Home / Telugu sex stories 2016 / వంశనికికొక్కడు 9 – Telugu Sex Stories

వంశనికికొక్కడు 9 – Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories సాయంత్రం అందరం హాళ్ళో కుర్చీని కబుర్లు చెప్పుకుంటాన్నాం… అదే సమయంలో జామున అత్త సీత రానే వచ్చారు….సీత వెళ్లి నానిని వాటేసుకుంది… నానికి కూడా సీత అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం…జామున అత్త జానకి అత్త ఇద్దరు ఒకేలా ఉన్నారు…జామున అత్త నన్ను దగ్గరకు తీసుకొని… నువ్వు అచ్చం జయరామ్ లాగే ఉన్నావ్ రా…వాడికన్న గొప్పవాడు కావాలి……నాని చూసావే జానకి అమ్మను వదిలి అల్లుని మండలించింది… నీకు మనువడు మనుమరలు కావాలి కూతుళ్లు అక్కరలేదు… మీ ఇద్దరు గొడవ ఆపండి ముందు సీత ను రామ్ కి పరిచయం చేద్దాం…. అది వింతగా చూస్తుంది… నాని దానికి కాబోయే మొగుడు దానికి పరిచయం అక్కర్లేదు… …
జానకి: స్నేహ నువ్వు వెళ్లి టీ పెట్టు అమ్మ అందరికి…. సీత నువ్వు ఇలా రావే……రామ్ నువ్వు ఇలా రా…ఇద్దరం వెళ్ళాం… నా చేయి సీత చేయి కలిపి మీరు ఎప్పుడు రాముడు సీతాల కలిసి ఉండాలి.. రామ్ అదే మీ నాన్న కోరిక… సీత…..జయరామ్ అంకుల్ కొడుకు వస్తుండు అని చెప్పలేదు… ఇతనే.. అమ్మ ఇప్పుడు నువ్వు సంతోషమే కదా…. నాని ..కళ్ళలో నీళ్ళు…..ఇప్పుడు ని తమ్ముడు ఉండి ఉంటే ఎంత ఆనందపడే వాడో భగవంతుడు… మంచివల్లనే తొందరగా తీసుకుపోతాడు……జామున… పోని అమ్మ వాడు ఎక్కడ ఉన్నా ఈ గడియ చూసే ఉంటాడు వాడి ఆశీర్వాదం వీళ్లకు ఎల్లప్పుడూ ఉంటది…. …నేను సీత విల్లా మాటలు వింటూ…. ఓరచూపులు చూసుకుంటున్నమ్.. ఇమేనే న భార్య అని చెప్పేసారికి ఎదో ఒక చిన్న అలజడి మొదలు అయింది…స్నేహ… టీ కూడా తీసుకువచ్చింది… జామున అత్త నానితో కాసేపు మాట్లాడి వెళ్ళిపోయింది… ఎందుకంటే అక్కడ విద్య ఒక్కతే ఉంటది కాబట్టి నేను రూంలోకి పోయాను…….
ఇలా కాలం గడుస్తుంది……..కాలేజీలు కూడా వారం రోజుల్లో స్టార్ట్ అవుతాయి అంట… నన్ను కాలేజీలో చేర్పించి నాని వెళుతా అంది………..
ప్రకాష్..కూతురు జానకి
ఫాతిమా..పిల్లలు అన్సార్.. హసీనా
జానకి… కూతురు.. సీత
వీళ్లు నలుగురు పడవతరగతి ఒకే స్కూల్లో చదువుకున్నారు…ముంబై లో… ఏ రాష్ట్రము వాళ్ళు… ఆ రాష్టానికి సంబంధించిన… వల్ల ఏరియా లొనే ఉంటారు అక్కడే చడివిస్తారు… ఉదాహరణకు..వర్లి లో ఎక్కువ తెలుగు వల్లే ఉంటారు.. మటూంగ..లో తమిళ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు……
చూస్తూ చూస్తూ… వారం కూడా గడిచిపోయింది…. సీత సైన్సు తీసుకుంటా అంది…నేను అదే తీసుకుందాం అనుకున్న… ఇక్కడ ఇమే తప్ప ఎవరూ తెలీదు….
నాని నేను… అత్త సీత… కాలేజీలో.. ..అడ్మిషన్ కోసం వెళ్ళాం… కమ్యూనిటీ కాలేజ్ కాబట్టి పేద్ద సమస్య ఉండదు…
అదే రోజు… ఫాతిమా.. అన్సార్ హసీనా ను తీసుకొని వచ్చింది…
ప్రకాష్.. జానకి ని తీసుకొని వచ్చాడు…
.. మొత్తం ఎటు చూసినా తెలుగువాళ్లే కానీ ఒకరికొకరు పాలకరింపులు లేవున మైండ్ లో ఒకటే ఆలోచన నాన్న గురుంచి తెలుసుకోవాలి.. చదువులో నేను పేద్ద ఇంటిలిజెంట్ కాదు …మేము ప్రిన్సిపాల్ గారిని కలిసి బయటకు వచ్చాము బయట హోటల్ ఆంటీ… వల్ల పిల్లలు… వైట్ చేస్తున్నారు… ఫాతిమా ఆంటీ… జానకి అంటీ కి ముందే పరిచయం…….అరే ఫాతిమా… హసీనా అన్సార్ వీళ్ళను ఇక్కడే చేరిపిస్తున్నవా. హ అక్క… మన కమ్యూనిటీ అయితే అంత మన వాళ్ళు ఉంటారు కదా అక్క ……జయరామ్ కొడుకుని ఇక్కడే చేరిపించాను… సీత కూడా ..పోనీలే పిల్లలు అంత కలిసి ఉంటారు….అక్క నేను ప్రిన్సిపాల్ గారిని కలిసి వస్తాము మీరు ఉండండి కలిసి వెళ్దాం సరే ఫాతిమా….
వాళ్ళు లోనికి వెళ్ళరు మేము కాలేజి చూద్దాం అని వచ్చాము…. బాగుంది కాలేజ్…. ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ రెండు ఉన్నాయి… నాని సీత రామ్ మీరు కాలేజ్ చూసి రండి మేము ఇక్కడే ఉంటాం అని మమ్మల్ని పంపించారు…
నాని: జానకి నీకు అవసరమా వాళ్ళతోని మాట్లాడటం….
అత్త; అబ్బా ఇప్పుడు ఏం అయింది అమ్మ…. మన ఊరి వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుండి తెలిసిన వాళ్ళు మట్లిడితే తప్పు ఏమిటి ..నీకు ఇంకా చాదస్తం పోలేదు…
నాని : దాని భర్త వల్లే …నేను కొడుకు ని కొడలుని పొగుట్టుకున్న… మీకు అయినా బాధ లేదు…….
జానకి: అమ్మ అది విడి నిర్ణయం… అమెకూడా భర్తను కోల్పోయింది కదా ..వాళ్ళు కావాలి అని చేసి ఉంటే అతను బతికి… మన వాళ్ళు. పోవాలి… పైగా అతని వల్లే… నీకు మనవడు దక్కాడు…. నువ్వు…. ఇంకా ని చాదస్తం అపి వాస్తవంలోకి రా ……
ఇక్కడ …నేను సీత…
సీత: నీకు పడవతరగతి లో ఎంత % వచ్చింది….
నేను: సెకండ్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను…
సీత: నాకు 80% వచ్చింది తెలుసా నేను డాక్టర్ కావాలి అని జయరామ్ అంకుల్ అనేవాడు అంట… అందుకే నన్ను సైన్సు లో చేర్పించారు నాకు ఇష్టమే…మరి నువ్వు ఏం చెప్పకుండా… సైన్సు ఎందుకు తీసుకున్నావు….
నేను: నాని నీతో పాటు చదుకో అంది పైగా నాకు ఇక్కడ ఎవరు తెలీదు కదా అందుకని… సైన్సు కష్టమా సీత…
సీత: కొద్దిగా కష్టమే బావ…. కానీ నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను
నేను : థాంక్ యు సీత
సీత: ఇప్పటి నుండి మనం ఫ్రెండ్స్ సరేనా బావ…
నేను: సీత ఒక విషయం… నువ్వు కాలేజీలో రామ్ అని పిలువు ఇంటిదగ్గర.. బావ అని పిలువు. .ఇక్కడ మనం ఫ్రెండ్స్ ల ఉందాం ..
సీత : సరే బావ ని ఇష్టం… పద వెళ్దాం… మనకోసం చూస్తున్నారు కావచ్చు..
మేము వెళ్లే సరికి ఫాతిమా ఆంటీ… వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇంకో కొత్త అమ్మాయి ఉంది…
ఫాతిమా ఆంటీ నన్ను పిలిచి… వల్ల కొడుకును కూతుర్ని నాకు పరిచయం చేసింది…… సీత కొత్త అమ్మాయి మాట్లాడుకుంటున్నారు….. బావ దీని పెరు జానకి… మేము ఒకే స్కూల్ ఒకే బెంచ్ చిన్నప్పటి నుండీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్… హసీనా వచ్చి… నేను కూడా ఉన్నా ఇక్కడ సీత …అన్సార్ గాడు కొద్దిగా ఎక్కువే వాగుతున్నాడు…. జానకి ఆంటీ సరే సరే మీరు అంత ఒకే స్కూల్ ఇప్పుడు ఒకే కాలేజ్… మీ గ్రూపులో రామ్ ని కూడా చేర్చుకోండి….అన్సార్….రామ్..మీరు ఇద్దరు వీళ్లకు రాక్షణగా ఉండాలి… ఇలా…అందరం కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండగా ఒక పెద్దాయన…. వచ్చి జానకి ని తీసుకొని వెళ్ళాడు…. ఫాతిమా.. చూసావా అక్క ఈ మనిషికి ఇంకా పొగరు తగ్గలేదు…. పోనిలేవే……..కాలేజ్ పని అయిపోయింది….. మూడు రోజుల్లో కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది…. నాని కూడా వెళ్లింది…. నేను ఒంటరి వాణ్ణి అనే బాధ ఇప్పుడు లేదు స్నేహ సీత మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు కానీ రాధ సరిగ్గా మాట్లాడటం లేదు జానకి అత్త …నానిలా నన్ను బాగా చూసుకుంటుందిtelugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories