Home / Telugu Dengudu Kathalu / Telugu sex stories మెడిసిన్ బస్ట్ Telugu Boothu Kathalu

Telugu sex stories మెడిసిన్ బస్ట్ Telugu Boothu Kathalu

కవిత కుమార్ ల ..కొత్త కాపురం మొదలై మూడ్నాల్గు నెలలైనట్లుంది .వెనక్కి తిరిగి పడుక్కున్న తన వీపుకతుక్కుపోయి , నడుం ని కొండచిలువలా చుట్టేసి, ఓ గుబ్బని అరచేతిలో ఇముడ్చుకుని నిద్ర పోతూన్న మొగుడి వేళ్ల బందీఖానా లోంచి .దా.న్ని.నెమ్మదిగా విడిపించుకుని, ఊడిపోయిన బ్లౌజ్ ప్రెస్ బటన్స్ ని సర్దుకుని , జుత్తున్న దుంగలాంటి మొగుడి ముంజేతిని పైకెత్తి , మంచం మీంచి లేవబోతూంటే .ట్రింగ్ ట్రింగ్ అంటూ అలారం మోగింది. .ఎంతైందీ?.అంటూ మత్తుగా గొణుగుతూనే లేవబోతూన్న కవితని దగ్గరకి లాక్కున్నాడు. .ఆరూ!.అంది పెనుగులాట ఆపకుండా . .అంతేనా!?.అంటూ అవలీలగా తనవైపుకి తిప్పుకుని కౌగిలి బిగించాడు కుమార్. దాంతో మొత్తం బటన్స్ అన్నీ టప టపలాడుతూ విడిపోయి గుబ్బలు చెంగుమని బైటికి దూకాయి. చూడివీ!.  Telugu sex stories
Telugu Boothu Kathalu | ఎలా ఆరాట పడిపోతున్నాయో!. అంటూ ఓ చేత్తో ఆవిడ చేతుల్ని తప్పించి. గరుకు గెడ్డంతో గుబ్బల్ని రుద్దాడు. .ఏ.మీ. లేదు.మామూల్ది (.అంటే రాత్రి పడుకోబోయేముందుది.) చాలనట్లు మరో .రెం.డు. సార్లు. నిద్రలేపి ఒళ్ళు హూనం చేసింది చాల్దూ.అంది కవిత స్థనాల్ని అరచేతుల్తో కప్పుకుంటూ. .కవిత వీపుమీదున్న చేతుల్ని పిరుదుల మీదికి జార్చి కసిగా పిసికేస్తూ తనమొత్త కొత్తేసు కున్నాడు .ఏం మాట్లాడకుండా. .ఊఁ .మ్ఁ.లేవనీండి బాబూ!.ఇంటర్వ్యూకెళ్ళాలివాళా!! అంటూ బలహీనంగా మరో ప్రయత్నం చేసింది.తన పిఱ్ఱల మీద ఒత్తిడివల్ల మరోసారి .షా.ట్.ఐపోడంతో. .నేను బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్పకుండానే!.అంటూ ఓ తొడతో వెలకిలా తోసేసి , మరో చేత్తో చీర కుచ్చెళ్ళూడలాగేసి , తొంభైపాళ్లు నగ్నంగా ఐపోయిన ఆవిడ తొడల్ని తన వాట్తో విడదీస్తూ (.. పెళ్ళైనప్పట్నుంచీ కవిత రాత్తిర్ళు బ్రాసియర్,లంగా వేసుకోడం మానేసింది.) మీదెక్కిపోయాడు కుమార్. .అబ్బ!.ఒద్దంటున్నానా!.నే వెళ్ళేది టీచరింటర్వూకి.అని కువకువలాడుతూనే తెరిచిన పుస్తకంలా తొడలిప్పేసుకుంది. .టీచర్లకా.ఇ.ది.ఉండదేంటీ?.నేను పతితనా.లో శారద టీచరేగా!.అంటూ గుండుని రెమ్మల్లోకి దింపాడు. .అ..మ్మ.నెమ్మదీ!.ఐనా ఏం.టా.తప్పుడు పోలికా!?.అంటూ మూల్గింది. .ఎందుకూ?.అన్నాడు.మోచేతుల మీద బరువాపుకుని . నేనూ దాన్లాగ. మరోమగాడి దగ్గరకెళ్ళే రకాన్ననా!.అంది కవిత. .నా పోటు చాలనప్పుడుకదా!.అన్నాడు .ఇంకొంచెం లోపలికి గెంటి , గర్వంగా భార్య కళ్ళల్లోకి చూస్తూ . .ఉఁహ్ఁ.దానికేం లోట్లేదులే! .నువ్వూ దాని మొగుడ్లా కనిపించిన ఆడదాని వెంటపడినప్పుడో!?.అంది గుంభనగా. .నేన్నీకు దొరికినప్పుడు కదా!.అని మనస్సులో అనుకుని , .నువ్వుండగా నాకేం ఖర్మ!?.అని పైకంటూ , చేతివేళ్ళని పూర్తిగా విప్పి ,కవిత గుబ్బల్ని ఒడిసి పట్టుకుని .నీయమ్మ! . శోభనంనాటికి బత్తాయి పళ్ళల్లా. ఎంచక్కా అరచేతుల్లో ఇమిడేవి!.ఇప్పుడు జాణ పద్మ ..వా.ట్లా తాటి పళ్ళల్లా ఐపోయాయేంటే? అంటూ కసిగా మర్దిస్తూనే కసుక్కున దిగేశాడు .ఇంకా బిర్రుగా ఉన్నాయేమో రెమ్మలు.సగందాకానే వెళ్ళింది. .ఇ.ష్షూ. మూర్తిలాగ ఇలాగే పిసికి పాకంపట్టేస్తూండు.గ్రేసీ..వా.ట్లా. కొబ్బరిబోండాలైపోగలవు. అంటూ మర్దింపుల్ని తప్పించుకోడానికి మొగుడికి దగ్గరగా జరిగింది . .రంజైన వాయింపు మధ్యలో బూతుకూతలూ, పరాయి వాళ్ళ ముచ్చట్లేంటా?!..అనుకుంటున్నారా!. కుమార్ కి బూతుపుస్తకాలూ , బ్లూ సినిమాలూ అంటే పిచ్చ మోజు.పెళ్ళికానిక్రితంనుంచీ జమచేస్తూండేవాడు తన సింగిల్ రూం లో. పెళ్ళి కి ముహూర్తం పెట్టింతర్వాత సామానంతా బాక్సుల్లో పాక్ చేసి , మరో ఇంటికోసం వెతుకుతూంటే , .తెలిసినవాళ్లదో త్రీ బెడ్రూం పోర్షన్ ఉంది.దాంట్లో ఓ సింగిల్ బెడ్రూం ఇస్తారేమో చూద్దాం. అంటూ తీసుకొచ్చాడో ఫ్రెండు.ఓనరొప్పుకోడంతో తన సామానంతా పడేసెళ్ళిపోయాడు..పక్క డబల్ బెడ్రూం పోర్షన్లో ఉన్నవాళ్ళని కాస్త చూస్తూండమని చెప్పి. .కాపురానికి తీసికొచ్చిన తల్లీ,అత్తగారూ ఆవాళ్ళింట్లోనే సర్దుకున్నారు.వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోయిన ఓ వారం తర్వాత బాక్సుల్ని ఒక్కటొక్కటీ అన్ పాక్ చేసి సర్దడం మొదలెట్టింది కవిత. చివరగా బైటపడింది మనవాడి బూతు లైబ్రరీ. .అట్టేసుండడంతో ఏదో నవలనుకుని తెరిచిన కవితకి ఒళ్ళు మండిపోయింది .ఆ బొమ్మలూ , కధలూ చూసేసరికి. .సాయంత్రం మొగుడింటికి రాగానే పుస్తకాలు ముందడేసి దెబ్బలాటెట్టుకుంది.అంటించేస్తానని అరిచింది.అలిగో మూల ముడుచుకు కూర్చుంది వంటచేయకుండా.ఎంతైనా కొత్తమోజుకదా!.హోటల్ నీంచి భోజనం తెచ్చి , కొసరి కొసరి తినిపించాడు.కాస్త శాంతించి మంచమెక్కింది కవిత. .అందరు కొత్తదంపతులూ తెచ్చుకుంటారిలాంటి పుస్తకాలు.నీకిష్టం లేకపోతే చదవకు.కానీ అంటించీమాకు.నేనెక్కడో ఓ మూల దాచుకుంటాను అంటూ కాళ్ళా వేళ్ళా పడుతూ ఒళ్ళు పట్టాడు కుమార్. .ఊఁ.నాక్కనిపించకూడదు మరి.అంటూ వయసు వేడికి లొంగిపోయింది. రోజులు గడిచేకొద్దీ కుమార్ లైటు తియ్యకుండానే ,బట్టలు పూర్తిగా ఊడలాగేస్తూంటేనూ , .అడ్దమైన చోట్లా. ముద్దులెట్టేసుకోడానికి ట్రై చేస్తూంటేనూ, తన చేతుల్ని ఎక్కడెక్కడో తగిలిస్తూంటేనూ.ఆ దిక్కుమాలిన పుస్తకాల్నిచూసేనా ఇవన్నీ!?. అని దెప్పి వారించేది. ఓ రోజు మధ్యాహ్నం ఏమీ తోచక , చదవడానికి నవల్లేమీ లేక .ఆ.పుస్తకాన్నొకటి తెరిచింది.నాలుగు పేజీలు తిరగేసి , బొమ్మలు చూసేసరికి ఒళ్ళు వేడెక్కిపోయి తీసిన చోటే పెట్టేసింది.ఆ రాత్రి ఒద్దొద్దంటూనే మొట్టమొదటిసారి.మొగుడ్ని తొడల మధ్య తలెట్టేయనిచ్చి. అతడి .దా.న్ని. జస్ట్.ముట్టుకుందంతే! ..అప్పట్నుంచీ .అ.లా.చెయ్యకపోతే నిద్దరట్టేదికాదు కవితకి. .ఎప్పుడైనా కుమార్ డైరెక్ట్ గా .ప .ని. మొదలెట్టేస్తే.ఏంటీ?.అయ్యగారు చాలా బుధ్ధిమంతులైపోతున్నారూ!?.అంటూ జుత్తట్టుకుని అతగాడి తలని బొడ్డుకిందికి తోసేది అతగాడింకా కిందికెళ్తూంటే .ఏ.య్.ఛీ!. అంటూ నడుం మెలికలు తిప్పేసేది. కసెక్కిపోయతడు తొడల మధ్య తల దూర్చేస్తూంటే .ఛీ. రోజూ ఏంటి బాబూ ఈ పాడు పనీ అంటూ నడుమెత్తి .ప.ప్ప.అప్పగించేసేది. మూడ్ లో ఉందని మొగుడు ఆరూ -తొమ్మిది గా తిరగబోతూంటే , మధ్యలోనే ఆపేసి .దా.న్ని. సవరదీసేదే తప్ప నోట్లోకి తీసుకునేది కాదు.ఇదే చాలు.అనుకుంటూ .పూ పెదాల్ని జుఱ్ఱుకునేవాడు . .మరో నెల తర్వాత , కుమార్ రావడం ఆలస్యమైన ఓ సాయంత్రం .ఆ పుస్తకాలింకోసారి చూస్తే!.అనిపించి.జాణ. చదివేసిన కవితకి పిచ్చెక్కిపోయింది. ఒద్దనుకుంటూనే మరో రెండు సార్లు చదివింది ! .కాలింగ్ బెల్ చప్పుడయేసరికి కంగారుగా పుస్తకాన్ని పేజి ముయ్యకుండానే దిండు కింద దాచి తలుపు తీసి బాత్రూంలోకి పరిగెత్తింది. .ఏంటా తను దాచిందీ?.అనుకుంటూ దిండెత్తి చూసి సంతోషంతో పొంగిపోయాడు. ఆ రాత్రి .మొగుడు బొడ్డు కింద ముద్దెట్టుకుని కిందికి దిగుతూండగానే , తొడలిప్పేసి, నడుమెత్తి .బిళ్ళని.అప్ప.గించేసింది. ..మూడ్ గమనించి. చేతి.కందిచేశాడు.తన .దాన్ని.పై చర్మాన్ని వెనక్కి లాగి తడి గుండు మీద.పెదాల్తో చుపుక్కు.మనిపించింది. జాణ కధలో.పద్మ.లా భలే ముద్దెట్టుకున్నావే!.అంటూ గొంతులోకి దింపేశాడు. .ఛి.ఛ్ఛీ!. అంటూ బైటికి లాగేసింది.మొహమాటమెందుకు కవితా!.జాణ పద్మ.మూర్తిది చీకినట్లుగా.నువ్వూ కానివ్వచ్చుగా!. అంటూ ప్రోత్సహించాడు.భార్య బిళ్లని కొరుక్కు తినేస్తూ. .గూటం.లాంటి నీదుండగా.మూర్తి.దో.మరో మగాడిదో నాకెందుకూ!?.అంటూ ప్రియంగా గుడ.వడం మొదలెట్టేసింది. అప్పట్నుంచీ వీలున్నప్పుడల్లా .గుడుస్తూనే. ఉంది. ఆ రోజునుంచీ బూతుకధలు కలిసే చదివేవారు. ఆ కధల్లో పాత్రల పేర్లతో ఒకళ్లనొకళ్ళు పిలుచుకుంటూ రెచ్చిపోయి చేసుకునేవారు.అదిగో .అలా మొదలైపోయాయి .రతిక్రీడలో పరాయి జంటల ముచ్చట్లు. అలాంటి ఓ రోజు గురించే ఇందాకా చెప్పుకుంట. .కుమార్ పూర్తిగా లోపలికి దిగని. తన. దా.న్ని.పూర్తిగా బైటికి లాగి.ధాష్టీకంగా కొసకంటా దిగే ప్రయత్నంలో ఉండగా. సైడ్ టేబుల్ మీదున్న కవిత సెల్ మోగింది. దాన్నందుకుని , ఆన్ చేసి భార్యకందిస్తూనే .కసు.క్కున.దిగేశాడు. .అఁహ్ఁ.హ.ల్లో!. అంటూ పలికింది కవిత అ.దు.రు. కి మాట తడబడుతూంటే!. కంగారులో స్పీకర్ కూడా ఆన్ ఐందేమో. నేనూ! .మనూ.నే. బి.జీ.గా ఉన్నట్లున్నావ్ సారీ!.మళ్ళీ ఫోన్ చెయ్యనా!?.అంటూ ఓ తియ్యటి ఆడగొంతుక కుమార్ కి కూడా వినిపించడంతో .పనా.పేసి .లంగరేసి వినడం మొదలెట్టాడు. .ఆ!.మనూ. చెప్పు .పర్లేదులే!. అంది కవిత ఊపిరిని అదుపుచేసుకుంటూ. .ఓ పనిమీదొస్తున్నాం.మీ ఇంటి దగ్గరే!.పన్లోపనిగా నిన్నోసారి చూసెళ్దామనీ!.టాక్సీ వాడికి దోవ చెప్పు. ఇబ్బం.దేం లేదుగా!.అంటూ సాగదీసింది. .బలే .ల.స్టీ.గా ఉందావిడ గొంతు!.అని గుసగుసలాడాడు.చెవిదగ్గరనోరెట్టి. అరచేత్తో అతగాడి నోరు మూసేసి , .ఏంపర్లేదు. .అ.హ్!. ఎక్క.డున్నారూ?. ఎగూపిరిమీదంది కవిత ,.గుబ్బల మీద మొగుడి వేళ్ళ పట్టు బిగియడంతో.., .మనమధ్య వాళ్ళెందుకూ!?.అన్నాడు చిన్నగా. .డైరెక్షన్స్ చెప్పండీ!. అంటూ ఫోన్ చేతికిచ్చింది కవిత , కళ్ళతో బ్రతిమాలుతూ.. .కాదన్లేక చెప్పి మళ్ళీ ఫోనిచ్చేశాడు. .ఓ అర.గంటలో వస్తాం. చా.ల్తుం.ది.గా!!. అని చిలిపిగా అంటూ ఫోన్ కట్ చేసింది. .మనదా చిన్నిల్లు!.వాళ్ళనెక్కడ కూర్చో పెడ్తాం?. అన్నాడు కుమార్, ఓ సారి .పూ.ర్తి.గా బైటికి లాగి మళ్ళీ దిగేస్తూ. .అబ్బ.చాలుగానీ.ఇంక లే!. అంటూ నడుం మెలికలు తిప్పేసింది విడిపించుకోడానికి. .అప్పుడే!.అంటూ తొడల్తో తొడల్నొత్తిపట్టి మరోసారి లాగి దిగేశాడు. .అ.మ్మ్.మ్మ.ఓ పూటకెలాగోసర్దుకుందాం!. అంటూ మొగుడి పిక్కల్ని మడమల్తో ఒత్తుతూ నడుమెత్తి,. ఊఁ. అంది .తొందరగా కానిమ్మన్నట్లు. .ఎలా మానేజ్ చేస్తావోగానీ.నాకేం నమ్మకంలేదు!.అంటూ దంపుడు మొదలెట్టాడు. అతడలా అనడంలో అర్థముంది.చాలా చిన్నదాపోర్షన్.ముందో గ్రిల్లున్న బుచ్చి సిటౌట్.దాంట్లోంచే ఓ రెండడుగుల వెడల్పున్న ఓ సన్నని పాసేజ్.దానికో వైపున బెడ్రూం.మరోవైపో చిన్న వంటిల్లూ. బెడ్రూంకి బాత్రూం ఎటాచ్డ్ గా ఉన్నా, దానికి పాసేజి లోంచి కూడా తలుపుంది. అంఛేత ఆ ఇంట్లో మరో మనిషుండడం కష్టం. .ఒక్క స్నానాలే!.సాయం.త్ర.మెళ్ళి.పోతారు గానీ. ఇం.క.చా.లించు.బాబూ అంటూ మైకంగా సాగదీసి , మరో సారి నడుం మెలికలు తిప్పేసింది కవిత . .ఎహె!.ఆగు.అలా చేస్తే ఇంకాస్తాలీశం అవుతుంది.అంటూ దంపుడు స్పీడు పెంచిన కుమార్ కి మరో ఐదు నిముషాల్తర్వాత కార్ హారన్ మోగినా కాలేదు. అది విన్న కవిత.ఆ.ప మంటే విన్రేంటీ!?. అని విసుక్కుంటూ కుమార్ ని పక్కకి తోసేయ బోతూంటే.ఐ.పో.యిం.ది.ఒక్క నిముషం.అంటూ బలవంతంగా పరుపుకదిమిపెట్టి.వి.ద.లడం.మొదలెట్టాడు. ఈలోగా హారన్ రెండోసారిమోగడంతో.చా.లూ!!.అంటూ ఎలాగో అతగాడ్ని పక్కకి దొర్లించి.వచ్చె.వచ్చే!. అని కేకెడ్తూ మంచందిగి, గబగబా చీరా బ్లౌజూ సర్దుకుని .త్వరగా బట్టలేసుకుని బైటికి రండి.అంటూ దిస్సమొలతో పడుక్కున్న మొగుడివైపురిమి.తొడల మధ్య తడిని చీరకొత్తుకుంటూ వీధి తలుపువైపు పరిగెత్తింది. .సారీ.మధ్యలో అడ్డుపడ్డానా!?. అంటూ కవిత చేతుల వైపు కొంటెగా కన్నుగీటింది , ఒయ్యారంగా గ్రిల్లావతల నిలబడ్డ మనూ.ఉరఫ్..మాలతి. . ప్రయాణంలో నలిగిన మెరూన్ సిల్క్ చీరెంత నిండుగా కప్పుకున్నా ఓ అరడుగు మేరకి ముందుకి పొడుచుకొచ్చిన మనూ రొమ్ముల్ని చూసి .ఎంత.పెంచేసిందీ!?. అని లోపలనుకుంటూనే .ఛ.పోవే!.అనిపైకంటూ ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో తలుపుతీసింది. .అలాగే పోతాగానీ ముందు బాత్రూమెక్కడో చూపించుతల్లీ!.అంటూ లోపలికి దూసుకొచ్చేసింది. .ఛ!.అదికాదు నా ఉద్దేశ్యం!.అంటూ కవిత సర్దబోతూంటే. .నాకు తెలీదేంటీ!.ముందు దోవ చూపించు .అర్జెంటూ!.తొందరపెట్టింది. .అదో!.ఆ తలుపు. అంటూ జాగ్రత్తలు చెప్పబోతూంటే. .నే చూసుకుంటాలే!.మా ఆయన్ని కూర్చోబెట్టూ.అంటూ పాసేజ్ లోకి పరిగెత్తింది మనూ. . సరిగ్గా అదే టైంకి .పూర్తి.గా దిగని తన జండా స్థంభాన్ని లుంగీ మీంచే అణుచుకుంటూ పాసేజ్ లోకొచ్చిన కుమార్ గోడకతుక్కుపోయాడు. ఆవిడకి దోవివ్వడానికి .ఐనా ఆ రెండడుగుల పాసేజిలో సగానికి పైగా కుమార్ ఛాతీ ఆక్రమించేసింది.దాంతో మనూ చనుమొనలు అతగాడి ఛాతీ ని గీరేశాయో లిప్త. .దాంతో దిగబోతూన్న జెండా స్థంభం మళ్ళీ నిగిడిపోయింది.ఆ.స్పర్శకి ఒళ్ళంతా కరెంట్ పాకినట్లైందేమో.నిలువెల్లా వణికిపోయింది మనూ . బిరుసెక్కిపోయిన చనుమొనలకి చిక్కుకుపోవడంవల్లో , కుమార్ ఛాతీ మీదున్న చిక్కటి జుత్తులో ఇరుక్కుపోవడం వల్లో తెలీదుగానీ.ఆవిడ నిండు గుబ్బల్ని మరో మగాడికి కంటికి కనిపించకుండా కప్పేసిన సిల్కు పైట , కొండల మధ్య మెలికలు తిరుగుతూ పారే సన్నటి ఏరులా చిక్కిపోయింది. దాంతో బొప్పాసు పళ్ళల్లాంటి ఆవిడ ఉబ్బుల్ని క్లోజ్డ్ నెక్ బ్లౌజ్ కూడా దాచలేకపోయింది. గుడ్లప్పగించి .వా.ట్నే.చూస్తూన్న కుమార్ కళ్ళల్లో కసినీ , పట్టేసుకోడానికి పైకి లేస్తూన్న అతగాడి చేతుల్నీ ఓరకంట గమనించడంతో , చివుక్కున వెనక్కి తిరిగి పైటని సర్దుకునే ప్రయత్నంలో కాస్త ముందుకొంగింది. .దాంతో అతగాడి

Telugu Sex Stories

చేతులు ఆవిడ ఇరవైరెండించీల నడుం చుట్టూనూ .నిగిడిపోయిన జెండా స్థంభం పిరుదులమధ్యా , సెటిలైపోయాయి, అసంకల్పితంగా ( రిఫ్లెక్స్ గా) . ఆ వెచ్చదనానికి మత్తెక్కిపోయి , నడుంని పెనవేసిన ఓ అరచేత్తో ఆవిడ పొత్తికడుపునాక్రమించేసి , మరో చేత్తో మొత్తకొత్తేసుకున్నాడు కుమార్. జెండా స్థంభం .ఎక్కడ గు.చ్చు..కుందో.ఇంకెక్కడ రుద్దుకుందోగానీ . అఁహ్ఁ.అని మత్తుగా మూలిగి ,చిన్నగా వణుకుతూ బెరుగ్గా వీధితలుపువైపు చూసింది.కవిత కంటో.అనుమానం మొగుడి.కంటో పడ్డానేమోరా భగవంతుడా!.అనుకుంటూ. .ఆ భగవంతుడావిడ పట్లున్నాడేమో.తలొంచుకుని కవిత వెనకాతలే మెట్లెక్కుతున్నాడు, మొగుడు మాధవయ్య.ఇలాకూర్చోండి.కాఫీ తెస్తానిప్పుడే!.అంటూంది కవిత సిటౌట్లో ఓ కుర్చీ చూపిస్తూ. .బ్రతికాన్రా దేవుడా!.అన్నట్లు సన్నగా నిష్టూర్చి, రొమ్ముల్ని గోడకొత్తేసుకుంటూ బాత్రూం వైపు జరిగిందావిడ. , .జెండా స్థంభం.బింకమైన ఆవిడ రెండుపిఱ్ఱల్ని రుద్దేస్తూ బైటపడిపోయింది. .ఈలోగా బాత్రూం తలుపు తెరిచి , కుమార్ వైప.దో.లా. చూసి మరీ తలుపేసేసుకుంది.దాంతో మరింత నిగిడిపోయింది కుమార్ ది. .ఇక్కడేంచేస్తున్నారూ ?.షర్టేసుకుని ముందు వరండాలోకెళ్ళండీ!!. అంటూ మొగుడ్నదిలించి వంటింట్లోకి దూరి గాస్ స్టవ్ అంంటించడానికి ముందుకొంగింది కవిత.లోపల లంగాలేని ఒంటిపొర చీర తన పిఱ్ఱల బలుపునీ.తొడల మెరుపునీ దాచలేకపోతూందన్న విషయాన్ని గమనించకుండా. . జెండా స్థంభాన్ని స.ర్దు.కుంటూబెడ్రూంలోకెళ్ళబోయిన వాడే ,భార్యవైపోసారి చూసి మదమెక్కిన ఎద్దులా తనూ వంటింట్లో దూరిపోయాడు కుమార్. .వరండాలోకెళ్ళమన్నానా!?.అంది కవిత,తల కాస్త వెనక్కి తిప్పి చురచురా చూస్తూ!. .ఆ చూపుల్ని లక్ష్యపెట్టకుండా లటుక్కున ఓ చేత్తో నడుమట్టుకుని , మరో చేత్తో చీరని పైకెత్తేస్తూ , పిఱ్ఱల్ని మొత్త కదిమేసుకున్నాడు. .అఁ.హ్ఁ.అని సన్నగా మూలిగి.ఛీ!.అంటూ పెనుగులాడింది . . కదల్డానికి వీల్లేకుండా కిచెన్ ప్లాట్ఫాం కి ఒత్తి పెట్టి, రెండు చేతుల్తో చీరని పిఱ్ఱల్దాకా పైకెత్తేసి , ఓచేత్తో కాస్త ముందుకొంచి మరో చేత్తో ఆవిడ వెన్నెముకని పరామర్శిస్తూన్న తన గూటాన్ని .పొజిషన్.లో కొంచుకుని ఆవిడ రెమ్మల్లోకి .కసు.క్కున.గెంటాడు. ఇందాకా చీరకి.ఒత్తు.కోడంతో కాస్త పొడిబారిన ఆవిడ రెమ్మలు చొరబాటు .ధా.టీ.కి బెంబేలెత్తిపోయాయి. .అఁ..మ్మ్ఁ.మ్మాఁ. అన్న మూల్గుని బైటికి వినిపించకుండా పెదాలు బిగబట్టి.అ.దొ.చ్చేస్తూందీ!!. అన్న వార్నింగ్ తో కలిపి అంచెలంచెలుగా విదుల్తూ ఇంకాస్త ముందుకొంగి అలవాటైన .డా.గీ. పొజిషన్ లో సర్దుకుంది. .ఏమీ మాట్లాడకుండా .ఓ అరనిముషంలో అరవై సార్లావిడ పూ.కు.పక్ప్.పక్ప్. లాడించి , ఆఖరిపోటులో కొసకంటా దింపి .భ.ళ్ళు.న చిప్పిల్లిపోయాడు కుమార్. . ఇల్లూ,ఒళ్ళూ ముంచేస్తూన్న ఆ జల్లు వేడిని , కిచెన్ ప్లాట్ఫాం మీద తలానించి ఎంజాయ్.చేస్తూన్న కవిత పొంగబోతూన్న కాఫీ చప్పుడు కి తలెత్తి, చటుక్కున బర్నర్ ఆఫ్ చేసి మొత్తతో మొగుడ్ని కాస్త వెనక్కి గెంటుతూ.ప.శు.వు.అని అలసటగా కసిరింది , తల కాస్త వెనక్కి తిప్పి. .ఆ.పు.కో లేకపోయా .కవీ.!! .అంటూ మళ్ళీ ఆవిడ మొత్తని అణిచేశాడు.ఇంకా .విదల్డం.పూర్తి.కాపోడంతో. .కోరిక.తీరేదాకా ఒదల్రు కదా!. అంటూ మొగుడివైపు ఆడ కుక్కలా మెడవెనక్కి తిప్పి .చుప్పుక్కు.న అతగాడి పెదాలమీద ఓ ముద్దెట్టి.ఇక లెండన్నట్లుగా తలెగరేసింది , సన్నగా నవ్వుతూ. .షర్టేసుకురండి.కాఫీ ఇస్తానిద్దరికీ!. అంది .ఊఁ.అంటూ అతగాడు లేచి లుంగీ సర్దుకుంటూంటే మరో సారి .ఊఁ.కొట్టి కుమార్ బెడ్రూంలోకెళ్తూంటే . ఏ.య్.మాట!.అంటూ వెనక్కి పిల్చి. బాత్రూంలోకెళ్ళేరు!.అదుంది!!. అంది రహస్యంగా. . ఛ!. అని పైకని, .భలే! .చూడని.వన్నీ.చూడచ్చన్నమాట!.అని లోలోపలే చంకలు గుద్దుకుంటూ బెడ్రూంలోకెళ్ళిన కుమార్ ఆ తలుపూ వేసేసుండడంతో ఢీలా పడిపోయి , లాల్చీ వేసుకుని బైటికొచ్చి , కవితందించిన కాఫీకప్పులుచ్చుకుని వరండాలోకెళ్ళాడు. .అక్కడ కనిపించిన బక్కపల్చటి నడివయస్సు శాల్తీని చూసి , ఎవరో అర్థం కాకపోయినా.నమస్కారమండీ!.అంటూ కాఫీ కప్పందించి , కాసేపు మాట్లాడి.ఇప్పుడే వస్తా!. అంటూ మళ్ళీ వంటింట్లోకొచ్చి .ఎవరాయనా!?.ఈవిడ నాన్నగారా!.అన్నాడు నెమ్మదిగా. .ఇష్షూ.దాని మొగుడు.రెండో పెళ్ళి.అన్నట్లు రెండు వేళ్లు చూపించిన కవిత , .ఆవలిస్తే పేగుల్లెక్కపెట్టే రకం ఆయన.అనేసింది , మొగుడి కళ్ళల్లో మెరుపు చూసి. .ఏమైతే నాకేమీ!?. అని సర్దుకుంటూ మళ్ళీ వరండాలోకొచ్చి ఆయన్తో కబుర్లు మొదలెట్టాడు. . కాసేపట్లో పువ్వులా తయారైన తీసుకొచ్చి మనూ ని వెంటబెట్టుకొచ్చి.మా శ్రీవారు.కుమార్, నా స్కూల్ ఫ్రెండ్ , మాలతీ మనోరమ. మనూ.అంట్ం దగ్గర స్నేహితులం.అంటూ పరిచయం చేసింది కవిత. . పెళ్ళిలోనే చూడ్డం.అంటూ చేతులు జోడించిందావిడ తలెత్తకుండా.. మర్యాదగా ప్రతినమస్కారం చేసి ముసిలాయనతో మాటల్లో పడ్డాడు కుమార్. .ఆడాళ్ళు లోపలికెళ్ళింతర్వాత .ఈ హాస్పెటల్ కి వెళ్ళాలి.దోవ చెప్తారా?.అంటూ ఓ కార్డ్ అందించాడాయన. .హాస్పెటల్ పేరు చదివి ఓ అరక్షణం కంగుతిన్నా వెంటనే కప్పిపుచ్చుకుని .ఇక్కడే!.దగ్గర్లో ఉంది.నే తీసికెళ్తాలేండి.అంటూ భరోసా ఇచ్చాడు. కాలకృత్యాలూ ,కాఫీ టిఫెన్లైంతరవాత , ఆటోలో వాళ్ళిద్దరూ , బైక్ మీద కుమార్ కవితలూ బైల్దేరారు.మీ పనైపోగానే ఇంటికొచ్చేయండి.ఈలోగా నేనో ఇంటర్వ్యూకెళ్ళొచ్చేస్తా!.అంటూ ఓ స్కూల్ దగ్గర దిగిపోయింది కవిత. .మరో కిలోమీటరు దూరంలో ఉన్న ఓ సంతాన సాఫల్య కేంద్రం ముందు వాళ్లని దింపి.నే ఆఫీసుకెళ్ళాలి.మీ పనైపోగానే మా ఇంటికెళ్ళిపోండి.నే ఆఫీసుకెళ్ళాలి.అంటూ ఓ తాళం చెవందించాడు కుమార్. .మాకు దోవ తిన్నగా తెలియదు.ఇప్పుడే సాంపుల్సిచ్చి ఒచ్చేస్తాం.మమ్మల్ని ఇంటిదగ్గర దింపెళ్ళండి.అంటూ బ్రతిమాలాడు , ముసిలాయన.మరో సారి.అ.దో.లా. చూసింది మాలతి. రెండోదానికి పడిపోయాడు కుమార్. .ఓ అరగంత తర్వాత ఇద్దరూ బైటికొచ్చారు. .మాలతి పని తొందరగానే ఐపోయినా , ఆవిడ మొగుడ్ని మరో మూడుగంటలుండమన్నారు హాస్పెటల్ వాళ్ళు. .ఆ మాట కుమార్ కి చెప్పి.మేమిక్కడ కూర్చుంటాం.మీకాఫీసుకి లేటౌతుందేమో!?.అన్నాడు మాధవయ్య .వెళ్ళిరమ్మన్నట్లు. .కుమార్ బైల్దేరబోతూంటే , .నె.ప్పిగా ఉంది బాబూ! అంది మనూ నడుం పట్టుకుని. .ఏమందేంటి డాక్టరు!?. అన్నాడు మాధవయ్య చాటంత మొహంతో .కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండమంది. నేనా పక్క రూంలో సోఫా మీద రెస్ట్ తీసుకుంటా!. .ఇక్కడెందుకూ నలుగుర్లోనూ!. వీళ్లింటికెళ్ళి పడుక్కో!.నే పని పూర్తి చేసుకునొచ్చేస్తా. అన్నాడు .నేనొక్కత్తినీ వెళ్ళలేను. అంటూ వగలుపోయింది. నిన్నింటి దగ్గర దింపేసి ఆఫీసుకెళ్ళిపోతారీయన .అంటూ కుమార్ ని ఆపాడు. .మీర్లేకుండా నే వెళ్ళను బాబూ!.అంటూ గునిసింది. .పర్లేదూ!.నే తొందరగానే వచ్చేస్తాగా!.అంటూ నచ్చచెప్పాడు. మరో మూడు సార్లు బ్రతిమాలించుకుని బైల్దేరింది మాలతి. . సాయంత్రం మీరొచ్చేసరికి మేముంటామో ఉండమో!.చాలా శ్రమిచ్చాం బాబూ.అన్నాడు గేటు దాకా వచ్చి సాగనంపుతూ .దాంన్దేముందీ!.అంటూ బైల్దేరాడు కుమార్. ..మలుపు తిరగ్గానే.ఇద్దరమేగా!.ఆటో ఎందుకూ?.అంది మాలతి . లోలోపలే పొంగిపోతూ ఆటో వాడ్ని పంపించేశాడు.ఆవిడ తన భుజమట్టుకుని బైక్ ఎక్కుతూంటే ఒళ్ళు జివ్వుమంది కుమార్ కి. బ్రేకులేసినప్పుడల్లా వీపుకి ఆవిడ నిండు గుబ్బలు మెత్తగా ఒత్తుకున్నాయి. ఆ స్పర్శననుభవిస్తూ ఇల్లుచేరి తాళంచెవందించి బైల్దేర బోతూంటే . తీసెళ్ళచ్చుగా!.అందావిడ గోమూగా. .సరేనంటూ తలుపు తెరిచి .ఇక నే వెళ్తా!.నన్నాడు .అప్పటిదాకా రెండు భుజాల్నీ కప్పుతూన్న పైటని ఎడం భుజం మీదికి సర్దుకుని .ఇపుడే వెళ్ళాలా!?. అంటూ ఒయ్యారంగా ఒళ్ళువిరుచుకుంది మాలతి. .కాలి మడమ తో తలుపుని డబాల్న వేసేసి ఆవిడ్ని అమాంతం చేతుల్లోకెత్తేసుకుని రెండంగల్లో మంచమీద పడేసి మీదడిపోయిన కుమార్ మరో రెండు గంటల తర్వాత ఆఫీసుకి బైల్దేరాడు. .తిరిగొచ్చేసరికి అన్నట్లుగానే వాళ్ళెళ్ళిపోయారు.
Telugu Sex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | telugu sex story | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu sex stories | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | telugu sex stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories | telugu sex stories