ది కలుసుకోడానికి …….అత్త మీ ప్రేమలు చాలు గాని తిందాం ఇకనైనా పాపం వాడు ఎంతసేపు అలా కూర్చుంటాడు …….ఇప్పటివరకు నాని చేత వంట తిన్న నాకు అత్త చేతి వంట ఎలా ఉంటాడో అని ఆతృతగా ఉంది కాని …అత్త చపాతీలు చేసింది…. నాని ఎప్పుడో అమస పున్నమి కి చేసేది అబ్బా కోడికురా చపాతీలు చూస్తూనే నోరు ఉరుతుంది…. అత్త బాగా తినాలి సిగ్గుపడకుండా అంది నన్ను ఉద్దేశించి… స్నేహ నావైపు చూస్తూ ఇతను ఎవరు అమ్మమ్మ అని అడిగింది డౌబ్ట్ గా …..మీ జయరామ్ మామయ్య కొడుకు ….అని చెప్పేసారికి… అవాక్కుఐంది. అందరికి నాన్న తెలుసు నేను ఎవరికి తెలీదు అన్నమాట చి నవ్వాలో ఏడువులో అర్థము కానీ పరిస్థితి నది….. సరే అవన్నీ పక్కన పెట్టి ముందు కడుపు పూజ చేద్దాం అని నా మట్టుకు నేను భోజనం కనిచేసాను…. వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ… మాట్లాడుతూ ముగించేశారు…… ఇంచు కూడా కడుపులో ఏం పట్టదూ… ఏమాటకి ..ఆమాట చెప్పుకోవాలి అత్త కోడికూర బాగా వండింది….. ఇప్పుడు మంచిగా పడుకుంటే బాగుంటాది ….స్నేహ తినేసి…. తన రూంలోకి ….. వెళ్ళింది నేను వెళ్లి గురక పెట్టిన నాని వచ్చి లేపేవరకు నిద్రపోతూనే ఉన్నాను….. సాయంత్రం 6గంటలకు నాని వచ్చి లేపింది కన్న లేవు.. లేవు అంటుంటే…. టక్కున లేచి కుసున్న…కన్నా ఎలా ఉంది ఇక్కడ నీకు ఉండాలని ఉందా లేదా ….అబ్బా ఈరోజే కదా వచ్చాము నాని అత్తమ్మ మంచిదల ఉంది కాని వల్ల పిల్లలు ఎలా నాతో మెదులుతారో నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు… నాకు నేనె ఉహించుకుంటున్న…. కన్నా ఎందుకురా ఎప్పుడు అలా నీలో నువ్వు ఆలోచిస్తావు…. అదేం లేదు నాని. అంత బనేఉంది ఇక్కడ…. నువ్వు నాతో ఉంటావు కదా అన్నాను… నాని ఫేసులో ఎదో అబద్దం కనిపిస్తుంది కానీ నేను ఎలా అడగాలి …..సరే కన్నా నువ్వు రెడీ అయి కిందకి ర స్నేహ నిన్ను బయటకు తీసుకులుతుంది… కాస్త తిరిగి ర ..అవును కదా అత్తమ్మ బట్టలు కొనుక్కో అంది కదా ….సరే నాని పడినిమిషాల్లో రెడి అయి వస్తాను… కన్నా ముందుగా నీకు ఒక చిన్న బహుమతి…. అని తన దగ్గర ఉండే ఒక చిన్మ సంచిలో. నుంచి ఎటిఎం తీసి నాకు ఇచ్చింది… ఇది మా నానిది ఇప్పుడు ఇది నాకు ఎందుకు ఇస్తున్నట్లు అసలు… నాని ఇప్పుడు ఎటిఎం నాకు ఎందుకు . ఉండని పెద్దోడివి అయ్యావు ఉండాలి …నీకోసం కాకున్నా నాకోసం అన్న తీసుకో కన్నా…. సరే నాని నిమాట నేను కాదు అంతనా… కన్నా ఇంకో విషయం విల్లు అంత మన కుటుంభం… నాకు ఎంత గౌరవం ఇస్తావో వీళ్ళకి అలానే ఇవ్వాలి సరేనా.. సరే నాని ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయా వెళ్లి రెడి కవన్నా… సరే …సరే తొందరగా రా అని చెప్పి నాని వెళ్ళింది…. ఏంటి నాని కొత్తగా మాట్లాడుతోంది… సరే అవన్నీ మనకు ఎందుకు… చలో ముంబై సందులో తిరుగుదాం… పడినిమిషాల్లో రెడీ అయ్యి కిందకు వెళ్ళాను అత్త నన్ను చూసి వచ్చావ రామ్…. చాలసేపే పడూకున్నావు……టీ తగుతవ సరే అత్త తగుతా స్నేహ ఎదురుగా కూర్చొని నన్నే చూస్తుంది…. అంటీ కిచెన్ వైపు వెళ్ళింది నాని కూడా లేదు ఈమె ఇలా ఎందుకు చూస్తోంది న బట్టలు బాలెవ కావచ్చు పల్లెటూరి వాణ్ణి కదా కొత్తగా కనిపిస్తున్న కావచ్చు పోని నేను మాట్లాదుదాం అన్న ఎలా. నాకు తెలినే తెలీదు.. ఈలోపు అత్త కూడా వచ్చింది టీ పట్టుకొని…… నాకు టీ ఇచ్చి స్నేహ పక్కకి వెళ్లి తనతో ఏమో చెపుతోంది దగ్గరే ఉన్నాం కానీ సారిగా అర్థం అయి సవడం లేదు ……..రామ్ ఇది నా నడిపి కూతురు స్నేహ వరసకి నీకు వదీన అవుద్దీ కానీ నువ్వు స్నేహ అను సరిపోద్ది సరేనా బాబు… అలాగే అత్తయ్య అని నేను మొండెం ఊపిన… స్నేహ అబ్బాయికి కాస్తా మంచి బట్టలు కొనిచ్చి అలాగే మన ఫ్యాక్టరీ చూపెట్టి రా సరేనా స్నేహ.. అమెకూడా నాకు మల్లె మొండెం ఊపింది…. ఇద్దరం కలిసి బయటకు వచేసాం…. తాను ఇంకా మౌనంగానే ఉంది…..కిందకి రాగానే నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను బండి తీసుకొని వస్తాను… ఏమిటి ఇప్పుడు ఇమే బండి నడిపితే నేను వెనకాల కుసువోన్న…. ఇదేం పరీక్ష దేవుడా. …2నిమిషాల్లో వచింది… స్కూటీ తీసుకొని… కూర్చో అంది కానీ కనీసం పెరు పెట్టికూడా పిలవాడాం లేదు …. పోని వెళ్ళేటప్పుడు మాట్లాడుద్ది కావచ్చు అని బండి ఎక్కిన… కానీ రోడ్ మీద అందరూ మమాలనే చూడటం….. నేనె స్టార్ట్ చేస్తా ఆమె మాట్లాడేలా లేదు ….
నేను: ఏమండీ నేను ఎవరో మీకు అసలు తెలియదా….
తాను: …..తెలీదు ఊపింది మొండెం
నేను: మరి నాన్నగారు ఎలా తెలుసు…
తాను: మా అమ్మకు తమ్ముడు కాబట్టి
నేను: నేను మీ అమ్మగారి తమ్ముడి కొడుకుని ఇప్పుడు మాట్లాడచ్చా మీతోని ….
తాను: ఎం మాట్లాడుతారు తమరు…
నేను: అబ్బో ……ఏం లేదు లెండి
తాను: నీ పేరు ఏమిటి?
నేను: హమ్మయ్య… న పెరు కూడా మీకు తెలీదా… రామ్…..
తాను : ….పూర్తి పేరు చెప్పు
నేను: జానకి రామ రావు
తాను: మరి ముందు ఎందుకు చెప్పలేదు
నేను: అంత పెద్ద పెరు ఎందుకు చెప్పడం అని చెప్పలేదు…
తాను: సరే ఎప్పుడు వెళతారు మీరు అదే ఏన్నీ రోజులు ఉంటారు అని అనబోయి….
నేను: సరే లెండి నానికి చెప్పి రేపు వెళతాం లెండి మేము ఉండటం మీకు ఇష్టం లేనట్లు ఉంది
తాను: అదేంలేదు… ఎక్కడి విషయలు అక్కడే వదిలేయాలి…
నేను: ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్ళాలి. అండీ.
తాను: బండి నడిపేది నేను నీకు ఏమి ఇబ్బంది నయన అంది….
నేను: అందరూ మనల్నే ఎదో గ్రాహం నుండి వచ్చినట్లు చూస్తున్నారు
తాను: అయితే ఎక్కువ శాతం అబ్బాయిలు బండి నడిపితే అమ్మాయిలు కూసుంటారు కదా అందువల్ల ఇక్కడే ఇంతే నువ్వు టెన్షన్ పడకు అదిగో అదే మనం వెళ్లే షాపింగ్ మాల్….
నేను: మనసులో…. ఎంత పెద్దగా ఉందొహమయ్య వచేసాం….
తాను: బండి అపి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను బండి పార్కింగ్ చేసి వస్తాను… ఎటువేళ్ళకు….
నేను: ఒకే ఆజ్ఞ…telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories