Home / Telugu Sex Stories / Mother and Son Telugu Sex Stories Part 5 –

Mother and Son Telugu Sex Stories Part 5 –

నిత్యం వేద మంత్రాల నడుమన పూజ లందుకునే ఆ స్వామికి వేల సంవత్సరాల తరువాత అత్యంత స్వచ్చమైన ప్రేమ శృంగారరతి పూజ జరగసాగింది. పడుతున్న ప్రతి దెబ్బకీ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ మూల్గుతున్న తల్లి మూలుగులు, రిథిమిక్ గా చేస్తున్న చప్పుళ్ళూ, వాటికి జతగా వారిద్దరి ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసలూ కలగలిసి ప్రణయ సంగీతాన్ని ఆ గుడి గోడల మీద ప్రవహింపచేశాయి. తల్లి భగం లో తనయుని మేడ్రం లయబద్దంగా మర్దిస్తుంది. శివలింగ మదన తాండవ నాట్యం చేస్తుంది తల్లి యోని లో. పెద్దగా కేకలు వేస్తుంది, అరుస్తుంది. దెంగరా, బాగా దెంగు దెంగరా, ఇంకా గట్టిగా గట్టిగా దెంగరా సచ్చినోడ, దెంగరా నా కొడక, పూకు పగల దెంగరా దొంగ నాకొడక అంటూ. ఇక తట్టు కోలేక ఆమె రెండు కాళ్ళూ పైకిలేపి కొడుకు భుజాలపై వేసింది. తన శరీరాన్ని కొడుకుకి అప్పగించింది. కింద నుంచి ఎదురు గుద్దుతుంది. ఉత్సాహంగా ఎదురు దెంగుతున్న తల్లి ని జూచి కొడుకు ఆమె పిర్రల కింద చేతులు వేసి మరింత వేగంగా తల్లిని కసిగా బలంగా వేగంగా దెంగు తున్నాడు. తల్లి పిర్రలను యెత్తి అతని ప్రతి దెబ్బకు యెదురు దెంగుతుంది.

ఎవ్వరి చేజనించితివొ ఎవ్వరి చన్నుల పాలుతాగియున్
ఎవ్వరు స్నానపానములు జేయగ పెంచగ పెద్దగైతివో
అవ్వరి సళ్ళు చీక మద సాడును జుర్రగ మొడ్డదింపగన్
కెవ్వున కేకలేసె రతికేళిన కాళ్ళను పుత్రునిమీదవేయగన్

Telugu Sex Stories

పుత్రోత్సాహముబొందు తల్లి చనులా పుత్రుండు చీకంగ పూ
కంతా విచ్చుకొనంగ సళ్ళు బిగువై కీలాగ్ర నుబ్బంగ పూ
కంతా బారుగ లావుగున్న శివలింగాకారమే నింప గు
ద్దంతా నెత్తగ దెంగుదెంగు యనుచున్ దెంగించు కోవదే

పుత్రోత్సాహముబొందు తల్లి చనులా పుత్రుండు చీకంగ పూ
కంతావిచ్చుకొనంగ సళ్ళు బిగువై కీలాగ్ర ముబ్బంగ పూ
కంతాకామ రసాలు కారి రతిసౌఖ్యానందమే బొందె ఆ
పుత్రుండే పెరిగీ సుఖంబరయగా పూకంత నింపంగనే

దెంగర గట్టిగా కసిగ దెంగర దెంగర గట్టి గట్టిగా

దెంగర పూకునే పగల దెంగర గుద్దదరంగ సమ్మగా

దెంగర సచ్చినోడ కసి దీరగ ఆపక పోట్లగిత్తలా

దెంగర సమ్మగా కుతిగ దేవుని సన్నిధి లోనె దెంగరా

దెంగనె లేదు నా మొగుడు దూలను దీర్చగ ఇంతసేపు సం

భోగము లోన యెన్నడును పూకుయె విచ్చగ పచ్చిగాను నీ

దెంగుడు సమ్మగా కసిగ నుందిర దెంగర సమ్మసమ్మగా

దెంగర దెంగుదెంగరనుచు తల్లియె కేకలు వేసెకోర్కెతో

గాడిద తంటులా బలసి గుఱ్ఱపు మేడ్రము బోలి పెద్దగా
దడ్డును పెంచితీవుగద నాచను బాలను తాగి ముద్దుపు
త్రుండవు పెంచినానునిను నాకసి దీర్చగ దెంగడానికే
అడ్డము లేదురా మనకు అమ్మను సమ్మగ దెంగు దెంగరా

కనిపెంచిన కన్నతల్లి కౌగిట్లోకి తీసుకుని తనువు నప్పగిస్తే ఏ కొడుకు ఆగుతాడు. అతను తల్లి మీద ఎగిరెగిరి పడ్డాడు. వేగంగా ఢీ కొట్టాడు బలంగా ఆమెలోకి పదేపదే బలంగా ప్రవేశించాడు. తల్లి పూకులో తనయుడు మొడ్డ అడుక్కంట దించి గుండ్రం గా తిప్పుతూ పూకునంతా వెడల్పు జేస్తూ, మొడ్డను పూకు అంచుల దాకా బయటకు తీసి మరల బలంగా దింపుతూ ఆచి ఆచి దెంగు తుంటే ఆమె శరీరం అలలు అలలు గా సుఖానుభూతికి లోనౌతోంది. తనని అనుభవిస్తున్న కొడుకుని కన్నతల్లి ఆమె, ఆ కొడుకు తండ్రితో యెన్నో ఏళ్ళుగా కాపురం చేస్తున్న స్త్రీ ఆమె. సుఖాన్ని ఆనందంగా ఆస్వాదించటం తెలిసిన ప్రౌఢ స్త్రీమూర్తి, కానీ అతను యవ్వన వయస్కుడు, తల్లితో తొలి అనుభవం పోందుతున్నవాడు, అందులోనూ కోరి కౌగిట చేరింది. అతని లావైన పొడవాటి లింగము యోని లో పూర్తిగా అడుక్కంటా దిగబడి వెడల్పు చేస్తుంటే పూకు చినిగేలా దెంగుతుంటే ఇన్నాళ్ళ శృంగార జీవితం లో ఇలాంటి అనుభూతి యెన్నదూ కలగలేదు. తాళిని గట్టిన మొగుడు మొడ్డ ఏనాడూ పూకంతా నింపగా లేదు. ఆమె భర్త లింగం కన్నా రెండితల పెద్దగా లావుగా వున్న పుత్రుని లింగం అందుకు కారణం. భర్త లింగం తప్ప వేరొక లింగాన్ని చూడని స్త్రీ ఆమె. పుత్రుని పురుషత్వం బలం చూచి ఆశ్చర్య పోయింది. లావుగా పుత్రుడి మొడ్డ పూకంతా పూర్తిగా నిండిపోయి ఇంకా కొంత బయటే మిగిలి వుంది పూకు లోపలంతా నింపి వెడల్పు చేస్తూ పెద్దగా చేయడానికన్నట్లు గుండ్రంగా తిప్పుతూ మరల పూకు అంచుల దాకా బయటకు తీసి బలంగా మరలా దించు తున్నాడు. గుల్లించి గుల్లించి గట్టిగా దెంగు తున్నాడు. దెంగించు కోవడం లో ఇంత సుఖం వుంటుoదా అనిపిస్తుంది ఆమెకు. ఇన్నాళ్ళ సంసారిక జీవితం లో ఎన్నడూ ఎరుగనంత సుఖం కలుగుతుంది తల్లికి. నరాలు పురెక్కి వళ్ళంతా హాయిగా తట్టుకోలెంత సుఖం. అపుకోలెంత ఆవేశం. పుత్రుడు వేసే ప్రతి పోటూ ప్రతి దెబ్బకు పూకంతా విప్పార్చి విస్తరించి చినిగి పోయేలా అవుతుంది. గుద్ద అదిరేలా దెంగుతున్న పుత్రుడి పటుత్వము చూసి యెంతో ఆనందము ఆపుకోలేని ఆవేశంతో కేకలు వేస్తుంది. ఎంత బాగా దెంగుతున్నావురా నా కొడుకా అన్నది. బాగా సమ్మగా దెంగుతున్న మగాడి పోటుకి ఆడది చెలరేగి పోతుంది. అందునా అ దెంగే మగాడు తన కొడుకే అయితే అ అనుభవం లోని అనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది. అనుభవించే ఆడదానికే తెలుసు అ సుఖం.

ఉన్నది గుద్దలో పొగరు ఉన్నవి పెద్ద స్ధనాలు పిర్రలున్
ఉన్నది అంతులేని కసి ముద్దుగ నున్నగ కొవ్వుబట్టివ
ళ్ళున్నది దించరా బలిసి లావుగ పెద్దగ నున్నమొడ్డ నే
యన్నది నన్నుకన్న మద హస్తిని కామిని తల్లి భారతీ!

చిన్నతనంబులో చనులు చీకగ పూకురసాలు వచ్చెరా
స్నానము నందు శుభ్రపరి చంగను మొఢ్ఢకు ముద్దులెట్టితిన్

ఇన్నివసంతాలు వేచితిని ఇంకను అగగ నేలపుత్రుఢా

కన్నది నిన్ను నా కొరకె సమ్మగ దెంగర అశ్వమేఢృడా!

చిన్నతనంబులో చనులు చీకగ పాలను నిచ్చినానురా
చన్నులు చీకరా మదన సారము కారెను నిన్నుజూడగన్
యన్నది తల్లి పుత్రుడిని హత్తుకొ నంగను మొఢ్ఢచీకగన్
యెన్నివసంతాలు వేచితిని అమ్మను దెంగర రంకు పుత్రుఢా

ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెనుస్నానము జేయుచుండనా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నిన్నునా తొడలు పంగను జాపగ పూకుజూపినీ

కప్పుడె నేర్పినానుర కమ్మని పూకురసాలు జుర్రగానునీ
కప్పుడెమొడ్డలేవగను చీకితి ముద్దుగ నీదుమొడ్డయున్
తప్పను కోకురా కనిన తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదు గద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
చెప్పిరి యెందరోకవులు సంస్కృత భాషన తప్పులేదనిన్

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గమిదేనుపుత్రుడా

అరిచెను ప్రౌఢ భారతి సుఖంబుగ కామపు కోర్కెదీరగా

చరిచెను వీపు పిర్రల ను గట్టి గకోర్కె లుమీర దెంగగన్

కరిచెను పంటి గాట్లు పడగాను సుపుత్రుని మేని నంతయున్

కొరికెను రెండు చెంపలను కోరిక మీరగ గట్టి గట్టిగా

బరికెను వీపు గోళ్ళుదిగ వేయగ ఆపగ లేని కోర్కెతో
దొరుకున ఇంతగాసుఖము తృప్తియు నాకము లోనయున్
కరిగిన కొవ్వు కామమదసారము కారెనునేలకు ధారలై
మరువుగ లేనురా శివుడనంచును ముద్దులు బెట్టె మొడ్డకున్

ఎరుగను ఇంత సౌఖ్యములు యెన్నడు దెంగగ భర్త తోడనే

మీరిన కోర్కెతో చనులు పెద్దగ భారము లయ్యెమొడ్డనే
దూర్చగ పూకులో నదిమి దెంగుచు మర్దన జేయకీలమున్
సార్దక నామధేయుడవు కొర్కెలు దీర్చగ సమ్మగుందియనన్
కార్చెను పూకులోంచిమద సారము తల్లియె పుత్రుడు దెంగగన్

కన్న తల్లిని అంత వరకూ జంకూ గొంకూ లేకుండా తడబడ కుండా రమించాడు. సయ్యాట, కామ కేళి సాగు తుండగా తల్లి మూల్గులు, ఆమె బిగి కౌగిలింతలు. పచ్చిగా బూతులు తిడుతూ దెంగించు కొంటుంది. అప్పటికే ఆమె రెండు సార్లు భావ ప్రాప్తి పొందింది. అయినా అ పుత్రుడు ఆగలేదు. బలంగా దెంగుతూనే వున్నాడు. తన జన్మస్థానం లోకి మొడ్డంతా దించుతూ కలిగించే ఒరిపిడి అతడిని నిలప లేక పోయాయి. దాంతో కొద్దిసేపటి తరువాత అత్యంత బలంగా ఆవేశంతో దెబ్బలు కొడుతూనే తన ప్రియమైన తల్లి యోని లో స్కలించ సాగాడు. అత్యంత వేగంతో తనయుని చిక్కని, యవ్వన వీర్య ప్రవాహం అగ్నిపర్వతం బద్దలైనట్లు వెచ్చటి లావాలా చిమ్ముతుంటే తల్లి అంతరాలలోకి ప్రవేశిస్తుంటే ఆమె పులకించి పోయింది. అంతులేని ఆనందంతో తన్మయత్వంతో ఆమె తనువు పులకించింది, కంపించింది. ఆపుకోలేని అనురాగం ప్రేమతో, ఆ క్షణంలో తనయుని తనలోకి పూర్తిగా నింపుకోవాలనే ఆరాటం తో రెండు కాళ్ళెత్తి అతని పిరుదల పై వేసి, తన చేతులతో అతన వీపుపై బంధించి బలంగా అతడిని అదుము కొంటూ, తన భగకండరాలు సంకోచ వ్యాకోచాలకు ప్రతిగా సుతుడి వీర్యపు ధారలు కురుస్తుంటే అమె అడతనం దేహం ఏకమై అందుకొంది. ఆపుకోలేని అంతు లేని సుఖం శరీరమంతా వ్యాపించి కంపించి పోతుంటే ఆవేశం ఆపు కోలేక అమె వేళ్ళు కొడుకు వీపుపై బలంగా గుచ్చి లాగుతుంటే గోళ్ళు అతని వీపులో గుచ్చుకు పోయి రక్తం వచ్చింది.

కేకలు వేయుచూ నరిచె చాలుర ఇంకను చాలు అపరా

రక్కెను వీపునంతయును రక్తము రాగను గోళ్ళు దించగన్

ముక్కుచు మూల్గుచూ నదిమి బట్టెను పూకున మొడ్డనంతయున్

చిక్కని వీర్యమంతయును కార్చగ పుత్రుడు తల్లి పూకునన్

నెమ్మది నెమ్మదిగా అతను ఊపుల వేగం తగ్గింది అందులో బలం కూడా అతను తల్లి మీద వాలి పోయాడు, ఆమెకి తృప్తిగా ఉంది. అయితే ఆమె ఇంకా అలిసి పోలేదన్నది నిజం. అతని వీర్యం తల్లి పూకులో వేగంగా పిచికారీ కొట్టినట్లు నింపేస్తుంది. అతను తమ బంధాన్ని ఉప సంహరించ కుండానే తల్లి మీద వాలిపోయాడు.

తనయుని వీర్యం కోటాను కోట్ల వీర్య కణాలు తల్లి భగం లోనికి ప్రవేశించి ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న అండం లోనికి ఒక బీజం చోచ్చుకొని పోయింది. తల్లి పవిత్ర సుక్షేత్రం లో తనయుని బలమైన బీజం ప్రవేశించింది. వీర్య అండ సంయోగము, క్షేత్ర బీజ సంయోగం ఫలధీకరణo జరిగింది అ క్షణం లో దేవుని సమక్షంలో. తల్లికి తనయుడు గర్భదానము జేశాడు అ క్షణం లో. గర్భధారణ జరిగింది అ మహత్తరమైన ఘడియలో. అ తల్లికి తెలుసు తనకు రుతుక్రమం లో అత్యంత వీలైన అండం విడుదల అయ్యే ఫలదీకరణ సమయమది అని. ఐనా పుత్రుడితో శృంగార రతి కేళి చేసింది. గర్భధారణ జరిగే అవకాసం ఉందని తెలిసినా. పుత్రుని ద్వారా గర్భము దాల్చి గర్భవతిగా తన అందాలు ద్విగుణీ కృతమవ్వ అ అందాలను పుత్రుడు చూసి ఆనందంతో రమించాలనే గాఢమైన కోర్కెతో వుంది. నిండు గర్భం తో తొమ్మిది నెలలూ ప్రసవ సమయం వరకూ పుత్రుడితో సంగమిం చాలనే కోర్కె.

గర్భము జేయరా సుతుడ గర్వము బొందును నీదుతండ్రియున్. గర్భము తానె జేసెనని! గర్భము రాగను సళ్ళు వళ్ళు పిర్రలూ గుబ్బలు పెద్దగా బలిసి పోవును. బిడ్డ పుట్టగానే నీకు నా చన్నుల పాలు నిత్తును.

పాపమొ పుణ్యమో నరక ప్రాప్తమె లభ్యమొ చచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపుత్రుడా!

Telugu Sex Stories

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గమిదేనుపుత్రుడా

తల్లీ తనయులు సంగమం ఆనంద పరిష్వంగ సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, తల్లి కొడుకు కళ్ళ లోనికి సిగ్గుసిగ్గుగా చూసింది. తనయుడి కళ్ళలో తల్లిని తన మగతనంతో సుఖపెపెట్టా ననే గర్వంతో కూడిన ఆనందం కనిపిస్తుంది. అందుకే తల్లి అయినా తనను ఆక్రమించుకొని అనుభవించి సంతృప్తి పరిచిన పురుషుని చూసినప్పుడు యే కుల స్త్రీ కైనా సహజంగా వచ్చే సిగ్గు ఆ క్షణం లో ఆమెకు కలిగింది.

అమ్మా కొడుకుల శృంగారం సరాగాల శోభనం అనురాగ సంగమం సంయోగం సంభోగం సంపూర్ణ సమన్విత సంచలన సమాగం రతికేళి అమలిన అత్యంతా నురాగ ఆత్మీయ అపురూప అమోఘ అనుపమాన అనిర్వచనీయ అనూహ్య అద్భుత అద్వితీయ అలౌకిక అత్యంత అగణిత అజేయ అపూర్వ అతులిత అనన్య అసమాన ఆసామాన్య అకళంకింత అనుభూతి, అజరామర అజేయ అనుభవం, అనుబంధం. అనురాగ సంగమం. మధురం మోహనం మహిమాన్వితం మంగళకరం తల్లీ తనయుల తాదాత్యం తన్మయత్వం తనివి తీరని తమకం .

మంకెనపూవు మీది యళి మాడ్కి నృపాధరపల్లవోదరా
లంకృత యైన దంత పదలాంఛనముంగని కన్నుగోనలం
దంకురితంబులైన దరహాసలవంబులు పద్మనేత్ర యి
ఱ్ఱింకులు సేసె బక్ష్మముల యీఱమి గాటుక చిమ్మచీకటిన్
తొలి సంగమం అయిన వెంటనే జరిగిన సన్నివేశాన్ని చిత్రిస్తోంది యీ పద్యం

. అతని చిగురువంటి పెదవి లోపలి భాగం, పంటిగాటు గుర్తుతో శోభిస్తూ కని పించింది. మంకెనపువ్వు మీద తుమ్మెద వాలినట్టుగా ఉందట ఆ దృశ్యం.

అది చూడగానే తల్లి కంటి తుదల దరహాస రేఖలు అంకురించాయి పద్మ లోచన అ ఇంతికి. వెంటనే చిరునవ్వుల తునకలను తన కనురెప్పల వెంట్రుకల గుబురు లోనూ కనుల కాటుక చీకటి లోనూ ఇంకి పోయేట్లు చేసింది.

స్త్రీ పురుష సంగమం భిన్నత్వం లో ఏకత్వం. హృదయం మనసు శరీరం ఏకమై అనురాగమతిశయించి ఇద్దరు ఏకమై పోవాలనే తృష్ణ ఉధృతమై ఆలింగనం లో ఒకరి లోకి మరొకరు ప్రవేశించి ఆణువణువూ స్పృశించి అన్వేషించి పంచేద్రియాల తో ఆస్వాదించి అఘ్రాణించి మధుర మదోన్మత మదన కీలామృతము గ్రోలి అంతులేని ఆపుకోలేని కోర్కెతో అవేశము తో విప్పారిన స్త్రీత్వ పుష్ప దళాలను చీల్చుకొంటూ పురుషత్వము ప్రవేశించి నిండుగా అక్రమిస్తే పూర్తిగా ఐక్యము కావాలనే ఆర్తి ఆరాటంతో అనురక్తి పునరుక్తితో ఎంతకీ తీరని కోర్కెతో సంగమిస్తుంటే తల్లి తన తనయుని తిరిగి తనలోకి తీసుకోవాలనే వాంఛ తృష్ణ కోర్కె తమకం తో పరిపూర్ణ పురుషత్వం ధృడం గా బారుగా లావుగా పెద్దగా యవ్వన బలం తో పుత్రుడు తన స్త్రీత్వపు అణువణువునూ శోధిస్తుంటే లింగ మర్దనం ఆనందముతో అనుభవిస్తూ పుత్రుడిని ప్రోత్సహిస్తూ అనంతమైన అవధులు దాటిన ఆవేశంతో అనుభవాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ప్రతిస్పందిస్తూ మదన మృదంగ నాదం లయబద్ధం ప్రతి ధ్వనించేలా అనుసంధిస్తూ అంతులేని సుఖం శిఖరాగ్రాలు చేరి తనయుడిని తనలోనే శాశ్వతంగా ఉంచు కోవాలని తనలోకి తనయుని బిగువైన లింగాన్ని పొగరుతో అంతకంతకూ పెరిగి తన స్త్రీత్వపు అంచులు తాకి మరింతగా లోపాలకి పోవాలనే ఆరాటంతో తల్లి, పుత్రుడు యవ్వన బలం ఆవేశంతో అధిరో హిస్తుంటే ఆ పురుషత్వాన్ని తన స్త్రీత్వముతో బిగించి అదుము కొంటూ తల్లి ఆడతనం తనయుడి మేడ్ర మర్ధనంతో తనువంతా పులకించి ఆణు వణువూ కంపించి ఆపుకోలేని అనుకంపనల తో భావప్రాప్తి పొందుతుంది తల్లి.

శృంగారం లో రతి కేళి లో స్త్రీ భావ ప్రాప్తి చెందుతుంది పురుషుడు స్త్రీ ని భావ ప్రాప్తి వచ్చేవరకూ రతి కార్యం చేస్తే. కానీ ఆ రతి కేళి తన తనువు లోంచి పుట్టిన తనయుడే చేసి భావ ప్రాప్తి పొందితే తల్లికి ఉర్వి లో అంతకు మించిన స్వర్గం లేదు. తల్లి పులకింత తో పుత్రుని మేని లో నరాలు పురెక్కి ఆపు కోలేని అవేశం తో చిక్కని మదోన్మత వీర్యం అంతులేని వేగంతో తల్లి భగాన్ని నింప తృప్తి పొందిన తల్లీ తనయులు.

తల్లి ఆపుకోలేని ప్రేమానురాగంతో పుత్రుని ముఖాన్ని ముద్దులతో నింపు తుంది. తల్లి ఆడతనాన్ని జయించా ననే పొగరుతో తల్లి కన్నుల లోకి చూస్తుంటే అమ్మ ఆడతనం సిగ్గు పడి అప్పటిదాకా హద్దులు లేని రతికేళిలో పాల్గొని ముద్దుగా తిట్టిన తల్లి సిగ్గుతో తనయుని ముఖాన్ని దగ్గరకు తీసుకోని ముద్దులతో నింపేస్తుంది. స్త్రీ పురుషల మధ్య శృంగారంలో ఈ అనుభూతి వున్నా తల్లీ తనయుల మధ్య శృంగార రతి కేళిలో ఈ అనుభూతి సాటిరానిది. అనుభవం వున్నవారికే అర్ధమయ్యే అనిర్వచనీయమైన అపురూప అనన్య సామాన్య ఆనందం. పరిణితి పరిజ్ఞానం వున్నవారే అర్ధము చేసుకోగలరు.

స్థన్య మిచ్చే ప్రతి తల్లి భగం విరిసి కామరసాలు స్రవించి భావప్రాప్తి పొందు తుంది. నవ మాసాలూ మోసి కని పెంచి పెద్ద చేసిన పుత్రుఢు యౌవనం రాగానే వేరే స్త్రీ తో రమించఢంతో తల్లికి బాధ. అందుకే ప్రతి అత్తకూ కోడలి మీద కోపం. తాను అనుభవించ వలసిన పుత్రుని యౌవన పురుషత్వాన్ని తను కాక వేరే స్త్రీ అనుభవిస్తుంటే తట్టుకోలేని బాధ. వివాహానంతరం తల్లిని మరచి పెళ్ళాం చుట్టూ తిరుగుతూ పెళ్ళాన్ని ముద్దు చేస్తుంటే తనకు చెందాల్సిన పుత్రుడి ముద్దులు వేరొక ఆడడానికి అందిస్తుంటే చూసి తల్లికి భరించ లేనంత బాధ. రాత్రంతా కొడుకుతో బాగా దెంగించుకొని రమించి తెల్లారాక సంతృప్తి తో ఆనందంతో చెంప మీద మెడ మీద పంటి గాట్లతో గది లోంచి బయటకు వచ్చిన కోడలిని చూస్తే బాధ. తల్లికే కాదు అ మగాడి

చెల్లికీ, ఆక్కకు కూడా బాధ గానె ఉంటుంది. పెళ్ళైన కొత్తలో పగలు కూడా పడకింటిలో దూరి మొగుడు తో దెంగించుకొంటే మరింత బాధ. ఏమే రాత్రంతా నిద్రలేకుండా దెంగించు కొన్నది చాలక పగలుకూడా దెంగించు కొంటున్నావా అనుకొంటుంది. మనసులో నా కొడుకు చేత బాగా సళ్లు సలపరం తీరేలా పిసికించు కొన్నావా, పూకులో గుల దీరెలా, వంటిలో తీట తగ్గేలా దెంగించు కొన్నావా అనుకొంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి పాలిచ్చి పించి బాగా పుష్టిగా తిండి బెట్టి వాడిని బలంగా వాడి మొడ్డను బారుగా పెంచితే నాకు దక్కకుండా

వాడితో బాగా దెంగించు కుంటున్నావు గదే కోడలా. నాకు దక్కాల్సిన సుఖాలు నీవు పొందుతున్నావు అనుకొంటుంది.

తాళిని కట్టకున్న దొరసానిని సానియ నందురందరున్
తాళియె లేనిచో మగనాలిని లంజయ నందురందరున్

తాళియె లేని బంధమువి దేశము లోసహజీవనంబనిన్
తాళ వనంబులో సుదను త్రాగిన కల్లనుకొందురందరున్

తాళియె లేని బంధము విదేశము లో సహజీవనంబనిన్
తాళ వనంబులో సుధను త్రాగిన కల్లను కొందురందరున్

తాళిని గట్టరా సుతుడ తల్లికి భర్తగ యేలుకోవరా

తాళిని గట్టగా సుతుడ తల్లికి గర్భము జేయపుత్రుడా

తాళను లేనురా సుతుడ తాపము దీర్చగ దెంగు దెంగరా

తాళిని గట్టిగానిమొగుడేన్నడు దెంగనే లేదుర తృప్తిదీరగన్

తల్లీ తనయుల పరిణయం పాణిగ్రహణం కళ్యాణం వివాహం

అమ్మవొ పెద్దయమ్మచినయమ్మవొఅమ్మల గన్నయమ్మఅ
త్తమ్మవొ ప్రేమపంచు వదినమ్మవొ భార్యవొ భార్య చెల్లివో

జన్మము కొక్కబంధమేమొ మరు జన్మమునున్నదొ లేదొలెమ్మనీ
అమ్మయె కోరగా మెడన తాళిని కట్టితి ప్రేమమీరగన్

సరసుల మానసంబుసరసజ్ఞులెఱుంగును గంఢుతుమ్మెదల్
విరిసిన పుష్ప వాసనలుబట్టి మరందము గ్రోలుచందమున్
అరుదుగ కానిపించు మదనోన్మత తల్లి శుభాంగభారతీ
మురిపెము ముద్దు తీరగను పెండ్లము నైతివి తాళిగట్టగన్

తిరుమల లోన కట్టితిని తాళిని యమ్మకు ముద్దుదీర్చగన్
ఇరువది యేళ్ళ పుత్రుడు రమేశ్వర లింగస్వరూప భర్తతో
విరిసిన ప్రౌఢ భారతి రమించగ శోభన పెళ్ళి కూతురై
తిరుమల వెంకటేశుడె ముదంబున జూచె సతీసమేతుడై

అమ్మ కోరగ తిరుమల కొండ మీద వసతి గృహములో పెద్దమ్మ అమ్మమ్మలు నిర్వహించగ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధి లో తాళిని కట్టాను. ముందుగానే ప్రణాళిక ప్రకారము అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మలు అన్నీ సిద్దం చేసుకొని, కొత్త తాళి, పట్టుబట్టలు, తదితర వస్తువులను తీసు కొచ్చారు. అమ్మను పెళ్ళి కూతురుగా అలంకరరించి, తిరుమల కొండ మీద వేద నాదం వినిపిస్తుండగా అమ్మకు మెడలో తాళి కట్టాను. ఆ రాత్రి అమ్మను శోభన పెళ్ళి కూతురుగా ముస్తాబు చేసి తెల్లని పసుపు అంచు కంచి పట్టుచీరె, పూలజడ, చేతిలో వెండి పాల కలశం తో గదిలోకి పంపారు. ఇరువది యేళ్ళ పుత్రుడు, రమేశ్వర లింగ స్వరూపుడినే భర్తగ పొందిన నలుబదేళ్ళ ప్రౌఢ భారతీ దేవి ఆమె పుత్రుల శోభనాన్ని తిరుమల వెంకటేశ్వరుడు సతీ సమేతంగా చూచాడు సంతోషంతో.

తల్లీ తనయుల శోభన కార్యము

రమేశ్వర లింగ స్వరూపుడైన పుత్రుడే శివుడు మగడై వేచియండ, అపురూప అనన్య అసామాన్య అందాల ప్రౌఢ పొంగుల కామ మదోన్మత రతి స్వరూపిణి సరస శృంగార సోయగ పరిణిత స్త్రీత్వ రూప లలిత లావణ్య విరిసిన వికస్మిత పుష్ప శోభన సుదీర్ఘకుంతల కేశ సుగంధ సునయన సుమధురస్వర సునంద సులక్షణ సమ్మోహన సుగుణ సుకీల సువిశాల సుక్షేత్ర శుభాంగి ఘనజఘన కటి కుచోద్వృత్త కుంభ నితంబిని తల్లి భారతిని, శోభన పెళ్లి కూతురిగ ఆమె తల్లి పార్వతీ దేవి, సోదరి రాజేశ్వరీ దేవి అలంకరించారు.

ఆమె రతీదేవి అతను మన్మధుడు. ఆమె తార అతను శశాంకుడు. ఆమె రాధ, రుక్మిణి, సత్యభామ, జాంబవతి, మిత్రవింద, నగ్నజీతి, భద్ర, లక్ష్మణ, రోహిణి, అతను కృష్ణుడు. విశ్వం లోని స్త్రీత్వాన్ని అందాలన్నీశోభను కళను సంతరించుకొన్న తల్లి. నును సిగ్గుతో తల వంచుకొని పుత్ర సంయోగ కాంక్ష ఉద్వేగంతో మురిపాల పాల పాత్రతో గదిలోకి మందగమన నెమ్మదిగా వచ్చింది. ఆమె దేవి అవతారం పార్వతీదేవి. అతను శివుడు. ఆ మహా పురుషుడైన పుత్రుడు శివలింగ స్వరూపుడు సంగమ కొర్కె అతిశయించగ తల్లి భగము నందు లింగ ప్రతిష్ట జేసే మహాద్భుత కామ కేళిని జూడగ వరములు నిచ్చు దేవతలు సరస్వతీ బ్రహ్మ, శ్రీదేవి భూదేవీ మహా విష్ణువు, పార్వతీ పరమేశ్వరులరుదెంచిరి భూమికి.

కార్యేషు దాసీ, కరణేషు మంత్రీ,
రూపేచ లక్ష్మీ, క్షమయా ధరిత్రీ,
భోజ్యేషు మాతా, శయనేషు రంభా
షట్కర్మ యుక్తా కుల ధర్మపత్నీ

ఇంటి పనులు చెయ్యడంలో దాసి లాగా, మంచి ఆలోచన ఇచ్చేటప్పుడు మంత్రి లాగా, అలంకరణ చేసుకున్నప్పుడు లక్ష్మీదేవి లాగా, భోజనం పెట్టేటప్పుడు తల్లి లాగా, పడకటింటిలో రంభ లాగా ఈ షట్కర్మలతో ఉండేది ధర్మపత్ని. ఆమె పుత్రుడికి ధర్మపత్ని అయ్యింది. పుత్రవ్రత అయ్యింది.

సిరులనొసంగులక్ష్మి ప్రమోదిని శక్తినొసంగెడి దేవి పార్వతీ
వరములొసంగు దేవతల యందము శోభ వికస్మితాబ్ద యా

భరణములైన నిర్జరి సమున్నత స్త్రీత్వపు భోగభాగ్యముల్

పరిణిత తల్లి భారతియె భార్యగ వచ్చెను పెళ్లికూతురై!

వరములు నిచ్చు దేవతలు బ్రహ్మ సరస్వతి పార్వతీరమే
శ్వరులరుదెంచిరే భువికి శోభన కార్యము జూడగన్ మహా
పురుషుడు సంగమాతిశయమున్ రతిక్రీడన అమ్మ భారతీ
విరిసిన పుష్పమందు ప్రతిష్టించగ లింగము సంతసంబుగన్

తెల్లగ లావుగా బలిసి నున్నటి దేహము కాంతులీనుచున్
నల్లని బారు కేశములు మధ్యన తెల్లని వెండితీగలే
జల్లిన చందమున్ మెరియ చన్నులు పెద్దగ నవ్వభారమై
మల్లెల పూలవాల్జడయె పిక్కలు దాటగ నాట్యమాడగన్
మల్లెల పూలపాన్పుపై న తన పుత్రుడు వేచియుండగన్
తల్లియె పుత్రసంగమ మదనోన్మత శోభన పెళ్ళికూతురై
మెల్లగ సిగ్గుతో తలను వంచగ వచ్చెను పాలగ్లాసుతో
కళ్ళను యెత్తి జూడగను కోర్కెగ పుత్రుడు కౌగిలించగన్
మెల్లగ చీర విప్పగను ముద్దులు బెట్టగ తల్లిదేహమున్
సళ్ళను చీకగా సుతుడు చెమ్మలు నూరగ కామకోర్కె రా
జిల్లగ పూకులో సుతుడు కీలము నాకుచు పూకునంతయున్
నాలుక దోపిజుర్రగ మదోన్మత తల్లియె ఇంకను అగలేనురా
సుల్లను దోపగా కొడక సమ్మగ దెంగర అలిగ నైన తల్లినే

తిరుమల కొండపై ముదిత వెన్నెల రాత్రిన నగ్నదేహమున్
విరిసిన పుష్పతోటన శుభాంగి మదోన్మత కోర్కె దీర్చగన్
మురిపెము గాను వాల్జడను బట్టియు వంగొన బెట్టి పుత్రుడే
విరిసిన పూకులో కసిగ మేడ్రము దూర్చగ దెంగులాడగన్

అరిచెను ప్రౌఢభారతి సుఖంబుగ కామపు కోర్కెదీరగా
దొరుకున ఇంతగా సుఖము తృప్తియు నాకము లోనయున్
కరిగిన కొవ్వు కామ మద సారము కారెను నేలకు ధారలై
మరువుగ లేనురా శివుడనంచును ముద్దులు బెట్టె మొడ్డకున్

ఎవ్వరు జన్మమిచ్చితిరొ ఎవ్వరి చన్నుల పాలుతాగియున్
ఎవ్వరు స్నానపానములు జేయగ పెంచగ పెద్దగైతివో
యవ్వన మందు యాజనని యోనిన లింగడు నాట్యమాడగన్
విశ్వము సృష్టిజేసి తన పుత్రుని భార్యగ నయ్యెదేవి యే
విశ్వ రహస్యమే జనని పుత్రుల శోభన సృష్టి కార్యమున్
అవ్వరి సళ్ళు చీక మద సాడును జుర్రగ మొడ్డదింపగన్
కెవ్వున కేకలేసె రతికేళిన కాళ్ళను పుత్రునిమీదవేయగన్
అమ్మను రాశివా సొగసు లమ్మను కామమదోన్మతంబులు
న్నమ్మను నిన్నుగన్నరతి మోహనశోభనప్రౌఢస్త్రీత్వములు
న్నమ్మను మోజుదీరగనుస్థన్యము నిచ్చినభారసళ్ళు యు
న్నమ్మను చిన్నవాడిగనె నారతి దాస్యము జేయనేర్పితిన్
అమ్మను రాశివా కనిన అమ్మను అలిని గానురా శివా
దొమ్మరి లంజ గానుర మదనోన్మత కుంభనితంబ సుందరా
లమ్మను గాననే సుతుని లంజగ నైనను సంతసంబుగన్
అమ్మను వుంచుకొందునని కోరగ సంతస మయ్యెరా
అమ్మకు తాళిగట్టగను ఆలిని జేయర లింగరూపుడా

తొమ్మిదిమాసముల్ కడుపు నందున మోసితి ఏడువర్షముల్
రొమ్ముల పాలనిచ్చితిని సమ్మగ సళ్ళకు తీట దీరగన్

తిమ్మిరి నెక్క నాకపుడు తీటగ నుండగ పూకు! నీదుమే
డ్రమ్మును చీకినాను గురుతున్నద చిన్నతనంబులోనన్

ఏమని జెప్పమందువుర ఏపుగ బారుగ పెంచితీవు మే

డ్రమ్మును అశ్వమేడ్రముగ నున్నది పెద్దగ నీదు మొడ్డ నీ
అమ్మను దెంగడాని కని అమ్మ ఋణంబును దీర్చడానికే
కమ్మని కామసౌఖ్యములు చక్కగ నివ్వర నాకు భర్తవై
అమ్మకు వీర్యదానమున అమ్మను జేయర బిడ్డనే కనన్
రొమ్ముల పాలుతాగుచును రంజుగ దెంగర సచ్చినోడనీ
జిమ్మడ పెద్దగా బలిసి గాడిద తంటుల వుంది అశ్వమే
డ్రమ్మువలెన్ లావుగను దోపిన పూకున పట్టునేమిరా

నెమ్మది గాను మెల్లగను దోపర పూకున మొడ్డనంతయున్

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories