Home / telugu sex storiea / telugu sex jokes రఘు పైకి రవా ప్లీజ్

telugu sex jokes రఘు పైకి రవా ప్లీజ్

You are here: Home / Telugu sex stories / telugu sex jokes రఘు పైకి రవా ప్లీజ్
August 27, 2018 by admin admin telugu sex stories 7సంవత్సరాలుగా వల్ల కాపురం హప్ప్యిగా జరిగిపోయింది. telugu sex jokes డైలీ రఘు ఆఫీస్ కి వెల్లగనె పిల్లల పనులు వంట పూజ చేసుకొని మధ్యాన్నం 1గంట పడుకునే అలవాటు సుధకి. అత్త మామా వాళ్ల తోనే ఉండెవల్లు పిల్లలు ఇద్దరూ వాళ్ల తో చనువుగా గారాబం గా చూడటం తో అక్కడే వాల్ల రూమ్ లొ నె పడుకునెవల్లు. ఇన్నేళ్ళూ ఎటువంటి కష్టం లేకుండ జరిగిపొటొండి సుధ కాపురం. రఘు పొద్దున ఆఫీస్ కి వెళ్తే రాత్రి 9కి గాని వచ్హెవాడు కాదు. రాగానే వాల్ల అమ్మ నాన్న తో మాట్లాడి పిల్లలతో కాసేపు ఆడి తిని పడుకునె వాడు. ఎప్పుడు saturaday నో సండే నో సుధకి రాత్రి పండగ జరిగేది. కాలం గడుస్తున్నకొద్దీ సుధ కి బొర్కొట్టడం మడలైండి ఒకరోజు ఈ విశయం రఘు కి చెప్పాలి అనుకొంది.ఆ రోజు సాయంత్రం తొందరగా వచ్హడు రఘు, సుధ ఈ రొజు అందరం బయట హోటల్ లొ తిందాం వెల్దామా సుధఅడిగాడు. సుధ చాల ఎక్షిటెడ్ గా వెళదాం ఎక్కడికెల్డం చుట్నెయ్స్ వెల్దామాఅండి. Ok అమ్మని నాన్న ని కుడా రెడీ అవమను అని చెప్పి స్నానానికి వెల్లడు. సుధ అత్తగారికి విశయం చెప్పి రెడీ అవుటుండగ. మీ ఇద్దుఅరు వెల్ల్లండి మేము పిల్లలని చూసుకుంటం అంది. సుధ చాల హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యింది. telugu sex jokes రఘు తో విశయం చెప్పి తను స్నానం చేసి పైన రూమ్ లొ డ్రెస్ చేసుకుంటూ ఈ రొజు ఎలాగైనా రఘు తో మాట్లాడి జొబ్ చెయ్యడానికి ఒప్పించలి అనుకుంటూ డ్రెస్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ కొంచెం సుధ గురించి చెప్పాలి. సుధ MSc Phd కాని తనకి ఇంట్లో నే ఉండడం యిష్టం. అంత డబ్బు యావ లేదు కాని ఊరికే ఉంటె బోరే కదా. రఘు ముందే చెప్పాడు ఏదైన జొబ్ చెయ్యి నేనె వినలేదు అనుకొంది. ఎప్పుడూ nighty లొ ఉండే సుధ జీన్స్ టాప్ వేసుకొని జుట్టు ఫ్రీ గా వదిలేసి రబ్బర్ బాండ్ వేసింది. ఇంతలో రఘ రూమ్ లోకి వచ్హి wow ఎమున్నవే, ఇలా రొజు రెడీ అవ్వొచుగ, మరి తమరు రొజు ఈ టైం కి వస్తె అలాగే రెడీ అవుతామ. ఈ రొజు మంచి treat ఇస్టనొయి నీకు అంటు వెనకనుంచి వటెసుకొని మెడ గాప్ లో ముద్దు పెట్టాడు. హ్ంంంం ఇప్ప్పుడు వదులు బాగా రెడీ అయ్య పేస్ లో ఫీలింగ్స్ వస్తాయి బయటకెల్టున్నం కదా వదులు. సర్లే రాత్రికి నీ పని చెప్తా అంటు car కీ టెసుకొని కిండకెల్లడు సుధ కుడా అత్త కీ చెప్పి కార్ ఎక్కింది. చాల రోజులైంది మమనం ఇలా బయటకి వెల్లి కదా అన్నాడు రఘు.telugu sex jokes నువ్వు బాగా బిజీ అయ్యవు రఘు. నాకు ఇంట్లో బోర్ గా ఉంంటొండి నెను జొబ్ చేస్తా ఏదన్నా. పిల్లలు ఎలాగూ అత్త చూసుకుంటొండి నాకు పని పాట లేదు. గుడ్ సుధ నెను అదే చెప్తున్ననీకు నువ్వు లైఫ్ ని enjoy చెయ్యి. నెను enjoy చేస్తా అనటల్లేదు ఎదో ఒక వ్యాపకం కావలి నాకు అండి. Ok మాడం కొపంవద్దు అంటు తొడ మీద చెయ్యి వేసి పిసికాడు. హ్ంంంం రఘు చెప్పనా అలా చెయ్యొద్దు అని. నాకు మూడ్ వస్తె ఎలవుంటుందో నీకు తెలుసు. మరి treat ఇస్తావా రాత్రికి, ఇస్తే టిసెస్ట చెయ్యి. ఒకే బాబు నేనెప్పుడు కాదన్న నువ్వే బిజీ. అలా చుట్నెయ్స్ కి వెల్లి డిన్నర్ చేసేప్పుడు అడిగింది నెను జొబ్ ట్రైల్స్ చెయ్యన రెపటినుండి మరి అండి. ఎండుకొయ్ నా ఫ్రెండ్ రమేశ్ కీ చెప్తా వాడు సురె గా హెల్ప్ చేస్తాడు. వద్దు వాడు ఇంటికి వచ్హినప్పుడల్లా టినెసల చూస్తాడు. వాడికి చెప్తే ఇంక రొజు వాడితో మట్లడలి వద్దు. నా ట్రైల్స్ నెను వేసుకుంట లె అండి.telugu sex jokes సరే నీ ఇష్టం. వాడు మంచొడె బాగా closeనాకు నీ ఇష్టం. Vadaite నువ్వు ఎక్కువ దూరం వెల్లకుండా ఉండొచ్హు. ఆఫీస్ దగ్గరె అని చెప్పా. సరే అంది సుధ. మరి రేపే చెప్తా రమేశ్ కి అన్నాడు. డిన్నర్ ముగించుకొని ఇంటికి చేరారు ఇద్దరు. పిల్లలు పడుకున్నారు కిందె అత్త మామ ల రూమ్ లొ. పైకి వెల్లి డ్రెస్ మర్చి రఘ కి ఇష్ట మైన satin naighty వేసుకొని balcony లో కుర్చున్న. రఘు రమేశ్ తో మాట్లాడుతున్నాడు జొబ్ విషయమై ఫోన్ పెట్టేసి నాతో రెపు వెల్లవొయి resume టెసుకొని qc మేనేజర్ పోస్ట్ ఖాళీ గా ట. వాల్ల ప్రెసిడెంట్ తో మాట్లాడి క్లియర్ చేస్తా అన్నాడు. నీకు వచ్హినట్టే జొబ్. మరి నా treat ఏది. అన్నిటికి ఫాస్టె నువ్వు. రఘు షార్ట్ tషర్ట్ వెసుకున్నడు. వెనకనుంచి కౌగలించుకొని చేతులు సుధ పరువాన్ని చిన్న్నగా ప్రెస్ చేసాడు. హ్ంంంం రఘు లోపలకి వెళదాం ..బెడ్రూం లొ…telugu sex jokes ఇక్కడ సుధ గురించి కొంచెం చెప్పాలి. సుధ బ్రౌన్ షేడ్ చర్మ కాంతి 34డి ఎత్తులు సన్నటి నడుముకొంచెం పొడుగ్గా ఉండే కాళు లోతైన బొఢు. చాల మెత్త గా ఉండే సరీరం. సన్నగా ఉన్నా పెద్ద సల్ల తో సన్నటి నడుము తొ 60years వాల్ల కి కుడా మూడ్ వచ్హెలా ఉంటుంది. చిన్న మొహం పెద్ద బొట్టు పెడుతుంది. దానివల్ల చాలా కళా గ ఉంటుంది. ఇక స్టోరీలోకి వస్తెబెడ్రూం లొ..telugu sex jokes థాంక్స్ రఘు నువ్వు ok అంటవని అనుకోలే ఇ లవ్యూయూ అని రఘు కి కిస్స్ ఇచ్హి. ఏమి treat కావలి తమరికి, మరి నో అనకుండ చేస్తవా?నాకు తెలుసు నువ్వు అదే కావాలంటావనిఏది చెప్పుపొ నెను అది చెయ్యనుఏది అనుకున్నవు చెప్పొచుగపోరాఅది నెను చెయ్యను,ఎదో చెప్పరా సుధా అని మెడ మీద నాలుక తొ ముద్దు పెడుతూ చెవి లో అడిగాడుఅబ్బ్బహ్ చీకమంటవు అంతె గాహ్ంంంం మనసులో మాట చెప్పవే అంటు nighty టాప్ దాక లెపాడు.సుధ ప్లీజ్ ఒక్క్కసరెఅంటు మచ్హికలు నలుపుతూ వెల్లతొ కుడి సల్లు పూర్తిగా రఘు చేతిలో నలుగుతోందిసుధ వొల్లంత గూస్బూంస్ అబ్బ్భ రఘు స్నానం చేసి రవొచ్హుగా ప్లీజ్ రెపు చేస్తాప్లీజ్ ఒక్కసారే ఆంటు సుధ తల కిందకి తోశాడు.అస్సలే ఫుల్ గా మూడ్ లో ఉన్న సుధ, రఘు షార్ట్ లగెసిందీ.ఎగసి పడుతున్న తపన తొ రఘు ఆయుధం బలం గా గట్టిగా బయటకి వచ్హి చూస్తోంది సుధ నొటికొసం.telugu sex jokes కొంచెం మదపు వాసనతొ కొంచెం precum తో తడిగా ఉన్న రఘు సుల్లి ని నాలుక తొ నిమిరింది అబ్బ్బా సుధ ఎమి చెస్టున్నవె అహ్హ్హ చీకు ప్లీజ్ అంటో తలని సుల్లి మీదకి తోసడు.సండెహిస్టునె నోట్లోకి తీసేసుకున్డీ సుధ కొంచెం ఉప్ప గా వగటుగ ఉండి రఘు ఆయుధంఅబ్బ్భ సుధ ఎముంటవె నువ్వు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ని సుధ గుద్ద మీదగా పూకు పాయ మీదకి పొనిచ్హి ” ఎంటె ఇంత తడిగా ఉండి ఇంత కాక ఉంచుకొని వద్దంటావు.”సుధ ఫుల్ గా సుల్లి చీకూతు ఒక చెయ్యి రఘు చెస్ట మీదకి పొనిచ్హి రఘు nipple ని tickle చేస్తూ ఎంజాయి చేస్తోంతోంది.telugu sex jokes రఘు మూడ్ బాగా పెరిగిపోయింది సుల్లి నోట్లో పట్టటలెడు అయిన సుధ వడలట్లె. అబ్బ్భ ఎమీ చీకుటున్నవె నా లంజ పైకి ఎక్కవె ప్లీజ్ అనగానేవెల్లకిలా పడుకున్న రఘు మీదకి ఎక్కి ఒక్కసారి గా పూకులొకి తోసుకుంది సుల్లిని. అబ్బ్భ అన్నరు ఇద్దరు ఒకే సారి.telugu sex jokes రఘు నువ్వు కొట్టు కిందనుంఛి ప్లీజ్ అనగానే నడుము ఊపుడు స్టార్ట్ చేసాడు రఘు 9అంగుళాల రఘు సుల్లి పూర్తి గా దిగింది సుధ పూకులొ. వాయిస్తూ ఉంటె అనుగుణంగా సుధ సల్ల్లు లెచిపడుటున్న్యి రఘు సుధ ని చూసి అబ్బ్భ ఎముంటవె లంజ నువ్వు అంటు భారీ ఊపులు ఇవ్వడంతో సుధ రఘు ని రఘు పైకి రవా ప్లీజ్ అంటు బెడ్ మీదకి ఒరిగిండి.సుల్లి బయటకి రాకుండా అలాగే రఘు సుధ పైకి వచ్హి సుధ చెవిడగ్గారగ నోరు ఉంచి చెవి కొరుకుతూ అబ్భ ఇద్దరుకలిసి ఒక్కసారి డెంగాలీ నిన్ను నా లంజ అంటూ సల్లు చ్హీకుతూ నడుము తొ జాతర చేస్తున్నాడు.telugu sex jokes సుధ అబ్భ ఎమీ చెస్టున్నవుర ఇంకా వాయించూ అభ్హ్హ అంటు కల్లు మూసుకొని ఏంజోయ చేస్తోంది. కింద పూకులొ ఇంకా పాయసం కారుతూనే ఉండి డెబ్బ్బలు పడుతూనే ఉన్నయి. సుధ రఘు తలని సల్ల దగ్గరకి తెచ్చి చీకర ప్లీజ్ అంటు అడుముకుంటొండి. రఘు స్పీడ్ పెంచాడు సుధకి అయిపొవచ్హిండి ఇద్ద్డరు ఇంకో 10నిమిషాలు చేసి కర్చుకొని అలసిపొయరు.రఘు లె నెను కడుక్కొవలి అంటు nude గా నె బాత్రూం వెల్లింది. వచ్హి రఘు ని వాటెసుకొని పడుకుంది. రఘు సారీ అన్నాడు ఎందుకు అంది సుధtelugu sex jokesఇద్దరు డెంగాలీ అన్నా కదా ఇందాక. ఇట్స్ ok ఆ మూడ్ లో అలాగే ఉండాలి నెను ఫీల్ అవలేదులే dontworry.నా treat నచ్హిందా, సూపర్ రొజు చేస్తవా.చేస్తా కాని అయ్యగారు మూడ్ లో ఉండలిగా.ట్రై చేస్తా సుధా ఆఫీస్ లో పని ఒత్తిడి ఇకనుంచి తొందరగా వస్టలె . రెపు వెళతావ రమేశ్ వాల్ల ఆఫీస్ కి. వెళ్తా కాని మీ ఫ్ర్ండ్ చూపులు ఎప్ప్పుడు నా పైనే ఉంటాయి. కోరిక గా చూస్తూ ఉంటడు ఎప్పుడు.మరి నీ సల్లు అలా ఉంటై మరి కాని వాడు మంచొడె dontworry గొ టుమారో. అంటు పడుకున్నారు.ఉదయం లేవగానే రఘు ఆఫీస్ కి వెల్లి డ్రైవర్ తో సుధ కి కార్ పంపాడు. సుధ రెడీ అయ్యి ఇంటర్వ్యూ కి బయలుదేరింది.
Powered by WPeMatico

Filed Under: Telugu sex stories Tagged With: Telugu boothu kaathalu, Telugu sex storiesReader Interactions

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories